FESTES  DELS  SANTS

SETEMBRE - OCTUBRE

  SETEMBRE

3. Sant Gregori el Gran, papa  doctor
Nasqué a Roma de família noble. Fou prefecte i governador de Roma (573). Deixà la carrera política i es féu monjo. Transformà el seu palau de Monte Celio en monestir. Feliç de ser monjo ho va haver de deixar en ser elegit papa (590). És  l’escriptor més citat pels teòlegs medievals. Es també un dels mestres de la mística d’Occident. 

8. El Naixement de la Verge Maria
Com gairebé totes les festivitats de la Mare de Déu, com aquesta de la Nativitat, provenen de l’Església oriental. Els detalls de la infància de Maria, són bastant llegendaris. L’Església celebra el naixement o presència de Maria, en tantes ermites i santuaris, arreu escampats, sota la denominació de “Verges trobades”. 

9. Sant Pere Claver, prevere
Va néixer a Verdú l’any 15909. Estudià a Barcelona i ingressà a la Companyia de Jesús. Ordenat de prevere, se li desvetllà l’esperit missioner i fou enviat a Amèrica del sud, per atendre els esclaus negres amb abnegació i caritat  S’identificà tant amb els esclaus que morí extenuat (1654), havent fet el vot de ser ell mateix esclau dels etíops. 

13. Sant Joan Crisòstom, bisbe i doctor
Rebé el baptisme d’adult...És el més fecund de tots els pares grecs, havent rebut una gran formació hel·lenística. Es féu monjo del desert de Síria, i amb dos anys aprengués de memòria tot ell Nou Testament, però la salut el féu retornar a Antioquia; fou ordenat prevere i bisbe. Pels seus sermons li deien “boca d’or”. 

14, L’exaltació de la Santa Creu
Aquesta  festa té uns orígens llunyans, Va ser un 13 de setembre de l’any 333, quan es consagrà a Jerusalem, dues grans  basíliques constantinianes, i l’endemà, dia 14, s’exposà la relíquia de la Creu.  Dos anys més tard, neixen les llegendes entorn de la Creu, L’Església la venera i la posa a la consideració dels fidels. 

15. La Mare de Déu dels Dolors
La devoció a la Mare de Déu dolorosa, com ho palesen les infinitats de “Pietats” és  molt estesa i  va precedir la institució de la festa litúrgica,. Abans se celebrava dins el temps de passió, considerant els set dolors de Maria. Ara, en canvi, hom posa l’accent en el dolor general de la Mare de Déu, sobretot al peu de la Creu. 

16. Sant Corneli, papa i sant Cebrià, bisbe, màrtirs
Corneli, durant el breu pontificat (només de dos anys),es va veure incomprès pels novicians, però no li mancà el suport mortal de Cebrià, bisbe de Cartago. També ell va sofrir incomprensions amb Roma; tanmateix,  tots dos van morir màrtirs, sota Valerià, testimoniant la fe.  Cebrià era, realment, un campió de l’ortodòxia.
 

17. Sant Robert Bel·larmino, bisbe i doctor
Als divuit anys entrà la Companyia de Jesús. Demostrà tenir un bagatge cultural notable, que combinava, però, amb una vida senzilla i virtuosa. La gent s’admirava de la senzillesa amb què vivia aquell cardenal. A la Cúria romana desplegà el seu talent diplomàtic i polític: fou el teòleg oficial de l’Església. 

19. Sant Gener, bisbe i màrtir
És un dels sants més venerats, malgrat que tant la seva vida i martiri, com la dels seus, no té una historicitat segura. Se’l considera bisbe de Benavento,  martiritzat amb altres companys a Nàpols, durant la persecució de  Dioclecià. El seu culte i és molt popular a Nàpols, on es guarda també la cèlebre relíquia de la seva sang. 

20. Sant Andreu Kim i sant Pau Chong i companys, màrtirs
Andreu pertanyia a una família cristiana benestant que havia davallat a causa de la persecució. S’escapà del seu país per poder estudiar, i un cop prevere hi retornà, mogut per un zel apostòlic.  Descobert, fou martiritzat horriblement. És el primer sacerdot de Corea. Venerat amb altres màrtirs coreans, com Pau Chong. 

21, Sant Mateu, apòstol i evangelista
És un dels quatre evangelistes. Segons la tradició eclesiàstica, coneguda ja al segle II, l’evangelista Mateu fou el primer de posar per escrit l’ensenyament i missatge de Jesús. Leví, que era el nom de Mateu abans de la conversió, quan era recaptador d’impostos , fou generós a la invitació de seguir el Senyor. 

23. Sant Pius de Pietrelcina
Caputxí italià, que residí a San Giovanni Rotondo. És considerat un apòstol i un místic. No tothom veia amb bons ulls que hagués rebut els estigmes, que sofrí durant cinquanta anys. El cert és que era un carismàtic, sobretot pel sagrament de la penitència. La seva presència continua viva avui en les obres per ell instituïdes.

