XERRADES · TERESA ·  XERRADES · TERESA ·  XERRADES ·  TERESA · XERRADES

 

ESCRITS  DE LA 
 
Gna. TERESA  
FORCADES  I  VILA

Aquí teniu el bloc de la Gna. Teresa, amb molta informació:  teresaforcades.wordpress.com

 

En aquest canal de youtube, podeu trobar
molts vídeos de la Gna Teresa Forcades:

https://www.youtube.com/user/Reginagoberna?feature=mhee  (Clic)
 

 

UNA REFLEXIÓ I UNA PROPOSTA EN RELACIÓ A LA
VACUNA DEL VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ (VPH)   
20 novembre ‘12        

VÍDEO

UNA REFLEXIÓ I UNA PROPOSTA EN RELACIÓ A LA
VACUNA DEL VIRUS DEL PAPIL·LOMA HUMÀ (VPH)   20 novembre ‘12        CONTACT _Con-3CDCD7651 \c \s \l Teresa Forcades i Vila,
metgessa, doctora en salut pública       

1. DADES EPIDEMIOLÒGIQUES 

- de VPH n’hi ha més de 100 tipus que es troben habitualment a la pell i les mucoses i que no només es transmeten per via sexual: el contacte habitual entre pares i fills, per exemple, pot transmetre el virus; no haver tingut relacions sexuals no és cap garantia que no s’estigui infectat amb aquest virus 

- hi ha uns 12 tipus d’aquest virus que s’anomenen d’alt risc perquè poden ser causa d’un càncer, però fins i tot quan s’agafen aquests tipus, l’habitual és que no es produeixi un càncer; el càncer de coll d’úter es produeix en molt menys de l’1% dels casos d’infecció [1] 

- els tipus del virus que causen càncer amb més freqüència són el VPH-16 i el VPH-18; a Espanya – a diferència del que passa a la majoria de països del món – el percentatge de càncers causats pel VPH-16 i el VPH-18 no és del 70%, sinó només del 56% (el VPH-16 causa el 51% dels casos i el VPH-18 el 5%; a Espanya hi ha com a mínim 8 tipus més de VPH que causen càncer) [2] 

- la citologia vaginal (test de Papanicolau) feta cada 2-3 anys és capaç de detectar en una fase primerenca el càncer de coll d´úter causat per tots els tipus de VPH i fa que hi hagi temps d’eliminar-lo amb una intervenció de làser abans que doni cap problema; el test de Papanicolau és sens dubte la millor mesura preventiva pel càncer de coll d’úter [3] 

- la mortalitat de càncer de coll d’úter a Espanya és de 3,2 casos per cada 100.000 dones; 712 dones moren cada any a Espanya a causa d’aquest càncer; la majoria d’aquestes morts es podrien prevenir si aquestes dones es fessin el test de Papanicolau (en la majoria de països que fan el test, la mortalitat és la meitat que a Espanya) 

- en canvi, com que les vacunes que tenim no tenen proteïnes de tots els VPH que fan càncer sinó només dels tipus 16/18, el màxim d’eficaces que poden ser a Espanya és del 56%; a la pràctica, no només no han demostrat la seva eficàcia, sinó que, com veurem tot seguit, han demostrat que poden causar la mort o la invalidesa permanent en nenes sanes [4]  

 

2. DADES D’EFICÀCIA I DE SEGURETAT DE LES VACUNES VPH 

- el VPH consta d’una doble cadena d’ADN circular protegida per una càpside que té 2 proteïnes: la L1 i la L2; per fabricar les vacunes s’agafa el tros de l’ADN del VPH que codifica la proteïna L1 i s’introdueix en el genoma del llevat; quan el llevat es replica, es replica també la proteïna L1 del VPH; les proteïnes L1 així obtingudes es combinen entre elles per formar unitats més grans que s’anomenen VLP-L1 (en anglès: ‘virus-like particles L1’, és a dir, no són virus de veritat sinó ‘partícules semblants al virus’ que contenen la proteïna L1); aquestes partícules VLP-L1 s’immergeixen en un preparat de sals d’alumini que s’anomena ‘adjuvant’ i que està destinat a excitar de forma artificial el sistema immunitari per tal que el cos fabriqui més anticossos L1 i que aquests siguin més potents i durin més temps 

- actualment hi ha dues vacunes VPH disponibles: la Gardasil (2006) i la Cervarix (2009); la Gardasil és quadrivalent (té proteïna L1 de 4 tipus virals diferents: 6/11/16/18); la Cervarix és bivalent (té proteïna L1 de 2 tipus virals diferents: 16/18)

- com que el càncer de coll d’úter tarda de 20 a 40 anys en desenrotllar-se, a dia d’avui no es pot saber si les vacunes del VPH fan o no prevenció del càncer de coll d’úter; per saber-ho, caldrà esperar-se fins als anys 2026-2046 [5] 

- mentre ens esperem, fem servir el que s’anomena un ‘marcador indirecte’: en lloc de mesurar els casos de càncer, mesurem els casos de ‘displàsia’ (vol dir els casos en què la infecció del VPH ha fet que les cèl·lules del coll d’úter tinguin una forma anormal); les vacunes del VPH han demostrat fins ara una eficàcia per sota del 41% per prevenir la displàsia moderada o greu (CIN 2/3+); en els casos amb infecció prèvia per VPH-16/18, la vacuna pot augmentar els casos de displàsia i fins i tot de càncer de coll d’úter [6]

- pel que fa a la seguretat, segons el registre VAERS dels EEUU, les vacunes del VPH són responsables del 60% dels efectes secundaris seriosos causats pel conjunt de totes les vacunes: això inclou el 64% de les morts i el 82% de la invalidesa permanent; en números absoluts això són 37 morts i 464 invalideses permanents en noies prèviament sanes que tenen de 16 a 29 anys [7] 

- els investigadors Tomljenovic i Shaw acaben de demostrar la presència de les partícules VLP-16L1 de la vacuna Gardasil en el cervell de dues noies de 14 i de 19 anys que estaven prèviament sanes i que han mort després que els administressin la vacuna; la causa de la mort sembla ser una vasculitis cerebral autoimmune causada per l’adjuvant d’alumini de la vacuna; aquest adjuvant excita el sistema immunitari de forma tan potent que aquest fabrica anticossos contra la proteïna L1 del VPH-16 en una quantitat 10 vegades superior al que és normal; aquests anticossos hiper-excitats per l’alumini semblen ser la causa de la vasculitis autoimmune que ha matat a aquestes nenes [8]
 

3. IRREGULARITATS QUE CAL EXPLICAR  

- els adjuvants d’alumini fa més de 90 anys que es fan servir en les vacunes, però hi ha una irregularitat gravíssima en els estudis fets fins ara sobre la seva seguretat que fa que aquests adjuvants puguin tenir efectes neurotòxics i immunogènics fins i tot mortals sense que  ens n’hàgim adonat; la irregularitat és que en els estudis de seguretat de les vacunes que tenen adjuvants d’alumini s’han fet servir de forma sistemàtica grups control als quals en lloc d’injectar-los una substància inert com correspondria se’ls injectava un pseudo-placebo que contenia les mateixes sals d’alumini que la vacuna; així, els problemes neurològics, els problemes d’autoimmunitat i les morts eren els mateixos en el grup que es vacunava que en el grup control, però això no era perquè la vacuna no tingués efectes secundaris sinó perquè a ambdós grups se’ls estava injectant alumini [9] 

- una altra irregularitat que cal explicar és que les autoritats sanitàries parlen de la vacuna del papil·loma com si els seus efectes duressin de per vida, quan s’ha demostrat que més d’un terç de les nenes vacunades amb Gardasil perden els anticossos pel VPH-18 al cap de 5 anys [10] 

- una tercera irregularitat: en els estudis d’eficàcia només s’ha publicat el valor de l’intèrval de confiança, però no el valor de la ‘p’ (una mesura estadística sense la qual els resultats de l’estudi no es poden interpretar) [11] 

- una quarta irregularitat: la freqüència dels efectes secundaris s’ha mesurat sovint com a percentatge del total de vacunes distribuïdes en lloc de mesurar-se com a percentatge del total de vacunes administrades; això dóna percentatges d’efectes secundaris falsament baixos perquè el total de vacunes distribuïdes sempre és molt més elevat que el total de vacunes administrades [12] 

- una cinquena irregularitat que pot tenir conseqüències legals per a les autoritats sanitàries catalanes i espanyoles és que als pares se’ls ha dit que la prevenció esperada és del 70% dels càncers quan a Espanya la màxima possible és del 56%, se’ls ha dit que la vacuna ha demostrat la seva eficàcia en la prevenció del càncer del coll d’úter quan no és veritat, i se’ls ha dit que la vacuna és segura quan hi ha morts i invalidesa permanent documentada  

- la sisena irregularitat és la manera com el personal mèdic tracta en general a les nenes que tenen efectes secundaris greus i a les seves famílies: ignorant els milers de casos de tot el món que descriuen símptomes de tipus neurològic associats a la vacuna, a moltes d’aquestes nenes se’ls diu que els seus símptomes tenen un origen psicològic i se’ls fa responsables a elles o als seus pares del drama que estan vivint [13] 

- la setena i darrera irregularitat és que una vacuna com aquesta que no té demostrada la seva eficàcia i que té efectes secundaris tan greus, hagi estat inclosa en el calendari de vacunacions infantils de més de 100 països i que en molts d’aquests països – inclòs el nostre – s’administri a les escoles, de manera que són els mestres i no els metges els que informen de la vacuna als pares i els demanen el seu consentiment informat 


UNA REFLEXIÓ                                                                              

El dia 8 de setembre de 2012 va morir a Astúries una nena de 13 anys després de rebre la segona dosi de la vacuna [14]. El risc de morir a causa de la vacuna del papil·loma és menor que el risc de morir a causa del càncer de coll d’úter, però hi ha una diferència essencial: les que moren o es queden invàlides de per vida a causa de la vacuna són noies joves i sanes que moren per culpa d’una intervenció de salut pública recomanada per les autoritats sanitàries; les que moren pel càncer de coll d’úter són dones grans que si tinguessin accés al test de Papanicolau segurament no moririen. No té cap sentit exposar a una invalidesa permanent o a la mort a una nena sana per prevenir un càncer que es pot prevenir amb una intervenció inocua (el test de Papanicolau seguit de l’ablació amb làser). 

Cal recordar que l’any 2007 la mateixa companyia farmacèutica que fabrica la vacuna Gardasil (Merck), va ser condemnada per un tribunal penal dels EEUU pel fet d’haver amagat informació de vital importància en relació a la seguretat del seu medicament anti-inflamatori Vioxx; aquest medicament va causar infart de miocardi o embòlia cerebral a més de 30.000 persones abans que finalment fos retirat del mercat (es va aprovar l’any 1999 i es va retirar l’any 2004); la companyia Merck va rebre una sanció multimilionària per aquest delicte, però el cost de la multa – tot i ser multimilionària – va ser inferior als beneficis que Merck havia aconseguit amb la venda de Vioxx; cap dels responsables d’aquest delicte que va costar la vida a més de 3.000 persones no va anar a la presó [15]

 

UNA PROPOSTA                                                                                              

La meva proposta és clara: 

- que es retiri immediatament la vacuna del papil·loma del calendari de vacunacions infantils al nostre país i es demanin responsabilitats a les autoritats sanitàries, a les companyies farmacèutiques i als metges que correspongui 

mentre no passi això,

- que el personal sanitari encarregat d’administrar la vacuna informi correctament als pares de la incertesa i els perills d’aquesta vacuna; la meva recomanació és que cap pare ni mare no doni el seu consentiment perquè la seva filla sigui vacunada del papil·loma; si la nena ja ha rebut la primera dosi, que no li posin la segona; si ja ha rebut la segona, que no li posin la tercera 

en cas que la nena ja hagi estat vacunada:

- que els pares sàpiguen que els efectes secundaris de tipus autoimmunitari es poden presentar molts mesos després de l’administració de la darrera dosi i que reaccionin de seguida davant de símptomes neurològics perquè hi ha tractament i la nena es pot salvar 

en cas que hi hagi pares que malgrat tot vulguin posar aquesta vacuna a les seves filles:

- que sobretot s’assegurin abans que les vacunin que les nenes no estan infectades amb el VPH-16/18; en cas que ho estiguin, la vacuna pot fer que el risc de càncer de coll d’úter augmenti (cal recordar que el fet que una nena estigui infectada amb el VPH no vol dir que hagi estat sexualment activa, ja que el virus es pot contagiar d’altres maneres)


[1] Harper DM, Vierthaler SL. Next generation cancer protection: the bivalent HPV vaccine for females. ISRN Obstet Gynecol 2011. doi: 10.5402/2011/457204

[2] WHO/ICO HPV Information Center. Human papillomavirus and related cancers. Summary report update. November 15, 2010. Dades sobre Espanya. Accessible el 20 de novembre de 2012 a l’adreça: http://apps.who.int/hpvcentre/statistics/dynamic/ico/country_pdf/ESP_FS.pdf?CFID=6953469&CFTOKEN=42986681

[3] Harper DM, Williams KB. Prophylactic HPV vaccines: current knowledge of impact on gynecologic premalignancies. Discov Med 2010; 10(50): 7-17

[4] Tomljenovic L, Shaw CA. Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Pharmaceutic Reg Affairs 2012, S12:001. doi: 10.4172/2167-7689.S12-001

 

[5] Gerhardus A, Razum O. A long story made too short: surrogate variables and the communication of HPV vaccine trial results. J Epidemiol Community Health. 2010 May; 64 (5): 377-8.

