ADVENT,  NADAL  I  EPIFANIA 

  Música:  "Veni Domine noli tardare"  2'49

 

EL CAMÍ

L’ Advent és un CAMÍ enmig de tanta misèria i injustícia. Obrim els ulls al Senyor que ve a compartir justament aquest moment que estem vivint. Esperar la vinguda de Crist és acabar junts la tasca de Reconciliació que tenim entre mans.

DIUMENGE I

VETLLEU !
L’evangeli  ens recomana que hem de “vetllar",  “estar a punt”. Quan Jesús vingui, l' hem de reconèixer. Per això cal tenir contacte amb Ell cada dia . No podem viure distrets.
Hem de tenir els ulls oberts per anar descobrint les moltes formes de la vinguda de Déu.

 

DIUMENGE II

AL DESERT
Com Joan B. hem de recuperar el desert com a lloc per parlar als altres a  partir del SILENCI. En el silenci les paraules retroben la seva força. Si s'evita centrar-se en un mateix, si no es fa problema del propi prestigi, en el DESERT la petitesa esdevé grandesa i la misèria transparència. Només l' egoísme és opacitat.
Al desert Joan B. obre un camí que estava tallat. Igual que l' Antiga Aliança, també la Nova s' ha d' inaugurar al desert. Aquest és el lloc de reorientar els camins, de canviar la mentalitat. Al desert es recupera l' espai interior per reemprendre el diàleg amb Déu, que la vida ens talla  tantes vegades.
 

DIUMENGE III

QUÈ HEU SORTIT A VEURE AL DESERT ?
Al desert Joan havia “vist” el Messies, però ara, des de la presó, dubte : sou vós? Aquest és el seu “desert” interior, un Déu que es manifesta diferent del que ell esperava. Nosaltres voldríem un Déu superior, però Jesús es posa sota  dels altres per servir-los.

 

DIUMENGE IV

L' ÀNGEL ANUNCIA EL NAIXEMENT DE JESÚS
Maria i Josep aprenen que Déu els necessita per a l' esdeveniment Messiànic que vol realitzar. També Déu ens demana a tots una col·laboració. Li sabrem respondre

 

LA LITÚRGIA DE LES MISSES FERIALS D'ADVENT
CONSTA DE TRES ETAPES:

1.     Promeses messiàniques profetitzades per Isaïes (fins al dimecres de la 2a setmana). Els evangelis estan escollits seguint les profecies.

2.    Joan Baptista prepara els camins (fins el dia 16). Tenim els evangelis que parlen de Joan Baptista, i s' escullen els fragments de l' A.Testament que els il·lustrin.

3.     Comença la Història del naixement de Jesús (del 17 al 23). Seguim, per ordre, els evangelis del naixement de Joan i de Jesús.
 

 
 
 

PRIMERA ETAPA

EL MESSIES PROFETITZAT PER ISAÏES

Dilluns I:  reuneix els d' orient i occident.
Dimarts I: té l' Esperit de Fill
Dimecres I: porta al Banquet del Regne.
Dijous I: és la  ROCA on cal edificar.
Divendres I: és la LLUM de tots els cecs.
Dissabte I: es COMPADEIX dels qui gemeguen.
Dilluns II: PERDONA  als “paralítics”.
Dimarts II: és el BON PASTOR  que porta els anyells al pit.
Dimecres II: és la FORÇA dels cansats.

 

DILLUNS I

VINDRAN D' ORIENT i D' OCCIDENT
El centurió que s’obre al Crist és un exemple dels d’orient i d' occident que reben el Regne. L' Advent és un posar-se en camí per a acostar-nos a la reunió de tots els pobles, avançant cadascú pel camí de la nostra pròpia vida personal.
 

DIMARTS I

PLE DE L' ENTUSIASME DE L' ESPERIT SANT
A través d' Isaïes també l' Esperit Sant és el nostre company de ruta. Jesús, en l' evangeli, s' entusiasme pel do de l' Esperit. Si ens obrim a l' Esperit, ens sentirem senzills i Jesús ens revelarà el Pare.

