FESTES del MES de JUNY
            

 

(Música:  Salm 129 -  Arvo Pärt 8'20)


Dia 1 - Justí
 

St. Justí Nasqué a Nablus (Samaria) i estudiant filosofia es desenganyà de cercar debades la veritat en les diverses escoles filosòfiques. Finalment descobrí a Efes l' Escriptura  Sagrada, com aquella veritat que cercava fos on fos. Passà a les escoles de filòsofs de Roma, on escriví per a l' emperador Antoní Pius, una apologia del cristianisme. Ja cristià fou interrogat pel prefecte de Roma, responent: ”M’he adherit a la doctrina dels cristians, perquè conté la veritat”.
Ja que ell deia “Tots els qui viuen segons Crist, són cristians”.
A la Ciutat eterna va ser decapitat amb 6 altres filòsofs, al 165.
Les actes del martiri són molt antigues.
 
Lliçó de Matines de la festa
: EL PROGONER DE LA SALVACIÓ
Les actes autentiques de St. Justí ens comuniquen la seva fe en Jesucrist:
"Després de buscar totes les doctrines m'he adherit a la deIs cristians perquè té la Veritat. Nosaltres creiem que Jesucrist és el pregoner de la Salvació, i crec que cal una força profètica per parlar d' Ell.
Espero entrar a la casa de Déu, després de sofrir això d' ara"
 

Altres lectures de St. Justí:
DIUMENGE 3 de Pasqua - PASQUA ÉS TAMBÉ EL DIA DEL SOL
St. Justí de Ramala, Palestina, ens dóna en aquesta lliçó,
l' esperit amb què cal participar de l' Eucaristia. Tothom sap que pels antics "el dia del déu Sol" era considerat el principal de l' any. Nosaltres ho recordem per Nadal, i ara St. Justí el relaciona també amb la creació i la Pasqua:

"No és permès a ningú participar de l' Eucaristia si no viu tal com Crist ens va ensenyar. El dia del "sol" ens reunim tots, tant perquè és el dia que Déu creà el món, com perquè en aquest dia Jesús ressuscità."

DIMECRES 3 de Pasqua- IL·LUMINATS
St. Justí ens explica que pel Baptisme hem estat consagrats a Déu:
"Nosaltres, renovats per Crist, ens hem consagrat a Déu. És que el baptisme ens fa néixer de nou, per a Déu. Llavors ho varem rebre inconscientment, però si ara en som conscients, rebem el perdó dels pecats. Els qui saben aquestes coses queden il·luminats."

 


Dia 5 - Bonifaci
 

Sortint del seu monestir d'Anglaterra, se'n va (com St. Columbà al s.VI, i St. Agustí de Canterbury al s. VII) a evangelitzar Europa per manament del Papa que li posa el nom de Bonifaci: "el que fa el bé".

Combat no només el paganisme sinó la relaxació de l' Església, però ho fa amb tanta convicció, que deixa la gent convençuda i no exasperada. Els contactes continus amb els Papes li donaren fama mundial. La seva acció missionera va anar acompanyada de fundacions de monestirs.

Evangelitzador, sobretot d’ Alemanya, encara que també expandí l’Evangeli en altres llocs, fou consagrat bisbe de Magúncia. Morí assassinat pels mateixos que evangelitzava. Deia: ”la veritat pot cansar-se, però no pot ser enganyada.” És enterrat al seu monestir benedictí de Fulda.

Lliçó de Matines de la festa
: LA TORRE FORTA
Dos segles després e St. Benet, fou el gran benedictí missioner de la historia. En la carta d 'avui és traspua el seu fervor per l' Església evangelitzadora.
"Cansat, em refugio en el Senyor, que és la torre forta. Al llarg deIs segles és la nostra muralla. Confiem en Aquell que ens ha imposat la càrrega. Prediqueu tant si és oportú com si no ho és, mentre Déu ens doni forces".
 

