ELS 4 CÀNTICS DE VESPRES, SITUATS DINS 
   EL LLIBRE DE L' APOCALIPSI                                      per Regina Goberna


RESUM  DE  L'ESTRUCTURA  DEL   LLIBRE

I – Les coses que SÓN (en el moment en què s'escriu el llibre): 
Advertències a les Esglésies d’Àsia
 

Revelació de Jesucrist a Joan (1,1-3)  
Missatge a les 7 esglésies: 
           Explicació de l’aparició el “diumenge” (1,4-20)
           i les 7 cartes (c2-3)
 

II – Les coses que HAN DE PASSAR: 

Judici futur de Déu contra el mal:

A-  El que passarà al cel durant el Judici (cap 4-19)

Visió de Déu Creador, envoltat de 4 vivents (Símbol dels 4 punts cardinals), i de 24 ancians (símbol de les 24 hores del dia) cap 4  
Visió de l’Anyell Salvador, que és capaç d’obrir el document que té 7 segells (Cap 5)
Lloança al Creador i a l’Anyell.
Himne del DIMARTS a Vespres 
al Déu Creador de totes les coses  4:11
«Ets digne,  Senyor Déu nostre, de rebre la glòria, l'honor i el poder, perquè has creat tot l'univers. Quan res no existia, tu vas voler que tot fos creat.»
,  
i a l’Anyell degollat que ha obert el Document i ha comprat per a Déu les nacions 
5:12 «Digne és l'Anyell que ha estat degollat de rebre tot poder, riquesa, saviesa, força, honor, glòria i lloança.»

L’Anyell obre els segells (cap6-11) 

Obertura dels 6 primers segells (c6)  
1er segell- 1er genet: És Jesús victoriós  
2n segell-  2n genet: porta el flagell de les persecucions dels cristians  
3er segell- 3er genet: porta el flagell de les privacions  
4rt segell- 4rt genet: porta el reialme de la mort, llavors:  
5è segell: Els qui han mort (els màrtirs), demanen JUSTÍCIA
6è segell: L’Univers creat cau sobre els éssers humans (discurs apocalíptic)  


Preparació, abans del 7é segell (c7)  

Marquen els cristians per separar-los dels pagans i NO castigar-los: 144.000 de cadascuna de les 12 tribus  
Himne per la Salvació dels qui han rentat els seus vestits amb la sang de l’Anyell (v11-17)
 

7è segell (que portarà el càstig dels pagans) visió preparatòria (cap 8-9): 
7 trompetes amb 7 plagues:  

Les 4 primeres trompetes porten les 7 primeres plagues (com les d’Egipte)  
Les 2 trompetes següents, pitjor que les primeres (com les plagues del profeta Joel), porten  1er “ai” i 2n
“ai”
 

Preparació de la 7a trompeta (cap 10) : l’àngel mesura el Santuari per veure tots els que hi entraran:
Visió del Llibre obert  
Manament de guardar SECRET, perquè al final portarà també la salvació al pagans Manament de menjar el llibre; és dolç perquè porta la Bona Nova, però amarg perquè suposa passar pel sofriment.

7a trompeta  i 3er “ai” (cap 11)  
Els 2 testimonis (Moisès i Elies) fan la guerra a les bèsties (les forces del mal)

El 7è àngel toca la 7a trompeta i els ancians canten un
Himne d’agraïment  

Himne del DIJOUS a Vespres (1 part
)
Al cel, al final del Judici Universal, i després d’expulsar el Drac
11:17-18
«Gràcies, Senyor, Déu de l'univers, el qui és i el qui era, perquè ja has pres el teu gran poder i has instaurat el teu Regne. 18 Les nacions estaven furioses, però ara ha arribat el dia de la teva indignació; ha arribat l'hora de judicar els morts, de recompensar els teus servents els profetes, el poble sant i tots els qui veneren el teu nom, petits i grans, l'hora de destruir els destructors de la terra.»

