FESTES  DELS  SANTS

GENER-FEBRER

  GENER

1. Santa Maria, Mare de Déu 
L’Orient heretà de l’Occident la solemnitat de Nadal, però la seva capvuitada prové sobretot de l’església Oriental. Si per Nadal posem l’atenció en el Fill, en aquesta solemnitat l’interès gira entorn la maternitat de la Mare de Déu. I és que Maria és, abans que res, mare, la Mare del Fill de Déu fet home. Per això aquesta festa té actualment un marcat sentit marià. 

2. Sant Basili el Gran i sant Gregori Nazianzè, bisbes i doctors
Basili va néixer en una família que no sols era cristiana, sinó que alguns dels seus membres eren sants. Es féu monjo. Tanmateix, les seves qualitats i mèrits de vida l’elegiren bisbe de Capadòcia al s. IV. Redactà Regles monàstiques i excel·lí en doctrina sobre l’Esperit Sant. Semblantment a sant Benet que  és considerat pare del monjos d’Occident, sant Basili ho és dels monjos d’Orient. 

6. Epifania del Senyor
Avui l’Església celebra la manifestació del Senyor al món. Si per Nadal foren els pastors i gent senzilla els qui adoraren l’Infant Jesús, per l’Epifania són els Mags o savis d’Orient que, seguint la  ruta marcada per una estrella, oferiren els seus presents: or, encens i mirra, preludi de l’homenatge i adoració de tots els pobles, com a signe de salvació universal. 

7. Sant Ramon de Penyafort, prevere
El nom de Penyafort correspon al nom del Castell on va néixer el sant, prop de Vilafranca del Penedès. Home de lleis, de gran rectitud i seny, es dedicà primer a l’ensenyament, però més tard, ingressà a l’Orde dels Predicadors. Va ser penitencier papal i confessor del rei Jaume I a qui acompanyà en la seva conquesta de Mallorca. Morí a Barcelona el dia dels Reis del 1275. 

9. Sant Eulogi de Còrdova, màrtir
Va néixer a Còrdova vers l’any 800. En un viatge per centres culturals, li causà una gran admiració la ciutat de Toledo, on s’interessà per l’església mossàrab, a la qual dedicà bells escrits. En temps difícils, ajudava i acollia els perseguits. Visqué la tensió entre cristians  musulmans. Fou elegit bisbe de Toledo, però sofrí martiri abans de la consagració i de prendre’n  possessió. 

13. Sant Hilari, bisbe i doctor
Estudiós de la filosofia neoplatònica, la lectura de la Bíblia el convertí en un bon cristià. Quan rebé el baptisme estava casat i tenia una filla, però arribà a ser bisbe de Poitiers, la seva ciutat natal. Un dels autors preferits era Orígenes que influí en el seu pensament. Lluità contra l’heretgia ariana i tastà l’exili. Els seus escrits en un llatí acurat, són profunds però també difícils. (+ 367). 

17. Sant Antoni, abat
Era un jove hisendat, que mogut per unes paraules de l’Evangeli per anar a viure al desert. Tenim notícia de la seva vida per la biografia que en va escriure sant Atanasi. Visqué al desert d’Egipte del 250 al  325. Fou ermità i pare de monjos. La memòria era el seu llibre. Som a la prehistòria del monaquisme. Deia als deixebles: Viviu com si cada dia comencéssiu de nou”. 

20. Sant Sebastià, màrtir
Era un jove fornit que formava part de l’escorta de l’emperador. Alhora però, era un bon cristià que confortava els màrtirs a no defallir. Acusat pel prefecte Fabià, fou condemnat a mort amb diferents turments, i finalment apallissat, vers a principis del segle IV. És un dels màrtirs més famosos, tot i que la narració de la seva vida, fou una font de fantasies, sobretot per la seva mort.

1. Sant Fructuós, bisbe i màrtir i sants Auguri i Eulogi, diaques
Són una glòria de la ciutat de Tarragona, de la Tarraco imperial, que veié sofrir el martiri al seu  bisbe i diaques a l’amfiteatre, vora el mar, a mig segle III. Preguntats els diaques si adoraven Fructuós, respongueren: ”Adorem el mateix que Fructuós adora”. Moriren cremats tos tres junts. La seva passió és un document històric de gran valor testimonial i  de l’amor al seu bisbe. 

22. Santa Agnès, verge i màrtir.
Tenim constància de les dades històriques de la seva vida i del seu martiri. No és una faula per descriure l’ambient que es respirava a Roma durant les persecucions, ni és pura ficció. Sinó una història que testifica que santa Agnès fou verge i màrtir als 12 anys, durant la persecució de Dioclecià (305). El seu record és viu  en la gran basílica romana sobre el seu sepulcre. 

