FESTES del MES de FEBRER
            

 

(Música:  Salm 129 -  Arvo Pärt 8'20)


Dia 21 - Pere Damià
 

Essent prior de Font Avellana, emprengué la reforma d’alguns Monestirs. Després de lluitar en defensa de la fe i nomenat cardenal, desenganyat de tants litigis i especialment contra dos estralls de l’època: la simonia i la immoralitat dels clergues, retornà al seu monestir. Fundà i reformà diversos Monestirs. Dante en la Divina Comèdia, el posa al setè cel, entre els contemplatius (1072).

Lliçó de Matines de la festa:
En aquest escrit el veiem
impulsor de la vida interior:
"Hem de gaudir-nos del sofriment, perquè al cel rebrem el premi. Que hi hagi sempre en el teu rostre la serenitat, l' alegria en el teu pensament i l' acció de gracies a la teva boca. Déu fereix per guarir. Oblidant allò que pateixes per fora, adona' t del que contemples interiorment".

 


Dia 23 - Policarp
 

Policarp va ser deixeble de St. Joan Evangelista, que a l' Apocalipsi
parla d' Esmirna (d'on era fill Palicarp). Amic de sant Ignasi
d’ Antioquia. Tenia 86 anys quan va ser martiritzat. És un dels primers màrtirs que vessaren la seva sang pel Crist. Morí cremat. Les actes del seu martiri són un document de primer ordre. Esdevingué el 23 de febrer del 155.

Lliçó de Matines de la festa:
La magnifica carta sobre la "Passió" de St. Policarp que llegim avui, no són les "Actes" del martiri,  però és igualment un document autèntic.
"
Policarp era venerat per tothom. Volien lligar-lo, però ell va dir: El qui em dóna força m' aguantarà. Era com un anyell pel sacrifici. El foc va fer com la forma d' una vela d' un vaixell (l' Església). Ell romania al mig com un Pa que es cou".
 

Altres lectures de St. Policarp:

DIUMENGE 26 durant l' any-  LA NOSTRA MESURA
Avui comença la carta de Policarp als Filipencs que durarà fins a dijous. Deixeble de St. Joan evangelista, el bisbe Policarp ens transmet, com l' apòstol de l' Amor, la única condició per a arribar a la resurrecció: que estimem.

"Em congratulo perquè heu acollit els qui anaven cenyits amb cadenes (es refereix a St. Ignasi d' Antioquia). Ja que el qui va ressuscitar el Crist, també ens ressuscitarà a nosaltres, amb l' única condició que estimem. Car Déu ens farà la mesura que nosaltres haurem fet.

DILLUNS 26 durant l' any-  SER ALTAR DE DÉU
Seguint la carta als filipencs, Policarp home bo i pacífic, no sols parla d' estimar amb tendresa, sinó que posa les viudes, unes dones molt marginades per la societat del seu temps, en el centre de l' ALTAR del sacrifici.

"El qui té fe, esperança i caritat és just, i estima amb tendresa a tothom igual. Que les viudes prenguin consciència que són altar de Déu, i que a Déu no li passa per alt cap secret del nostre cor"

DIMARTS 26 durant l' any-  AMB ENTRANYES DE MISERICÒRDIA
L' esperit de Policarp amara aquestes recomanacions. ¿Ens el podríem imaginar com un Joan XXIII?

"Cal que el prevere tingui entranyes de MISERICÒRDIA i sigui compassiu amb tothom, perquè tots som pecadors. El que passa és que l' esperit està decidit a tot però nosaltres som febles".

DIMECRES 26 durant l' any-  AMANTS DE LA GERMANOR
Policarp continua exhortant amb la riquesa dels seus sentiments humans. Que bonic si els cristians sabéssim "donar-nos constantment proves d' afecte!"

"Persevereu incommovibles en la FE, amants de la germanor, no menyspreant ningú. El qui és incapaç de governar-se ell mateix, com predicarà als altres? Doneu-vos mútuament proves d' afecte".

DIJOUS 26 durant l' any-  AMB MANSUETUD
Al final de la carta als filipencs, l' ancià Policarp demostra la seva bonhomia.

"No feu res de mal, i que la posta de sol no us trobi encara disgustats (St. Benet repeteix aquesta mateixa frase a la Regla). Feliç qui conserva això en la memòria. Prego perquè Jesucrist us edifiqui en la mansuetud".