FESTES  DELS  SANTS

NOVEMBRE - DESEMBRE

  NOVEMBRE

1. Tots Sants
Aquesta festa té les seves arrels en la dedicació del Panteó romà que el papa Bonifaci IV va fer a la Mare de Déu i a tots els màrtirs.. Era el 13 de maig del 610. Després varies esglésies van anar celebrant aquesta festa en memòria de tots els sants: verges, màrtirs, confessors, etc. L’Església d’Orient ja ho celebrava abans.

2. Commemoració de tots els fidels difunts
Va ser una inspiració d’un abat del Monestir de Cluny, de pregar per tots els fidels que han viscut des de la creació del món fins a la fi. Moltes esglésies es van unir a aquesta intenció de pregar pels difunts. Només Roma va retardar l’adopció d’aquesta commemoració, com recelosa de novetats eclesials, fins al segle XIV.

2.      Sant Martí de Porres, religiós
Nasqué a Lima, fill natural d’un cavaller espanyol i d’una dona mulata.. Exercí de barber abans d’entrar al convent dels frares dominics. No va ser ordenat prevere, sinó que sempre es mantingué, en la condició de germà convers. Buscava els treballs més senzills i humils. Demostrava, en tot moment, una intensa vida de pietat.

3.      Sant Carles Borromeu, bisbe.
Home d’Església. Se’l pot considerar el primer cardenal secretari d’Estat per la seva aportació a la cúria vaticana. Va ser arquebisbe de Milà, aplicant les normes del Concili de Trento, amb esperit reformador. Pastor exemplar, exhortava els seus preveres, així: "Si tens encesa la flama de l’amor, tanca el forn perquè no es refredi". 

9. Dedicació de la basílica del Laterà a Roma 
Aquesta basílica és la Catedral del bisbe de Roma, cap i mare de totes les esglésies de la ciutat i del món.. Constantí cedí al papa Melquíades aquest lloc on hi havia un palau, esdevenint  residència papal fins a l’exili d’Avinyó. No és estrany que aquesta dedicació se celebri a tota l’Església, atès que es tracta de l’Església mare. 

10. Sant Lleó, papa i doctor
El papa més notable del segle IV. Estimava el passat i venerava la Roma imperial. No posà cap tensió entre església i poder civil. Defensà Roma contra l’ambiciós Atila i els vàndals. Més que res,  fou un pastor que li agradava predicar en les festivitats litúrgiques. És el  primer papa que va ser enterrat a la basílica vaticana. 

11. Sant Martí de Tours, bisbe
Fill d’un tribú romà, als quinze anys s’allistà a la milicià i quan era soldat tingué lloc el fet de partir la capa amb un pobre. Deixà la carrera militar i es posà sota el  mestratge de sant Hilari. Primer menà vida eremítica, però després fundà un monestir a Ligugé que fou el primer d’occident. Venerat com a sant, sense ser màrtir 

12. Sant Josafat, bisbe i màrtir
Nasqué a Rússia al si d’una família ortodoxa separada, però ell es convertí a l’església rutena unida , Entrà al monestir de la Santíssima Trinitat del Vilna, essent el primer novici. L’elegiren sacerdot higumèn (superior) i arximandrita. .Treballà incansablement per la unió. És una figura de relleu ecumènic. Morí assassinat.

13. Sant Leandre, bisbe
Leandre era el germà gran de tres germans, també canonitzats: Florentina, Fulgenci i Isidor. Va néixer a Cartagena però amb la família es traslladà a Sevilla. Allà es féu monjo abans de ser bisbe de Sevilla.. Defensà la fe contra els visigots arians, celebrant la victòria en el tercer Concili de Toledo (589). Va morir l’any 600.

15. Sant Albert el Gran, bisbe i doctor
Se l’anomena “gran” tant per l’amplitud de la seva obra enciclopèdica, com per l’aportació al pensament filosòfic i teològic del segle XIII. També és anomenat   “doctor universal” per la seva actitud d’esperit i de mètode. Formà part de l’Orde de predicadors. Fou mestre de sant Tomàs d’Aquino. Els dos  pensadors més originals de l'antigor.

16.  Santa  Margarida d’Escòcia
Nasqué  Hongria, on residia la seva família perquè el seu pare hi havia estat exiliat. Quan va poder retornar al seu país, visqué a la cort del seu oncle-avi, fins que a causa de les guerres es refugià a Escòcia. Allà el rei, vidu, la volgué per esposa. Es distingí per l’austeritat i pel  foment de la vida religiosa i cultural del país.

