ABENDUALDIA eta EGUBERRIAKA URTEA 2007-2008

Musika: "Veni Domine noli tardare" 2'49

 

BIDEA

Abendualdia BIDEA DA hainbat ezbehar eta zuzengabekeria artean. Ireki ditzagun begiak Jaunagana, bizitzen ari garen une hau gurekin konpartitzera baitator. Honetan datza Kristoren etorreraren zain egotea: esku artean dugun Berradiskidetzearen egitekoa denok batean bururatzean.

 

I. IGANDEA

 ERNE! RNE!
Mateoren ebanjelioak “erne egoteko” eskatzen digu, “prest egoteko”. Etorriko denean, ezagutu egin behar genuke Jesus. Horretarako, egun osoan izan behar dugu harremana harekin. Ezin bizi gara oharkabean. Noeren garaian bezala; “oraino zabar” bizi garenok begiak ireki" egin behar ditugu Jainkoak etortzeko dituen era desberdinei antzemateko.

 

II. IGANDEA

BASAMORTUAN
Joan B.-ak bezala, basamortua berreskuratu beharra dugu, gainerakoei ISILTASUNETIK hitz egin ahal izateko. Isiltasunean aurkitzen dute hitzek beren indarra. Nor bere baitan ixten ez bada, nork bere izena problema bihurtzen ez badu, BASAMORTUAN txikia handi bilakatzen da eta miseria gardentasun. Egoismoa soilik da ilun.
Basamortuan Joan B.-ak ireki egin zuen buxatua zegoen bidea. Itun Zaharra bezala Itun Berria ere basamortuan estreinatu behar da. Hor norabidetzen dira, egiaz, bideak, eta aldatzen pentsamoldeak. Basamortuan berreskuratzen da barne-gunea, Jainkoarekiko solasaldiari berrekiteko, bizitzan hainbat aldiz eteten baitugu hura.

 

III. IGANDEA

ZER IKUSTERA JOAN ZARETE BASAMORTURA?
Basamortuan Mesias ikusi zuen Joanek, baina orain, presondegian, duda etorri zaio: Mesias ote da, gero? Hori da Joanen barne-basamortua Makeronte-n, berak espero ez zuen bezala agertu da Jainkoa. Gorago dagoen Jainko bat nahi izango genuke guk, baina Jesus behereko egin da, gure zerbitzari izateko.

 

IV. IGANDEA

JOSEK EMAZTE HARTU ZUEN MARIA

Jainkoa bere beharrean zela ikusi zuen Josek, aurrera zeraman gertaera mesiastarrean parte har zezan. Niri ere parte har dezadan eske ari zait Jainkoa. Erantzungo ote diot?

 

 

ABENDUALDIKO ASTEGUNETAKO MEZEN LITURGIA
HIRU ARO DITU

1. Promes mesiastarrak, Isaiasek iragarriak (2. asteko asteazkena arte). Profezia horiei jarraituz aukeratu dira ebanjelioak.

2. Joan Bataiatzailea bidea prestatzen ari da (abenduaren 16a arte). Joan B.az mintzo diren ebanjelioak ditugu eta horien argigarri diren I.Z.eko zatiak.

3. Jesusen jaiotzaren historia hasten da (abenduaren 17tik 23ra). Hurrenez hurren, Joanen eta Jesusen jaiotzari buruzko ebanjelioak ditugu.

 

LEHEN AROA

ISAIASEK IRAGARRITAKO MESIAS

I. astelehena: ekialdekoak eta mendebalekoak bildu ditu.
I. asteartea: Seme Espiritua du
I asteazkena: Erreinuko Otordura garamatza.
I. osteguna: ARROKA da, non eraiki behar baita.
I. ostirala: ARGIA da itsu guztientzat.
I. larunbata: Intzirika dauden guztiez ERRUKITU DA.
II. astelehena: “Elbarriei” BARKATU DIE
II. asteartea: ARTZAIN ONA da, bildotsak altzoan daramatza.
II. asteazkena: Nekatuen INDARRA da.