[6] Tomljenovic L, Shaw CA, Spinosa JP. Human Papillomavirus (HPV) Vaccines as an Option for Preventing Cervical Malignancies: (How) Effective and Safe? Current Pharmac Design, 2013 (19)

[7] U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). WONDER VAERS Request. http://wonder.cdc.gov/vaers.html (accedit al març de 2012)

[8] Tomljenovic L, Shaw CA. Death after Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: Causal or Coincidental? Pharmaceutic Reg Affairs 2012, S12:001. doi: 10.4172/2167-7689.S12-001

[9] Tomljenovic L, Shaw CA. Aluminum Vaccine Adjuvants: Are they Safe? Curr Med Chem 2011; 18 (17): 2630-7.

[10] Harper DM, Williams KB. Prophylactic HPV vaccines: current knowledge of impact on gynecologic premalignancies. Discov Med 2010; 10(50): 7-17

[11] Tomljenovic L, Shaw CA. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidence-based medicine: Are they at odds? Ann Med 2011. doi: 10.3109/07853890.2011.645353

[12] Tomljenovic L, Shaw CA, Spinosa JP. Human Papillomavirus (HPV) Vaccines as an Option for Preventing Cervical Malignancies: (How) Effective and Safe? Current Pharmaceutical Design, 2013 (19) ja és accessible via internet

[13] Vegeu la página web de l’associació de les afectades per la vacuna del papil·loma: http://www.aavp.es

[14] Europa Press. Muere una menor con asma en Gijón tras administrarle la vacuna del virus del papiloma. 14 setiembre 2012 (http://www.europapress.es/sociedad/sucesos-00649/noticia-muere-menor-asma-gijon-administrarle-vacuna-virus-papiloma-20120914224259.html)

[15] Voreacos D, Johnson A. Merck paid 3,468 Death Claims to resolve Vioxx Suits. Bloomberg, 27 juliol 2010. 

 

 

DIARI  ARA  01/09/2012  ERNEST FOLCH
Teresa Forcades parla sempre fluixet, no s'altera mai i desprèn una serenitat envejable. Domina la paraula, però no deixa que la retòrica sigui buida sinó que sempre s'acompanya de proves científiques, lectures meditades i fets contrastables. Té sempre ganes de discutir, com si estigués convençuda que les opinions només avancen i es fan fortes quan xoquen contra els arguments oposats. Parla un català pulcre, clar i entenedor, amb una fonètica impecable. I vagi on vagi ho fa orgullosa amb el seu hàbit de monja, sigui en un plató de televisió, en un míting o en el seu dia a dia.

Teresa Forcades es va fer famosa el 2009, en part gràcies a la gran entrevista que li va fer Jaume Barberà al programa Singulars i en part gràcies a la immensa difusió que va tenir un vídeo seu a YouTube en què denunciava l'abús de la indústria farmacèutica en el cas de la grip A. L'impacte que va causar la fermesa, el rigor i la contundència amb què aquella aleshores desconeguda monja s'enfrontava als gegants del negoci farmacèutic amb arguments impecablement ben documentats va arribar fins i tot més enllà de les nostres fronteres. Aquella denúncia va ser tan sols l'inici d'una carrera intel·lectual i mediàtica que l'ha portat a denunciar les terribles injustícies que pateixen els més desafavorits, i com era d'esperar ha aconseguit incomodar pràcticament tothom. En un primer moment, la indústria farmacèutica la va tractar d'alarmista i desinformada, però en realitat va ser incapaç de desmuntar ni un sol dels seus arguments. Més tard, els intel·lectuals que perdonen sempre la vida a qui no pensa com ells, van començar la seva previsible campanya per fer-la passar com una deriva extravagant del 15-M, acusant-la de ser una progre amb els típics prejudicis de l'esquerra: l'han tractada d'alarmista, d'ingènua i de destructiva just en el moment, ves per on, que s'ha manifestat en contra de les retallades, que és la línia vermella que l'apparatchik intel·lectual del nostre país no tolera mai que es traspassi. Teresa Forcades ha tingut últimament l'honor d'haver estat atacada fins i tot per l'extrema dreta de Plataforma per Catalunya, i ja no cal ni dir els recels que desperta en un sector important de l'Església, que la comença a veure amb la mateixa por i desconfiança que es mirava al principi el bisbe Pere Casaldàliga.

Fa pocs dies, va donar un altre gir a la seva trajectòria amb un discurs a Montserrat a favor de la independència fent una crida a la participació a la manifestació del proper 11 de setembre. A la seva tradicional reivindicació social hi afegia ara una proposta de mobilització nacional. A la Teresa Forcades feminista, activista i reivindicativa s'hi afegeix ara la Teresa Forcades independentista. Vés a saber quin nou i difícil isme afegirà un dia d'aquests al seu pensament.

Les seves idees són sempre radicals, en el bon sentit de la paraula: un dia pot demanar una vaga general indefinida, un altre la independència de Catalunya o un altre aparèixer en un llibre ( Què pensa Teresa Forcades , Dau Edicions) parlant amb desimboltura i rigor de les injustícies del nostre món. No sabem què ens dirà la setmana que ve, el mes que ve o l'any que ve. No sabem si tindrà raó, o s'equivocarà com tothom, el que sabem segur és que hi haurà reflexionat, estarà ben argumentat i serà honest.

Als malpensats, els vull dir que no tinc la sort de conèixer Teresa Forcades, ni hi he coincidit mai, i per tant només sé què pensa a través dels llibres, les entrevistes i els mitjans de comunicació. En una qüestió fonamental, que és la de la seva fe, em trobo als seus antípodes i probablement discreparia d'ella en multitud d'aspectes de la vida sobre els quals encara no l'he sentit opinar. Però tot això no té cap importància al costat de la seva força vital, de l'orgull amb què defensa els seus ideals, de la seva impressionant i cristiana indiferència davant dels atacs que ha començat a rebre des de tot arreu. La maquinària habitual s'ha començat a posar en marxa per silenciar-la i desprestigiar-la. Però aquesta vegada han topat contra una roca i serà difícil que aconsegueixin trencar l'harmonia d'algú que viu i medita cada dia en la cel·la petita, austera i despullada que ens va ensenyar Albert Om en aquell programa memorable. La nostra monja no té cap altre interès que el d'intentar millorar la nostra societat a través de la raó i la intel·ligència. En plena crisi salvatge, el seu pensament està destinat a eclosionar i a trobar nous i entusiasmats receptors cada dia que passa. El futur l'espera i és seu.

 

 

TAULA RODONA

sobre el Concili Vaticà II

intervenció de la Gna. Teresa Forcades

 

maig del 2012

 

Entrevistes del diari ARA a la Gna. Teresa Forcades

 

10 VIDEOS sobre la MEDICALITZACIÓ
(els trobareu tot a YOUTUBE, després d'haver vist aquest que és el primer)

 

La monja Teresa y la libertad     (La Vanguardia)

No lo tienen fácil los católicos. Si expresan sus opiniones sobre aspectos muy controvertidos de la vida social, como el aborto o la eutanasia, es inevitable que, dadas las posiciones ultraliberales en moral social del PSOE y su entorno intelectual, acaben siendo instrumentalizados por el PP, como sucedió el sábado, cuando Aznar, Aguirre y De Cospedal acapararon la atención de los medios y robaron el protagonismo a los manifestantes antiabortistas. Si callan, como hacen con especial pudor la mayoría de los católicos catalanes, es como si, de facto, dieran la razón a los laicistas, para los que la religión es una vivencia íntima y nunca debería traspasar la frontera social. Y si defienden, como la monja y doctora Teresa Forcades, posiciones críticas contra un determinado aspecto del orden establecido (la OMS, la industria farmacéutica y la obligación de vacunarse de la gripe A), sus posiciones, en lugar de suscitar atención e interés por sí mismas (es decir: por la consistencia o la inconsistencia de los argumentos que las fundamentan), son consideradas, por parte de nuestro star system culturaly mediático, como una anécdota extravagante o curiosa. ¿Cómo es posible que una monjita acapare tanta atención? (Nótese que el diminutivo “monjita” –a medio camino entre el paternalismo y la burla– ha sido estos pasados días usado casi con mayor retintín por mujeres que por hombres).

La superioridad que cierto feminismo y cierto progresismo exhiben (olvidándose del método crítico y situándose en un estadio superior de la evolución humana) ha impedido a no pocas personas inteligentes reconocer en el vídeo de Teresa Forcades a una mujer singular, cuyos planteamientos científicos pueden convencer o no, pero no pueden despacharse con un par de holgazanes prejuicios suscitados por su manera de vestir. La historia se repite siempre en forma de caricatura: en tiempos pasados, el burgués bienpensante se escandalizaba por las melenas y las modas que introdujeron los artistas del rock y la cultura beat; pero, ahora, son los herederos de aquella ruptura los que se escandalizan: los hábitos de una monja que causa impacto en internet les descolocan.

Algunos no hemos necesitado el vídeo de internet sobre la gripe para saber de la existencia de esta mujer que, en el monasterio de Sant Benet, sostiene con inteligentísima naturalidad un diálogo permanente entre ciencia y espiritualidad. No es extraño que la radicalidad con que ella se plantea este doble compromiso incomode o descoloque. El mundo de la comunicación no comprende su éxito en internet y no ha podido reprimir la tentación de reírse de ella. El feminismo retórico ignora sus formidables aportaciones (su libro La teologia feminista en la història, editado por Fragmenta, es mucho más que una reflexión sobre la marginación del pensamiento femenino en el ámbito de la teología, es una síntesis interpretativa de la evolución del pensamiento occidental, centrado no sólo en el papel de las mujeres, sino en el de la libertad de pensamiento). Y los católicos más dogmáticos sospechan de su razonamiento, olvidando la idea dominante en el discurso de Benedicto XVI: el cristianismo encarna precisamente la alianza entre fe y razón.

Algunos católicos se escandalizaron por unas opiniones de Forcades sobre el aborto. Y su reciente escrito aclarándolas tiene, a mi entender, un interés excepcional. Como todos los católicos, Teresa Forcades defiende sin fisuras la vida humana (no consigo entender por qué la izquierda ha abandonado esta bandera). Y se niega, por lo tanto, a aceptar el aborto como “un derecho”. El derecho es el de vivir. Pero este derecho a la vida puede chocar contra otro derecho: el de la “autodeterminación personal”, defendido igualmente por la Iglesia. Forcades lo define como el derecho a la dignidad de un cuerpo humano, dignidad que da sentido a su dimensión espiritual e impide su uso como mero objeto. La mujer no es una máquina biológica, supeditada a un bien superior, a las órdenes de un Estado o de una Iglesia, sino una persona que aspira a la autonomía. El conflicto hipotético entre el derecho a la vida y el derecho a la autodeterminación debe dirimirse, según Forcades, en el ámbito de la libertad. Sólo la libertad da sentido personal al “sí a la vida” del católico, pues su decisión será hija de la consciencia, y no de un ciego obedecer. Y sólo la libertad da sentido ético al ciudadano, pues para ejercerla realmente está obligado a tomar consciencia moral de sus decisiones. Las reflexiones de Forcades siempre (también en el vídeo sobre la gripe) desembocan en el más alto (y más difícil) estadio de la condición humana: la difícil conquista de una libertad que no puede confundirse con el instinto ni con el mero impulso, pero tampoco con el estado de necesidad. Para ejercer la libertad el ciudadano está obligado a tomar consciencia moral de sus actos

Antoni Puigverd

 

II CONGRES INTERNACIONAL TERESIÀ
"Camí de PERFECCIÓ" Gertrudis de Helfta i Teresa de Jesús,

cos i subjectivitat en l' experiència de Déu

Una conferència que mou a la PREGÀRIA,
 amb el trobament personal amb Déu

 

PROGRAMA "EL CONVIDAT" de TV3
   


Albert Om :
Per descobrir, o per repetir, us penjo el programa sencer del meu cap de setmana amb Teresa Forcades. Tota una lliçó de vida. Això és el que m’emporto dels tres dies que he passat a Sant Benet. Un monestir obert al món. Un lloc ple de llum. Física, intel.lectual i espiritual.

