FESTES del MES de OCTUBRE
           

 

(Música:  Salm 129 -  Arvo Pärt 8'20)


Dia 6 - Bru
 

Després de ser ordenat prevere, fou canonge a Colònia, però retornà a Reims on havia estudiat, per ser professor de teologia i director de l’escola. Enemistat amb el bisbe per qüestions doctrinals, es retirà amb altres companys a la solitud, que donaria lloc a la Gran Cartoixa. Avui coneguda per la pel·lícula: "El gran silencio".

És que als segles XI-XII, amb la idea de les croades s' inicien les ordres militars en els llocs dels conflictes bèl·lics. Però alhora hi ha una florida de Sants reformadors: St. Norbert (fundador dels premostratencs) St. Bernat (fundador dels cistercencs) etc. Sant bru hi reacciona amb una retirada a la solitud. Aquesta ratxa cap a la espiritualitat s' estendrà ràpidament per Europa.

Lliçó de Matines de la festa: EL PORT MÉS AMAGAT
Per St. Bru, el cartoixà viu al port més amagat.
"Alegreu-vos perquè heu arribat a la part més segura i tranqui·la, al port més amagat, al qual molts desitgen arribar".

 

Altres lectures de St. Bru:
DIJOUS 23 -  AMB TANTA FELICITAT COM SIGUI POSSIBLE
Comentant el Salm 83 veiem com St. Bru reacciona davant la contrarietat. Escriu aquestes ratlles quan el seu Bisbe (a qui ell ha acusat de simonia) l' expulsa de la diòcesi:

"Feliç el qui viu als vostres atris, Senyor, amb tanta felicitat com sigui possible. Us lloa cada dia amb amor el qui és feliç per sempre. Ara ens cal emprendre aquest camí en la vall eixuta, en la vida humil i plena de tribulacions".


Dia 15 - Teresa d' Àvila
 

Nascuda el 1515, les cartes de St. Jeroni van influir en la seva vocació. Quan tenia vint anys entrà al Carmel de l’Encarnació a Àvila. De les malalties que va sofrir de jove en va fer ocasió d' endinsar-se en la MÍSTICA per tota la vida, a través del camí de la conversió. El seu lema va ser: fer sempre el que Déu vol.
Emprengué la reforma del Carmel amb tant de coratge, que es guanyà enveges i gelosies. “L’oració, deia, es tractar d’amistat amb qui sabem que ens estima”. En Teresa es donen la mà la vida mística i la vida humana. Va ser una dona plena del sentit comú i de simpatia. Morí al monestir  d' Alba el 15 d' octubre.
És patrona d' Espanya.

Lliçó de Matines de la festa: AMB CRIST
Sta. Teresa ens parla del fonament de la seva vida: EL CRIST.
"Amb Crist es pot sofrir tot. Que ningú no vulgui altre camí, car per aquest va segur,  ja que tots els béns ens vénen per Ell. Crist és l'amor amb què Déu ens ha fet tants favors, i la penyora que Déu ens ha donat. Amb aquest amor tot es torna fàcil".

Degut a la importància de l' espiritualitat de Teresa, afegim alguns pensaments clau de la seva vida:
PENSAMENTS
- De malas razones nos libre Dios. La que no quisiere llevar cruz sino la que le dieren muy puesta en razón, no sé yo para qué está en el monasterio. (Camino de Perfección)
- Tener parte en el Reino y gozarlo, pero en los trabajos querer quedar sin ninguna parte, es disparate. (Camino de Perfección)
- En veros, Señor, cabe mi, he visto todos los bienes. He visto claro que por esa Puerta hemos de entrar. (Vida)
- Lo que yo he entendido es que la oración va fundada en humildad y que mientras más se abaja una alma en la oración, más la sube Dios.
(Vida)
- La verdadera pobreza de espíritu es no buscar consuelo ni gusto en la oración y estar en las sequedades quieta. (Vida)
- Si una sóla vez nos hace el Señor merced de imprimir amor en el corazón, sernos a todo fàcil. (Vida)
- Esta casa es un cielo, si lo puede haber en la tierra, para quien se contenta sólo de contentar a Dios y no hace caso de contento suyo.
(Camino de Perfección)
- Si no venimos aquí a otra cosa sino a ser santas, manos a la labor, y no entendamos cosa en qué se sirve más al Señor, que no presumamos salir con ella. (Camino de Perfección)
- La presunción de ser santas querría yo en esta casa, que hace crecer la humildad y nos lleva a esta santa osadía, sabiendo que Dios nos ayuda. (Camino de Perfección)
- Si hacemos lo que podemos en no asirnos a cosa de la tierra, sino que todo nuestro cuidado y trato es del cielo, muy en breve se nos dará el amor de Dios. (Vida)
- Todo os lo he dado, Señor, disponed de mi conforme a vuestra voluntad. (Vida)
- Llegada a Vós, Señor, subida en esta atalaya a donde se ven verdades, todo lo podré. (Vida)
- Tengo yo para mí, que la medida de poder llevar gran cruz, o pequeña, es la del amor. (Camino de Perfección)
- Sin dar nuestra voluntad del todo al Señor, para que haga en todo lo que Él quiera, nunca nos dejará beber del agua de la oración, esto es, de la contemplación perfecta. (Camino de Perfección)
- Para subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. (Moradas)
- Quienes de veras aman a Dios, todo lo bueno quieren, todo lo bueno loan. No aman sino verdades. (Camino de Perfección)
- Olvidemos nuestros contentillos de tierra y, puestos los ojos en la grandeza de Dios, corramos encendidas en amor.  (Moradas)
- Obras quiere el Señor y, que si ves una hermana que lo necesita, te compadezcas de ella,y si tiene algún dolor te duela a ti. Esta es la verdadera unión con la voluntad de Dios.  (Moradas)
- Sólo amor es el que da valor a todas las cosas,y que sea tan grande que ninguna cosa nos estorbe a amar. Eso es lo más necesario.
(Exclamaciones del amor a Dios)