 

ASTELEHENA eta

EKIALDETIK ETA MENDEBALETIK ETORRIKO DIRA

Erreinuari harrera ona egiten dioten ekialdekoen eta mendebalekoen adibidea da Kristori konfiantza agertu dion ehuntaria. Bideari ekitea da Abendualdia, herri guztien bilerara hurbiltzeko, nor bere bizitzako bidean barna.

 

ASTEARTEA eta

ESPIRITU SANTUAREN GOGO BEROZ BETEA.

Isaias tarteko dela, Espiritu Santua gure bidelaguna da orobat. Jesus, ebanjelioan, Espirituaren dohainez gogo-beroturik dakusagu. Espirituari irekitzen bagatzaizkio, xume bihurtuko gara eta Aita agertuko digu Jesusek.

 

ASTEAZKENA eta

GUZTIEK JAN ZUTEN.

Erreinuko Otorduaz mintzo zaizkigu bi irakurgaiak eta otoitza. Gu geu gara itsuak, herrenak eta elbarriak; oharturik ogi batzuk bakarrik, gutxiegi, ditugula, Jesusengana jo dugu. Eta Hark, ikusirik geure ezer ez izateaz konturatu garela ikusirik, Otordura gonbidatu gaitu.

 

OSTEGUNA eta

HIRI GOTORTUAN SARTU

Hiri gotortuan sartzeaz mintzo zaigu Isaias. Sartzeko, ateak irekitzeko diosku 117. salmoak. Jainkoaren nahia beteko dutenak bakarrik sartuko dira Erreinuan, dio ebanjelioak. Abendualdiak agintzen digun hirian SARTZEKO, gauza bat bakarrik behar da: gure etxean jadanik sartua den Jainkoaren Hitza bizitzea.

 

OSTIRALA eta

BI ITSU DEIKA

Ikusten dugula uste izatea da zoritxarrik handiena. ARGIRA bideratzen gaituen DOHAINA da nork bere ezjakintasuna aitortzea.

 

LARUNBATA eta

GUTAZ ERRUKITUKO DA.

Jesus jendetzaz errukitu da, Isaiasek profetizatu zuenez, eta ikasleak bidali ditu gainerakoez erruki daitezen. Jainkoaren eta gizakien errukiak diosku Erregetza iristen ari dela. ERRUKIAREN bidea hartuz, zauriak sendatuz eta Jainkoaren BAKEA eramanez: horra nola eraiki nork bere barruko harmonia eta elkartekoa.

 

II. ASTELEHENA

BARKATUAK DITUZU ZEURE BEKATUAK

Salbazioa dakar Jesusek (Isaias), eta bekatuak barkatzearekin hasi da (ebanjelio). Jainkoak bezala, barkatuz agertu behar dugu maitasuna guk ere. Zenbat eta gehiago barkatu, orduan eta hurbilago gu Jesu Kristogandik eta senideengandik.

 

II. ASTEARTEA

BILDOTSAK ALTZOAN

Mundua berritzeko, Jainkoak ez du gutxietsi txikienetako inor, baizik eta altzoan daramatza guztiak banan banan.

 

II. ASTEAZKENA

NEKATUAK

Geure burua lur jota sentitzen badugu, geurekin dugu Jainkoa. Geure bekatuak estutzen bagaitu, lagun dugu Hura, ez da axola gabe gurekiko. Mundu osoak huts egingo baligu, Hark maite izango gintuzke.

 

 

BIGARREN AROA

JESUSEN ETORRERA PRESTATU DUEN PROFETA DA JOAN

II. osteguna:: Joanek Jesus adierazi
II. ostirala: Joan guri deika, egungo aukera balia dezagun
II. larunbata: Joan bezala, tratu txarrak jasateko prest
III. astelehena: Joan argizagi da
III. asteartea: Apalak, sinetsi ahal izateko
III. asteazkena: Itsuek ikusten dute
III. osteguna: Jainkoa onbera
III. ostirala: Joanek eta Aitak Jesusen testigantza egin

 

II. OSTEGUNA

JOAN BATAIATZAILEA

Joan handia izan zen, Jesus adierazi zuelako bakarrik ez,, baizik dudan izan eta galdetzen jakin zuelako. Geure buruari galdetzeko denbora da Abendualdia, ea Jesusi jarraitzen diogun. Kristauari dagokion jarrera da zerbait aldatzeko prest egotea.

