LA  QUARESMA                                            per Josefina Rabella 

                                               
                  
No és possible saber amb certesa com va sorgir la Quaresma, com a temps de preparació per a la Pasqua. Solament sabem que es va anar formant progressivament .
El Cardenal Schuster creu que segurament va néixer del sentit mateix del geni sobrenatural del cristianisme.

                   Les primeres referències sobre la Quaresma es troben a Orient a principi del s. IV i a Occident a finals del mateix segle, encara que al s. II ja hi havia una praxis penitencial per a la Pasqua.
                  
Des de finals del s. IV, l’estructura de la Quaresma es la de quaranta dies, com a simbolisme bíblic, ja que la Bíblia dóna a “aquest temps” un valor salvífic. Va contribuir a la seva formació la disciplina penitencial dels pecadors públics, que es reconciliaven amb l’Església el matí del Dijous Sant, i les exigències dels Catecúmens que es preparaven per a rebre el Baptisme la nit de Pasqua.

                   Actualment, el temps quaresmal és una preparació dels fidels per a la Pasqua, mitjançant l’escolta més sovintejada  de la Paraula de Déu i l’oració. A partir del Vaticà II, s’hi ha restaurat el seu sentit original de penitència  i de preparació baptismal.
   
               El temps de Quaresma, pròpiament dit, comença el Dimecres de Cendra, dia en què s’imposa la cendra, com a senyal de penitència, fins a la “Cena del Senyor”, el Dijous Sant.
                  
El diumenge IV de Quaresma, anomenat, Diumenge de Rams o de Passió del Senyor, comença la Setmana Santa, que té com a objecte la veneració de la Passió de Crist, des de la seva entrada messiànica a Jerusalem.

                   El Leccionari Dominical ens ofereix una triple alternativa:
                             
Cicle  A... Una Quaresma baptismal
                            
Cicle  B... Una  Quaresma cristocèntrica
                            
Cicle  C... Una  Quaresma penitencial.

                   La Quaresma no és una relíquia arquitectònica de pràctiques ascètiques , sinó el temps  d’una experiència més profunda de la participació en el Misteri de la Passió de Crist: “Si som fills, també som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que, sofrint amb Ell, serem també glorificats amb Ell” (Rom.8,17). Les obres penitencials, doncs, són com el signe de la participació en el Misteri de Crist, que va fer penitència per nosaltres, dejunant en el desert.  Però la Quaresma també té un caràcter baptismal, ja que l’Església és una Comunitat pasqual justament perquè és baptismal. 
                   
Igualment la Quaresma té un caràcter eclesial: l’Església fa  una crida a tot el Poble de Déu, perquè es deixi purificar i santificar pel seu Salvador i Senyor.
                  

                   Les pràctiques més aconsellables per al temps de Quaresma són:
                                 
L’escolta freqüent de la Paraula de Déu.
                                 
Dedicació més llarga i profunda a la Oració
                                 
El dejuni de menjars exquisits
                                 
Les obres de caritat  
                  
I TOT orientat cap al trobament amb el CRIST PASQUAL