B- El que passarà a la terra durant el Judici (cap 12-21)  

I- Tres anys i mig de persecucions (cap 12-19):  
La dona, que és l’Església, infanta el Messies que és endut al cel (Crist Ressuscitat), i ella és duta al Desert (de les proves) durant 1.260 dies (3 anys i mig, un temps llarg, però no per sempre)  
El drac (les forces del mal), són expulsades del cel pel la força de Miquel:

Himne del DIJOUS a Vespres (2 part): 
A la terra, després que la dona ha infantat el fill 12:10-11
«Ara és l'hora de la salvació, del poder i del regnat del nostre Déu, i el seu Messies ja governa, perquè l'acusador dels nostres germans, el qui els acusava nit i dia davant el nostre Déu, ha estat expulsat. 11 Ells l'han vençut per la sang de l'Anyell i pel testimoniatge del seu martiri, ja que no van estimar tant la vida que els fes por la mort.

El drac es queda a la terra, vora el mar, (perseguint la dona), i fa sortir dues bèsties: imperi romà, i les forces paganes dels grecs (que porten la contrària als cristians d’aleshores, seduint vers adoració de la bèstia)  
1a bèstia:
és ferida per la mort de Crist, però manté un cert poder  
2a bèstia:
que convida a adorar als ídols, i mata els qui No els adoren, ja que No estan marcats amb la seva xifra 666 (si el 7 és la perfecció, el 666 és la imperfecció absoluta)

Judici de l’Imperi romà (cap 14)  

Preparació: Un àngel anuncia el judici i un altre anuncia la caiguda de Babel
Un tercer àngel castiga els adoradors de la bèstia i anuncia “feliços els qui des d’ara moren en el Senyor”.

El Fill de l’Home sega la terra que ja està madura pel Regne, i uns altres àngels seguen per triar els dolents tirant-los al cup de la ira de Déu

Les 7 plagues darreres que castiguen els seguidors de la bèstia (cap 15)  

Cant de Moisès i de Jesús pel triomf dels alliberats:  

Himne del DIVENDRES a Vespres
 
Càntic de Moisès i de l’Anyell, pels alliberats, després del judici de la bèstia. 15:3-4:
«Senyor, Déu de l'univers, les teves obres són grans i admirables. Rei de les nacions, les teves decisions són justes, no van mai errades. 4 Senyor, qui no et respectarà? Qui no glorificarà el teu nom? Perquè tu ets l'únic sant, i ara que has revelat la teva justícia, totes les nacions vindran a adorar-te.»

Explicació de les 7 plagues (cf. Ezequiel sobre Tir) (cap 16)

Set àngels les porten, fins que “tot s’ha acomplert”  
Visió de Babilònia
(la prostituta = idòlatra) destruïda (cap 17-18)
Lamentacions dels seus seguidors
Lloança
a Déu per aquesta victòria (cap 19): “Amén Al·leluia”

Himne del DIUMENGE a II Vespres
 
Cant del final de TOTA la història, quan el mal ha estat vençut definitivament
9:6-7 «Al·leluia! El Senyor nostre, el Déu de l'univers, ha instaurat el seu Regne. 7 Alegrem-nos-en i celebrem-ho, cantem la seva glòria. Ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell, i la seva esposa ja està engalanada.

Banquet de les Noces de l’Anyell 

II- Mil anys de Regnar amb Crist (cap 20):
El drac és encadenat, tot i que després serà deslligat per poc temps  
Els justos tornen a la Vida en Crist, per regnar amb Ell durant mil anys.  
Derrota definitiva de
Satanàs
 

III- Fi del Món i Jerusalem eterna (cap 21):  
El Cel nou i la Terra nova
La Jerusalem celestial (antítesi de Babilònia) esposa de l’Anyell

EPÍLEG

Feliços els qui fan cas d’aquest Llibre: Jesús VE de seguida
Ningú no pot modificar-lo
VENIU, SENYOR, JESÚS