 

II. OSTIRALA

JOAN ETORRI DA

Ez dezagun alferrik gal Abendualdi honetan berritzeko geure aukera. Begiak Joanengana eta Jesusengana ditugula, “dantza egin dezagun” bihozberritzearen soinura

 

II. LARUNBATA

ELIAS  ETORRÍA DA JADA

Elias da Joan, zein “nahi bezala erabili baitute”. Ez da gauza erraza profetari antzematea; baina egiazkoa bada, batasungile eta adiskidegile izango da

 

III. ASTELEHENA

JESUSEN ETA JOANEN NAGUSITASUNA

Israeldik atera den izarra da Joan, errege-makila, nagusitasuna, daramana  adierazi du. Baina Jesus, nagusi, Gurutzean agertu da. Eguberritan, haren nagusitasunak eta erregetzak APALTASUNA du ezaugarri.

 

III. ASTEARTEA

JOANENGAN SINETSI

Etorri zen Joan, eta gizaki “erlijiosoek”, “hiri harroak” (Sofonias) ez zuen sinetsi harengan. Baina Jainkoak herri “apal eta pobre” bat eragin zuen, zergalariek eta prostitutek eratua; hark, bai, hark onartu zuen.

 

III. ASTEAZKENA

ITSUEK IKUSTEN DUTE

Abendualdiak diosku Jainkoa ADISKIDE dugula eta salbatu egin nahi gaituela. Hurbil gakizkion gu ere bai Hari, bai elkarri, errukizko keinuez.

 

III. OSTEGUNA

JOANI ENTZUNIK, JAINKOA ONA DELA ATZEMAN ZUTEN

Bi irakurgaiek Jainkoa ONA dela dioskute. Baina gu ez gara gauza Jainkoak bakoitzarekiko duen maitasunaren sakontasuna atzemateko.

 

III. OSTIRALA

MESIAS GURE ARTEAN

Abendualdiak urtetik urtera presenteago egiten digu Mesias. Gero eta ageriago da salbazioa guztientzat dela. Jesusen testigantza egin du Joanek, Aitak bezala.

 

 

HIRUGARREN AROA

GURETZAT JAIO DA JESUS

Abenduaren 17a: Jainkoaren Seme eta gure anaia den Jesusen Genealogia
Abenduaren 18a: Jesus izenak Salbatzaile esan nahi du
Abenduaren 19a: Adineko senar-emazte agorrengandik jaio da Joa
n
Abenduaren 20a: Mariaren bidez sartu da Jainkoa munduan
Abenduaren 21a: Eman dezagun Jainkoaren bisitaren berri
Abenduaren 22a: Goratu dezagun Jauna
Abenduaren 23a: Joan jaio da, Jainkoaren errukia ekarriz
Abenduaren 24a: Zerutik datorren EGUZKIAK bisita egingo digu GAU honetan

 

ABENDUAREN 17a

GENEALOGÍA

Genealogíak ez du esaten Jainkoak arimak bizitza “elitista” eta goragoko batera abiarazi nahi dituenik, baizik eta “herria bere bekatuetatik salbatzera datorrela”. Horregatik, Jesusen arbasoak ere bekatari dira.

 

ABENDUAREN 18a

JOSÉ, JESÚS IZENA EZARRI BEHAR DIOZU

Jainkoaren ekimena da gu SALBATZEA, baina gure lankidetzaren beharra du. Mariaren eta Joseren pobretasunaren “beharra” du, eta orain gurearen beharra. Aska gaitezen geure geuretik, Jainkoari irekiak izateko.