Aquest cap de setmana, per mi, és el més especial de tots els d’aquesta segona temporada. L’he passat als peus de la muntanya de Montserrat, al monestir de Sant Benet. Allà hi viu Teresa Forcades, metge i monja. La protagonista d’un vídeo d’Internet que ha fet la volta al món. Una activista amb hàbit que va denunciar les companyies farmacèutiques per la vacuna de la grip A.

Ella ha estat la meva amfitriona, però també he conviscut amb la resta de germanes del monestir: una família femenina de totes les edats, dels 22 als 95 anys. Tenia moltes ganes de descobrir com és viure en comunitat, com es veu la vida des d’un monestir. I és que passar tres dies amb 40 monges és una cosa que ha pogut fer ben poca gent. Sobretot si ets un home i agnòstic.

L’experiència ha estat extraordinària en tots els sentits. Tinc la sensació que he passat un cap de setmana dins d’un petit món. M’ha servit per descobrir la història de la Teresa i per intentar entendre què porta una dona tan racional i científica a deixar-se endur per la passió espiritual i fer-se monja. Una opció de vida radical i difícil, que els de fora ens mirem amb respecte i sobretot amb moltíssimes preguntes.

Espero que alguna de les respostes les pugueu trobar a “El Convidat”, amb Teresa Forcades.

Dilluns 26 de setembre, a les 22:25, a TV3***

 

Interviu a la revista "ALANDAR" - setembre 2011

Teresa Forcades es monja benedictina, médica y teóloga. Tiene un doctorado en salud pública y otro en teología fundamental sobre la trinidad y el concepto de persona. Se hizo muy conocida hace un par de años por sus opiniones críticas sobre la gripe A, pero ése es sólo uno de los temas sobre los que resulta fascinante hablar con ella. Entre sus publicaciones recientes, Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas (Cuadernos CiJ 141), La Trinitat, avui (Abadía de Montserrat, 2005) y La teología feminista en la historia (Fragmenta, 2007).

Vicepresidenta de la Asociación Europea de Mujeres en la Investigación Teológica (ESWTR) (www.eswtr.org/es), es un referente en teología feminista, que “no es un subapartado: o toda la teología es liberación, o no es teología. O es feminista -entendiendo feminista como una identidad, para hombres y mujeres, a imagen de Dios, sin quedar coartada por ningún estereotipo-, o no es teología”. Cuando tenemos esta conversación, se prepara la conferencia bianual de la ESWTR, celebrada en Salamanca a finales de agosto sobre La teología feminista: escuchar, comprender y responder en un mundo secular y plural.

Las aportaciones de Teresa son conocidas en sus escritos y en su accesible –y muy recomendable- web (http://www.benedictinescat.com/montserrat). Esta tranquila conversación en su monasterio de Montserrat trata de algunas de ellas.

Me resulta especialmente interesante que comience el libro señalando que la teología feminista nace de una experiencia de contradicción. Es decir, algo que no queda fuera de la persona, lo que viene a significar que esta teología cuestiona tanto el objeto de estudio como quien estudia.

Me gusta que lo plantees así, porque lo que menos me gusta es lo políticamente correcto, que significa “esto ya me lo sé, ya sé lo que tengo que decir y lo que tengo que hacer”. Creo que esto, en cualquier ámbito, es lo contrario de lo que tenemos que hacer. Lo que yo aprendo en la experiencia monástica es a vivir de este inédito de Dios. En palabras de Santa Teresa, son esas moradas, en cuyo centro está la cámara nupcial, imagínate, ¿qué es eso? Es el encuentro interpersonal, el encuentro amoroso; sólo puedes entrar allí si das el todo. Y si haces eso, las cosas cambian. Precisamente hoy nos dice el Evangelio que los zorros tienen madriguera, los pájaros tienen nidos, el hijo del hombre no tiene donde reposar la cabeza. Siguiendo esto, que cuando hagamos teología no sea desde ningún tipo de dogmatismo, sino desde la autenticidad de la experiencia. Creo que la teología feminista –y toda la teología de la liberación- es exactamente eso: poner en el centro la persona con su experiencia única.

Quiero decir que, en tanto que experiencia, es algo que le afecta personalmente.

Claro. Escribir este libro me costó lágrimas. Por ejemplo, cuando ves que Gregorio de Nacianzo denunciaba con enorme clarividencia algunos aspectos de la situación de las mujeres en el siglo IV que siguen igual en el XXI, como si Dios hubiera asignado a las mujeres unos roles que en realidad les ha adjudicado una evolución social de un determinado tipo. Esa percepción de que ha habido en la historia, generación tras generación, mujeres que se han sentido limitadas en su desarrollo personal a causa de estos estereotipos causa pena y congoja.

Junto a esto, causa gozo ver que, también generación tras generación, a lo largo de la historia también ha habido personas que no se conforman ante esta situación. Aunque hay una reacción constante contra este anhelo, aunque muchas de estas experiencias acaban mal, el anhelo surge y tampoco cesa, porque mientras haya mujeres existirá este anhelo de ser lo que te parezca que tienes que ser, lo que Dios te dé a entender que tienes que ser.

En más de una ocasión dice y escribe–la traducción en términos simples es mía- que la sociedad patriarcal no es cosa sólo de hombres. Entiendo que esto significa que usted no asigna a las mujeres un papel de víctimas, sino de sujetos. ¿Es esto lo que distingue la teología femenina –hecha por mujeres- de la feminista?

Yo suelo explicar esto diciendo que para mí el patriarcado no es la sociedad que han hecho los varones en contra de las mujeres, sino la sociedad que hemos construido y mantenemos aún hoy, mujeres y varones, en tanto que vivimos nuestra vida adulta en continuidad con el patrón de subjetivación infantil, que tiene como referente la figura materna. A mí me convencen las teorías que sostienen que los niños y las niñas tienen género; y eso no se debe sólo a la cultura, es que lo tienen, porque tienen en su punto de mira de referente subjetivo a una figura que es la madre. Si soy niño, me percibo como distinto; si soy niña, soy como ella. Creo que esto es la base de la subjetivación infantil. La subjetivación plena, que es la adulta, no te viene dada desde fuera, sino que tienes que adquirirla desde la libertad. Da igual cómo empieces, pero si en la edad adulta vives aún con el referente materno, tienes mujeres que hacen de mamá a los hombres –en el trabajo, a su marido, al jefe, a quien sea, a todo el mundo- y hombres que “se dejan querer” y se aprovechan de esta situación en la que se sitúa la mujer, no sólo por presión social, aunque está claro que la sociedad puede ayudar –a hombres y mujeres- a superar el patrón infantil, o puede dificultarte muchísimo esta liberación. Esta perspectiva saca a las mujeres del rol de víctimas, en cuanto rol. Esto no significa que no haya mujeres víctimas de abusos que hay que denunciar. Eso es distinto que colocar a las mujeres en la sociedad patriarcal en un rol que no tiene en cuenta su papel activo. Es bastante común entre las mujeres preferir varones en los roles de autoridad, lo que debería hacernos reflexionar a las que queremos pensar desde categorías feministas. No para frustrarnos, sino para ser conscientes de que la fuerza que crea y sostiene la sociedad patriarcal no es coyuntural, sino que está enraizada en la propuesta de crecimiento personal. Y el precio es, en palabras de Fromm, el miedo a la libertad. Es muy bonito hablar de libertad cuando estás en tu sillón tranquilita, pero en la vida real, cuando te encuentras en una situación en la que no sabes qué hacer, te retrotraes al patrón infantil: tú haces de mamá y el otro se deja querer, que es donde encontramos una seguridad afectiva superficial, ficticia, que no satisface a la persona adulta.

La teología, que es una reflexión sobre Dios, creo que enlaza muy bien con esta propuesta del feminismo porque es exactamente eso lo que el Evangelio nos dice: “Deja al padre y a la madre; si no odias al padre y a la madre, tú no puedes venir conmigo. Deja ya a la familia y mírame a mí, que soy amor y libertad total y absoluta y camina sobre las aguas”. Eso es fascinante cuando lo oyes, pero en la vida real quiere decir “atrévete a dar pasos que no sabes cómo van a acabar”. Eso creo que le da a la vida un dinamismo, un interés, al mismo tiempo que el miedo este.

Descripción: Descripción: Descripción: "La teología feminista -y toda la teología de la liberación- consiste en poner en el centro a la persona"

Seguir los caminos trazados tampoco garantiza no equivocarte…

Claro, pero te parece que sí.

En último término, el patriarcado es una cuestión de poder, de manera que supongo que la propuesta de la teología feminista, en cuanto teología de liberación, no es –dicho vulgarmente- de “darle la vuelta a la tortilla”, que el poder cambie de manos, sino cambiar dominio por comunión.

Esto es fundamental. El reino de lo humano no podrá existir hasta que no estemos juntos hombres y mujeres. Este reino de lo humano no es el de los varones al que las mujeres solicitamos entrada. Yo no quiero ir a tu reino, que es un reino en el que tú has aceptado que la mitad de la humanidad esté por debajo. ¿Cómo va a ser eso el reino de lo humano? El reino de lo humano está allí y, si quieres, caminamos como compañeros a ver si llegamos, pero mi llegada feminista no será una llegada hacia ti, como varón, a ver si te alcanzo. Eso sería el feminismo burgués -o ni eso- y a mí no me interesa para nada.

Mi idea no es pensar que hay un espacio de poder que ya está ocupado y vamos a ver si conseguimos meternos ahí dentro. Eso no me interesa para nada. Yo quiero vivir de otra manera; creo que esa utopía real está ahí, más adelante y es Cristo que nos precede a la Galilea, el Cristo resucitado que nos desconcierta, que dice “os encontraré en Galilea”, y ahí vamos con lo que tenemos, con nuestras dificultades, pero de ninguna es algo que ya sabemos lo que es, sino que lo vivimos en la medida en que lo experimentamos. No es que lo piensas primero y lo vives después, sino que es vivir desde la confianza, desde la fe.

¿Enlaza esto con otro tema muy suyo, la trinidad? Más allá de las “explicaciones” intelectuales y oscuras de la trinidad, nuestra experiencia humana es que, allá en el centro, somos irreductiblemente una, así que qué gusto ser esencialmente comunidad. Una sociedad, una historia, unas relaciones humanas construidas no sobre el dominio, sino sobre la comunión sí que serían imagen de Dios. No sé si se me va la olla relacionando temas…

Para mí son temas muy cercanos. El cristiano, la cristiana adulta, hace de su referencia central no la madre, que ya hizo su trabajo y hay que dejarla descansar, sino un Dios que es comunión. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que la diversidad no es sub-óptima. Muchas filosofías, la más conocida de las cuales es el platonismo, han sostenido y sostienen que la unidad es óptima, la diversidad es sub-óptima; es la multiplicidad del mundo caído: nos diversificamos cuando estamos por debajo de la perfección; cuando llegas al uno, eso es monolitico.

Pero el dios cristiano dice que no es así, porque ese uno es una falacia, es una quimera para el mundo cristiano, porque en el centro de la inteligibilidad de todo lo que existe coloca un dinamismo, una danza de tres irreductibles, por encima de los cuales no hay nada. Por lo tanto, la diversidad es óptima, es máxima, no hay unidad que la supere; lo que no niega la unidad, porque lo que ocurre es que no opone diversidad/unidad; formula una unidad que sólo es posible desde y en la diversidad: más unida, más diversificada. Y creo que esto no es una afirmación vana, sino que es la experiencia que hace todo el mundo cuando se siente amado. En una relación de amor no sabes dónde acabas tú y dónde empieza la otra persona, a la vez que potencia que seas tú misma. Son dos dimensiones que se viven simultáneamente. Que Dios es amor no es una metáfora, es una vivencia.

La experiencia humana va por ahí y más iría si cambiáramos “o” por “y”, la adversativa por la coordinada, si cambiáramos el régimen de incompatibilidad de la libertad kantiana (tu libertad acaba donde empieza la mía) por la experiencia elemental de que los demás hacen posible nuestra libertad; las otras personas, de hecho, no son rivales, sino posibilidades.