23. Sant Ildefons, bisbe
El seu nom original és visigòtic, encara que en la forma moderna i actual és Alfons. Tot i la resistència paterna, ingressà en un Monestir del qual arribà a ser-ne l’abat. Acceptà la proposta d’ocupar la seu episcopal de Toledo. Escriptor i coneixedor de les llengües visigòtiques, composà himnes litúrgics. Havia rebut l’ensenyament d’Isidor de Sevilla. Morí l’any 667. 

24. Sant Francesc de Sales, bisbe i doctor
Ben jove encara, als 32 anys fou elegit bisbe de Ginebra. Gran apòstol i predicador incansable, acompanyà moltes persones en el seu camí espiritual. Col·laborà amb sant Vicenç de Paül i junt amb J. de Chantal  fundà l’Orde de la Visitació. De temperament era agradable; tenia una bonhomia notable i un sà humanisme. Havia nascut al Castell de Sales (1567). 

25. La conversió de sant Pau
Jueu de la branca dels fariseus, però també ciutadà romà, zelós pel compliment de les seves lleis, perseguia aferrissadament els cristians, fins que un dia, camí de Damasc, se li aparegué el Senyor. Fou tan forta la visió que no la pogué  resistir, i de perseguidor es convertí en apòstol. L’Església, un dia a l’any comença la seva pregària litúrgica lloant Déu per la conversió de sant Pau. 

26. Sant Timoteu i sant Titus, bisbes
Tots dos foren deixebles i col·laboradors de sant Pau, però amb la diferència que el primer era pagà i de mare jueva , mentre que el segon era d’origen pagà. Sant Pau els instruí en el amí de la fe i en féu uns apòstols i companys de ruta en els seus viatges evangelitzadors. Tots dos són destinataris de les corresponents cartes del mestre. S’ignora la mort d’aquests grans deixebles.                                                                                                                        

27. Santa Àngela Mèrici, verge
Verge italiana que restà òrfena als 15 anys. Es lliurà a una vida de pregària i de virtut, com a terciària franciscana, fins que fundà la Congregació religiosa de les Ursulines per  atendre materialment i espiritualment les nenes pobres. El seu programa educatiu era obert i simple. Deia: “Déu dóna a cadascú a llibertat i no força mai.. És la precursora dels Instituts religiosos moderns. 

28. Sant Tomàs d’Aquino, prevere i doctor
Doctor insigne i mestre de teòlegs i filòsofs. Ben jove ingressà a l’Orde de Predicadors, on sobresortí  pel seu amor al silenci i a la contemplació. V escriure grans tractats de Teologia. Aquino és el lloc del seu naixement, no gaire lluny de Montecassino, on d’infant entrà com  a postulant. El seu mestre i educador fou sant Albert. Hom li atribueix el títol de “Doctor Angelicus”. 

31. Sant Joan Bosco, prevere
Pare i fundador de la Societat de sant Frances  de Sales; d’aquí que els seus membres siguin anomenats salesians. És una Congregació dedicada sobretot a la promoció humana, cristiana  i professional dels joves. Comença a Torí vers el 1864, sempre ajudat per la seva mare. Arribà a tenir centenars de filials.. Recomanava la familiaritat en el tracte, sinó, no hi ha afecte.

 

  FEBRER

2. La Presentació del Senyor
Seguint una llei d’Israel, Josep i Maria, presentaren el seu Fill al Temple. L’ancià Simeò el prengué en els seus braços tot lloant i beneint Déu, reconeixent la salvació a través d’aquell petit Infant. També Anna, la profetessa, lloava i beneïa Déu. Aquesta festa, darrerament, ha retrobat el seu lloc en la litúrgia, com a festa del Senyor i no la Purificació de Maria. 

3. Sant Blai, bisbe i màrtir
Segons explica una llegenda, fou elegit bisbe, però durant la persecució es refugià en una cova, menant una vida d’ermità. Els seus perseguidors, però, el trobaren i el condemnaren a mort. Abans de sofrir el martiri, guarí un jove que s’ofegava a causa d’una espina clavada al coll; per això és invocat pel mal de coll. Tot  i no ser un fet històric, l’Església continua beneint uns panets. 

5. Santa Àgata, verge i màrtir
Originària de Catània (Sícilia). Aquest és potser l’únic detall verídic de la seva vida, encara que la llegenda la fa de família il·lustre i de gran bellesa.  Sembla que aquesta formosor li causà la mort per no acceptar propostes indignes d’una cristiana, per part de l’emperador. Com diu sant Metodi en  un sermó: ”El nom d’Àgata vol dir “bondat” i amb aquest nom demostrà la seva gesta. 