 

ABENDUAREN 19a

HANDIA IZANGO DA MUTIKOA

Jainkoaren ahalmena oso nabarmen gelditu da Zakariasi eta Elisabeti, seme bat izango duten bi adinekoei, eginiko iragarpenean. Nabarmenago agertu ohi da Jainkoaren AHALMENA gure ahultasunean. Eguberriak gizakiaren txikitasuna eta Jainkoaren DOHAINAREN handitasuna abestera gonbidatzen gaitu.

 

ABENDUAREN 20a

SEME BAT IZANGO DUZU

Aingeruak Mariari seme bat izango duela iragarri dio. Eta nigandik, zeinek jaio behar du? Prest al nago Eguberri hauetan Jesus nigandik jaio dadin? Gure ERANTZUNAREN zain dago Jainkoa, gu baitan sartzen utz diezaiogun, horrela gainerakoekin komunikatu ahal izateko.

 

ABENDUAREN 21a

ARDURATSU, MENDI ALDERA JO ZUEN.

Ez gaitezen etxean gelditu, Jainkoa mundura eraman beharra dugu, Mariak bezala. Espíritu Santuak egiten gaitu Salbazioaren misiolari. Bizi ditzagun Eguberriak Jainkoaren bisitaz beterik

 

ABENDUAREN 22a

MAGNÍFICAT

Giza belaunaldi asko eta asko izan ziren salmoez baliatuz otoitz egin zutenak, Mariaren aurretik. Orain, Mariak, kanta berria egin du, ondorengo belaunaldi askok eta askok abestuko duguna. Hura errepikatzeko, Mariarena bezalako xumetasuna behar dugu.

 

ABENDUAREN 23a

JOAN IZANGO DU IZENA.

Joan izenak hau esan nahi du: "Jainkoa errukitu da ". Jainkoaren egintza laburtzen du horrek. Eguberri hauek ekarriko digute Jainkoaren ERRUKIA eta, agian, gu ez gara konturatuko, zabar bizi garelako.

 

ABENDUAREN 24a

EGUZKIA DATOR ZERUTIK.

Gau honetan berriro argitu du iluna “eguzkiak”. Jainkoa bisitan datorkigu, ilunpetan geldi ez gaitezen. Eta etorri dator egunero Salbatzaile ahaltsu. Horregatik abesten dugu goiz oro Zakariasen kanta.

 

 

EGUBERRIAK

EGUBERRIEK zer ospatua dakarkigute:

1- EGUZKI garaiezina, iluna gainditu duena. Heriotza garaitu duen BIZIA.
2- Jesu Kristoren bi izaeren bidez Jainkoa gizadiarekin batu izana.
3- Pazko BERREROSLEAREN hasiera: hiltzeko jaio zen.
4- Bigarren etorreraren zain egotea. Etorría den bezala, berriro etorriko da.
5- Jesusen jaiotza, Betleemen.

 

EGUBERRI EGUNEKO MEZA

GANBELA BATEAN AGERTU DA JAINKOAREN MAITASUNA

Munduan badira leku batzuk hutsik: ganbela eta gurutzea. Guk ez dugu nahi izaten leku txikirik. Baina, hain juxtu, horrelakoa da Jainkoak hautatu duena. Ganbelatik, Jainko izaten jarraitzen du. Ahuldadearen indarra da, apaltasuna dela medio BAKEA EMATEN DU.

Eguberrietako Jainkoaren antzeko izateko, hau dugu bidea: “guztien artean azken eta guztien zerbitzari bihurtzea”. Maitasun da Jainkoa, eta zaurgarri da maitasuna eta pobre. Harentzat tokirik ez zen ostatuan. Jainkoarekin topo egin nahi badugu, mundu OSOA maitatu ahal izateko bezain POBRE bihurtu behar dugu.