Claro, esta es una libertad capitallista: somos rivales; mientras más tengas tú, menos tengo yo, en las antípodas de la frase de Rosa Luxemburgo -“la libertad es siempre la libertad de quien piensa distinto”- o el ideal anarquista de que nadie será libre hasta que todos seamos libres.

Descripción: Descripción: Descripción: “El reino de lo humano no es el de los varones, al que las mujeres solicitamos entrada”.

Volvamos a la Trinidad…

¿En qué sentido es sacramento el matrimonio? A veces he desarrollado esta idea para argumentar teológicamente la posibilidad del matrimonio homosexual bendecido por la Iglesia, que creo que no es contradictorio con nada de la teología. Soy consciente de que el magisterio actual no va en este sentido, pero la teología, como yo la comprendo en su profundidad no contradice eso.

Respecto al matrimonio cristiano como sacramento, algunas personas consideran el punto capital de esa unión la complementariedad. Sin embargo, si decimos que es sacramento será porque es signo de algo, que es el amor de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu y esos tres no se complementan para nada. El Padre no le dice al Hijo “eres lo que me falta”. Esto no va así en la trinidad: el Padre le ama gratuitamente -no porque le falte nada- y esto es lo esencial de este amor. Eso es lo esencial de ese amor, como todo amor; si no, es una mercancía, un mercadeo. Es un amor que no puedes razonar. ¿Por qué amas a esa persona así? ¿Porque es rubia? ¿El día que se tiña, se acabó? Eso es una tontería. “Porque me hace sentir bien” Pues el día que esté de malas, tú ya puedes empezar a hacer aguas. No, es otra cosa. Las personas somos capacidad de ser y cuando tú te unes a otra con esa voluntad de caminar juntos, el camino queda abierto. Eso no quiere decir, por supuesto, que tengas que soportar una situación de abuso, pero eso es otra cosa.

Esta visión de complementariedad creo que pone en cuestión la teología del matrimonio como sacramento, porque tiene que ser signo de algo y ese algo es el amor de Dios, tanto el intratrinitario como el amor hacia nosotros, que no es nunca de complementariedad. Esa es una de las afirmaciones de la teología cristiana, en contra de otras teologías y filosofías que vienen a decir que a Dios le falta algo y por eso nos crea. La teología cristana desde el principio dice que a Dios no le falta nada; es una creación gratuita, es puro amor. Esto es fundamental entenderlo. Eso no significa que, en lo concreto, uno tenga un don y otro tenga otro y que se complementen, pero eso es otro nivel, no es lo fundamental. Lo fundamental es que se reconozca un yo y un tú como distintos y al mismo tiempo capaces de unirse de una forma que va más allá de lo que podemos formular con palabras. Por tanto, lo esencial de ese amor sacramental, matrimonial cristiano, de pareja, como quieras llamarlo, es esa capacidad de reconocer en el otro a un tú irreductible y de tratarlo con respeto, para ser libertad humana, con que se tratan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que es sacramental en las relaciones, sean de pareja sean de comunidad - nuestra comunidad, como cualquier comunidad cristiana también es en sí sacramento de ese amor- lo que las constituye como sacramento es esa dinámica del dar y el recibir: si tú tienes algo para dar, pues das y si no tienes, no pasa nada. Si se establece esa dinámica, tienes un entorno de compartir.

Esto se contrapone a lo que podríamos llamar teología o antropología capitalista, en la que lo bueno es tener; si tengo para dar, soy y si no tengo para dar, no soy. Por tanto los pobres, ya se sabe que se quedan a la cola de todo. Es esa dinámica la que hace decir a Teresa “¿Qué queréis, Señor, de mí? (…) sea viña fecunda o estéril…” Si tienes algo para dar, das; si no, pides. Eso es lo que pasa en la trinidad, porque el Padre lo da todo y el Hijo lo recibe, y no está acomplejado. Lo dice claramente en Juan, 10: “Yo todo lo he recibido del Padre”. Pues vaya niñato, ¿no? Al menos que diga que tiene algo suyo. Y te miraría diciendo “Pues claro que no tengo mío, pero me lo da el Padre y yo lo acepto y en ese acto de aceptación me constituyo como sujeto en la relación”.

Ahí hay mucho contenido, porque lo femenino normalmente se postula como receptivo y lo receptivo se subordina a lo activo, cuando lo receptivo puede ser más activo a veces porque supone la capacidad tal vez más profunda de activarse como sujeto receptor. Porque dar puede ser un acto externo a la persona. Dios es amor, estamos hechos para el amor y en cualquier situación que nos encontremos podemos amar, porque el amor no se va a adulterar. Recibir es compartir. Podemos dar porque estamos hechos a imagen de Dios y Dios es Padre (padre-madre, no es el nombre); podemos recibir porque estamos hechos a imagen de Dios y Dios es Hijo; podemos compartir porque estamos hechos a imagen de Dios y Dios es Espíritu. Entonces, en cualquier stuación en la que estés es posible cumplir la voluntad de Dios -que es amar- y en alguna de esas tres modalidades siempre lo puedes hacer.

Por eso digo que la teología de la liberación, o la feminista, no es un subapartado: o toda la teología es liberación, o no es teología. O es feminista, entendiendo feminista como hemos dicho: una identidad, para hombres y mujeres, a imagen de Dios, sin quedar coartada por ningún estereotipo, o toda la teología es feminista, o no es teología. Puesto que el patriarcado es violencia, ¿la telogía feminista es en algún sentido teología pacifista?

Yo creo que sí, por la falta de violencia intrínseca. Eso me remite a lo que Lacan y otros dicen: que el patriarcado tiene no sólo una violencia explícita, sino que tiene una implícita, que es encasquillar a la gente en unos roles que son externos. Y eso no puede ser, no queremos imaginar la posibilidad de crecimiento, de educación, de sociedad en la que los roles no permitan que cada cual se determine desde su interioridad. Dios nos deja hacer, aunque a veces nos determinemos de formas que Dios debe decir ¡qué desastre! Pero de ahí aprendemos la paciencia del amor, que acompaña sin suplantar, porque si suplantas, dónde queda el otro. En ese sentido profundo, dejar espacio.

Hay una palabra muy bonita, técnica, que se usa en teología para referirse al amor trinitario, descrito como relaciones pericoréticas. Coreo es “espacio” y peri, “alrededor”; pericoreo significa “alrededor de”. Coreo es danza; coreografía, por ejemplo. Pericorético es, pues, un amor que no invade, te deja sitio, es el amor que dice “yo te amo en tanto te hago espacio para que tú seas. No te ato. Soy feliz si tú eres feliz, no si estás ahí mirándome, en función mía”. Eso no significa distancia ni contradice el amor erótico y ahí está el Cantar de los cantares. En el mismo fuego, la misma unión amorosa es amor pericorético. Es esa capacidad de respirar, de dejar espacio, de no anular al otro. Es fascinante que Dios nos enseñe amar así.

¿Cuál es la respuesta de la academia a sus propuestas?

Hay dos niveles. Uno serían las facultades de teología, que en España, donde predomina la teología católica, son eclesiásticas y no pertenecen a la universidad civil. Aquí hay una dificultad clarísima -un recelo- y tendría que usar un término más fuerte: hay un espanto. Es una especie de reacción alérgica, un rechazo visceral, un miedo de estereotipos, de prejuicios arrastrados… En cambio -y por suerte- hay otros ámbitos, como la Asociación Europea de Mujeres en la Investigación Teológica, de la que ahora soy vicepresidenta, que en agosto hacemos el congreso este, que también es un ámbito de teología académica. No quiere decir que no tenga sus problemas, en el ámbito protestante y demás, pero da una posibilidad de diversificar lo que llamamos teología académica en el hecho de que haya facultades no controladas por el estamento eclesiástico, con lo que implica como ámbito de pensamiento libre, porque si no es libre no es pensamiento. Evidentemente, a mí, como teóloga católica y dentro de la Iglesia católica, no me resulta problemática mi responsabilidad de estar al día del magisterio, de tenerlo en cuenta.

Descripción: Descripción: Descripción: Creo que es fundamental entenderse en esta 'casa común', que tiene muchas habitaciones y tienes que dar espacio a cada cual

¿Qué significa para mí que haya magisterio, cómo entiendo yo la función magisterial? La entiendo como función de unidad. Todo lo que hemos hablado del amor, del sacramento y de la plenitud cobra sentido en el seno de un todo, que no es uniforme, que es extraordinariamente diverso, pero que no se fragmenta en guetos. Creo que es fundamental entenderse en esa casa común, que tiene muchas habitaciones y tienes que dar espacio a cada cual. Yo ya no puedo pensar mi vida dejando de lado a las otras personas que no piensan como yo y eso es para mí la actualización del magisterio de unidad. De mi comunidad me gusta que pensamos todas diferente, lo que resulta problemático cuando tenemos reuniones, pero es esencial porque, si no, seríamos un grupo de amigas o un grupo que se ha autoseleccionado por tendencia ideológica; aquí hay gente de derechas, de izquierdas, feministas, no feministas, etc., pero vivir juntas en serio es un reto. En ese sentido, creo que cuando cada cual va por su lado nos perdemos algo. A mí me parece importante que exista el magisterio como función de consenso, como función de unidad, donde las afirmaciones que se hacen sobre el sentido de la vida sean afirmaciones que no salgan del magín peculiar y particular de un señor inspirado o una señora, sino que recojan todo un diálogo con Dios de siglos y yo a eso le tengo mucho respeto.

Dice que “si la mayoría lo quisiéramos de verdad, la jerarquía sería diferente”.

Me refiero a esta postura de “cuando el obispo quiera”. Oiga, no; si usted espera a que el obispo quiera para dar el paso, ya le digo yo que no va a dar ni uno, porque las cosas no van de arriba abajo, Claro que algunas van así, pero esas no son las que nos interesan; las que nos interesan no han ido nunca de arriba abajo, no ha habido ninguna revolución de arriba abajo, son todas de abajo arriba. El cristianismo va de abajo arriba y empieza donde empieza y Jesús se encarna como se encarna. No se encarna emperador, que hubiera sido más fácil: se encarna emperador y decide cómo tiene que ir todo. Pero se encarnó en el pueblucho ese, en la punta esa colonizada: un desastre a ojos humanos, pero ese es el reto a nuestra manera de pensar. En fin, que no estoy yo para quejarme de qué obispos tenemos, sino para ver cómo vivimos nuestro cristianismo de tal manera que todo tenga que cambiar necesariamente, pero para eso tenemos que estar todos en la onda.

En algún sitio he leído, con perplejidad, que en algún momento de su vida había querido ser cura.

Pues yo nunca he dicho eso, pero sé que alguien lo puso en mi boca en algún momento.

Lo borro

Sí, sí. Sí, sí.

¿Por qué las religiones, que tienen un mensaje de liberación, resultan tan patriarcales, incluso más que la sociedad?

Tengo interés en ir estudiando más esto y no digo que no sea así, pero no me gustaría aceptarlo de entrada sin haber profundizado más. Yo tengo que oponer ahí mi propia experiencia. He encontrado unos espacios en lo que podemos llamar el ámbito religioso mucho más liberadores o al menos patriarcales en su día a día que en otros espacios, como por ejemplo la universidad y el hospital, donde las relaciones laborales son un desastre. Ahí las vacas sagradas son las vacas sagradas que, por supuesto, siempre son toros y el “niña” y las bromitas están al orden del día y lo que significa tener que aprender a hacer, dónde se toman las decisiones, por qué hay más estudiantes de medicina que “estudiantos” pero el porcentaje de catedráticas es un ridículo 1%. Que el discurso de la Iglesia está, digamos demodé, que a veces sale con unas cosas que mira tú y que el discurso de la sociedad parece súper, pero que a la hora de la verdad quienes se operan son las mujeres, quienes sufren por no dar la imagen como objeto de deseo son las mujeres, etc., pues no sé si menos que otras generaciones. Me interesa este estudio crítico de nuestra sociedad contemporánea como sociedad más liberada para la mujer, que en algunas cosas es obvio, pero en otras tal vez no tanto. No digo esto para hacer apologética, que es algo que a mí no me interesa, sino para intentar ver dónde está el problema.

Por ejemplo, este monasterio tiene desde el siglo XIII una tradición ininterrumpida de mujeres viviendo solas, con un archivo que deja constancia de ello. El feminismo en general se queja de que se rompe la tradición, que tenemos que reinventar la rueda cada vez; bueno, pues hay ciertos ámbitos, no solo en la Iglesia católica, también, por ejemplo, en el budismo, donde ha sido posible crear estas tradiciones, claro que con dificultades y límites, pero en la sociedad secular esto en la historia no tiene un paralelo claro. Hoy en día el lenguaje no parece que salga del siglo pasado y no es muy apropiado, pero la realidad del respeto con el que te puedes sentir tratada en ciertos ámbitos, desde luego yo con estos monjes de aquí [Monserrat], mejor que con los compañeros de la universidad.