 

Dia 9 - Efrem

St Efrem, diaca i doctor de l' Església, nasqué d'una família cristiana, a Nísibis (actual Irak, però que aleshores formava part de Síria) a començaments del sIV.  Se l' anomena "La cítara de l' Esperit Sant". És el poeta més gran de l' escola siríaca, un autèntic artista: poeta, cantor, i músic. Diuen que fins i tot els seus sermons tenen una cadència musical. Composà molts himnes plens de sentit contemplatiu. La mètrica li servia de mitjà pastoral.
Posà, doncs, la seva cultura al servei de la contemplació.
Morí el 9 de juny del 373.

Lliçó de Matines de la festa: PREGÀRIA ÍNTIMA A DÉU
Meditació dels misteris i dons de Déu, a través de Jesús.

"Traieu, oh Senyor, les tenebres del nostre enteniment, a fi que il·luminat us serveixi amb puresa. Que com el sol, fixem cada dia en Vós el nostre pensament. Feu que us abracem a través dels sagraments, tot experimentant en nosaltres la resurrecció que esperem. Que aquella bellesa espiritual, que la vostra voluntat immortal desperta en la condició humana, ens faci comprendre la nostra gran dignitat".
 

Altres lectures de St. Efrem:
DIJOUS 1 ADVENT - VETLLANT
Amb una fe encarnada, St. Efrem ens diu que el fet de no saber l' hora de la vinguda del Senyor, és el millor remei contra l' ensopiment espiritual.
"Ningú no sap l' hora, a fi que vetllem. Quan ens venç
l' ensopiment espiritual, o sigui la tristesa o la pusil·lanimitat, som dominats per l' enemic. No defallirem si esperem ben preparats".

DIVENDRES 3 de Pasqua - LA DIVINITAT ES VA AMAGAR
 
St. Efrem, amb el seu estil poètic, ens resumeix l' obra pasqual de Jesús en "matar" la mort:
 "La mort va matar el cos de Jesús, però Ell va triomfar
 d' ella. La divinitat es va amagar fent-se accessible a la mort que el va matar, però alhora la mort va morir. En el solc dolorós de la mort, s' hi enfondí el solc dolç de la vida, fent com un pont sobre la mort".
DIUMENGE 6 durant l' any -  LES RIQUESES DE LA PARAULA
St.
Efrem, el poeta místic, ens explica com ningú les riqueses de la PARAULA que són una font inesgotable.
"La Paraula de Déu té tants aspectes com formes de percebre-la dels qui l' aprenen. El Senyor hi va dipositar  diversos tresors perquè cadascú s' enriquís amb ella. I cal alegrar-se de no poder poder posseir tots els tresors de la Paraula. L' assedegat no s' entristeix de no poder esgotar la font".

Dia 28 - Ireneu

El nom de Ireneu ve de "Irene" que en grec vol dir pau. És fill de Turquia, però s' estableix a la Gàl-lia cristiana. Prevere i bisbe de Lió al 177, lluità amb energia i valentia contra les heretgies. És deixeble de Policarp. La seva teologia és oriental. És l' autor  més important del sII, que ens parla de la "cristologia còsmica". Dedicà la major part de la seva producció literària a la defensa i vigilància de la fe. És el pare de la teologia dogmàtica catòlica. Ja des d' antic, aquest dia és dedicat a la seva festa.
Lliçó de Matines de la festa: L' HOME I DÉU
St. Ireneu, amb aquelles intuicions magnifiques que li són própies, avui ens diu les dues parts d'aquella seva frase tan repetida: l'home vivent és la Glória de Déu, i la vida de l'home és la visió de Déu.
"La glória de Déu ens vivifica. El Verb presenta Déu als homes i els homes a Déu. L'home vivent és la glòria de Déu i la vida de l' home és la visió de Déu"
Altres lectures de St. Ireneu:
DIVENDRES II ADVENT - EVA ESCOLTA LA SERP MARIA ESCOLTA DÉU
St Ireneu, sempre original, compara Eva amb Maria, fent-ne veure el contrast.
"Així com Eva fou enganyada per la paraula diabòlica, Maria rep la paraula angèlica. Eva fou seduïda i desobeí, Maria fou convençuda i cregué".

DISSABTE de cendra- ELS QUI SEGUEIXEN DÉU
St. Ireneu dient-nos que Déu no té necessitat de nosaltres, i que nosaltres sí que en tenim de Déu, posa els fonaments de la nostra conversió quaresmal: és pel nostre bé, no per guanyar el cel. El cel és el BENEFICI que Déu ens donarà.