 

DIMECRES I

TOTS VAN MENJAR
Les dues lectures i l' oració ens parlen del Banquet del Regne.  Nosaltres som aquets cecs, coixos i esguerrats que, conscients que només tenim uns pocs pans, insuficients, anem a trobar Jesús. I Ell, quan veu que experimentem el nostre no res, ens convida al seu Banquet.

 

DIJOUS I

ENTRAR A LA CIUTAT FORTIFICADA
Isaïes ens parla d' entrar  a la ciutat fortificada. El Salm 117 demana que li obrim les portes per entrar . L’evangeli diu que només entraran  al Regne els qui compleixen la voluntat de Déu. Per a ENTRAR a la ciutat escatològica que ens promet l ‘Advent només cal una condició : viure la Paraula de Déu que ja ha entrat  a casa nostra.

 

DIVENDRES I

DOS CECS CRIDAVEN
La pitjor desgràcia és la de creure que hi veiem. Confessar la pròpia ignorància és el DO que ens obre a la LLUM.

 

DISSABTE I

ES COMPADIRÀ de TU.
Jesús es compadeix de les multituds, tal com havia profetitzat Isaïes i Ell envia als seus  deixebles a compadir-se dels altres. La compassió de Déu i la dels homes, ens diuen que el Regne comença a arribar. Posats en un camí de COMPASSIÓ, d' embenar les ferides i portar la PAU de Déu, reconstruïm la pròpia  harmonia interior i la comunitària.

 

DILLUNS II

ELS TEUS PECATS ET SÓN PERDONATS
Jesús porta la salvació  (Isaïes) que comença amb el perdó dels pecats (evangeli). Com Déu, també nosaltres hem d' estimar perdonant. Com més perdonem  més proximitat tindrem amb Jesucrist i amb els germans.
 

DIMARTS II

ELS ANYELLS AL PIT
Per renovar el món,  Déu no menysprea cap dels petits, sinó al contrari, els porta un a un  sobre el pit.
 

DIMECRES II

ELS CANSATS
Si ens sentim esgotats, Déu està amb nosaltres. Si els nostres pecats ens aclaparen, Ell ens fa costat i no es desinteressa  de nosaltres. Si tothom ens fallés, ens quedaria Ell.
 

 

 

 

 

SEGONA ETAPA

JOAN ÉS EL PROFETA QUE PREPARA LA VINGUDA DE JESÚS

Dijous II: Joan senyala a Jesús
Divendres II: Joan ens crida a aprofitar la oportunitat
Dissabte II: Disposats com Joan a ser maltractats
Dilluns III: Joan és un estel
Dimarts III: Humils per creure 
Dimecres III: Els cecs ho veuen
Dijous III: Bondat de Déu
Divendres III: Joan i el Pare donen testimoni de Jesús

 

DIJOUS II

JOAN BAPTISTA
Joan va ser gran no sols per  haver senyalat el Senyor, sinó perquè dubtava i va saber preguntar. L' advent  és temps de preguntar-nos si seguim Jesús. Una actitud molt cristiana és la d' estar oberts a canviar  alguna cosa.
 

DIVENDRES II

HA VINGUT JOAN
No desaprofitem l' oportunitat   de renovar – nos en aquest Advent. Mirant Joan B. i Jesús, “ ballem” al so de la conversió

 

DISSABTE II

ELIES JA HA VINGUT
Joan B és Elies, a qui  “han tractat com han volgut”. No és fàcil reconèixer els profetes, però si ho són de veritat, seran portadors d' unitat i reconciliació

 

DILLUNS III

L’AUTORITAT de  JESÚS i de JOAN
Joan és l' estrella que surt d' Israel senyalant qui és el qui porta el ceptre,  l' autoritat. Però en Jesús l' autoritat es manifesta a la Creu. Per Nadal veiem la seva autoritat i reialesa  en termes d' HUMILITAT.
 