 

 

EGUBERRI ONDOKO EGUNAK

JAIOBERRIA DEN MESIASI ERANTZUNAK:

Abenduaren 26a: Zerbitzariak bizia ematen du Jaunagatik
Abenduaren 27a: Jesus piztu dela sinetsi du Joanek
Abenduaren 28a: Haur Errugabeak Jesusengatik hil dira
Abenduaren 29a: Simeonek bere besoetan hartu du Jesus GIZADIAREN izenean
Abenduaren 30a: Hartaz mintzo zaie Ana guztiei
Abenduaren 31: HARAGI eginiko HITZA da Jesus

 

ABENDUAREN 26a: S. ESTEBAN

EGUBERRI BIHARAMUNA

Eguberri egunean gelditu nahi izango genuke guk; San Estebanek, ordea, konpromisora dei egiten digu, fedearen zerbitzari izatera. Zerbitzu-espiriturik gabeko Eguberriak oso politak izango lirateke, baina ez lirateke kristau izango.

 

ABENDUAREN 27a: S. JOAN

IKUSI ZUEN ETA SINETSI ZUEN

Ikusi zuen Joanek hilobia hutsik eta sinetsi zuen. SINESTE honek jarraitze berezia eskatzen du. Jesusekiko harreman pertsonal bero hau ez da sortzen gogoeta egite hutsarekin, bizitzearekin baizik. Eta bizitza izango bada, beharrezkoa da PRESENTE eta ABSENTE den Eguberrietako Jesusi jarraitzea.

 

ABENDUAREN 28a: HAUR ERRUGABE SANTUAK

HAURRAK HIL ZITZATEN AGINDU ZUEN.

Guztiok gara pobre errugabe Jainkoaren aurrean. Ester onez bizi behar dugu dena, bai ona, bai txarra. Eta Jainkoari utzi behar diogu egin dezan, zeini, hitz eginez ez, baizik hilez ematen baitiogu aintza (Mezako otoitza)

 

ABENDUAREN 29a

JAINKOARI AURKEZTEN DIOTE

Haur lehen-jaioen aurkezpenaren errituak Irteera 13,1etik datoz. Horrela, Jainkoaren zerbitzurako eskaintzen dira. Gure izenean ESKAINTZA bilakatu den Jesusen misterio guztien laburpen dira Eguberriak.
Eguberriek gurutzearekin lotzen dute ganbela. Mariaren bihotza zulatuko duen ezpataz mintzo da Simeon. Giza mailan Jesusengandik liberatuz joan beharra izan zuen Mariak, harik eta gurutzean GU guztion Ama bihurtu zen arte.

 

ABENDUAREN 30a

ANA ESKERRAK EMATEN HAURRAGATIK

Bizitzen hasia den Jesusen aurrean, Ana bizitzaldia bukatzen. Anaren bizitza, gurea bezala, ez da izan segur aski miresgarria. Iraupenak, ordea, badu bere frutua. Eman dezagun beti erantzun LEIALA.

 

ABENDUAREN 31

HITZA

San Joanen ebanjelioan ez da ageri Betleemgo jaiotzaren apaltasuna, baina bai bereek onartu ez zuten HITZA beheratzearen misterioa. Legea Moisesen bidez etorría zen; Jesusek, aldiz, “benetako grazia” ekarri digu, hau da, Jainkoaren maitasun errukitsua..

 

FAMILIA SANTUAREN JAIA

KRISTAU FAMILIA

Kristauen karismaren alderdietako bat familia izatea da. Fededunen artean arnastu beharreko lehenengo gauza senidetasun-giroa da. Gure familiek mundu osoari irekiak izan behar dute. Datorrena datorrela, edozein dela ere, bertako bezala ikusi behar du bere burua gure kristau-elkartean, zeren pertsonetako bakoitzean guztiok eta bakoitzak dugun Jainkoaren dohain ederra ikusi behar baitugu.

 

EGUBERRI ONDOKO IGANDEA

HITZA HARAGI egin

Hitza haragi egin zen, haragia Jainkoaren Hitz bihur zedin. Dena "sub speciae aeternitatis" bizi dezagun nahi du Jainkoak. Ez dugu ospatu urte bat gehiago, baizik urte bat gutxiago Jainkoaren seme-alaba betiko  izatera iristeko.

