Evangeli de St.  Mateu
Resum de tot l'evangeli

Dins l'estructura alternada de 5 sermons i 5 conjunts de narracions, Mateu ens presenta un Jesús-Església, que és el Nou Israel. D'aquí la importància de les 5 "cites de reflexió", que centren les cinc parts del seu evangeli, el nostre nou "Pentateuc".

1- Narracions del començament del ministeri de Jesús : "La Galilea dels
     pagans ha vist una gran Llum"c1-4.
  - Sermó de la Muntanya c5-7

2- Narracions de 10 miracles: "Ell prengué les nostres xacres" c8-9
  - Sermó als "dotze" que han de guarir com Jesús c10

3- Narracions d'oposició d' aquesta generació dolenta : "No disputarà ni
    cridarà"c11-12.
  - Sermó en paràboles, ja que l'han rebutjat c13

4- Narracions abans d'anar a la mort : "El poble l'honora amb els llavis,
     però el seu culte és buit" c14-17.
 - Sermó sobre la vida de l'Església c18-20.

5- Narracions de l'entrada a Jerusalem per a morir-hi: "El teu Rei ve humil, muntat
     en un ase" c21-23
 - Sermó sobre la fi dels temps c24-25

 

Evangelis dels diumenges cA
(Els diumenges 1 i 2 encara clouen el cicle nadalenc)

                               NARRACIONS DEL COMENÇAMENT DEL MINISTERI DE JESÚS
Diumenge 3
- Constatació que "una gran Llum ha resplendit a la Galilea dels pagans..."(1a cita de reflexió): Jesús és aquesta Llum que ha arribat. I Ell comença a formar un nou Poble, cridant 4 pescadors.

                               SERMÓ DE LA MUNTANYA
Diumenge 4
- Feliços els qui sota aquesta llum, viuen una nova jerarquia de valors on s'escull
              ser "pobres, humils, misericordiosos,...."
Diumenge 5
- Ells mateixos esdevenen SAL i LLUM del món.
Diumenge 6
- Cal que visquin amb radicalitat la Llei de Jesús, que va més enllà de les formes
                externes de l'ATestament.
Diumenge 7
- Una Llei que es centra en una ESTIMACIÓ com la del Pare del cel.
Diumenge 8
- I amb la CONFIANÇA d'estar a les mans d'Aquell que sap el que necessitem.
Diumenge 9
- No es tracta, doncs, de dir "Senyor, Senyor, sinó de viure aquest SERMÓ
                    PROGRAMÀTIC del cristians.

                          NARRACIONS DE 10 MIRACLES
Diumenge 10 - Jesús que "ha pres damunt seu les nostres xacres..."(2a cita de reflexió)
, crida a
                Mateu, un estafador, per a guarir-lo com a "bon Metge".
Diumenge 11 - Un nou Israel, format per 12 apòstols, és enviat a curar el món, com han vist que
                ho feia Jesús-Metge.

                               SERMÓ ALS DEIXEBLES
Diumenge 12
- No han de tenir por, el Pare es preocupa d'ells.
Diumenge 13
- Cal que tinguin dues coses clares: estimar Jesús per damunt de tot, i com Ell  
               donar la vida.

                AQUESTA GENERACIÓ DOLENTA SE LI OPOSA
Diumenge 14 - Davant el mal Jesús es fa SERVENT que "no trenca la canya esquerdada ..." (3a
                cita de reflexió)
, i enalteix el Pare que es revela als senzills, a qui Ell dóna repòs.

                               SERMÓ EN PARÀBOLES
Diumenge 15
- Cal que la predicació de Jesús caigui en "terra bona", en un cor senzill, a fi
                 d'entendre-la.
Diumenge 16
- En aquesta vida blat i jull, bons i dolents, creixen junts, però si som llevat, farem
                 fermentar tota la "pasta".
Diumenge 17 - Hi ha un "tresor amagat" que ens pot servir al final de la vida "quan els àngels
                 destriin els bons dels dolents".

                JESÚS ALIMENTA LES MULTITUDS AMB ELS SEUS PANS
Diumenge 18 - Jesús comparteix el seu Pa: l'EUCARISTIA (a fi que "el seu poble no honori Déu
                 només amb el llavis..."(4a cita de reflexió) ).
Diumenge 19
- Com Pere, el cap de l'Església, tots ens enfonsem per "poca fe" en Jesús, el Fill de
                Déu.
Diumenge 20 - per la seva "gran fe", la cananea-pagana és capaç de rebre les engrunes de Pa
               que cauen de la Taula de Jesús.

                 CONFESSIÓ DE JESÚS MESSIES, QUE HA DE MORIR
Diumenge 21 - Per fi a Cesarea Pere, el cap de l'església, confessa que Jesús és el Messies.
Diumenge 22 - Ara Jesús ja els pot dir clarament que Ell ha de MORIR donant la vida, així com qualsevol que vulgui seguir-lo.

                  SERMÓ SOBRE LA VIDA DE L'ESGLÉSIA
Diumenge 23 - Dins l'Església tots hem de viure com a GERMANS, ajudant-nos mútuament.
Diumenge 24 - Hem de perdonar-nos fins a "70 vegades 7" (=sempre) i de tot cor (no "només
                 amb els llavis" cf. cita).
Diumenge 25 - Déu convida generosament a tothom a treballar a l'Església.

                         JESÚS A JERUSALEM ON S'AFRONTA A LA MORT
Diumenge 26 - Després d'haver entrat a la ciutat "humilment, muntat en una somera..."
             (5a cita de reflexió)
, Jesús retreu als caps religiosos que no hagin volgut fer la voluntat
            del Pare, mentre que el HUMILS com Ell, els publicans i prostitutes, els passen al davant.
Diumenge 27 - Encara que ells siguin els hereus del Regne, aquest passarà als "humils" que el
             faran fructificar.
Diumenge 28 - Cert que ells havien estat convidats al Banquet del Regne, però com que no en són
             dignes, ara s'hi asseurà qualsevol que es posi gratuïtament el "vestit de noces".
Diumenge 29 - Els hipòcrites que volen "sorprendre" Jesús, queden "sorpresos". Ell no fa
             distincions entre el món (el Cèsar) i Déu, sinó que cal donar a cadascú el que li pertoca.
Diumenge 30 - Només hi ha 2 manaments importants: "estimar Déu i els altres".
Diumenge 31 - Abans de morir, Jesús trenca amb el judaísme. Dins la seva l'Església cal que el
             més gran es faci SERVIDOR humil, com Ell.

                                   SERMÓ ESCATOLÒGIC (de la fi dels temps)
Diumenge 32 - Durant la vida hem de fer provisió d'oli per mantenir la llàntia encesa en el
            darrer dia.
Diumenge 33 - Déu ens ha donat uns talents que hem de fer treballar, ja que n'haurem de donar
            comptes.
Festa de Crist Rei - Només ens emportarem d'aquest món el que haurem donat als altres.