FESTES  DELS  SANTS

JULIOL - AGOST

  JULIOL

3. Sant Tomàs, apòstol
És un dels Dotze apòstols, el “bessó”. Poques coses sabem de la seva vida, si bé tradicionalment hom creu que evangelitzà terres tan llunyanes, com l’Índia. El que sabem segur,  segons l’Evangeli, és la seva incredulitat davant el Senyor ressuscitat, fins que va tocar les seves llagues i exclamà amb prou fe. “ Senyor meu i Déu meu!. 

4. Santa Isabel de Portugal, princesa de Catalunya-Aragó
Era filla del rei Pere d’Aragó i comte de Barcelona. Als dotze anys fou donada en matrimoni al rei de Portugal i tingué dos fills. Amb una gran  valentia i tenacitat, suportà humiliacions i vexacions,  per les infidelitats del seu espòs. Sempre recolzada en una vida de pregària i de caritat.. Un cop vídua vestí l’hàbit del Tercer Orde franciscà. 

5. Sant Antoni Maria Zaccaria, prevere
Estudià medicina i a com a metge, exercí la seva professió seva professió d’una manera exemplar, amb esperit de servei. Ordenat de prevere fundà els Clergues regulars de sant Pau o “Barnabites” i la Branca femenina de les Agèliques. La seva experiència li feia dir:” Hem de vèncer el mal amb el bé “.Morí l’any 1539. quan tenia trenta-sis anys. 

6. Santa Maria Goretti, verge i màrtir
Va néixer l’any 1890, de família humil. En quedar-se vídua  la seva mare, tot i ser encara  petita, tingué cura dels seus quatre germanets. Quan tenia dotze anys, un noi veí de disset l’incitava a satisfer les seves passions. Ella, es resistia, fins que un dia, exasperat, l’apunyalà fins a matar-la. Morí perdonant l’agressor que es convertí. 

11. Sant Benet, abat, Patró d’Europa
La Regla de sant Benet i l’obra dels seus monjos en  la difusió de la fe i la cultura, .sobretot als pobles europeus, mogué al papa Pau VIè a declarar-lo patró principal dels pobles d’Europa. La seva mort, al 21 de març, sol escaure’s durant la Quaresma, i per això aquesta commemoració de la Solemnitat de sant Benet, és joiosa i festiva. 

13. Sant Enric
Nasqué a Baviera. Fou emperador d’Alemanya als vint-i-nou anys, i dos anys més tard coronat rei d’Itàlia. Protector insigne d’esglésies i monestirs. Intervingué en la reforma de l’Església i es distingí també en el camp missional per estendre la fe. Tot i el seu rang imperial, demostrà gran respecte pel sagrat. “Servir al Rei màxim és regnar”, deia. 

14. Sant Camil de Lel·lis, prevere
Originari d’Itàlia, primer es féu militar, però més endavant deixà les armes i es donà al joc i a d’altres disbauxes, fins que un dia es convertí i es dedicà als malalts. Fundà una Societat, els “Camils”destinats als hospitals i a la cura i atenció dels malalts. La seva fe  i caritat el feia acollir igualment els pobres i desvalguts. Ell servia Crist en els malalts. 

15, Sant Bonaventura, bisbe i doctor
Era frare menor. Estudià i ensenyà teologia a París. Fou el vuitè ministre General de l’Orde, exercint el seu càrrec amb prudència i saviesa; tenia només trenta-sis anys. L’Orde feia mig segle que existia i comptava amb uns 20.000 membres, trobant en Bonaventura l’organitzador i restaurador que necessitava. És com un segon fundador. 

16. Mare de Déu del Carme
A Israel hi ha la muntanya del Carmel, on hi va viure el profeta Elies. Al segle XII alguns eremites anaren a viure en aquella muntanya, embaumada de pregària i de virtut. Més endavant fundaren un Orde, dedicat especialment a la vida contemplativa, sota l’advocació de la Mare de Déu del Carmel. L’esperit carmelità és viu encara avui dia. 

21. Sant Llorenç de Brindisi,  prevere i doctor
Pertanyia a l’Orde dels Caputxins, on exercí diversos serveis i ocupà llocs de responsabilitat, fins a ser superior General de l’Orde. Sobresortí  en la lluita contra els turcs Els seus escrits són apologètics . Predicador insigne, sobretot pels sermons als jueus, ja que coneixia la llengua hebrea. Meresqué el títol de “Doctor apostòlic”. 