"Jesús ens fa servidors i amics de Déu. L' amistat amb Déu dóna la immortalitat. Déu no va fer l' home perquè el necessités, sinó per tenir algú a qui concedir els seus beneficis. Perquè als qui el segueixen, Déu els dóna Vida i glòria eternes

DIMECRES 2 Quaresma- EL SERVEI PERSEVERANT
St. Ireneu veu en l 'obra Salvadora de Déu a l' Antic Testament, un exemple de servei perseverant. Una gran qualitat per viure la quaresma del primer dia a l'últim.

"Déu escollí els patriarques per ensenyar l' home a seguir-lo. Va voler ensenyar el poble a servir-lo amb perseverança. Tot era un exemple a fi que amb figures els israelites aprenguessin la perseverança en el seu servei"

DIVENDRES 2 de Quaresma- ELS DONS DE DÉU A LA SEVA VINYA
Comentant l' èxode, St. Ireneu fa una magnífica descripció dels dons de Déu al seu poble. Fer quaresma, és també preparar-te a rebre DONS de Déu.
"Déu va donar el mannà perquè un dia el poble acceptés, també, l' aliment espiritual. Per mitjà del Decàleg va disposar el poble per a l' amor de Déu i la concòrdia amb el proïsme. Tot això feia l' home GLORIÓS, ja que l' omplia de l' amistat amb Déu. I feu amb ell una Aliança de LLIBERTAT" 
DIJOUS 3 de Pasqua - NODRITS DE DÉU
St Ireneu, sempre original, ens parla de l' Eucaristia com la penyora de la Resurrecció:

"Igual com el blat i el raïm, per la paraula de Déu són convertits en eucaristia, també els nostres cossos que són nodrits per l' eucaristia, ressuscitaran. Perquè el poder de Déu ressalta més, com més febles són les nostres forces."

DIUMENGE DE PENTECOSTA - APTES PER A DÉU
Dubto que es pugui llegir un comentari més original i profund que aquest que fa St. Ireneu sobre la Pentecosta, on es realitza la creació per dintre.
"
Baixant sobre Jesucrist, l' Esperit es va acostumar a viure  a la terra amb nosaltres.
Així per Pentecosta, l' Esperit davallà sobre els Apòstols perquè fessin entrar tots els pobles a la salvació. El Defensor ens fa, doncs, aptes per a Déu."

DIMECRES 1 durant l' any - EL FILL EXPLICA L' INENARRABLE: EL PARE
St. Ireneu, un Pare eminentment teològic malgrat ser tan antic, sII, dient que el Verb explica el Pare, el Creador, revela la veritable missió de Jesús: posar Déu al nostre abast.

"Tot i que el Pare és inenarrable, el Fill ens l' explica. El Verb revela Déu creador. El Fill és l' Administrador de les coses del Pare" .

DISSABTE 2 durant l' any - QUE NINGÚ VINGUI AMB LES MANS BUIDES
St. Ireneu parla de les ofrenes de l' Església, com diem davant l' altar "de tuis donis ac datis".

"Déu accepta les ofrenes no perquè les necessiti, sinó perquè serveixen per a la nostra glòria, si les oferim amb simplicitat. No podem anar a Déu amb les mans buides, ja que li oferim coses que ja són d' Ell".

DIMARTS 4 durant l' any - CRIST OFERÍ L' HOME
St. Ireneu, sempre de pensament original, parlant de la resurrecció ens diu que Crist Ressuscitat oferí l' home al Pare. Volem més dignitat?

"Jesús davallant a la terra cercà l' ovella perduda i després pujà a les altures per oferir al Pare l' home que havia trobat. Déu va ser magnànim amb l' home donant-li la victòria del Verb. Així, quan la força actua en la feblesa, mostra la benignitat de Déu i el seu magnífic poder"

DISSABTE 18 durant l' any -  DÉU VOL AMOR
St. Ireneu, sempre profund i original, ens parla de l'amor que Déu vol. 
"Déu vol Amor, però no és que a Ell li maqui res, sinó que es perquè les nostres vides no siguin infructuoses".