CURS SOBRE ELS EVANGELIS  en vídeos

 Introducció als quatre evangelis

1a Classe:

 INTRODUCCIÓ GENERAL
ALS EVANGELIS

Importància dels evangelis.
Com es van anar formant.

2a Classe:

INTRODUCCIÓ
A L' EVANGELI DE MARC

Qui és Marc, i en quines ocasions va anar escrivint
el seu evangeli

3a Classe:

INTRODUCCIÓ
A L' EVANGELI DE MATEU

Qui és Mateu, en quin lloc
va escriure l'evangeli, i
quina estructura li va donar

4a Classe:

INTRODUCCIÓ
A L' EVANGELI DE LLUC

Qui és Lluc, quan i com
va escriure l'evangeli, i
què ens hi vol dir

5a Classe:

INTRODUCCIÓ
A L' EVANGELI DE JOAN

Qui és Joan, quan i com
va escriure l'evangeli, i
quina estructura li va donar

Infància de Jesús en Mateu i LLuc

6a Classe:

NAIXEMENT DE JESÚS
EN L' EVANGELI DE MATEU

On va néixer Jesús i que ens vol explicar Mateu, sobre el Fill de David

7a Classe:

NAIXEMENT DE JESÚS
EN L' EVANGELI DE LLUC

(1a part)

Què en sabem de Natzaret, d'Ain Karem, i dels càntics del Magníficat i Benedictus

8a Classe:

NAIXEMENT DE JESÚS
EN L' EVANGELI DE LLUC

(2a part)

Naixement a Betlem, no tenen lloc a l'hostal, adoració dels pastors, oferiment al Temple i resum del Nadal

 

Evangeli de Marc tot sencer  

9a Classe:

COMENÇA L' EVANGELI
DE MARC

La CRIDA de Jesús:

Crida als primers deixebles.

Un dia de la vida de Jesús.
Discussions que ens diuen qui és Jesús

10a Classe:

SEGUEIX L' EVANGELI
DE MARC

El POBLE de Jesús:

Veure qui forma el poble de Jesús i qui no el forma
. El seu poble són per Jesús la seva FAMÍLIA: mare i germans seus

11a Classe:

SEGUEIX L' EVANGELI
DE MARC

El PA que Jesús dóna,
pel camí:

Jesús ens envia, i ens reparteix el seu PA, la Eucaristia.
Secció del Pans, part jueva i part pagana

12a Classe:

SEGUEIX L' EVANGELI
DE MARC

La teologia i el secret:

Repàs de tota la teologia de Marc, a partir de l' escena CENTRAL: confessió de Jesús com a MESSIES, a Cesarea de Felip

13a Classe:

SEGUEIX L' EVANGELI
DE MARC

La teologia i el secret:

Final de l' estada de Jesús a Galilea, camí vers Jerusalem i sojorn de Jesús i els apòstols a la ciutat, abans de la mort de Jesús

 

EXPLICAT EN 7 VÍDEOS
(molt curts)

14a Classe:

ACABA L' EVANGELI
DE MARC

La teologia i el secret:

Passió de Jesús, i l'anunci de la Resurrecció a les dones.