DIMARTS III

CREURE EN JOAN
Va venir Joan B. i els homes  “religiosos”,  la “ciutat altiva”  (Sofoníes)  no hi va creure. Però Déu suscità un poble “humil i pobre”, fet de publicans i prostitutes, que l' acollí.
 

DIMECRES III

ELS CECS HI VEUEN
L' Advent ens diu que Déu és el nostre AMIC i vol salvar- nos. Acostem –nos també nosaltres a Ell, i  entre nosaltres, amb gestos de misericòrdia.

DIJOUS III

SENTINT JOAN,  VAN RECONÈIXER QUE DÉU ES BO
Les 2 lectures ens diuen que Déu és BO . Som nosaltres els qui no captem la profunditat d' aquest amor personal  per a cadascú.

DIVENDRES III

EL MESSIES PRESENT
L' Advent ens porta cada any més present el Messies. La universalitat de la salvació cada vegada és més evident. Joan dóna testimoni de Jesús, igual que el Pare.

 

 

 

 

 

TERCERA ETAPA

JESÚS NEIX PER A NOSALTRES

Dia 17: Genealogia de Jesús, el Fill de Déu i fill nostre
Dia 18: El nom de Jesús vol dir Salvador
Dia 19: Joan neix d' uns vells estèrils
Dia 20: Déu entra al món a través de Maria
Dia 21: Divulguem la visita de Déu
Dia 22: Magnifiquem el Senyor
Dia 23: Neix Joan portant la compassió de Déu
Dia 24: Aquesta NIT ens visitarà un SOL que ve del cel
 

DIA 17

GENEALOGIA
La genealogia ens diu que Déu no ve a iniciar les ànimes a una vida “elitista”, més elevada, sinó que Déu “ve a salvar el poble dels seus pecats”.   Per això els ascendents de Jesús són també pecadors.

DIA 18

JOSEP, TU LI HAS DE POSAR JESÚS
Déu té la iniciativa de Salvar-nos, però compta amb la col·laboració humana. Déu  “necessita” la pobresa de Maria i de Josep, i ara necessita també la nostra. Alliberem–nos de nosaltres mateixos per a estar oberts a Déu.

DIA 19

AQUEST NOI SERÀ GRAN
El poder de Déu queda molt subratllat en l' anunci a Zacaries i Elisabet, dos  vells estèrils, que tindran un fill. “EL PODER de Déu ressalta més en la nostra feblesa". Nadal ens fa cantar la petitesa de l' home i la grandesa del DO de Déu.

DIA 20

TINDRÀS UN FILL
L' àngel anuncia a Maria que  tindrà un fill. I de mi : què ha de néixer?. ¿Estic a punt per què Jesús neixi de mi aquest Nadal? Déu espera la nostra RESPOSTA perquè el deixem entrar en nosaltres, i així comunicar–se als altres.

DIA 21

SE N’ANÀ DILIGENT   A LA MUNTANYA.
No ens quedem a casa, hem de portar Déu al món, com Maria.  L' Esperit  Sant és qui ens fa missioners de Salvació. Visquem un Nadal ple de la  visita de Déu

DIA 22

MAGNÍFICAT
Generacions i generacions havien pregat amb els  salms, abans que Maria. Ara, ella, fa el  nou cant que direm les generacions i generacions següents. Per repetir–lo, ens cal tenir la senzillesa de Maria.

DIA 23

S' HA DE DIR JOAN.
Joan vol dir : “ Déu s’ha  compadit”. Aquest és el resum de l' obra de Déu. Pot ser que aquest Nadal  ens porti la COMPASSIÓ de Déu i nosaltres no ens n'adonem, perquè estiguem  distrets.