22. Santa Maria Magdalena
L’Església d’Occident  identifica Maria  Magdalena amb Maria de Betània i amb Maria, la pecadora. En canvi, l’Església oriental fa aquesta distinció i celebra en dies diferents cadascuna de les tres Maries  En la festa d’avui, l’Església es refereix especialent a   Maria Magdalena  la que plorava vora el sepulcre i se li va aparèixer Jesús ressuscitat. 

23. Santa Brígida, religiosa, patrona d’Europa
Va néixer l’any 1302 prop d’Upsala (Suècia ). Del seu matrimoni en nasqueren vuit fills. Amb el seu marit pelegrinà a sant Jaume de Compostela, antiga tradició familiar en  retornar, el seu marit es retirà a un monestir cistercenc, i ella féu igual en quedar vídua, on tingué èxtasis i visions Fundà un Orde religiós mixt amb edificis separats. 

25. Sant Jaume, apòstol, patró d’Espanya
És fill de Zebedeu i germà de Joan Evangelista, que amb el seu amic sant Pere, eren els apòstols més units al Senyor. De pescadors de peixos es convertiren en pescadors d’homes. Pel que fa a la predicació a Espanya no hi ha documentació abans del s. VII. Unes relíquies cregudes de sant Jaume, foren l’origen dels pelegrinatges a Compostela. 

26. Sant Joaquim i santa Anna, pares de la Verge Maria
Abans se celebrava en dies diferents cadascun del dos sants, però en la reforma del calendari del santoral, s’acordà, fer-ne memòria al mateix dia. En part, això indica la manca de notícies històriques d’aquests dos  esposos que la tradició ens presenta com a pares de la Mare de Déu, ja que tot el que sabem , prové de la literatura apòcrifa. 

29. Santa Marta  
És la germana de Maria i de Llàtzer que s’afanyà a servir el Senyor quan s’hostatjà a casa dels seus amics de Betània, Marta era sol·lícita i feinera, però també sabia pregar  i demanà amb llàgrimes la resurrecció del seu germà. No sols ho assolí, sinó que féu una  confessió de fe en Jesucrist:” Jo crec que vós sou el Messies que havia de venir al món”. 

30. Sant Pere Crisòleg,  bisbe i doctor
Metropolita de Ravenna (+ 450). Famós predicador, autor de bellíssims sermons que li meresqueren el sobrenom de “crisòleg”que significa “diu paraules d’or”. Deia que en les coses de la fe cal escoltar el bisbe de Roma, successor de sant Pere. Deia també:” La força de l’amor no té en compte el pecat”. I “ L’amor no té regles ni coneix les normes”.

31. Sant Ignasi de Loiola, prevere
D’ascendència basca, visqué de jove en un ambient cortesà. Defensant el castell de Pamplona va caure ferit. Durantla convalescència llegí molts llibres, però un li tocà el  cor i es convertí. De pas per Montserrat, camí de Manresa es consagrà a Déu. Redactà uns famosos Exercicis espirituals i fundà la Companyia de Jesús al servei de l’Església.

 

  AGOST

1.      Sant Alfons M. De Liguori, bisbe i doctor
Nasqué a Nàpols .Dotat amb uns dons excepcionals, quan tenia setze anys acabà la doble carrera de dret, civil i eclesiàstic. Ordenat de prevere, fundà la Congregació delel Santíssim Redemptor (“redemptoristes”). Es dedicà a la predicació, sense deixar de ser un moralista. “Quan hom dóna la seva voluntat a Déu li ho dóna tot.”

2.      Sant Eusebi de Vercel·li, bisbe
Nasqué a Sardenya i fou clergues durant l’estada a  Roma. Fou elegit primer bisbe de la seu de Vercel·li (345), on hi morí  l’any 371,  Escampà la bona llavor predicant i instaurant la vida monàstica a la seva diòcesi. Lluità contra els arians i  tastà l’exili. La seva aportació en el camp de les lletres, és remarcable en els estudis bíblics.

4. Sant Joan M. Vianney, prevere
Va néixer a Ars l’any 1786)  Poc dotat pels estudis eclesiàstics, arribà amb esforç i treball a ser ordenat de prevere. Senzill, humil  i carismàtic, des de la seva parròquia d’Ars, atreia multituds, sobretot pel sagrament de la confessió. Obtingué, ja en vida,   veneració popular.  Són seves les paraules. “Arreu podem l’orgull, com la sal”.

5. Dedicació de la basílica de Santa Maria a Roma
A Roma hi ha una magnífica basílica, dedicada a la Mare de Déu, anomenada santa Maria, la Major. És una de les quatre grans  romanes. És l’Església d’Occident més antiga  dedicada a la verge Maria. Avui se celebra la dedicació, però s’hi barreja la llegenda de una nevada, per indicar el lloc on s’havia de construir la basílica.