26. Sant Cosme i sant Damià, màrtirs
Seria més fàcil fer la història  del culte d’aquests sants, que no pas descriure els  trets de la seva vida i del seu martiri. La tradició ens diu que eren germans i que  exercien una mateixa professió com a metges. Ens diu també que eren àrabs i que van donar la vida per Crist. Van començar a ser venerat sa Síria. 

27. Sant Vicenç de Paül, prevere
Una vida dedicada totalment a l’atenció i al servei dels pobres. Un precursor de les obres assistencials. Junt amb la col.laboració de Lluïsa de Marilllac fundà quatre corporacions religioses. Els deia.” Si  deixeu l’oració per atendre un pobre, recordeu-vos que aquest servei l’heu prestat al mateix Déu. 

28. Sant Venceslau, màrtir
Tot i ser duc de Bohèmia, morí assassinat. El jove príncep havia demostrat un gran interès pel  desenvolupament cultural i religiós del seu poble. Segons sembla l’assassinà el seu germà, i ni que fos per qüestions polítiques, se’l venerà aviat com a sant i com ideal de l’heroi nacional i religiós. És el primer sant txec.
 

29. Els sants arcàngels  Miquel, Gabriel i Rafael
La litúrgia actual no sols venera sant  Miquel, com se solia abans, junt amb tots els cors d’àngels, sinó que la solemnitat d’avui té per objecte els tres arcàngels: Miquel “qui com Déu?”. Gabriel ”força de  Déu” i Rafael “medicina de Déu” .Són tres personatges que només coneixem, pel que ens diu  la Sagrada Escriptura 

30  Sant Jeroni, prevere i doctor
Era un temperament fogós i ardent. Estudià els clàssics llatins. Després d’una joventut dissipada és convertí a una vida austera. Passava llargues hores en l’estudi i la pregària, De gran erudició bíblica, traduí la Bíblia directament de l’hebreu. Es féu monjo. “El desconeixement de la Bíblia, és ignorància del Crist”

 

  OCTUBRE

1.Santa Teresa de l’Infant Jesús, verge
Una flor del Carmel. Ella mateixa va demanar al papa de poder entrar al Carmel als quinze anys. Hi visqué una vida intensa de pregària i sacrifici. Descobrí el camí de les coses petites, grans als ulls de Déu. El sentit d’Església   li feia  exclamar.” En el cor de l’Església, seré l’amor”. 

2. Els sants àngels de la guarda
En un principi, el record dels sants àngels se celebrava el dia de sant Miquel,  però fou a València quan es començà a donar culte a l’àngel de la ciutat (segle XV), i d’allà s’escampà per tota la Península i per França. És una  devoció molt estesa. Hi ha la creença que tots tenim un àngel de la guarda. 

3. Sant Francesc de Borja, prevere
Virrei de Catalunya i pare de vuit fills fundà a Gandia, on havia nascut (151O), la primera escola dels jesuïtes. Un cop vidu, ingressà a la Companyia de Jesús, de la qual fou el tercer General.. Tot i ser religiós, tingué una influència considerable a la cort. Reorganitzà la Companyia i l’obrí al món. 

4. Sant Francesc d’Assís
Un sant que podria ser considerat ecologista, un cantor de la mare natura, la poesia, la bellesa, Després d’haver renunciat a tot, començà una vida de seguiment del Crist. Enamorat de Madona Pobresa, crea una forma de vida monàstica diferent del monaquisme tradicional. Notable fundador. 

5. Témpores d’acció de gràcies i de petició
L’Església ha destinat aquest dia a donar gràcies i a fer peticions. No té un caire penitencial, com les témpores d’abans, sinó d’agraïment pels fruits trets de la terra: el blat segat, la verema collida i la nova sembra. Acabades les vacances i les collites, la comunitat cristiana fa una lloança agraïda, a Déu. 

6.Sant Bru, prevere
Després de ser ordenat sacerdot, fou canonge a Colònia, però retornà a Reims, on havia estudiat, per ser professor de teologia i director de l’escola. Enemistat amb el bisbe per qüestions doctrinals, es retirà amb altres companys a la solitud, que donaria lloc a la Gran Cartoixa. 

7. La Mare de Déu del Roser                  
Aquesta festa té el seu origen en el record de la victòria obtinguda en la batalla de Lepanto. Sobre el poder turc (1571) Es guanyà, mentre a Roma  les confraries del Roser celebraven una solemne processó. En agraïment a la intercessió de Maria, se li concedí una festa que passà a l’Església universal. 

9. Sant Dionís i companys màrtirs
Dionís fou el primer bisbe de París, i sofrí martiri junt amb els seus companys Rústic i Eleuteri. Allà on foren enterrats els tres màrtirs, s’hi alçà una famosa abadia,  a principis del segle IX. Aquest màrtir Dionís, no s’ha de confondre amb Dionís Areopagita, autor  místic i teòleg eminent del segle V. 