 

 

URTE BERRI

TEOTOKOS-ek BIHOTZEAN GORDETZEN DU GUZTIA

Zenbakiak 6,24-26: apaizen bedeinkazio-formula da, urte berri jairako. Sal 67(66)an antzeko bedeinkazioa dator. Bedeinkazioa, Itun Berrian, haurride-ordetza bihurtzen da, Jainkoak egina. Lk 2ak bedeinkazioa pobreei, “artzainei”, Mariari eta Haurrari… nola agertzen zaien adierazten du. Senideak maitatu ahal izateko apala izan behar da. Pertsona apala isila da, bakezalea, ondoeza joan egin zaio oraina bizitzearen poderioz. Hartara, esaneko pertsona da, bere arrazoi koxkorrak isilaraziz, konfiantza Jainkoaren Hitzean jartzeko. Beste Kristo bat izango bailitzan maite duen pertsona da. Biziera apal, isil, bakezale, esaneko eta maitale honen eredua Maria, Teotokos, da. Honek bezala, geure apaltasuna, isiltasuna, bakea, esanekotasuna eta maitasuna direla medio, guk ere Jainkoa ematen diogu munduari.

 

 

EPIFANIA AURREKO EGUNETAN

JESÚS LEHENENGO IKASLEEI AGERTU (San Joanen ebanjelioa jarraituz):
Urtarrilaren 2a: Geure artean dugu Jesus jada 
Urtarrilaren 3a:
Joanek Jesus Jainkoaren Bildots bezala adierazi
Urtarrilaren 4a: Lehen ikasleek Jesusi jarraitu
Urtarrilaren 5a: Jesusi jarraitu dioten lehenengoak misiolari bihurtu

 

URTARRILAREN 2a

ZEUEN ARTEAN DUZUE JADANIK

Bai Joanen 1. gutunak. bai ebanjelioak Jesusekin gaudela aipatzen digute, jadanik geure artean dugula Jesus dioskute. Jesusekin egoteak geure baitan sakonenik dugun hura haren eskura jartzea esan nahi du. Joanen 1. gutunak ez digu uzten, Abendualdian halako prestaketa egin ondoren, Eguberriaren muina orain alde batera utz dezagun.

 

URTARRILAREN 3a

HONA BEKATUA KENTZEN DUEN JAINKOAREN BILDOTSA

Jesusen berri ona pertsonak errugabetzera dator, ulermena dela medio.
Egun hauetan Jesusen beraren hainbat alderdi edo ezaugarri aurkitzen ari gara: Munduaren bekatua bere gain hartu duen Bildotsa da. Bekaturik ez zuen hura da. Euskarri sendoa da Jesus; harengan sostengatzen da gure bizitza pertsonala eta senide artekoa, Eguberriaren argitan berritua dena

 

URTARRILAREN 4a

MESIAS AURKITU DUGU

Ikasleek bezala, guk ere Jesus aurkitu genuen behin batean. Jesusi jarraitzea da kristau-bizitza, beti harengan alderdi berriak aurkituz. Eguberrialdiko bidea izan dadila eskerrak emateko eta datorkeen guztiari irekirik bizitzeko.

 

URTARRILAREN 5a

KANAKOA ZEN NATANAEL

Felipek diotso Natanaeli: "Etor hadi eta ikusiko duk". Kristori egindako gure testigantzak horixe bera izan behar du lagun: "etor hadi eta ikusiko duk”. Gainerakoek gugan elkar maite dugula “ikusi” behar dute. Hori da sinesgarri gerta daitekeen testigantza bakarra, esaten duen baina esandakoa egiten ez duen gizartean

 

 

EPIFANIA edo JAINKOAREN AGERTZEA

MAGO BATZUEK BIDEARI EKIN

Herodes etxean gelditu da, magoak, paganoak, ibili dabiltzan bitartean. Izarrak ez dizkie erraztu bideko zailtasunak. Kristoganako bidea: bilatu, asmatu egin behar da egunero. Bakoitzak berea, bakarra, errepikaezina du.

