GARIZUMA eta ASTE SANTUA

Musika:  J.S. Bach-en organo-liburu txikia

 

MAHATSONDO KIMATUTIK
BIZI BERRIA ATERAKO DA

Zenbat eta egokiago egin kimatzea, hobeto ateratzen dira arbolak.
Gogaikarria den guztia kimatzeko aldia da Garizuma,
PAZKO FRUITUEN zain jarriz.
Jakinaren gainean, kimu bakoitzean, han dagoela jadanik BIZIA

 

 

GARIZUMAKO ETAPAK

1 -PRESTAKUNTZA: HAUSTERRE ASTEA
    ORAIN da garai egokia

2 - Bihozberritzea: LEHEN ASTEA
    Bizitza berrikusi, Mendiko Hitzaldiaren harira

3 – Jesusekin bide egin: 2. eta 3. ASTEAK
    Jesusi egindako ukoa bizi, ebanjelio sinoptikoen harira

4 – Heriotzarantz eta Piztuerarantz: 4. eta 5. ASTEAK
    Joanen ebanjelioa dela medio, ORDUra iritsiko gara

BIZI BILAKATU DEN HERIOTZARA IRITSIKO GARA
 

 

1-Prestakuntza: HAUSTERRE ASTEA
 HAUXE DA GARAI EGOKIA

"Urrea eta zilarra gal ditzanak aurkitu ahal izango ditu haiek, - baina aldia gal dezanak ez du hura sekula aurkituko "
Basamortuko Gurasoen Apotegmak (Pl 73, 939)

 


Asteazkenean Joel profetak dio: ORAIN

Ostegunean Deutoronomiok dio: GAUR, eta
   Lukasen ebanjelioak dio: EGUN BAKOITZEAN
Ostiralean Isaias profetak dio: EGUN BAKOITZEAN
   eta Matearen ebanjelioak dio: BADATOR EGUNA
Larunbatean Isaias profetak dio: UNE GUZTIETAN

   NIRETZAT ORDUA izango ote da GARIZUMA hau?
 

 

Hausterre ASTEAZKENA

JAINKOAREN AURREAN

Orain ez da gainerakoei begira jarduteko ordua, Jainkoari begira baizik. Orduan zeruko Aitaren bihotzaz ikusiko ditugu gauzak eta pertsonak.

Hausterre OSTEGUNA

GAUR BIZIA GALTZEAREN AUKERA EGITEA DAGOKIZU
GAUR,
bihozberritzearen premia sumatzen dugu, baina KONFIANTZAZ, zeren ez baita ezer animagarriagorik maite zaituen batek eskatzen dizula jakitea baino.

Hausterre OSTIRALA

BARAU EGINGO DUTEN EGUNA

Elkartearekiko solidaritaterik gabeko otoitzak eta barauak ez dute baliorik. Barauak zentzua izango badu, geure bizitza DOHAIN bihurtu behar dugu.

Hausterre LARUNBATA

ZERGATIK OTORDUA EGIN BEKATARIEKIN?

Gauza erraza da Legearen izenean inor juzgatu eta kondenatzea. Askoz ere zailagoa eta exijenteagoa da hura Jainkoaren bihotzaz onartu, maitatu eta barkatzea.

 

 

 

2 – Bihozberritzea: LEHEN ASTEA

Gure jarduera Mendiko Hitzaldiarekin bat ote datorren aztertzen

I. ASTELEHENA

SENIDEEI EGIN DIEZUENA

Ebanjelioaren giharra senideaz arduratzean datza. Jesusen mezuaren laburpen inportantea da Mt 25. Hura maite dudan jakiteko, gainerakoak maite ote ditudan ikusi behar dut. Gure maitasunak, harenak bezala, doakoa izan behar du, maitasunaren arrazoiaz beraz ere konturatu gabe. Noiz egin genuen? diote eskuinekoek...

 

I. ASTEARTEA

“GURE AITA” OTOITZA

Garizuman ebanjelio honek “Gure Aita” zein espirituz esan behar dugun gogorarazten digu: ez du izan behar ohikeriaz errepikatua, ezpainez bakarrik, baizik, batetik, Aitarekiko konfiantzaz, bai baitaki Hark zeren beharrean garen, eta, bestetik, senideei barkatuz, guri barkatzen digun Jainkoak entzun ahal diezagun. Beraz, bihotz barru-barrutik esan behar dugu.

I. ASTEAZKENA

JONAS ETA SALOMON BAINO HANDIAGOA

Betiko bizia den hura jadanik bizitzea esan nahi du bihozberritzeak: Jainkoa eta senideak MAITATZEA. "Bihozberritzeko" ez dugu zertan egon mirari handien zain. Hor dugu Jesus geure baitan, Jonas eta Salomon baino handiagoa den hori.

I. OSTEGUNA

EMAN BALDINTZARIK EZARRI GABE

Aitari OGIA eskatzen badiozu, ez dizu emango HARRI bat. ARRAINA eskatzen badiozu, ez dizu emango SUGEA. Aitaren eskuzabaltasunak ez du ezartzen baldintzarik; guk ere haiek guri ematea nahi genukeena eman behar diegu besteei. Ebanjelioko arau hau dela eta, kristauok ez dugu legerik nola maitatu esaten digunik, baizik eta norberak asmatu behar du bere MAITASUNA, bere bihotz propioari galdetuz. Hau da, gure bihotzak beretzat nahi lukeena besteei emanez.

I. OSTIRALA

UTZ EZAZU ESKAINTZA ETA ZOAZ BAKEAK EGITERA

Senitarteko KOMUNIOA hain zorrotza da, non Jainkoarekiko kultua bera ere eten baitezake. Garrantzikoagoa da senidearekin bakean bizitzea, otoitzari emanik bizitzea baino. Beste era batean esanik, ezin dugu otoitzik egin, senideekin haserre bagaude. Halaz guztiz, Jainkoak gure ahuldadea ondo ezagutzen baitu, "gure geurezkoa iristen ez den hartan, eska diezaiogun bere graziaz lagundu gaitzan " (San Benitoren Bizi Araudia)

I. LARUNBATA

EGUZKIA GAIZTOEN eta ONEN gain aterarazten duen AITAREN SEME-ALABA

Kristau-maitasuna berezko sinpatia baino harago doa; “etsaiak” berak ere maitatzera garamatza. Maitasun honek egiten gaitu, hain juxtu, eguzkia gaiztoen eta onen gai aterarazten duen Aitaren seme-alaba. Bataio berri-edo da maitasun hau. Itxurakeria hutsa izango litzateke bataiatua izan eta etsaiak edukitzea.