Evangeli de St.  Marc
Resum de tot l'evangeli

L'evangeli de Marc es proposa anar dient qui és Jesús, el Fill de Déu (1,1 al començament, i 15,38 al final). Aquesta és la idea clau que dóna l'estructura:

1- Conjunt de 5 manifestacions progressives de Jesús i 5 rebuigs per part
     dels seus c1 a 6,32:
  - Manifestació, un dia, a Cafarnaüm i refús en 5 controvèrsies.
  - Manifestació a les multituds i al nou poble (els apòstols), i refús per 
    part dels qui creuen que té el dimoni.
  - Manifestació en els miracles al voltant del llac, i refús a Natzaret
  - Manifestació enviant "els 12" a predicar, i refús a través de
     l'assessinat del Baptista.

2- Jesús és el que dóna el seu Pa gratuïtament (secció dels pans)
    EUCARISTIA  c6,35 a  8,26

3- CENTRE de l'evangeli: els deixebles reconeixen que Jesús és el
     Messies c8,27-30.

4- Vers Jerusalem: Ara que han reconegut qui és Jesús, ara han
    d'acceptar que serà un Messies-Rebutjat c8,30 a 10,52
              Per 3 vegades es repeteix l'esquema:
              - Anunci de la passió
              - Instrucció sobre el sofriment
              - Manifestació perquè ho entenguin

5- Mort a Jerusalem c11 a 16
   - Cinc grans manifestacions a través de 5 discussions i 
     Sermó
escatològic sobre el VETLLAR.

     PASSIÓ - MORT - TOMBA BUIDA
(A la creu el centurió confessarà: 
"realment aquest home era FILL de Déu")

 

Evangelis dels diumenges cB
(Els diumenges 1 i 2 encara clouen el cicle nadalenc)

                        EVANGELI DE JESÚS EL FILL DE DÉU

                                  CRIDA A 4 DEIXEBLES

Diumenge 3
- Jesús comença demanant col·laboradors, ja que el Regne és
a prop.

                       PRIMER DIA MISSIONER A CAFARNAÜM
Diumenge 4
- Jesús es manifesta a cafarnaüm, ensenyant amb autoritat. Tothom es comença a preguntar QUI ÉS ell.
Diumenge 5
- Jesús "aixeca" (ressucita) la sogre de Pere, ja que "té poder sobre el mal".
Diumenge 6
- Malgrat li prohibeixi, el lepròs escampa per tot arreu el poder de Jesús.

                                   REFÚS EN 5 DISCUSSIONS
Diumenge 7
- Jesús és Déu, que perdona els pecats, però els fariseus el tenen per blasfem.
Diumenge 8
- Jesús és l'Espòs de les noces del Regne, però davant seu els bots vells rebenten. 
Diumenge 9
- Jesús és el Senyor de la Llei que Salva, però els fariseus prefereixen la mort.

                   REFÚS DELS QUI CREUEN QUE TÉ EL DIMONI
Diumenge 10 - Els seus familiars pensen que està boig, i els mestres de la llei, blasfemant contra l'Esperit Sant, diuen que té el dimoni. Per això d'ara endavant els seus germans i germanes són els que fan la voluntat de Déu.
                           MANIFESTACIÓ ALS DEIXEBLES
    I  REFÚS  ALS CAPS DEL POBLE, PARLANT EN PARÀBOLES
            (Jesús explica, a part, als deixebles els secrets del Regne, 
     però parla en paràboles als que l'han rebutjat, perquè no l'entenguin)

Diumenge 11
- Hem de confiar en Déu que fa créixer la llavor sense que nosaltres sapiguem com. Quan sigui un gran arbre tothom s'hi aixoplugarà.

                   MANIFESTACIÓ AL VOLTANT DEL LLAC
Diumenge 12
- Qui és aquest Jesús que domina les tempestes, tan covards que som nosaltres?
Diumenge 13
- La dona que tenia hemorràgies es cura només de tocar-lo, i la noia morta ressuscita, gràcies a la "FE que salva".

                                     REFÚS A NATZARET
Diumenge 14 - Els del seu poble no l'accepten, perquè no tenen Fe en Ell.

                MANIFESTACIÓ AL NOU POBLE D'ENVIATS
Diumenge 15
- Els "dotze" treuen dimonis i curen malalts pel poder de Jesús.
Diumenge 16
- Les multituds s'apleguen al voltant de Jesús-Pastor.

      JESÚS ES DÓNA GRATUÏTAMENT EN L'EUCARISTIA
(Els diumenges 17 a 21 es llegeix els sermó sobre l'Eucaristia de St.Joan c6, pel fet que l'evangeli de Marc és més curt que els altres)

Diumenge 22 - Per menjar el Pa de Jeús no calen prescripcions legals sinó tenir el cor pur (sense adulteris, avarícies, maldats..etc)

Diumenge 23 - Per poder parlar de l'Eucaristia, cal que Jesús ens "destravi la llengua".

      CENTRE DE L'EVANGELI: CONFESSIÓ DE JESÚS-MESSIES
Diumenge 24 - Quan els deixebles confessen que Jesús és el Messies, Ell comença a anunciar-los clarament que ha de ser rebutjat i mort, abans de ressuscitar.

                      INSTRUCCIÓ SOBRE EL SOFRIMENT
Diumenge 25 - El qui vulgui ser gran que es faci servidor.
                        
Diumenge 26 - Cal saber purificar-se la mà o l'ull, amb un sacrifici radical, a fi de ser "bona sal".

   MANIFESTACIÓ PERQUÈ ENTENGUIN AQUESTA DOCTRINA
Diumenge 27 - No han de viure en la disbauxa, sinó posar sempre la Llei en el pla de l'amor. El Regne és dels qui són com "infants".
Diumenge 28 - Només podem seguir Jesús pel camí difícil de la renúncia.
Diumenge 29 - Qui vulgui ser el primer que es faci esclau de tots, donant la vida per tots els homes.
Diumenge 30 - Davant aquesta doctrina, ens cal dir "Rabuni, que hi vegi".

    JESÚS A JERUSALEM, OPOSAT ALS CAPS DEL POBLES
                                     (5 controvèrsies)
Diumenge 31 - Jesús ens diu el manament més gran: estimar Déu i els altres.
                                  
Diumenge 32 - Els deixebles no han de fer-se veure com els fariseus, sinó donar-ho tot sense fer-se notar, com la viuda i com Jesús.

                               SERMÓ ESCATOLÒGIC
Diumenge 33 - El Senyor ja és a prop. Vetllem!

(En la festa de Crist Rei, es diu l'evangeli de joan)