 

Altres lectures de Sta. Teresa:
DIMECRES 13 -  AMB ASSOSSEC I ALEGRIA
Com a comentari a la conquesta de Jerusalem per a establir el regne de David, Sta. Teresa, la mística d'Àvila, ens explica com hem de viure al Regne.
"Un dels grans béns del Regne del cel, es no haver de neguitejar-nos per res de la terra, sinó viure amb assossec i alegria. Llavors tindrem la pau que prové de veure que el Senyor estima tothom".
 


Dia 17 - Ignasi d' Antioquia
 

Va néixer al segle I, en temps dels apòstols, i va ser el segon bisbe d' Antioquia (entre l' any 70 i 107) després de St. Pere. Fou empresonat a causa de la seva fe i del testimoniatge de la seva vida. Per via marítima va ser dut a Roma i destinat a les feres per diversió del poble. Durant el viatge, va aprofitar l’ocasió per encoratjar els fidels que li sortien al pas. A Roma sofrí el martiri.
Abans de morir va escriure set cartes plenes de doctrina.
Ja vell, deia:” Ara començo a ser deixeble”.

Lliçó de Matines de la festa: SER SACRIFICI
En aquesta lectura hi trobem tot el desig de martiri del cor de St. Ignasi
"Sóc blat de Déu que em moldran les feres. Així arribaré a ser sacrifici ofert a Déu. M' estimo més morir en Crist que regnar a la terra. Estimo Aquell que morí per nosaltres. No em priveu de viure. Sento una aigua viva que remoreja dintre meu: "VINE AL PARE"

 

Altres lectures de St. Ignasi d' Antioquia:

DIUMENGE 2 durant l' any -  LA CONCÒRDIA DE L' ESGLÉSIA
St. Ignasi d' Antioquia sII exposa un dels seus temes preferits: la UNITAT. Així ens prepara per començar la setmana de la unitat i posa el fonament per donar glòria a Jesús: viure units. El desig dels primers cristians
era que es digués d' ells "mireu com s' estimen".
"Estiguem ben units en la voluntat de Déu. En la vostra concòrdia Jesucrist és glorificat ."
DIUMENGE 4
durant l' any - SUPERIORS A LA MORT
St. Ignasi fent teologia sobre Crist i la seva passió, ens fa tan compenetrats amb el Senyor ressuscitat, que pensa que som superiors a la mort. Agosarat, però ben real si tenim FE.
"Ferms en la fe, esteu clavats a la Creu de Crist, segurs que Ell és el Fill de Déu. Nosaltres som fruit de la seva PASSIÓ, i ressuscitant ens ha reunit en l' Església. Així, quan es va aparèixer als deixebles, ells van quedar compenetrats amb Crist. Per això menysprearen la mort, mostrant-se superiors a ella"
.   
DIUMENGE 10
durant l' any - ENCADENAT PER AMOR A CRIST
St. Ignasi d' Antioquia conscient que va a Roma a ser martiritzat, és ple de desig que s' acompleixi. Tant de bo ens encomanés el seu desig.
"Encadenat per amor a Crist, us vull saludar si és que Déu m' atorga la gràcia d' arribar al final. Només em fa por que vosaltres em vulgueu defensar. Si no m' ajudeu em serà difícil arribar a Déu. Pel martiri jo em convertiré en Paraula de Déu, sinó seguiré essent paraula humana. Permeteu-me que m' immoli. Bella cosa és que el "sol" de la meva vida surti del món i es pongui en Déu".
  