DIA 24

UN SOL QUE VE DEL CEL.
Aquesta nit el “sol” torna a il·luminar les tenebres. Déu ens “visita” perquè no quedem a la fosca. I ve cada dia com a Salvador poderós. Per això cada matí diem el càntic de Zacaríes.

 

 

 

 

NADAL

NADAL ens fa CELEBRAR :
1- El dia del SOL invicte, que venç les tenebres. La Vida venç la mort.
2- La unió de Déu amb la humanitat a través de les dues naturaleses de Jesucrist.
3- L' inici de la pasqua Redemptora : nasqué  per morir
4- L' expectació de la 2ª vinguda. Ell tornarà, tal com ha vingut.
5- El naixement de Jesús, a Betlem.

MISSA DE NADAL

EN  UNA  MENJADORA  S’HA  REVELAT  L' AMOR  DE  DÉU
En el món hi ha uns llocs vacants : la menjadora i la creu. Nosaltres no volem els llocs petits. I justament aquest és el lloc de Déu.  Des de la menjadora, Ell continua essent Déu. Es la força de la feblesa, que a través de la humilitat dóna PAU.
Per a assemblar-nos al Déu del Nadal només ens cal convertir–nos en “els últims, i servidors de tots.” Déu és Amor, i l' amor és vulnerable, pobre, no hi  havia lloc per a Ell a l' hostal. Si volem trobar-nos amb Déu, hem de fer-nos suficientment POBRES per ESTIMAR tothom.

 

 

 

 

DIES DESPRÉS DE NADAL

RESPOSTES  AL  MESSIES  QUE  ACABA  DE  NÉIXER:

Dia 26: El servent dóna la vida pel Senyor
Dia 27: Joan creu en la seva Resurrecció
Dia 28: Els innocents moren per Ell
Dia 29: Simeò el rep en braços, en nom de la HUMANITAT
Dia 30: Anna en parla amb tothom
Dia 31: Ell és la PARAULA feta HOME

DIA 26 St. ESTEVE

L' ENDEMÀ DE NADAL

Nosaltres ens voldríem quedar en el Nadal, i St. Esteve ens porta al  compromís  al servei de la  Fe. Un Nadal sense esperit de servei seria molt bonic, però no seria cristià.

DIA 27 St. JOAN

HO VEIÉ I CREGUÉ

Joan va veure el sepulcre buit  i va creure.  Aquest CREURE demana un seguiment especial.  Aquesta relació personal i íntima  amb Jesús no es fa només amb reflexions, sinó amb la vida. I només hi ha vida, si hi ha seguiment del Jesús PRESENT i ABSENT del Nadal.

DIA 28 Sts. INNOCENTS

MANÀ QUE MATESSIN ELS NOIS.

Tots som uns pobres innocents davant Déu. Hem de viure-ho tot en acció de gràcies, tant el  bo com la feblesa. I hem de deixar fer a Déu, a qui donem glòria no PARLANT sinó DONANT LA VIDA (oració de la Missa)

DIA 29

EL PRESENTEN A DÉU

Els ritus de la presentació dels infants primogènits,  correspon a Ex 13,1. Així se'ls dedica  al servei de Déu. Nadal és un resum de tots els misteris del Jesús, fet OFRENA en nom nostre.
Nadal uneix el pessebre a la creu. Simeó parla de l' espasa que traspassarà el cor de Maria. Ella va haver d' anar–se  deslliurant humanament de Jesús, fins que a la creu, va esdevenir Mare de tots NOSALTRES.

DIA 30

ANNA DONAVA GRÀCIES PEL NEN

Davant Jesús que és al començament de la vida, Anna es troba al final. La vida d' Anna, potser com la nostra, no ha estat esclatant. Només la constància, però, ja dóna fruit. Donem sempre una resposta FIDEL.

DIA 31

LA PARAULA

A l’evangeli de St. Joan no hi ha la humilitat del naixement a Betlem, però hi ha el misteri de l' abaixament/enlairament de la PARAULA que els  “seus” no  acolliren.
La llei havia vingut per Moisès,  però Jesús ens porta la “gràcia veritable”   o sigui l’ amor misericordiós de Déu.