17.  Santa Isabel d’Hongria, religiosa
Filla del rei d’Hongria, va contreure matrimoni, però el marit morí en una de les Croades. Llavors ella, es dedicà a una vida extraordinària de caritat, sobretot envers els pobres i malalts. A Magdeburg, fundà un hospital per atendre’ls millor. En aquest hospital hi passà  la resta de la seva vida servint als malalts. 

18. Dedicació de les basíliques de sant Pere i sant Pau, apòstols
Com en altres ocasions, la litúrgia demostra un interès per unir, en tant que és possible, els dos grans apòstols, en una mateixa celebració. La d’avui fa memòria de la dedicació de les dues grans basíliques romanes: la de sant Pere del Vaticà, l’any1626, i la de sant Pau extramurs de la via Ostiense, l’any 1854. 

21. La Presentació de Santa Maria, verge
A la primera meitat del segle II ja existia la creença que la verge Maria fou presentada al Temple quan tenia 3 anys. Aquesta memòria, al segle VIII ja es celebrava a l’església bizantina. Tanmateix una data versemblant és la que la relaciona amb la dedicació de l’església nova de santa Maria, de Jerusalem (542). 

22. Santa Cecília, verge i màrtir
Tot  ser una màrtir romana prou coneguda i venerada, els seus orígens històrics no són massa clars, més que més, quan vénen envoltats de fets llegendaris, Se li atribueix la corona del martiri, amb la glòria de la virginitat, relacionant-la amb els també màrtirs Valeri i Tiburci. És patrona de la música sagrada. Devoció popular. 

23. Sant Climent I, papa i màrtir
Se’l considera deixeble directe dels apòstols. Fou el tercer successor de sant Pere en la seu romana, Tot i que consta com a màrtir, no hi ha testimoni del seu martiri. Va escriure una carta als cristians de Corint, que és el primer document papal que tenim. Són seves les paraules: “Per Jesucrist se’ns han obert els ulls del nostre cor”.

24. Sant Andreu Dung-Lac, prevere i companys, màrtirs
El seu  pare que no era cristià, trobant-se en un moment de gran  penúria econòmica, confià el seu fill a un catequista a canvi d’uns diners. El catequista l’instruí i el batejà, esdevenint ell, un catequista fervorós. Ordenat prevere, evangelitzava, fins que fou empresonat i decapitat. Amb altres màrtirs, són  la glòria del Vietnam. 

30. Sant Andreu, apòstol
Germà de sant Pere, i com ell, pescador al mar de la Galilea; un dels primers deixebles que sentiren  la invitació de seguir Jesús. Andreu, colpit per l’atractiu que irradiava el Mestre, anà a trobar el seu germà Pere,  i com apòstol, abans de ser-ne proclamat oficialment,  li digué:” Hem trobat el Messies, que vol dir Crist o Ungit”.

 

  DESEMBRE

3.      Sant Francesc Xavier
De noble família navarresa, nasqué al Castell de Javier, l’any 1506, De temperament enardit i lluitador, fou amic i company de sant Ignasi, quan estudiava a París. Col·laborà en la redacció de les Constitucions de la Companyia de Jesús, de la qual en formà part. Missioner abnegat a l’extrem Orient, expirà a les portes de la Xina.

4.      Sant Joan Damascè, prevere i doctor
D’origen àrab, és un dels més grans teòlegs orientals. Es féu monjo del monestir de sant Sabes, a Jerusalem. Va escriure  i lluità molt contra els iconoclastes, que volien destruir les imatges., Deia:” La pregària troba la seva font en el silenci i la pau interior.” Encara que era de raça àrab, se sentí  fill de la cultura bizantina. 

6.Sant Nicolau, bisbe
La llegenda ens el presenta com a taumaturg, o sigui guaridor de malalties. Així expliquen que alliberà tres oficials de l’exèrcit de Constantí. També diuen que uns comerciants procedents de l’Orient, arribaren a Bari, assegurant que portaven les  relíquies del sant, fent créixer el seu culte i devoció. Té milers d’esglésies dedicades. 

7. Sant Ambròs, bisbe i doctor
Era un simple laic, si bé exercint el càrrec de governador, quan per aclamació popular fou elegit bisbe; tenia trenta anys i només era catecumen. La seva doctrina és cristocèntrica amb dots d’escriptor i gran talla pastoral. Mestre espiritual i home de pregària. Diu:”Atura’t primer en el Vell Testament, per beure després en el Nou”. 