Los monasterios tienen una historia como espacios de libertad (¿qué habría sido de sor Juana Inés o de Teresa de Ávila fuera de un monasterio?), pero la realidad de los cristianos comunes no es esa.

Sé bien que hay parroquias en las que el párroco hace y deshace, pero la gente que no le gusta, se va. Tengo que decir que mi experiencia de comunidad parroquial también ha sido mejor que los ambientes laborales que antes decía.

A mi esto me vale para plantear bien el problema y no quedarme en lo que es más visible. Intento no asociar Iglesia con jerarquía; no prescindo ni miro para otro lado, está ahí, pero eso no es para mí lo más importante de la Iglesia. Cuando, por ejemplo, miro grupos de base, no sólo en la Iglesia católica, veo que la gente que profundiza en su relación con Dios crece como persona y se ayudan mutuamente. Y suerte hemos tenido de que existan grupos como los cuáqueros, tan importantes, con Margaret Fell, que me dejaron muy fascinada cuando los conocí, cómo ya en el siglo XVII y con continuidad hasta hoy siguen con ese modelo no jerárquico, con una igualdad de género que casi dan ganas de hacerse cuáquera.

Me llama la atención que cuando le preguntan dónde nació, una mujer de mirada tan amplia, respondes con el barrio. Sí, sí, así es: nací en Gracia [Barcelona]. Como me dijo una vez un amigo mío, también teólogo, nací en el barrio de Gracia, en la calle Libertad, que es exactamente mi tesis doctoral: solamente en el “barrio” de la gracia se puede vivir la libertad personal máxima.

Parece que este año no ha habido gripe A. ¿En qué ha quedado todo aquel barullo?

La supuesta vacuna de la gripe A se ha incorporado a la vacuna de la gripe estacional, pero lo que está claro es que esa pandemia terrible, asociada al miedo, no se aguantaba sobre ninguna base. Hubo muchos médicos y médicas que no lo siguieron, que yo creo que es lo que tenemos que hacer, tener siempre sentido crítico, con lo que regresamos al inicio de la entrevista: la experiencia de contradicción que no tiene por qué darnos miedo. Vivir es luchar, no en el sentido de violencia, sino no entender la vida diciendo “¿cómo es que no me sale todo bien?”. ¿A qué te crees que has venido?

Una historia budista –contada en versión rápida- habla de un maestro que a quienes venían a consultarle, les decía “Mire, no me cuente su problema, porque usted viene a contarme un problema y yo quizá le pueda ayudar, pero luego le vendrá otro, porque todo el mundo tiene que tener 83 problemas, y yo con esos no tengo nada que hacer; yo sólo puedo hacer algo con el 84”. “¿Y cuál es ese?”, pregunta su interlocutor. “El problema 84 es que nos creemos que no tenemos que tener problemas”. Esta es la experiencia de contradicción, que creo que también es una manera contemporánea de expresar la humildad: pensar que es normal que tengas problemas, de modo que, cuando te viene uno, en lugar de poner el grito en el cielo, empieces a ver cómo se soluciona, sin quedarte en el lamento de ¡cielos, tengo un problema!

Comentar este artículo

 

El Bloc de la Teresa


http://www.catalunyareligio.cat/search/node/teresa%20forcades
 

 

Tres xerrades sobre masculinitat i feminitat (àudio)

  Sessió 1  (.wma)

  Sessió 2  (.wma)

  Sessió 3  (.wma)

 

 

EL PROFETISME EN LA VIDA RELIGIOSA

 

Entrevista sobre el Llibre  
LA TEOLOGIA FEMINISTA EN LA HISTORIA
(castellà)   Ed. Fragmenta

 

Creo en el perdón

Teresa Forcades i Vila

monja y médico

Creo, ante todo, en el perdón. Creo que la capacidad de perdón muestra la verdad desnuda de nuestra capacidad de amar, y me sorprende encontrarlo en personas a las que no aprecio especialmente y echarlo en falta en algunas que amo mucho. Más de una vez me he sorprendido a mí misma con dificultades para el perdón y he experimentado el milagro de ser perdonada. Es como nacer de nuevo. Nacer del amor. El evangelio nos dice que la mujer pecadora amó mucho puesto que mucho le fue perdonado. Nos advierte también que incluso aquél a quién mucho se perdona puede actuar de forma mezquina e inmisericorde con los demás. Y esto es la segunda parte de lo que creo: creo en la libertad, creo en la ruptura de la cadena causal que abre el mundo a la poesía y también a la arbitrariedad más injusta. Creo que el perdón es el mayor acto de libertad. Por eso todo se puede perdonar pero a nadie se puede exigir que perdone. No se puede forzar el perdón y no se pueden prever sus resultados. La mujer que perdona al marido que abusa de ella puede decidir a la vez que le perdona que la convivencia debe cesar. Nadie sino Dios puede juzgar la autenticidad y el alcance de un acto de perdón. El perdón es el acto más razonable, puesto que reconoce que algo más que el automatismo rige el mundo. El perdón es el acto que nos permite ser, como Dios, creadores. El acto que nos permite empezar de nuevo. Setenta veces siete.
 

 

 

Entrevista a la germana Teresa Forcades (Sencera) from Replay on Vimeo.

 

 

SINGULARS  8 de desembre 2009

 

El matí d' en Cuní. amb la Teresa Forcades

 

Sobre la corredempció: DONAR A LLUM LA LLUM


 

NOUS VÍDEOS


Teresa Forcades, feminismo y liberación
Cargado por Guarataro. - Vídeos de noticias del mundo entero.

 
 
 
 
 

 

 

 

Entrevista a CONTRAGOLPE de Venezuela
1er vídeo: Sobre la Grip A
2n vídeo: sobre la teologia de l' alliberament

http://www.vtv.gov.ve/videos-destacadas-en-video/25552

http://iglesiadescalza.blogspot.com/2009/07/new-voices-in-church-sr-teresa-forcades.html    (Al final de la pàgina en anglès: 4 vídeos en castellà)

 

El País contra Teresa Forcades
Abdennur Prado - Rebelión


Teresa Forcades (Barcelona 1966) es doctora en medicina, teóloga y monja benedictina, una monja comprometida con los derechos de las mujeres, que se ha posicionado a favor de los derechos de los homosexuales, y cuyo trabajo tiene una clara dimensión social y espiritual (dimensiones que flaquean la una sin la otra). Dentro de este compromiso, su condición de doctora le ha llevado a centrarse en el tema de las farmacéuticas. Ha publicado un ensayo sobre Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas, en los Quaderns de Cristianisme i Justícia, que dirige Arcadi Oliveras. Para más información sobre sus posicionamientos, puede visitarse su blog. Recomendamos una reciente entrevista sobre teología de la liberación para la televisión venezolana, en la cual sostiene que la expresión “teología de la liberación” es en realidad redundante, ya que toda teología debería ser por definición liberadora y feminista.

Conocí a Teresa Forcades a raíz de mi colaboración como autor de un contrapunto en uno de sus libros: Teología feminista en la historia, editado por Fragmenta (en catalán). Realizamos luego una conversación-entrevista para el diario Avui, que no fue publicada. En 2008, Teresa tuvo la amabilidad de participar como presentadora de una de las sesiones del Tercer Congreso Internacional de Feminismo Islámico.

En las últimas semanas, Teresa Forcades ha sido objeto de múltiples comentarios a raíz de la amplia difusión en Internet de un vídeo en el cual denuncia todos los intereses y manipulaciones en relación a la Gripe AH1N1. Webislam fue una de las numerosas webs que decidió difundir dicho vídeo, con el fin tanto de advertir al mayor número de personas sobre los peligros de vacunarse contra dicha gripe, como para tener un mayor conocimiento sobre el sistema bajo el cual vivimos.

El impacto de este vídeo ha sido inmenso, provocando el contraataque. Teresa Forcades ha sido descalificada por ser monja y por ser mujer, insultada por hablar de temas de interés social con su hábito de monja. Pero lo cierto es que al hacerlo así dignifica no solo sus hábitos o al catolicismo, sino a la religión en su conjunto, tan desprestigiada por ponerse tan a menudo al lado de los poderosos.

Dentro de estos contraataques, el que nos ha movido a escribir ha sido un artículo aparecido en el diario El País, y titulado "Desmontando a la monja-bulo". Una de sus autoras, Maria Sahuquillo, ya había publicado el día antes un artículo en el cual se trata de combatir la creciente reticencia hacia la vacuna, haciéndose eco de los comunicados de la OMS, como si fueran la verdad absoluta.

Sobre el artículo en sí apenas hay nada que decir: se trata de mera propaganda, realizada con la intención de defender a la industria farmacéutica e intentar desprestigiar a todos aquellos que se oponen a la vacuna contra la gripe A. No puede ser calificado propiamente como “periodismo” y aún menos como un “reportaje”. El artículo se limita a descalificar a Teresa Forcades, la llama Mary Poppins y la trata de forma despectiva, poniendo en duda su capacidad intelectual (¿por ser monja, por ser mujer, por las dos cosas?). Para ello, los autores no dudan en mentir, como cuando dicen que “solo ha escrito un librillo…”. Los argumentos ad hominen son característicos de aquellos que no tienen argumentos. El artículo recoge tan solo opiniones contrarias Forcades, sin contrastarlas con otras opiniones favorables. Además, el artículo omite aspectos del vídeo que son difíciles de rebatir: si la gripe A es benigna... ¿por qué hemos de vacunarnos? ¿Cómo se justifica la masiva compra de vacunas por parte del Estado?

Mucho más interesantes son los comentarios generados. En el momento en el que cierro este artículo (son las nueve de la noche) estos comentarios son 370. Un 90% de ellos se manifiestan a favor de Teresa Forcades, y muchos de ellos ponen en duda las intenciones de El País a la hora de publicar semejante reportaje.

El artículo es calificado como “vergonzoso”, “ataque salvaje”, “de baja factura”, “tendencioso”, “chulesco”, “bochornoso”, “patético”, “panfleto”, “demagogia”, “infecto”, “vomitivo”… Un comentario da en el clavo sobre el estilo empleado: se trata de un compendio de falacias: la falacia ad hominem, falacias de autoridad, falacia de la pendiente resbaladiza, además de la total ausencia de información. Sólo hay opiniones, y todas reforzándose las unas a las otras. Dice un comentarista: “No resulta muy convincente rebatir datos concretos, que toda persona informada ha podido constatar en el día a día, con supuestos argumentos de autoridad como portavoces, asesores, expertos y catedráticos que nos dicen que lo que pasó fue lo contrario de lo que en su momento pasó”. Un usuario se presenta como médico y dice haber sido consultado por los autores del reportaje, pero como se puso de lado de Forcades, su opinión ha sido censurada.

Un comentarista afirma que “el reportaje apesta y lo único que desmonta es la propia credibilidad de El País. Deja bien claro a qué intereses sirve”. Otro interpreta: “los laboratorios farmacéuticos tienen miedo de quedarse sin su dinerito y ponen una nota enorme en El País”. Y otro concluye: “A El País le debería dar vergüenza publicar cosas así”. Un tal Alejandro escribe: “Argumentum ad hominen (mulierum). Sahuquillo, Benito y El País se han cubierto de gloria. Utilizaré la pieza y los comentarios en mis clases sobre las relaciones entre el Poder y las Empresas en el era de internet. Es muy ilustrativa de la nueva información”.

Como resultado, parece obvio que “este reportaje no desmonta nada”. Más bien todo lo contrario: abundan los comentarios que afirman que ha sido el reportaje el que les ha despertado las sospechas hacia la vacuna y les ha convencido de la veracidad de los argumentos de Forcades. Más de cincuenta afirman que no van a vacunarse, ni ellos ni a sus hijos. Incluso hay varios internautas que habían decidido vacunarse, pero la lectura del artículo les ha hecho cambiar de opinión. Dice un comentario: “gracias a este artículo, ya tengo más claro no vacunarme”.

Otros comentarios contrastan la agresividad del artículo de El País con la capacidad pedagógica, tolerancia y madurez mostradas por Forcades en su vídeo. Por un lado se trata de desprestigiar mediante los insultos, ocultando información, y por otro de ofrecer datos objetivos sin sacar conclusiones, de modo que cada uno pueda pensar por sí mismo y decidir según conciencia. Un internauta aconseja: “sólo pido a quien lea el artículo y no haya visto el vídeo de Teresa que lo mire y compare…”.