FESTA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

LA FAMÍLIA CRISTIANA

Un dels aspectes del carisma cristià és el  de formar una  família.  El que primer s' ha de respirar  entre els creients, és una  atmosfera  de germanor. Les nostres famílies han de ser obertes a tothom. Qualsevol persona que vingui  s’ha de sentir integrada a la nostra Comunitat cristiana, perquè reconeixem  en  cadascuna de les persones, el do preciós  de  Déu  que tots  portem.

DIUMENGE DESPRÉS DE NADAL

LA PARAULA feta CARN

La Paraula es va fer carn, perquè la carn esdevingués Paraula de Déu. Déu vol que ho visquem tot “sub speciae aeternitatis”. Hem celebrat no un any més, sinó un any menys per a arribar a ser eternament fills de Déu.

 

 

 

 

ANY  NOU

LA TEOTOKOS HO CONSERVA TOT en el COR

Nom 6 és la fórmula de benedicció dels sacerdots, en la  festa de cap d’any. El s66 conté la mateixa benedicció. Gal 4 : La benedicció, al NT, esdevé l' adopció filial, feta per de Déu. Lc 2 ens explica com la benedicció es manifesta als pobres, els “pastors”, Maria, i l’ Infant ...
Per estimar els germans cal ser humil.  La persona humil és silenciosa, pacífica, el neguit se li ha fos a base de viure el present. Llavors és també una persona obedient, fent callar les seves petites raons, per fiar-se  de la Paraula de Déu. És una persona que estima com si fos un altre Crist. El model d' aquesta vida humil, silenciosa, pacífica, obedient i amorosa es Maria, la Teotokos.  Com Ella, a través de la humilitat, silenci, pau, obediència i amor,  també nosaltres donem Déu al món.

 

 

 

 

DIES ABANS DE L'EPIFANIA

REVELACIÓ DE JESÚS ALS PRIMERS DEIXEBLES (seguint el  començament de l' evangeli de St. Joan):

Dia 2: Ja el tenim entre nosaltres
Dia 3: Joan senyala Jesús com l' Anyell de Déu
Dia 4: Els primers deixebles segueixen Jesús
Dia 5: Els primers que han seguit Jesús, ho diuen a d' altres

DIA 2 GENER

JA TENIU ENTRE VOSALTRES

Tant la 1ª  carta de Joan, com l' evangeli ens parlen  d' estar amb Jesús, que ja tenim entre nosaltres.  Estar amb Jesús suposa posar a les seves mans, allò que tenim de més profund. La lectura de 1 Joan no ens permet que, després de tanta preparació a l' Advent, ara deixem passar la realitat del Nadal.

DIA 3 DE GENER

MIREU L' ANYELL DE DÉU QUE TREU EL PECAT

La bona nova de Jesús passa per desculpabilitzar les  persones, comprenent–les.
Aquests dies anem descobrint aspectes de la persona de Jesús: Ell és l' Anyell que pren damunt seu el pecat del món. Ell, que NO tenia pecat. Jesús és el puntal ferm sobre el qual recolza la nostra vida personal i fraterna, renovada a la llum del Nadal

DIA 4 DE GENER

HEM TROBAT EL MESSIES

Com els deixebles, també nosaltres un dia varem trobar Jesús. La vida cristiana és un seguiment de Jesucrist, sempre amb noves descobertes. Que el camí d’aquest Nadal sigui fet  d' agraïment i disponibilitat a tot el que vingui.