DILLUNS 10
durant l' any ATÈNYER JESUCRIST
A
mb el seu llenguatge tan original, St. Ignasi continua el tema d' atènyer Jesús.
"Vull ser cristià no només de nom sinó de fets, a fi de ser fidel a Jesucrist. Més que eloqüència de paraula, em cal grandesa d' esperit. Si sofreixo el martiri em convertiré en llibert de Jesucrist. Ara començo a ser deixeble. Que tot em caigui a sobre amb la única condició que jo atenyi Jesucrist".                            
DIMARTS 10
durant l' any - HOME VERITABLE
Seguint la carta als Romans, St. Ignasi d ' Antioquia usa els mots "mort" i "vida" amb valors eterns, no transitoris: 
"Germans, no em priveu de viure (morir), no us entesteu en la meva mort (en deixar-me viu). No lliureu al món el que anhela només ser de Déu. Permeteu-me contemplar la LLUM pura ("Vós sou llum"), llavors seré home veritable".
  
DIUMENGE 16 durant l' any - 
LES DUES MONEDES

St. Ignasi d'Antioquia ens parla de ser cristians de fet. La mort (pecat) i la vida (Virtut) son les dues monedes que tenim a les mans: 
"Desitjo a les Esglésies unió en la Fe i en la CARITAT amb Jesucrist i amb el Pare. Adoneu-vos que tenim dues possibilitats: la mort i la vida, com si es tractés de dues monedes."
  
DILLUNS 16 durant l' any - 
LA PARAULA QUE VE DEL SILENCI

Segueix la carta de St. Ignasi als de Magnèsia, amb l'originalitat teològica que li és pròpia.
"Que ningú no miri el germà segons la carn, sinó en Jesucrist. No lloeu res que hagueu fet tots sols, sinó el que feu aplegats. Correu ben units. Jesús es la PARAULA de Déu que procedeix del silenci. Viviu segons el DIUMENGE, dia en que clarejà la vida."
  
DIMARTS 16 durant l' any - 
DINS VOSTRE

St. Ignasi d'Antioquia constantment retorna al tema de la unitat, en el Crist, dins l'església
"Es absurd portar Crist a la boca i viure com a jueu. Vosaltres que teniu Crist dins vostre, afermeu-vos en Ell. Sotmeteu-vos al bisbe i els uns als altres, perquè hi hagi unitat".

DIVENDRES 17 durant l' any -  PORTA TOTHOM DAMUNT TEU
St. Ignasi d'Antioquia parla als pastors, però és una lliçó per a tothom. Tots ens som pastors els uns dels altres.
"Porta totes les ovelles damunt teu, tal com a tu et porta el Senyor. Aguanta-les a totes amb caritat. Carrega damunt teu les malalties de tots".
  
DIMARTS 27 durant l' any - 
NECESSITO LA MANSUETUD
Segons alguns autors recents, St. Ignasi d' Antioquia va ser un bisbe fort, que aixecà divisions en la seva pròpia església. D' aquí que prediqui tant la mansuetud  i l' obediència al bisbe, tal com veiem en la lectura d 'avui :

"Sotmeteu-vos al bisbe com a l' altar. La mansuetud del vostre bisbe m' és una força. Cert que jo desitjo el martiri, però els altres no veuen el meu arravatament interior que a mi em fa sofrir. És que jo necessito la mansuetud.
DIMECRES 27 durant l' any -  MANTENIU-VOS EN LA CONCÒRDIA
En la mateixa carta als cristians de Tral·les, St. Ignasi
d' Antioquia, caminant vers el martiri, ens parla del tema constant en ell: la concòrdia. La seva originalitat és sempre vigorosa.

"Revestits de mansuetud, convertiu-vos en criatures noves per la fe, que és la carn del Senyor, i per la caritat que és la seva sang. Manteniu-vos en la concòrdia, estimant-vos amb cor indivís. Per vosaltres m 'ofereixo ara, i quan podré atènyer Déu" (vol dir en el moment de la mort).  
DIJOUS 27 durant l' any -  EN LA SERENITAT DE DÉU
Servint de comentari a la carta de Pau a Timoteu, St. Ignasi continua parlant no sols dels bisbes i diaques, sinó de la serenitat del qui viu en Déu.

"El vostre bisbe no ho es per vanaglòria. Estic meravellat de la serenitat d' un home que pot més amb el silenci que
d' altres amb xerrameca. La seva mansuetud es pròpia del qui viu en la serenitat de Déu".