Como conclusión, diría que de los ataques de El País a Teresa Forcades, ella sale reforzada y El País desprestigiado. Eso es lo que se desprende de numerosos comentarios:“Los intentos de El País por deslegitimar a Forcades dan aún mas crédito a su teoría”. Y otro sentencia: “El tiro por la culata... Gracias Teresa Forcades!!!” Las felicitaciones se suceden: “Larga vida a Teresa Forcades!!”. “¡Viva la monja!”. “Viva Teresa Forcades, viva Arcadi Oliveras”.

A partir de aquí, éstas son algunas de las preguntas que los internautas nos proponen: ¿Por qué "una monja que escribe libritos" molesta tanto? ¿Cómo se puede escribir un articulo desmontando todo lo que dice Teresa Forcades, sin poner la opinión de muchos otros médicos y especialistas en salud pública que están de acuerdo con ella? ¿Por qué para rebatirla no son capaces de escribir un reportaje en estilo periodístico con más datos e información y menos juicios de valor, adjetivos despreciativos y un tono tan tendencioso? ¿Por qué no preguntan su opinión a los médicos que dicen que no se van a vacunar? ¿Por qué este año, en el Hemisferio Norte, apenas ha aparecido la gripe común, como todos los años por estas fechas? ¿Dónde están los millones de muertos que no se produjeron? ¿Para cuando un reportaje sobre el bulo de las farmacéuticas? ¿Y por que no un titular “desmontando a los lobbies farmacéuticos”? ¿Es cierto que a parlamentarios alemanes se les suministró una versión de la vacuna sin un reactivo que contiene mercurio, por el peligro que supone? ¿Existe peligro al vacunarse? ¿Es verdad que se ha renunciado a posibles indemnizaciones en caso de efectos secundarios graves de la vacuna? ¿Es o no es verdad que políticos y farmacéuticas están exentos de responder por los efectos secundarios de la vacuna?

Pero lo más inquietante es el propio origen de la cepa, pues todo apunta ha que fue fabricada en un laboratorio, con la intención de causar una verdadera pandemia, y que esta fue evitada casi por casualidad: “¿Cómo explican los periodistas desmontadores la mezcla de cepas H5N1 con H3N2 de los laboratorios Baxter en Orth-Danau (Austria) y las graves consecuencias que su distribución o mal uso habrían podido ocasionar, de no ser por la comprobación previa de un checo, así como el silencio de estos laboratorios?”

Algunos de los comentarios pueden parecer desproporcionados, pero muchos otros ofrecen nuevos datos, remiten a informes internacionales que cuestionan la versión oficial. Algunos internautas afirman haber pasado la gripe A sin haberse vacunado, y eso siguiendo los consejos de su médico de cabecera. Aquellos que han pasado la gripe A suelen afirmar que es más benigna que la convencional. Un tema recurrente es el de internautas que afirman que no van a vacunarse por consejo de sus médicos de cabecera. Pues parece que la oposición a la vacuna entre la profesión médica va en aumento. Un comentario dice que “en el centro de salud de mi ciudad, se negaron a vacunar a los niños voluntarios si les tocaba, y el médico de mi hija se niega a vacunar a los nenes por los efectos secundarios”. Según la Organización Médica Colegial (OMC) el 95% de los casos serán leves y se resolverán entre 3 días y una semana como cualquier otra gripe. En Alemania existe un potente movimiento de médicos contra la vacuna, y parece que el colectivo de enfermeras francesas (unas 20.000) no piensa ponerse la vacuna (http://www.syndicat-infirmier.com/Vaccination-H1N1-mefiance-des.html). También un sindicato de enfermeras de Gran Bretaña se ha posicionado en contra. Una encuesta afirma que sólo el 12% de los alemanes ha decidido vacunarse.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) afirma que la vacuna contra la gripe A es probablemente innecesaria y no suficientemente testada. En la página oficial del colegio de médicos de Tenerife aparece el comunicado del Consejo general de médicos colegiados de España sobre este tema: “Sería especialmente preocupante que por presiones políticas o por una actitud defensiva ante campañas de opinión pública se realizaran intervenciones preventivas sin las adecuadas garantías de seguridad, ignorando el principio de precaución que, por su perfil científico, todo profesional de la medicina debería contemplar”. El catedrático de Farmacología Clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona, Dr. J. A. Laporte, manifestó hace unos días a El Periódico que él no piensa vacunarse…

Otros informan de las conexiones de Rumsfeld y Bush con la empresa creadora del tamiflú, y otros afirman que la OMS se financia mayoritariamente (hasta un 75%) mediante donaciones de empresas farmacéuticas… Algunos comentaristas atacan a Forcades y aseguran que la OMS nunca cambió la definición de pandemia, y por tanto que ella miente. En los siguientes links a informes de la OMS pueden encontrarse la vieja definición (2004) y la nueva definición (2009). En un texto de la OMS del 2005, sobre las “diez cosas que debes saber sobre una pandemia”, el punto 7 se refiere al gran número de muertes: “La OMS viene manejando una estimación relativamente conservadora (de entre 2 y 7,4 millones de muertos) porque constituye un punto de referencia útil y plausible para el trabajo de planificación. Este cálculo se basa en la pandemia de 1957, que fue relativamente benigna”. Lo cual desmiente lo que afirma José María Martín Moreno (asesor de la OMS) en el artículo de El País.

Puede verse también un artículo del New York Times y otro de la CNN donde se informa sobre el cambio. El periodista del New York Times le pregunta al responsable de la OMS si el cambio no desacreditará a la organización… Y eso antes de saberse que es cambio iba a justificar la venta masiva de vacunas. Y una entrevista al especialista Tom Jefferson, en la cual explica como el cambio de definición va a proporcionar enormes beneficios a las farmacéuticas. Básicamente, para considerarse como pandemia debía ocasionar “enormes casos de contagios y de muertes”, algo que ha sido eliminado. Y este artículo del British Medical Journal, que empieza con la frase: “La OMS ha revisado su definición de pandemia en respuesta a la experiencia actual con la A/H1N1”. El autor cita varios links a las página de la OMS y de otras instituciones médicas internacionales con la antigua y la actual definición. La diferencia es la alta mortalidad, algo que ha sido eliminado de la nueva definición, para poder hacer pasar la gripe A como pandemia, y forzar a los Estados a comprar vacunas. E incluso hacer que los Estados fuercen a sus ciudadanos a vacunarse, cosa que ha sucedido en algunos lugares. Un negocio redondo.

La naturaleza del reportaje siembra las dudas sobre las motivaciones de El País: ¿Cuáles son los intereses de El País en este asunto? ¿Por qué El País sale en defensa de la industria farmacéutica y apoya de este modo la campaña a favor de las vacunaciones? ¿Cuánto les ha pagado la Baxter a los autores del artículo? ¿Es cierto que Cebrián tiene conexiones con el Club Bilderberg? Tal y como dice un internauta: “El País ha demostrado con esto ser un magazine de publireportajes mercenarios a servicio del dinero”. Según otro, “…hace pensar que las empresas farmacéuticas y la falacia ad hominem podrían ser de izquierdas”.

Como me dice Hashim Cabrera: creo que el fenómeno de la difusión masiva del vídeo de nuestra hermana Teresa, denunciando con esa valentía y serenidad el tema sangrante de las vacunas y los virus, es en cierta manera ya un fruto de una nueva conciencia que articula a la comunidad global a través de la red. Cada vez hay más gente que “sabe” que los grandes medios mienten. No es que antes no lo supiéramos, es que ahora existen otros canales de información y otras visiones. Es posible que la sociedad multicultural que propicia la red esté ya articulando y haciendo posible un nuevo paradigma. De ahí la lucha por controlar una red que hasta ahora se muestra bastante refractaria a ese tipo de amordazamiento. Da la impresión de que estamos respondiendo a este nuevo reto con la conciencia de que esta vez puede ser que no lo consigan, y de que un nuevo mundo, una nueva humanidad está empezado a nacer.

Es una pena que un periódico como El País ataque de forma tan baja a una persona que trata de luchar contra los abusos de las grandes compañías farmacéuticas, y se alinee sin matices en el campo de éstas y en contra de los ciudadanos. Y esto justo el día en que ha pasado a contar entre la nómina de sus colaboradores a Bertrand Henri-Levy, uno de los más conocidos sionistas y nuevos intelectuales reaccionarios en Europa. Henri-Levy, Gluksman, Vargas Llosa, Moisés Naim, Antonio Elorza… La lista de los colaboradores actuales de El País desmiente la pretensión de que se trata de un diario “de izquierdas”.

En cuanto a Teresa Forcades, no podemos sino felicitarla por su coraje y su lucidez, por su defensa del feminismo espiritual y de la liberación del ser humano, por recordarnos que el “amor” al cual Dios invita no es un mero sentimiento, sino una acción solidaria que nos enfrenta, inevitablemente, con los poderes de este mundo… Si sigue por esta línea (que es la del Evangelio) no hay duda de que los fariseos (incluidas las altas jerarquías de la Iglesia) la crucificarán. Que Dios la proteja y la salve.

 

L'entrevista amb Teresa Forcades, monja, metge i teòloga feminista
TERESA FORCADES:
"UNA PERSONA CÈLIBE ES POT ENAMORAR"

El Periódico, 07.08.2007 – Albert Garrido

Aquesta dona s'explica amb un rigor somrient i pausat, que acompanya amb un lleu aleteig de les mans a l'altura del seu tocat de monja de la regla de sant Benet. Teresa Forcades (Barcelona, 1966) és doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona, va estudiar Teologia a Harvard, va agafar els ordes al monestir de Sant Benet, a mitja ascensió de Montserrat, i ha escrit tres llibres: Els crims de les grans companyies farmacèutiques, La Trinitat avui i La teologia feminista en la història. Asseguda en una butaca d'una austeritat rectilínia, s'estén en detalls d'una precisió mil·limètrica perquè creu que "resumir és perillós".
P--¿Com es fa el salt d'una ciència empírica com la medicina a una disciplina com la teologia?


R--Que de la medicina en digui "ciència empírica" és molt interessant i simptomàtic. Al segle XX, amb els antibiòtics, la medicina descobreix una capacitat científica que abans no tenia. Fins llavors, la medicina és una ciència de la paraula. El meu avi era metge i el que se li demanava era capacitat d'escoltar, del que avui en diem empatia, i de respondre a la demanda emocional del pacient. De manera que crec que hi ha un salt molt directe: el sofriment del malalt, que planteja moltes preguntes. És una experiència humana molt directa, de la qual em beneficio al fer teologia.

P--En qualsevol cas, ¿la teologia no és una teràpia?

R--No ho és, però consisteix a fer-se preguntes sobre el que en diem la realitat última. I aquestes preguntes, quan passes per una situació límit, acostumen a fer-se presents d'una forma gairebé inevitable.

P--Resulta encara més difícil unir teologia i feminisme dins d'una Església dirigida per homes.

R--És una situació que no resulta fàcil, però no m'agradaria fer la impressió que hi ha una alternativa fàcil: viure en el context de l'Església. El que resulta més interessant dels estudis que faig en un sentit feminista és veure els paral.lelismes entre una societat que no és confessional, i tampoc oficialment masclista, i les dificultats perquè es doni una igualtat real. Per a mi, la pregunta més atractiva no és per què subsisteix la desigualtat en una institució conservadora per història com l'Església, sinó per què es manté en una estructura social sense impediments per aconseguir la igualtat.

P--¿La teologia feminista es produeix per oposició a la masclista?

R--És una teologia que neix de la contradicció. Es defineix com una teologia crítica, i això significa que hi ha alguna cosa que no quadra. Però no és una teologia paral.lela, encara que posa en relleu la contradicció entre el que es predica i el que succeeix a la pràctica.

P--¿Com rep la jerarquia eclesiàstica una monja que és teòloga i és feminista?

R--Una experiència personal no la tinc, però, en termes generals, amb suspicàcia i una mica a la defensiva. Això és amb el que topen els grups de teòlogues feministes: existeix una certa incomoditat, que per altra banda és pròpia de qualsevol pensament que es digui crític.

P--¿La jerarquia eclesiàstica li ha cridat l'atenció alguna vegada?

R--No.

P--¿I on queda el celibat?

R--A la regla de sant Benet, viure com a monja implica viure en comunitat, i això exclou el vincle exclusiu amb una persona amb qui tens un compromís directe. Aquesta opció comunitària és la que crec que dóna valor a l'opció pel celibat.

P--Això sona a renunciar a una experiència completa de la vida.