10. Sant Tomàs de Villanueva, bisbe
Va néixer en  un poblet de la província de Ciudad Real. De petit ja donava mostres de gran pietat i caritat. Ingressà a l’Orde dels Ermitans de sant Agustí, exercint diversos serveis en molts convents. Va ser deu anys bisbe de València. Per la seves obres i santedat, destaca en el segle d’or espanyol. 

11  Santa Soledat Torres Acosta, verge
Va néixer i va morir a Madrid. Sentia un desig de fer-se dominica, però amb la col·laboració i ajuda d’un prevere i amb un grup de sis noies joves, de fundar, una Congregació que s’anomena de les Serventes de Maria, Vetlladores de malalts al propi domicili. És la seva particularitat específica. 

12. La Mare de Déu del Pilar
La ciutat de Saragossa escollí el 12  d’octubre, aniversari de la descoberta d’Amèrica per Colom, per celebrar la suposada aparició de la Mare de Déu a la capital aragonesa. El Santuari del Pilar, vora el riu Ebre, té una gran corrua de devots que l’aclamen com a Mare i Patrona.. Li diuen:” la  Pilarica”. 

14, Sant Calixt I,  papa i màrtir
Les seves notes biogràfiques ens han arribat per uns escrits d’Hipòlit, un adversari del papa, cosa que fa suposar, que encara que fossin verídiques, si més no podrien tenir un caire negatiu, (segle II). Calixt era esclau i obtingué la llibertat; fou enviat a les mines de Sardenya i va ser papa durant cinc anys. 

15. Santa Teresa de Jesús, verge i doctora
Quan tenia vint anys entrà al Carmel  de l’Encarnació a Àvila. Es posava malalta sovint i les experiències místiques també l’afeixugaven. Emprengué la reforma del Carmel amb tant de coratge, que es guanyava enveges i gelosies. “ L’oració, deia, es tractar d’amistat amb  qui sabem que ens estima” 

16, Santa Hedvig, religiosa
Filla de comtes, fou donada en matrimoni a un duc, quan només tenia tretze anys. Tingué set fills. Model de duquessa i de mare cristiana,  plena d’esperit de servei i d ‘estimació. Un cop vídua, entrà en un Monestir, prengué l’hàbit i es dedicà a una vida  de contemplació. No confondre amb Hedvig reina. 

17. Sant Ignasi d’Antioquia, bisbe i màrtir
Fou empresonat a causa de la seva fe i del seu testimoniatge  Per via marítima va ser dut a Roma, destinat a les feres per diversió del poble. Durant el viatge, aprofitava l’ocasió per encoratjar els fidels que li sortien al pas. Va escriure set cartes plenes de doctrina. Ja vell, deia:” Ara  començo a ser deixeble”. 

18. Sant Lluc, evangelista
Gentil d’origen i metge de professió, fou company de Pau en els seus viatges  És també l’autor dels Fets dels Apòstols. Era un escriptor culte, amb gran sensibilitat  humana i religiosa. Fa una narració per ordre, després d’esbrinar-ho tot. El seu missatge es dirigeix als pobres desvalguts i a les dones. 

19. Sant Pere d’Alcàntera, prevere
Va estudiar a Salamanca i entrà a formar part de l’Orde de sant Francesc. Als vint anys era guardià d’un convent. Tenia tendència a la solitud, encara que l’elegiren provincial. Fundà un convent a la província de Càceres, punt de partença de la reforma. Reeixí perquè el tenien per un sant. Dirigí sta. Teresa.
     

23. Sant Joan de Capestrano, prevere
Fill de pares immigrants, residí a Itàlia. Estudià dret civil i dret eclesiàstic a Perugia, exercint de jutge. Fou empresonat, però a la presó tingué unes visions que el canviaren espiritualment. Desféu el matrimoni que havia contret i es féu franciscà. Predicador cèlebre,  conseller de papes i reformador 

24. Sant Antoni Maria Claret, bisbe
Va néixer a Sallent l’any 1807, de família humil i cristiana, Als divuit anys aprengué l’ofici de teixidor Essent sacerdot tingué la idea de crear una congregació de missioners, escampant la llavor de paraula i escrita per tot Catalunya. “De diner mai no en duia, ni en volia ni en necessitava”. 

28. Sant Simó i sant Judes, apòstols
Segons els Fets dels Apòstols, Simó havia format part del grup dels zelotes , i per això Lluc li aplica l’epítet de zelota, que vol dir ple de zel. Judes que, junt amb Simó era també de la colla dels Dotze Apòstols, se’l coneix amb el sobrenom de Tadeu, diferenciant-lo de Judes Iscariot, que va trair el Mestre.  

29. Sant Narcís, bisbe i màrtir
Es tractaria del suposat bisbe i màrtir del qual l’Abat Oliba en féu una homilia
, que encara es conserva (1022). La llegenda de sant Narcís de Girona, diu que hi anà, acompanyat del diaca Feliu i que sofrí martiri, amb tres punyalades, mentre celebrava l'Eucaristia. El cert és que Girona el venera com a Patró.