FESTES del MES de JULIOL
           

 

(Música:  Salm 129 -  Arvo Pärt 8'20)


Dia 15 - Bonaventura
 

Era frare menor. Estudià i ensenyà teologia a París. Fou el vuitè ministre General de l' Orde, quan tenia només trenta-sis anys exercint el seu càrrec amb prudència i saviesa. L' Orde feia mig segle que existia i comptava ja amb uns 20.000 membres. St. Bonaventura és  l’organitzador i restaurador que els franciscans necessitaven. És com un segon fundador després de St. Francesc.
Es diu de St. Bonaventura que escrivia les seves obres mirant la Creu de Jesús.

Lliçó de Matines de la festa: ORACIÓ de Sant BONAVENTURA
En aquest fragment tan bonic, St. Bonaventura ens hi diu la seva
oració mística:
"Qui contempla el Crist celebra la pasqua perquè amb l' ajut de la Creu passa el mar Roig, menja el mannà, i reposa en la seva mort sentint-li
dir: "Avui seràs amb mi al Paradís". És una experiència mística que només coneix qui l' ha rebut, i no ho rep sinó el qui ho ha desitjat, i no ho desitja sinó el qui és ple de l' Esperit Sant. Si vols saber com esdevé això pregunta-ho a la gràcia, no a la doctrina; al desig, no a la intel·ligència; a l' oració, no a la lectura; a Déu, no a l' home. Llavors diguem: "El meu cos i el meu cor es desfaran, però Déu serà sempre la meva possessió".

 

Altres lectures de St. Bonaventura:
DILLUNS 5 durant l' any -  LA PLENITUD DE LA FELICITAT
St. Bonaventura com a bon franciscà, entén l' escriptura a través del coneixement de Jesucrist.
No, doncs, a través de
l' estudi, sinó de l' acostar-nos a Jesús que ens porta a entendre l' amor desbordant de Déu de què parla tota la Bíblia.

"La Sagrada Escriptura no es deu a la investigació sinó a la revelació. Del coneixement del Crist brolla l' entendre
l' Escriptura. I el resultat del coneixement de la Sagrada Escriptura és la plenitud de la felicitat eterna. A través d' ella arribarem al coneixement de l 'AMOR DESBORDANT
de la Trinitat".

SAGRAT COR DE JESÚS - L' AMOR MISERICORDIÓS
És notable el cristocentrisme de St. Bonaventura. Ell confessa que la font d' inspiració dels seus escrits és el Crist clavat en creu que té a la seva cel·la de franciscà.
(La lectura d' avui és un fragment de la seva obra "L' arbre de la vida", on explica la vida de Jesús, des del naixement fins a la resurrecció. En parlar de la PASSIÓ, posa 4 virtuts de Jesús: la confiança, la paciència, la constància, i la victòria sobre la mort. En aquest darrer punt explica la mort i la llançada, que formen part d' aquesta lectura)
"Jesús, el més bell dels fills dels homes, per aquests homes va ser desfigurat. Ell, el Pontífex dels nostres pecats, a la Creu ens manifesta el seu amor misericordiós. Sigues tu, cristià, com la coloma que fa el seu niu en el pit de Jesús, traspassat per la llança".