R--Això seria així si el celibat suposés l'absència de la sexualitat. Però no hem de parlar d'amputació o repressió de la sexualitat, sinó d'experimentar-la en un context que no és el de la vida de parella. Cosa que significa que una persona cèlibe es pot enamorar. I això, ¿què suposa? El mateix que per a tothom: que es produeix una convulsió interior i que s'obren una sèrie de possibilitats per aprofundir en la subjectivitat personal. Aquesta relació pot ser humanament més interessant que la que es produeix en un context habitual.

P--Admeto que estic sorprès.

R--Pel fet de ser monja, m'he trobat que en la meva relació amb els homes, al no existir el joc habitual de la seducció, s'obren possibilitats d'interactuar fora dels rols habituals. Això a mi em resulta molt interessant.

P--Si això que m'explica l'hi digués al Papa, ¿com reaccionaria?

R--Home, per a mi va ser significatiu que fa 16 anys el Papa proposés a Ingrid Stampa, professora a Hamburg de viola de gamba amb la qual mantenia una bona relació, ser la seva ajudant quan va morir la seva germana, amb qui estava acostumat a viure. Ella tenia 39 anys i va acceptar. El Papa parla a la seva encíclica "Déu és amor" de la complementarietat home-dona, una dicotomia amb la qual no estic d'acord des d'una perspectiva feminista, però ell creu que les dones tenen una missió diferent per complir, un paper de suport a l'home. Ja ho veu.
 

 

Un aclariment sobre l’avortament
Teresa Forcades
Revista FOC NOU  -  Octubre 2009  (Tribuna)


El passat 16 de maig de 2009 el programa ‘Singulars’ de TV3 va emetre una entrevista sobre temes diversos, en el decurs de la qual el periodista em va demanar l'opinió com a metgessa i com a teòloga sobre la píndola del dia després i sobre l’avortament.

Arran de les respostes que vaig donar a aquestes dues preguntes, algunes persones m’han criticat públicament posant en qüestió la meva fidelitat a l’Església i al seu legítim magisteri. Persones de bona voluntat que es prenen seriosament tant el tema de la llibertat d’expressió i de pensament en l’Església com el tema de l’avortament m’han fet arribar la seva perplexitat davant d’aquestes crítiques. Fins i tot la meva abadessa va rebre una carta del cardenal Rodé, prefecte de la congregació per als religiosos, que demana que manifesti públicament la meva adhesió als principis doctrinals de l’Església, cosa que em disposo tot seguit a fer, alhora que aclareixo amb més precisió del que ho permet fer una entrevista televisiva quina és la meva posició pel que fa a aquest tema.

L’Església catòlica, a diferència d’altres Esglésies cristianes, compta amb una funció magisterial el cap de la qual és el Papa, encarregada de vetllar per l’autenticitat de les interpretacions i les aplicacions del missatge evangèlic. Aquesta funció magisterial ha de ser respectada per tots els batejats catòlics i de manera particular per tots els teòlegs catòlics, però aquest respecte no exclou la manifestació pública d’hipòtesis raonables que puguin fer avançar el magisteri eclesial segons la voluntat de Déu. Al llarg de la història del Magisteri catòlic, la importància de la teologia ‘des de sota’ s’ha manifestat en diverses ocasions, molt particularment pel que fa als dogmes marians.

Cap catòlic –sigui o no teòleg– no ha de tenir por d’expressar de forma pública dubtes raonables en relació a un punt doctrinal, amb la pau i la llibertat pròpia dels fills de Déu, com aquell que se sent i se sap en família, sense témer de ser denunciat o desqualificat. Manifestar el propi dubte de forma prudent i raonable és una mostra de fidelitat i de confiança. És també una mostra d’humilitat i és prendre’s seriosament la pròpia pertinença eclesial i la co-responsabilitat que aquesta comporta.

Exposaré a continuació quin és el meu dubte pel que fa al tema de la píndola del dia després i de l’avortament.

El meu dubte no té a veure amb el principi de defensa de la vida com a do de Déu. Amb aquest principi hi estic plenament d’acord: la santedat de la vida com a do de Déu ha de ser respectada des de la concepció fins a la mort natural (Benet XVI). El meu dubte és si pot ser lícit segons la moral catòlica violar el dret d’autodeterminació de la mare per tal de salvar la vida del fill.

El dret a l’autodeterminació és un dret fonamental que protegeix la dignitat de la persona humana i prohibeix sota qualsevol circumstància i de forma absoluta que aquesta persona pugui ser utilitzada com a objecte, com un mitjà per a aconseguir un bé, encara que aquest bé sigui salvar la vida d’una altra persona o fins i tot de la humanitat sencera. El dret a l’autodeterminació és tan substancial i tan absolut com el dret a la vida; de fet, el dret a l’autodeterminació és el dret a la vida espiritual: és el que fa que la vida de les persones sigui reconeguda com a quelcom més que vida biològica. Ningú, ni l’Estat ni l’Església, no té el dret de violar-lo en cap circumstància. Tampoc no té ningú, ni l’Estat, ni l’Església, ni la mare, el dret de violar el dret a la vida biològica del fetus. En cap circumstància. El dret a l’avortament no existeix. El que existeix és una col·lisió, un conflicte, de dos drets fonamentals: el dret d’autodeterminació de la mare d’una banda, i el dret a la vida del fill d’una altra.

Tres precisions respecte al que acabo de dir:
1. En relació al dret d’autodeterminació: segons l’antropologia teològica cristiana el dret d’autodeterminació no implica que les persones ens trobem en una situació neutra entre el bé i el mal ni tampoc no implica que el bé es pugui identificar amb allò que es decideix sense coacció externa; per al cristià, el Bé s’identifica en darrera instància amb Déu mateix i amb la seva voluntat d’amor sobre cada persona; el dret d’autodeterminació no és res més –ni res menys– que la condició de possibilitat de dir Sí a Déu sense que aquest Sí sigui buit de contingut; la llibertat humana no es pot identificar amb el dret d’autodeterminació perquè només som lliures en la mesura que diem Sí a Déu i al seu projecte d’amor. Els punts 8 i 9 de la Declaració sobre l’avortament de la Congregació per a la Doctrina de la Fe (1974) afirmen el dret a l’autodeterminació així concebut i emfasitzen particularment que la persona humana no es pot tractar mai com un mitjà per a aconseguir un bé, per més elevat que aquest bé sigui.
2. En relació a la validesa del plantejament del tema de l’avortament com un conflicte de drets: aquest és el plantejament que fa el moralista especialitzat en bioètica Johannes Reiter, membre de la comissió teològica internacional nomenat per Joan Pau II l’any 2004 i renovat en el càrrec per Benet XVI l’any 2009 (cf. Reiter J, Keller R, ed.: Herausforderung Schwangerschaftsabbruch. Freiburg 1992, pp. 74-75); després de plantejar el tema del avortament com un conflicte de drets, el professor Reiter conclou que el dret a la vida té sempre preeminència sobre el dret a l’autodeterminació.
3. En quin sentit es pot considerar problemàtica la preeminència del dret a la vida per sobre del dret a l’autodeterminació? Aquesta preeminència no es pot considerar problemàtica en el sentit de quina és la voluntat de Déu (Déu vol que usem la nostra llibertat en bé de la vida), sinó només en el sentit de si és una preeminència que pugui ser imposada des de fora.

Per il·lustrar el conflicte entre el dret a la vida i el dret a l’autodeterminació podem prendre com a exemple el cas del transplantament de ronyó. Hi ha centenars de milers de persones al món (més de 75.000 només als EEUU de les quals més de 3.000 moren cada any) la vida de les quals podria ser salvada per mitjà d’un transplantament renal. ¿Per què no aprovar una llei que obligui les persones que tinguin ronyons compatibles a cedir-los a aquests malalts per tal de salvar-los la vida? L’Estat podria aprovar una llei així i l’Església catòlica podria excomunicar els donants potencials que rebutgessin de sotmetre’s a l’extirpació, així com a totes les persones que els donessin suport en ares d’un suposat dret d’autodeterminació o de possessió del propi cos que atemptaria directament contra el dret a la vida d’un malalt innocent. Cal tenir en compte que avui dia l’extirpació del ronyó del donant es pot fer per laparoscòpia amb la qual cosa la cicatriu que deixa és molt menor que la cicatriu d’una episiotomia; i cal tenir en compte també que està demostrat que viure amb un sol ronyó no escurça l’esperança de vida del donant. Si Déu els ha donat un ronyó compatible que ells no necessiten i que pot salvar directament una vida innocent, ¿en quin principi es pot basar la moral catòlica per tal de considerar lícit el seu refús a salvar una vida? Si existeix un principi moral que legitimi aquest refús, ¿per què no és aplicable aquest principi en el cas de la dona embarassada, especialment si la vida de la mare corre perill o si l’embaràs ha estat fruit d’una violació? La meva consciència em fa plantejar aquest dubte amb confiança i amb tota honestedat.
La meva fe em fa deixar constància de la meva obediència al Magisteri actual.

 

VALORS    segons  Teresa Forcades

Teresa Forcades: "El que és bo és de Déu; el que és plaent també"
from Clack Produccions - Clack.ws on Vimeo.

 

ENTREVISTA de CATALUNYA RÀDIO a la Teresa sobre la grip A
9 octubre 2009


http://audios.catradio.cat/multimedia/mp3/3/8/1255109371683.mp3
 

 

ALISH shared this with you:
http://vimeo.com/6790193   VÍDEO
CAMPANAS POR LA GRIPE A
CAMPANAS POR LA GRIPE A
http://vimeo.com/6790193

 

About this video:
"TERESA FORCADAS, doctora en Salut P?a, hace una reflexi󮠳obre la historia de la GRIPE A, aportando datos cient�cos, y enumerando las irregularidades relacionadas con el tema. 

Explica las consecuencias de la declaracion de PANDEMIA, las implicaciones políticass que de ello se derivan y hace una propuesta para mantener la calma, as�omo un llamamiento urgente para activar los mecanismos legales y de participació ciutadana en relaci󮠡 este tema."

UNA REFLEXIÓ I UNA PROPOSTA
EN RELACIÓ A LA GRIP NOVA 
Escrit

 

Fenomen Forcades per Jordi Llisterri
Publicat a Catalunya religió.cat

Des d’aquest mateix portal hem pogut comprovar l’èxit en la difusió de les reflexions i propostes de la benedictina Teresa Forcades sobre la Grip A. El vídeo ha estat vist per milers de persones i el diari Avui se’n fa ressò aquest dilluns al matí. Un fenomen. Un èxit. Valenta.

Però jo m’he fixat en una altra cosa. Qualsevol opció de vida exigeix algunes renúncies. Deixes unes coses, i en guanyes unes altres. I penso que en el cas de Teresa Forcades -que hagués pogut desenvolupar la seva carrera professional com a metge sense cap necessitat d’entrar en un monestir- amb la seva opció per la vida religiosa va guanyar llibertat. El què diu ara, potser si n’hi depengués el sou, qui sap si ho podria dir. O si no fos una monja benedictina, vés a saber també què pensaríem sobre a quins interessos respon el seu discurs. Llibertat evangèlica.

Segur que ha renunciat a altres coses. Però haver guanyat aquesta llibertat és un regal per a tots. Això ja es va posar en evidència en un Quadern de Cristianisme i Justícia també molt comentat sobre les farmacèutiques. A més de ser lliure, també cal parlar amb coneixement de causa. Diumenge a la nit ho podíem veure en la reemissió d’un reportatge de Documentos TV.

El fenomen no és l’èxit. És la llibertat de Teresa Forcades.

 

Un vídeo de l' entrevista "SINGULARS" de TV3

http://www.tv3.cat/videos/1313539/Teresa-Forcades-una-activista-amb-habit
 

 

EL  FUTUR  DE  L' EXPERIÈNCIA  CRISTIANA


L’experiència cristiana al s. XXI serà mariana o no serà.
Els dogmes de la Mare de Déu, rellegits avui.
 

 

 

LA   LLIBERTAT   FEMINISTA


Un diáleg entre les perspectives psicoanalítiques de
J. Lacan y N. Chodorow, y la teologia trinitària clàsica.
 

 

 

LA DIVERSIFICACIÓ DE L'ESPIRITUALITAT


1- Espiritualitats terapéutiques
2- Espiritualitats feministes
3- Espiritualitats monàstiques

 

 

Teologia, feminisme, medicina i més
Entrevista de Pepi Bauló

 

Des que vaig començar a imaginar la secció "Sense Cotilla" volia parlar de la Teresa Forcades (Barcelona, 1966). Doctora en salut pública (Universitat de Barcelona) especialista en medicina interna (Universitat de Nova York), llicenciada en teologia (Universitat de Harvard i Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat), investigadora, escriptora, feminista, monja benedictina. Darrerament pocs llibres m’han interessat tant com el seu La teologia feminista en la història i és que hi ha pocs plaers intel•lectuals comparables a llegir o escoltar a qui parla d’un tema amb un coneixement tan acurat, meditat, sospesat. La Teresa Forcades ens parla de la dona, de l’ètica en medicina o de Déu amb una barreja d’entusiasme vital i rigor crític difícil de trobar en aquest món on qualsevol pelacanyes es pensa que ho sap tot i que no li deu a ningú la seva presumpta saviesa.