DIA 5 DE GENER

NATANAEL ERA DE CANÀ

Felip diu a Natanael: “Vine i ho veuràs”. El nostre testimoniatge del Crist ha d' anar  acompanyat d’un “vine i ho veuràs”. Els altres han de “veure” en nosaltres que ens estimem. Aquest és l' únic testimoniatge que pot ser creïble, en una societat que diu i NO fa. Només l' amor és digne de crèdit

 

 

 

L'EPIFANIA O MANIFESTACIÓ DE DÉU

UNS MAGS COMENCEN EL CAMÍ

Herodes es queda a casa, mentre  que els mags, pagans, caminen. L'estrella no es la que aplana les dificultats del camí. El camí cap a Crist l' hem de descobrir,  inventar, cada dia. És únic i irrepetible per  a cadascú.

 

 

 

DIES DESPRÉS DE L'EPIFANIA

REVELACIÓNS de Jesús en els 4 EVANGELIS (Mt. Mc. Lc. Joa.)

Dia 7: Mt. revela la LLUM que il·lumina la fosca
Dia 8: Mc. veu Jesús multiplicant pans
Dia 9: Mc. el presenta caminant sobre l' aigua
Dia 10: Lc. el confessa Ungit per portar la Bona Nova
Dia 11: Lc. mostra Jesús guarint, mentre la seva anomenada s'estén arreu
Dia 12: En Joa. el Baptista confessa Jesús com a ESPÒS

DIA 7 GENER

EL POBLE QUE VIVIA A LES FOSQUES HA VIST UNA GRAN LLUM

Si vivim en actitud de conversió la gràcia del Nadal,  serem LLUM pels altres.

DIA 8 DE GENER

PARTÍ ELS PANS

Aquests dies anem veient diverses manifestacions de la persona d'aquest Jesús que hem vist  néixer. Ahir era la LLUM que resplendeix en un país tenebrós. Avui és el PA que alimenta les multituds. Conscients de la nostre pobresa, deixem-nos omplir de la seva Gràcia, tan generosa en aquest Nadal

DIA 9 DE GENER

CAMINANT SOBRE L’AIGUA.

Pel  Baptisme Jesús immergeix en l’aigua la seva Gràcia  Salvadora. Avui hi camina per sobre. La raó  d’aquests trasbalsaments és que Déu és amor (1ª lectura), i totes les altres coses, fins l’aigua, són  instruments d’aquest amor de Déu, revelat en Jesús.

DIA 10 DE GENER

PROCLAMANT UN ANY DE GRÀCIA.

En aquestes revelacions de Jesucrist d' aquets dies després  de Nadal ens adonem més clarament de l`abast que tenen la tendresa i la misericòrdia de Déu, que ha enviat al Fill per a proclamar,  no sols un any, sinó tota  una vida,  de GRÀCIA  salvadora.

DIA 11 DE GENER

UN LEPRÓS GUARIT

El misteri de Nadal és de misericòrdia. Per això la litúrgia d' aquests dies no sols ens parla de la grandesa de la persona de Jesús, sinó de la seva  bondat envers tots nosaltres. Especialment els més malalts, pobres i pecadors.

DIA 12 DE GENER

EL BAPTISTA CONFESSA QUE JESÚS ÉS L' ESPÒS

A Enon, prop de Salim, els deixebles del Baptista reclamen a causa de l' èxit de Jesús. El seu precursor el confessa ESPÒS que cal que creixi, mentre ell minva.

 

 

 

BAPTISME DE JESÚS

En la FESTA del BAPTISME celebrem:

- El baptisme de Jesús, i el reconeixement del Pare com a, Fill seu (completant el Nadal).
- Jesús que es posa a la fila dels  pecadors, al nostre costat,  on ens trobem amb Ell a la mateixa alçada.
- Renovem el nostre baptisme amb l' aigua que Jesús ha purificat en el Jordà.
- Amb Ell,  també nosaltres som FILLS de DÉU.  El Pare ho reconeix.  

MISSA DEL BAPTISME

ETS EL MEU FILL

En ser batejats el Pare diu: “ tu ets el meu Fill“. Davant cadascun dels fets de la nostra vida cal que els altres puguin dir:”veritablement aquest és Fill de Déu”, com el centurió davant la mort de Jesús.