8. La Concepció Immaculada de Santa Maria Verge
És una d’aquelles festes de la Mare de Déu que tenen el seu origen en l’Església oriental, (segles VII-VIII),  L’Església de Roma, en canvi, tardà a acceptar-ho (segle XV). No va  ser fàcil introduir la creença que la Mare de Déu fos concebuda sense la taca original. En el pla de Déu, la plena de la Gràcia de l’Esperit no havia de tastar el pecat. 

10. Santa Eulàlia de Mèrida
Va ser coronada amb el martiri quan tenia dotze anys, Fou ella mateixa, espontàniament que va voler donar testimoni de la seva fe. Torturada, segons la tradició, morí cremada. És possible que arribessin a Barcelona les seves relíquies. El fet és que a la Ciutat Comtal hi té un digne culte i esglésies dedicades. 

11. Sant Damas I, papa
Per una banda, aquest papa fou molt controvertit, lluitant amb violència per obtenir la Seu romana; tanmateix, per altra banda, el seu pontificat excel·lí per un interès notable pel que fa als estudis bíblics, refiant-se per la revisió i traducció dels textos, de l’erudició de sant Jeroni. Composà inscripcions en vers pels sepulcres dels màrtirs.
 

12. Santa Francesca de Chantal, religiosa
Mare de família i un cop vídua es dedicà a l’educació dels fills, portant alhora una intensa vida espiritual. Amb sant Francesc de Sales fundà les Religioses de la Visitació Va renunciar al  càrrec de superiora general. “ Per fer oració, deia,  n’hi ha d’haver prou d’estar amb Déu amb simplicitat de cor”. 

13. Santa Llúcia, verge i màrtir
Coronà la seva vida amb el martiri, sota Dioclecià. Consta per la inscripció del sepulcre de la santa a les catacumbes de Siracusa. És el primer monument que rebé un culte oficial, el qual s’estengué aviat per tota l’Església. La llegenda conta que  Llúcia s’hauria arrencat els ulls per amor del Crist. És considerada patrona dels cecs. 

14. Sant Joan de la Creu, prevere i doctor
Va néixer a Àvila com santa Teresa i foren contemporanis. Ella el persuadí que el secundés en la reforma del Carmel, excel·lint com a mestre espìritual, model  de virtut i d’ascesi. Fou perseguit a causa de l’obra empresa; conegué la presó, on se li desvetllà la inspiració  poètica. Els seus escrits místics han exercit gran influència. 

16. Sant Josep Manyanet, prevere
Va néixer a Tremp. De ben menut, orfe de pare, la mare l’instruí cristianament.Va treballar  per guanyar-se els estudis. Exercí diversos serveis a la diòcesi, fins que sentí la crida a treballar per les famílies, fundant els Fills i  Filles de la Sagrada Família. “La nostra casa –de Natzaret-, els deia, és estança de pau i d’autèntica joia. 

.25. Nadal del Senyor
Quan l’àngel anuncià als pastors el naixement de Jesús, els va dir que els portaria una gran alegria. No menys ha de ser la nostra joia davant l’anunci del naixement del Fill de Déu. Com els pastors, siguem senzills i una mica infants en aquest Nadal i en el Nadal de cada dia, escampant arreu la llum i la pau del portal de Betlem. 

26. Sant Esteve, primer màrtir
És el més il·lustre dels set primers diaques També és el primer del gran estol de màrtirs, que al llarg de la història han vessat la sang pel Crist. Esteve, ple de gràcia i de poder feia miracles i prodigis, exasperant els contraris que el volien matar a cops de pedra. Abans d’expirar va dir:” Senyor,  no els tingueu en compte el seu pecat” 

27. Sant Joan apòstol i evangelista
Fill del Zebedeu i germà de Jaume, que seguiren la crida del Mestre a primera hora És l’autor del quart evangeli, amb una redacció molt personal, independent dels altres evangelis. Se l’anomena “el deixeble estimat del Senyor”, tot i que més que  d’una persona concreta, es podria referir, a tot aquell que estima i segueix el Senyor. 

28. Els Sants Innocents màrtirs
L’Església avui posa a la nostra consideració la mort cruenta dels infants perseguits pel rei Herodes. La devoció popular eleva el nombre a uns milers, quan en realitat potser foren una trentena. Ells, no parlant, sinó morint, donaren testimoni. ¿No ens pot fer recordar avui, tants infants que actualment són explotats i maltractats?