Els crims de les grans companyies farmacèutiques va ser el següent títol que vaig devorar per, tot seguit, voler contactar-hi. La Teresa té la meva edat, un detall que em fa encuriosir encara més de la seva trajectòria vital i professional. D’entrada volia demanar-li com algú amb el seu perfil s’havia fet monja l’any 1997 però ¿sabeu què? Aviat te’n adones que, tot i ser un fet significatiu, més enllà de la meva curiositat personal, no calia preguntar-ho. Es veu clar que, en el cas de la Teresa Forcades, hi ha una voluntat ferma de posicionar-se amb claredat i valor davant les realitats de la vida siguin espirituals o materials. Amb claredat, valor i un enorme sentit crític. Ella mateixa afirma en el seu llibre: “La teologia feminista és una teologia crítica. La investigació crítica neix sempre arran d’una experiència de contradicció.”

A l’actualitat, per desenvolupar la teva tasca investigadora i/o docent ho tens més difícil per ser dona o per ser monja?
Ho tinc més difícil en general perquè hi ha misogínia institucional tant a l'Església com a la societat i perquè les tasques públiques se segueixen considerant més un àmbit masculí.
Però també tinc avantatges: la mateixa dificultat esdevé un avantatge en el sentit que una situació marginal pot ajudar a afinar la sensibilitat per les dinàmiques d’exclusió i pot motivar una presa de posició personal alhora crítica i compromesa molt útil tant en la tasca docent/investigadora com en la vida privada.

Què et va portar a interessar-te per les relacions ética-negoci en el món dels laboratoris farmacèutics?
La pròpia experiència en l'exercici de la medicina tant a Catalunya com, sobretot, als EE.UU. Per exemple, a causa de la pressió comercial, veia molts pacients que prenien medicaments que no necessitaven per a res, que els costaven molts diners i que de vegades els provocaven efectes secundaris molt perillosos. He fet una tesi de salut pública sobre les medicines alternatives veient que hi ha maneres eficaces i econòmiques de tractar certes malalties que no es promocionen perquè no interessa a les companyies farmacèutiques ni a d'altres entitats i persones que posen els seus interessos econòmics per sobre del benestar dels pacients.

Quina és la tasca més important a desenvolupar per una dona d’església en la societat catalana avui?
Ui! Quina pregunta. Potser el més interessant que tinc a dir és que cada dona ho ha de descobrir per si mateixa. No hi ha receptes. En general, sentir-se corresponsable de les tasques públiques i tirar endavant iniciatives en aquest sentit sense esperar que el permís arribi 'de dalt'. No perdre energies ni humor intentant convèncer a qui no es vol convèncer.

Aconseguir la igualtat dins l’Església del segle XXI és tant o més difícil que aconseguir-la en la societat del segle XXI?

Crec que el paral•lel entre l'Església del XXI i la societat del XXI pot ser vàlid a molts nivells, però per a mi el més interessant és preguntar-me perquè la societat del XXI no només no és encara igualitària -ni democràtica- sinó perquè són cada vegada més violents contra les dones els videojocs o la indústria pornogràfica. Per no parlar de la violència real la qual, tot i que les estadístiques són difícils d'interpretar, no sembla que disminueixi.

Queden ajornades, per la meva part, mil preguntes però mentrestant us deixo amb aquesta aproximació i aquesta reflexió de la Teresa respecte les dones, els immigrants, els pobres, els homosexuals, els disminuïts: “Lluitar per una d’aquestes causes equival a lluitar per totes elles”.

El llibre La teologia feminista en la història (Fragmenta Editorial, 2007), que inclou els contrapunts de Miriam Díez Bosch, Marta Pessarrodona i Abdennur Prado, es presentà el dia 1 d’octubre a l’espai Francesca Bonnemaison.
 

 

ELS CRIMS DE LES GRANS COMPANYIES FARMACÈUTIQUES 

 

EL DIÀLEG INTERRELIGIÓS  II 
Curs 2003-2004

 

Publicat a la CATALUNYA CRISTIANA

 LA PROFESSIÓ MONÀSTICA
Interviu dijous dia 1 de maig 2003
   

1. Què significa per a tu la professió monàstica solemne que vas celebrar el dia 26 d’abril al Monestir de St. Benet de Montserrat? Com afecta la teva vida? 

Potser alguns vau veure la pel.lícula sobre Joan XXIII que van passar a Tele 5 el dijous sant. Quan li pregunten per què vol ser capellà, l’Angelino (és a dir, Joan XXIII de nen) respon: “No sé” i fa un posat confós, però digne. I quan insisteixen diu: “És com quan et fan una pregunta. Jo he dit que sí”. 

Així és com em sento: no sé què significa per a mi, per als altres o per a l’Església la meva professió monàstica; només sé que m’han fet una pregunta i he dit que sí. 

Des del punt de vista pràctic, la professió no implica massa canvis perquè el pas del noviciat/juniorat a la comunitat (això és, el canvi de cel.la i la separació de les activitats del noviciat) ja el fem 6 mesos abans de la professió. Aquesta inserció a la comunitat de professes prèvia a la professió permet que la candidata sigui ben conscient de la vida que portarà si dóna el consentiment definitiu, i permet també que la comunitat pugui conèixer-la una mica més abans d’acceptar-la definitivament. L’endemà de la professió, doncs, externament tot segueix igual. Bé, quasi tot. Hi ha dues coses que sí que canvïen: la primera és que a partir d’ara podré votar en les reunions de comunitat (de moment encara no n’hem fet cap), i la segona és que puc “fer de setmanera”. Això vol dir que, en les estones de pregària en comú que estructuren la vida al monestir (Matines, Laudes, Sexta, Vespres i Completes) puc ser la germana encarregada de començar la pregària, llegir la lectura breu, fer les peticions i concloure la litúrgia. Aquest servei és rotatiu i canvia cada setmana. Jo fa només tres dies que el faig i em resulta una experiència molt nova i trasbalsadora poder dir en nom de l’Església, al si de la comunitat, i per a tot el món: “Sigueu amb nosaltres, Déu nostre”, i “Que Déu ens beneeixi”. Això m’impressiona molt. Fer de setmanera eixampla i aprofundeix l’horitzó de la meva pregària i em fa conscient d’una manera molt concreta del compromís comunitari i eclesial que he adquirit en la professió. I també del do que això significa. 

2. Com vas viure la professió? Quins són els records més emotius? 

El més impressionant va ser experimentar la dinàmica llibertat/donació que constitueix el cor de la celebració. Les preguntes: “Ho creus?”; “ho vols?”; “ho promets?”, tan directes, clares i senzilles, et fan prendre plena consciència de la pròpia llibertat: “Sí, ho crec”; “sí, ho vull”; “sí, ho prometo”. Com Maria, no dic Sí perquè no tinc més remei, o perquè sento que Déu és el més fort. No. Déu no em pot vèncer a la força. Com Maria, dic Sí des de la llibertat, perquè Déu m’ha seduït amb la seva dolcesa, amb la seva mansuetud, amb la seva bondat i amb la seva joia. “Doncs que Déu dugui a terme l’obra que ha començat en tu”. Des de la plena llibertat i possessió de si el que afirmes en la professió és que la vida que sents tan teva és un do que Algú altre t’ha fet i et renova per amor a cada instant. “Donar-se” és “retornar” i té aquest regust: de festa, de joia, de retrobament llargament esperat. D’acció de gràcies perquè t’han esperat i perquè t’acullen. És ben bé com tornar a casa. 

Aquesta experiència de relació, que primàriament es refereix a Déu, s’expressa i es viu en la comunitat. Va ser molt emocionant el moment de ser rebuda amb una abraçada i dos petons per cada una de les germanes. 

3. Davant de la incomprensió que per a molts joves representa la vida monàstica, quin valor té per a tu i per a l’Església avui aquesta opció tan radical de vida? Quina és la gran riquesa de la vida contemplativa? 

Tothom ha sentit alguna vegada això que en diem “veu interior”: una crida, un impuls, una necessitat de fer silenci interior i d’escoltar. De fet, molts joves vénen al monestir precisament per a això: per poder fer aquesta experiència o per poder-ne parlar amb algú. 

Crec que el monestir és per a mi, per a l’Església i per a tothom que vulgui apropar-s’hi un lloc que facilita deixar-se trobar per Déu i fer-ne experiència, compartir això que s’ha viscut i celebrar-ho. Pel que fa a l’opció de quedar-s’hi per sempre, en diem opció radical i ho és ... però primer cal que hi hagi la crida per part de Déu. Déu té la iniciativa. Cada vocació és única i és un regal. 

Pel que fa a la contemplació, em sembla que vol dir “viure el dia a dia com un do”. La nostra vida ens ajuda a viure el que és quotidià (tant la pregària com el treball com les relacions fraternes) com un do i pot ajudar a viure-ho així també als qui se’ns apropen. Crec que aquesta és la seva gran riquesa. 

4. Què et va portar a St. Benet i què ha fet que ara hagis donat aquest pas? 

Vaig venir per primera vegada a St. Benet al juliol de 1995 amb la intenció de preparar un examen. Vaig passar 30 dies a l’hostatgeria i, durant aquests 30 dies vaig fer això que deia més amunt que el monestir facilita extraordinàriament de fer: vaig fer experiència de Déu. En el meu cas això va significar entendre que Déu em cridava a formar part d’aquesta comunitat. Les campanes del monestir van fer de mediadores: les sentia tocar cridant les monges a la pregària i la “veu interior” les feia ressonar dintre meu per cridar-me des del més íntim a iniciar una nova vida. 

La iniciativa ve de fora i no s’entén, no s’abasta, no s’esgota; però es pot viure i es pot dir que Sí. Aquesta ha estat l’experiència bàsica dels 6 anys que fa que sóc al monestir i el motiu d’haver fet ara la professió. Déu m’ha cridat. 

Teresa Forcades i Vila 

Tinc 36 anys, sóc nascuda a Gràcia (Barcelona) però amb arrels tarragonines i solsonines. Vaig estudiar medicina a la UB (1990) i vaig marxar als Estats Units a fer l’especialitat (Medicina Interna, 1995). Vaig fer la llicenciatura en Teologia a la Universitat de Harvard (1997) i ara estic acabant el doctorat en Salut Pública a la UB sobre el tema de les medicines alternatives. Vaig entrar al Monestir de St. Benet al setembre de 1997.
 

 

CURS 2002-2003 Llicenciatura

 DOLOR HUMÀ,  REENCARNACIÓ,  RESURRECCIÓ 
   

 

CURS 2002-2003 Llicenciatura

 DIÀLEG  INTERRELIGIÓS
   

 

CURS 2003-2004 Llicenciatura

 LA  NO-LLIBERTAT  EN  LA  CAPACITAT  DE  FER  EL  MAL 
   

 

CURS 2003-2004 Llicenciatura

 L'HERMENÈUTICA  DE  GADAMER  
   

 

 

CURS 2003-2004 Llicenciatura

 LA  TRINITARITZACIÓ  DE  LA  CREACIÓ 
   

 

Teresa Forcades i Vila 
(feu clic a baix)

LA DOCTRINA ORTODOXA

Anant a les arrels, les nostres esglésies s'enriqueixen mútuament. El que celebrem per cap d'any, en la festa de la Solemnitat de la Mare de Déu, és la teologia de la "divinització" dels Pares grecs: "Déu es fa HOME, perquè l'home esdevingui DÉU". 
Oh admirable intercanvi!

 

  
HAGAR, L'ESCLAVA vista des de la teologia feminista                     
per  Teresa  Forcades  i  Vila         

  Hagar és tractada per Sara com a "objecte-esclava". 
 Quan Déu la mira, Hagar passa a ser "subjecte-lliure".
 Amb tot, Déu no li estalvia la seva dolorosa obediència a Sara.

 LA  VIOLÈNCIA  QUE  EL  RELAT REVELA  I  LA  LLEI  IGNORA 
(
CLIC)


JESÚS VA ESDEVENIR "OBJECTE" PEL SEU POBLE 
 DÉU, EN CANVI, EL VA FER "FILL" 
PERÒ NO LI ESTALVIÀ LA CREU

 

 
CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES
   


UNA PERPESCTIVA FEMINISTA DELS ORÍGENS CRISTIANS