6. La transfiguració del Senyor
Poc abans de sofrir la passió, Jesús volent enfortir la fe dels seus deixebles, pujà a una muntanya alta, , prenent amb ell,  Pere, Jaume i Joan. I davant d’ells es transfigurà: la seva faç resplendí com el sol i els seus vestits es tornaren blancs com la llum. Aparegueren dos Profetes i la veu ”Aquest és el meu fill, escolteu-lo”

7. Sant Sixt II, papa i sant Gaietà, prevere
En aquest dia se celebren dos sants, allunyats en el temps. Sixt era papa i mentre oficiava fou detingut per ordre de Valerià i assassinat amb quatre diaques ( +258). Sant Gaietà era prevere de Roma (1574). Fundà l’Orde clerical regular dels teatins, per la renovació del clergat, Donà exemple d’heroica  abnegació durant la pesta.

8. Sant Domènec de Guzmán,  prevere
Vestí, de jove, l’hàbit dels canonges regulars. A Roma s’adonà del perill que representava per a l’Església l’heretgia dels albigesos i se li desvetllà la vocació de lluitar-hi. Fundà l’Orde de predicadors, remarcant la pobresa i l’estudi com a tasca principal. . Parlava poc, si no era amb Déu en la pregària, o bé sobre Déu.

9. Santa Teresa Beneta de la Creu (Edith Stein) màrtir i religiosa
Nasqué l’any 1891, a Breslau, al sí d’una família hebrea. Estudià filosofia amb  Husserl,  però va perdre la fe patriarcal de la mare. Cercadora infatigable de la veritat, es convertí a la fe catòlica i es féu carmelita.. Com a membre del poble jueu, s’escapà dels nazis cap Holanda, però perseguida, la feren morir  les cambres de gas.

10 Sant Llorenç, diaca i màrtir
Malgrat la popularitat d’aquest màrtir, no hi ha massa testimoni fidedigne de la seva vida. Era diaca de l’Església de Roma, administrador dels béns als pobres, segons sembla i com se’n fa ressò  la litúrgia.. El més probable és que Llorenç no morís cremat com diu la tradició, sinó decapitat en la persecució de Valerià. (+ 258).

11. Santa Clara, verge
Era una donzellla agraciada de la noblesa italiana; enamorada del missatge de sant Francesc d’Assís, s’escapà de casa seva per seguir el seu mestratge, amb el qual fundà l’Orde de les Clarisses, Tot i la manca de salut, la seva vida fou un treball constant per assolir la pobresa. Per les visions que tingué,  és patrona de la televisió.

13. Sant Poncià, papa i sant Hipòlit, prevere, màrtirs
Dos màrtirs que en vida es tenien una certa rivalitat. Poncià era papa i custodi de la fe. Hipòlt era un prevere dissident; amb tot es reconciliaren a l’exili, on tots  dos sofriren martiri, treballant  les mines de Sardenya, on van ser objecte de mals tractaments i oprobis. Hipòlit té un lloc privilegiat per la seva aportació a la litúrgia.

14. Sant Maximilià Maria Kolbe, prevere i màrtir
Va néixer a Polònia l’any 1894 , Va cursar estudis eclesiàstics a Roma, on va treure els doctorats en filosofia i teologia. Va ser un dels fundadors de la “Milícia de la Immaculada”, al servei de l’Església.. Com a polonès fou confinat al camp d’extermini d’Auschwitz., on s’oferí de voluntari per un condemnat, pare de família.

15. L’Assumpció de la Mare de Déu
Hi havia una certa tradició eclesial que la Mare de Déu no va morir, o si més no que fou enduta amb cos i ànima al cel. Tanmateix, des de l’any 1950 és un  dogma de fe que l’Església ens proposa de creure. De fet, ignorem quan i com fou  la fi de la vida terrenal de Maria. Documents antics parlen del la “Dormició de Maria”.

16. Sant Esteve d’Hongria
Fill d’un duc no pas massa creient, l’educà cristianament, rebent el baptisme, Llavors canvià el seu nom de Vaic pel del bateig: Esteve. Emprengué la cristianització d’Hongria, ajudat sobretot pels monjos de Cluny Fundà monestirs, com a centres de missió. Fou coronat rei el dia de Nadal de l’any 100. La seva esposa, molt piadosa, un cop vídua entrà en un monestir d’on fou abadessa.

19. Sant Joan Eudes, prevere
Un dels principals renovadors de la vida religiosa de França el segle XVII. . Pertanyia a l’Oratori, però ho deixà per dur a terme el seu doble anhel reformador: la formació dels seminaristes i la rehabilitació de les noies caigudes.. Predicà la humanitat del Crist , contra el jansenisme. Propagà la devoció al Sagrat Cor.