6. Sant Pau Miki i companys màrtirs
Admirable el testimoni i exemple d’aquests 26 màrtirs japonesos, primícies en el martirologi de l’Extrem Orient. Moriren crucificats amb un coratge i enteresa colpidors.  D’aquest martiri hi ha a un testimoni ocular que ho presencià i ho confessà. Pau Miki sobresortí en la seva actitud heroica en la crucifixió. Però eren tots que s’encoratjaven mútuament, recitant salms i pregàries. 

8. Sant Jeroni Emilià
Nasqué a Venècia (1486). De jove fou una mica aventurer, exercint la carrera militar, fins que descobrí en els pobres i marginats, el rostre del Crist, al qual volia servir en ells. Fundà la Companyia dels Servents dels pobres, institució de clergue regulars. Tenia una, gran capacitat  organitzadora, activa i intel·ligent, aportava una gran joia, ,sempre amb el somriure als llavis. 

10. Santa Escolàstica, verge
Germana i bessona de sant Benet, segons la tradició. Poques dades es conserven de la seva vida, llevat del que ens diu sant Gregori, el Gran en els Diàlegs, però n’hi ha prou per copsar la semblança espiritual amb el seu germà, al qual es delia d’escoltar. Un dia a l’any es trobaven per col·loquis celestials. Ella, amb llàgrimes i una abundant pluja obtingué de pernoctar  en la lloança.
 

11. La Mare de Déu de Lourdes
Advocació mariana d’ençà de les aparicions de la Mare de Déu  a Bernadette Soubirous a la cova de Massabielle, a Lourdes, l’any 1858. Aquest petit poblet, ha esdevingut, amb el temps, un centre de constants pelegrinacions i de sorprenents miracles. S’hi respira una gran devoció mariana. Es notable la processó de les nits amb el rés del sant Rosari i els llums encesos. 

12. Santa Eulàlia, verge i màrtir
Segons la tradició, va néixer a Barcelona (Sarrià), que la té per patrona. Aquesta màrtir té un culte constant a la  ciutat comtal, venerant les seves  relíquies a la cripta de la Catedral barcelonina.. Cristiana de bon principi, en l’ambient familiar, anà a trobar el procònsol , enviat per l’emperador, increpant-lo per la manera de tractar els cristians. Morí màrtir, després de sofrir molts turments. 

14. Sants Ciril, monjo, i sant Metodi bisbe, Patrons d’Europa
Tots dos eren germans carnals, tot i que  el primer va se monjo i el segon bisbe.(segle XI). Foren els evangelitzadors dels pobles eslaus, creant per a ells, l’alfabet eslau, per tal de poder llegir la Bíblia en la seva llengua nativa atès que ignoraven les llengües llatina i  grega. El mèrit d’aquests evangelitzadors és que ja molt bans practicaren el que en diem ara, la inculturació. 

17. Els set sants Fundadors de l’Orde dels Servites
Existia a  Florència una cofradia a honor de Nostra Senyora (1113), per combatre l’heretgia dels càters. Set membres florentins de l’aristocràcia, s’ajuntaren a l’esmentada cofradia. Aquests set serien els suposats fundadors dels Servents, dedicats a contemplar la passió de Crist  i els dolors de la Mare de Déu. És un Orde nascut a Itàlia en un ambient eremític. 

21. Sant Pere Damià, bisbe i doctor
Essent prior de Fonte Avellana, emprengué la reforma d’alguns Monestirs. Després de lluitar en defensa de la fe i nomenat cardenal, desenganyat de tants litigis i especialment contra dos estralls de l’època: la simonia i la immoralitat  dels clergues, retornà al seu Monestir. Fundà i reformà Monestirs. Dante en la Divina Comèdia, el posa al setè cel, entre els contemplatius. (1072). 

22. La Càtedra de sant Pere, apòstol
Existien fins no fa gaire (1960) dues festes dedicades a la Càtedra  de sant Pere, però en la reforma del calendari del santoral, només se’n conserva una. És una festa  que recorda el mestratge de sant Pere i s’han volgut unificar les dues càtedres per mostrar la unitat de l’Església catòlica.. La festa d’avui és la més antiga i es refereix a la seu o càtedra romana. 

23. Sant Policarp, bisbe i màrtir
Un dels primers màrtirs que vessaren la seva sang pel Crist. Morí cremat. Hom diu d’ell que era deixeble dels Apòstols i amic de sant Ignasi d’Antioquia. Les actes del seu martiri són un document valuós de la fe des primers creients. Som tot just al segle II, quan l’Església sofreix la persecució, però també quan la sang de tants màrtirs és llavor de cristians