 

 

EPIFANIA ONDOKO EGUNAK

JESUSEN AGERPENAK lau ebanjelioetan (Mt, Mk, Lk, Jn)

Urtarrilaren 7a: Mt-k Jesus iluna argitzen duen ARGIA dela adierazi du
Urtarrilaren 8a: Mk-ek ogiak ugaltzen dakusa Jesus
Urtarrilaren 9a: Mk-ek ur gainean dabilela aurkeztu digu Jesus
Urtarrilaren 10a: Lk-ek Jesus Berri Ona ekartzeko gantzutua izan dela agertu digu
Urtarrilaren 11: Lk-ek jendea sendatzen agertu digu Jesus, honen deia alde guztietan hedatzen delarik
Urtarrilaren 12a: Joanen arabera, Bataiatzaileak Jesus SENARRA dela aitortu du

 

URTARRILAREN 7a

ILUNPETAN BIZI ZEN HERRIAK ARGI HANDIA IKUSI DU

Eguberrietako grazia bihozberritzeko jarreraz bizi badugu, besteentzat ARGI izango gara.

 

URTARRILAREN 8a

OGIAK BANATU ZITUEN

Egun hauetan, atzo jaioa den Jesusen beraren hainbat agerpen ikusten ari gara. Lurralde ilun batean distira egiten zuen ARGIA zen atzo. Jendetza janaritzen duen OGIA da gaur. Geure pobretasunaz jabeturik, utz diezaiogun bere graziaz bete gaitzan, Eguberri hauetan hain oparoa den graziaz

 

URTARRILAREN 9a

UR GAINEAN IBILI DABIL JESUS.

Bataioa dela medio, urean murgildu du Jesusek bere Grazia Salbatzailea. Gaur uraren gainean dabil bera. Hau da gorabehera hauen arrazoia: Jainkoa maitasun dela (1. irakurgaia), eta gainerako guztia, ura bera barne, Jesusen baitan agertu den Jainkoaren maitasunaren tresna dela.

 

URTARRILAREN 10a

GRAZI URTEA HOTS EGITEN.

Eguberri ondoko egun hauetako Jesu Kristoren agerpenetan argiago dakusagu Jainkoaren samurtasuna eta errukia noraino iristen diren, bere Semea bidali baitu hots egitera, ez grazi urte bat bakarrik, baizik GRAZIA salbatzailearen bizitza osoa.

 

URTARRILAREN 11

LEPRADUN BAT SENDATU

Eguberriak errukiaren misterio dira. Horregatik, egun hauetako liturgia Jesus beraren handitasunaz ez ezik, gu guztiekiko haren onberatasunaz mintzo zaigu. Bereziki gaixoenak, pobreenak, bekatarienak direnekiko.

 

URTARRILAREN 12a

JESÚS SENARRA DELA AITORTU DU BATAIATZAILEAK

Enon-en, Salim-en ondoan, Bataiatzailearen ikasleak urduri ageri dira Jesusen arrakasta dela eta. Baina aitzindariak SENAR aitortu du Jesús, hark gora egin behar duela eta berak behera.

 

 

JESUSEN BATAIOA

BATAIOAREN jai honetan hau ospatzen dugu:

- Jesusen bataioa, eta Aitak Jesus bere semetzat aitortu izana (Eguberritakoa osatuz).
- Jesus bekatarien lerroan jarri izana, gure ondoan, non harekin batean baikaude, maila berean.
- Geure bataioa berritzea, Jesusek Jordan ibaian garbi egin duen uraz.
- Jesusekin batean, gu ere Jainkoaren seme-alaba gara. Hala aitortu du Aitak.

BATAIO EGUNEKO MEZA

NIRE SEMEA ZARA

Joanek bataiatu duenean, Aitak diotso: "Nire Semea zara Zu". Gure bizitzako egintzetako bakoitzaren aurrean, gainerakoek hau esan beharko lukete:"benetan, Jainkoaren Semea da hau", ehuntariak Jesus hiltzen ikusi zuenean bezala.