20. Sant Bernat, abat i doctor
Tenia una personalitat tan rica que causà l’admiració  als seus contemporanis . Entrà al monestir de Cîteaux. Fundà i dirigí, durant trenta-vuit anys el monestir de Clairvaux. És el darrer Pare de l’Església i representa el misticisme monàstic. El seu nom és conegut sobretot per la seva implicació en el Cister i les Croades

21. Sant Pius X, papa
Va néixer de família pagesa, l’any 1835.. Demostrà gran santedat personal i es preocupà  del govern intern de l’Església , home profundament religiós, potser s’envoltà de col·laboradors no prou al corrent del moment present, atès que ell mateix no era gaire polític i encara menys, diplomàtic. Fomentà la comunió freqüent  i la dels infants. El seu lema era: ”Instaurar totes les coses en Crist”.

22. La Mare de Déu Reina
És una festa inspirada en la festivitat de Crist Rei, de la qual en vol ser una rèplica. Si el fill de Maria és rei, també ho ha de ser la seva mare. Abans de la reforma del Calendari se celebrava al final de mes de maig, el mes de Maria, però en l’actualitat s’ha escollit la data més propera a l’Assumpció, la festa mariana per excel·lència.

23. Santa Rosa de Lima, verge
Va néixer i va morir a Lima (1586-1617), de pares espanyols. Era terciària franciscana. Es distingí en la vida religiosa per un gran esperit de penitència i una vida mística extraordinària Morí quan tenia trenta-un anys d’edat després d’haver sofert molt. Cronològicament és la primera santa canonitzada del Perú.

25. Sant Bartomeu, apòstol
De tant en tant l’Església ens posa a la nostra consideració la festa d’un apòstol, per  recordar que la nostra fe recolza en el testimoniatge apostòlic. Bartomeu és un  dels primers deixebles de Jesús. Se l’ha identificat amb Natanael, del qual ens parla l’evangeli de Joan, quan li fa exclamar:” Vós sou el fill de Déu, el rei d’Israel”.

25. Sant Josep de Calassanç, prevere
Exercí diversos ministeris eclesials a la Seu d’Urgell. Quan va ser a Roma, s’adonà ` de com vivien els infants del barri del Trastévere, i començà,  tot seguit, a obrir la primera escola gratuïta. Fundà la Congregació de les Escoles Pies d’aquí  el nom d’”escolapis”, donat als seus membres. Sofrí moltes tribulacions dins la Congrgació.

26. Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, verge
Va néixer a Aitona (Catalunya) l’any 1843. Era mestra d’ofici i exercí. Primer va entrar a les missioneres carmelites, després a les clarisses. Però el seu lloc era com a fundadora de la Congregació de les Germanetes dels pobres, anomenades,  més endavant dels Ancians Desemparats. En la fundació hi col·laborà una seva germana.

27. Santa Mònica
És la mare de sant Agustí (segle IV). S’havia casat amb un pagà que procurà apropar al baptisme, com també ho féu pel seu fill Agustí, que ho assolí per les constants pregàries i les abundants llàgrimes. Era una autèntica mare cristiana. Model i exemple de comprensió, per moltes mares que també avui plor pels fills foraviats.

28. Sant Agustí,  bisbe i doctor
Nasqué  Tegaste i morí  Hipona d’on fou bisbe.  Esperit ardent i inquiet en la recerca de la veritat, havia tastat molts corrents filosòfics, amb una vida lleugera. Un cop pastor, es dedicà a  adoctrinar els seus fidels. Els seus escrits (113 tractats) tenen un to filosòfico-teològic de gran valor doctrinal. Fou un romà de l’Àfrica del segle IV.

29. El martiri de sant Joan Baptista
Aquesta commemoració del martiri del Baptista sembla que té el seu origen en la dedicació d’una església a honor seu a Samaria. De fet, és una celebració antiga. L’Evangeli narra prou detalladament com tingué lloc la degollació, fruit d’unes paraules profètiques que denunciaven situacions il·lícites del rei Herodes.

31 Sant Ramon Nonat, religiós
Malgrat la veneració popular que té el sant,  sobretot  en l’Orde de la Mercè, és una figura d’historicitat dubtosa.  Havia nascut al Portell i va morir al castell de Cardona /1240) quan anava a Roma per ser investit cardenal. El nom de Nonat li ve donat perquè va ser extret del sí  de la mare, ja difunta. Treballà per la redempció dels captius.