Evangeli de St.  Lluc
Resum de tot l'evangeli

La riquesa de l'evangeli de Lluc està en els detalls de la seva narració, sempre al costat dels pobres, de les dones, dels marginats.... Per descobrir aquesta riquesa cal mirar-ne els detalls: Jesús mira les persones "una a una" i les acull incondicionalment. L'estructura de l'evangeli de Lluc és:

      Sessió inaugural: Jesús, a Natzaret, es confessa "ungit per l'Esperit,   
   per portar la bona nova als pobres, oprimits, empresonats...."4,16-22      

                     Acompliment d'aquest programa 4,3 a 9,50
- A Cafarnaüm Jesús es posa al costat dels malalts
- Crida a Pere (pecador), i s'oposa als poderosos

- Elecció d'un nou poble, vist el refús dels seus

- Nova doctrina, a la plana, sobre la felicitat dels pobres

- Porta la bona nova als malalts, als morts, als pecadors

- Cal que la bona nova sigui escoltada (Paràbola)
- Jesús té poder sobre el mar, els dimonis, i els malalts.
- També els apòstols són enviats a guarir, com Jesús

                    Jesús s'encamina cap a Jerusalem 9,51 a 19,44
- Primera part del viatge= un camí de conversió
- Segona part del viatge= caminem vers el Regne

                         Jesús a Jerusalem 19,45 a 24,54

- Purificació del Temple antic
- Ensenyaments al Temple
- Falsedat dels escribes i model de la viuda
- Sermó escatològic

                              PASSIÓ, MORT I RESURRECCIÓ
(A la creu, Jesús perdona el lladre i ressuscitat es fa company de CAMÍ)

 

Evangelis dels diumenges cC
(Els diumenges 1 i 2 encara clouen el cicle nadalenc)

                              SESSIÓ INAUGURAL 4,16-22
Diumenge 3
- L'Esperit condueix Jesús perquè porti als desventurats la Gràcia de part de Déu
                           
Diumenge 4
- Però cap Profeta no és ben rebut a casa seva.

                 ACOMPLIMENT D'AQUEST PROGRAMA
                                Jesús crida 4 pescadors

Diumenge 5
- Jesús escull uns pescadors-pecadors (Pere) perquè col·laborin en la tasca de portar la Bona Nova als oprimits.
Diumenge 6
- La Nova doctrina ens diu que Déu regala el Regne als Pobres, als qui ploren o són perseguits, i exclou als qui viuen massa tips.
Diumenge 7
- La nova doctrina és d'estimar els qui no ens estimen, sense esperar res a canvi.
Diumenge 8
- És de no mirar els defectes dels altres, sinó els propis, amb cor bo. 

      Jesús porta la Bona Nova als malalts, als mort, als pecadors
Diumenge 9
- El criat del centurió pagà que té fe, rep la Bona Notícia de la guarició.
                         
Diumenge 10 - El fill d'una vídua desconsolada, rep la Bona Nova que dóna Vida.
Diumenge 11
- Una pecadora que estima, rep la Bona Nova de la Salvació. 

           Qui és Jesús i qui són els deixebles que el segueixen
Diumenge 12
- Jesús és el Messies i els deixebles són els qui prenen la creu "cada dia".

               JESÚS S'ENCAMINA CAP A JERUSALEM
                    Primera part: UN CAMÍ DE CONVERSIÓ
Diumenge 13
- Jesús s'encamina decididament cap a Jerusalem on ha de morir, i pel camí crida: a compartir la seva pobresa, promptament, i amb donació radical.
               
Diumenge 14 - Envia més deixebles perquè vagin davant seu en el camí, anunciant que el Regne és a prop.    
Diumenge 15
- Pel camí, Jesús bon samarità, es compadeix dels afligits i espoliats. També nosaltres hem de fer igual.
Diumenge 16
- Per aconseguir-ho, com Maria, hem d' "escoltar" Jesús.
Diumenge 17 - Hem d'aprendre a pregar em Parenostre, seguint l'Esperit.
         
Diumenge 18 - Hem de ser rics als ulls de Déu, guardant-nos d'ambicionar riqueses.
Diumenge 19 - Vetllant a fi d'estar a punt quan Déu ens convidi a la seva Taula, a fi de servir-nos "un a un".
Diumenge 20 - La crida a la CONVERSIÓ és urgent.

                      Segona part: CAMINEM VERS EL REGNE
Diumenge 21 - La porta del Regne és estreta.
Diumenge 22 - Al Banquet del Regne hem de posar-nos als darrers llocs, al costat dels invàlids, coixos i cecs.
 
Diumenge 23 - El camí de Jesús demana renunciar a posseir riqueses.
Diumenge 24 - El Regne és pels PECADORS: esgarriats, perduts, fills pròdigs.
Diumenge 25 - Qui serveix Déu, no pot servir el diner.
                      
Diumenge 26 - Els preferits del Regne són els qui ara viuen recollint les engrunes de les taules dels rics.
Diumenge 27 - Davant el Regne som "servents sense cap mèrit".
Diumenge 28 - La Fe que ens salva, és agraïda.
Diumenge 29 - Els escollits són els qui preguen sense defallir.
Diumenge 30 - HUMILMENT, com el publicà.
Diumenge 31 - La salvació entra a casa nostra quan acollim Jesús, com Zaqueu.

                                   JESÚS A JERUSALEM
Diumenge 32 - Contrast entre els fills d'aquest món i els de la resurrecció.
Diumenge 33 - Els sofriment són senyals que preparen la vinguda de Jesús que ens donarà VIDA si "perseverem".
Festa de Crist Rei - Jesús és el Rei crucificat que pren al Paradís els pecadors i lladres que li demanen.