SALMS DE VESPRES                                             per Regina Goberna


ELS  SALMS  DE  VESPRES  REPARTITS  EN  QUATRE  SETMANES

Els salms de Vespres han estat escollits per a ajudar-nos a viure la REDEMPCIÓ que Jesús ens va oferir a la Creu, al costat dels altres "Crists" que també AVUI estan patint. No amb un sentit dolorista, sinó unint-nos al DO de l'Amor que ho dóna TOT. D'aquí que en cadascun dels salms s'hi ha buscat els versets que ens situen al costat de Jesús (i tots els altres) que continuen MORINT i RESSUSCITANT.
(Encara que els càntics es repeteixen cada 7 dies, els trobareu en cada dia).

VESPRES ( I )  

I Vespres de Diumenge 1er

“Ofrena del capvespre” d’una humanitat cansada, que s’agenolla davant el Senyor, anorreat fins a la MORT

S140- El nostre prec puja com l’encens, unit a l’ofrena del capvespre de Jesús a la Creu, quan els seus ossos estan escampats a la terra dels morts.

S141- Amb Jesús, el nostre esperit està cansat, que Déu alliberi tothom dels enemics que ens persegueixen, ja que Ell és la nostra possessió.

Fil 2- Jesucrist que era de condició divina, s’anorreà, obedient fins a la mort, per això el reconeixem SENYOR. 

II Vespres de Diumenge 1er

Lloança al Crist, Rei i Sacerdot per sempre, que, alliberant-nos de l’Egipte del pecat, ens fa Església-Esposa de l’Anyell

S109- Crist RESSUSCITAT seu a la dreta de Déu, consagrat Príncep i Sacerdot per sempre. Aquesta és la gran confessió de Fe dels cristians. Per ser el salm més cristològic de tot el salteri, el diem cada diumenge a les 2nes. vespres.

S113A- (Hallel) Alliberament de l’esclavitud d’Egipte, quan el dia de la Pasqua de Jesús s’estremí la terra.

Apo19- Cant del final de TOTA la història, quan el mal ha estat vençut definitivament: AL·LELUIA! Ha arribat la Salvació, la glòria i el poder, és l’hora de les NOCES de l’Anyell i l’Esposa ja està preparada.

Dilluns 1er

Jesús és perseguit i condemnat, tot i ser INNOCENT. Beneïm Déu que, per la sang de Crist, ens ha donat totes les benediccions.

S10- Els insensats tiben l’arc, perseguint l’home BO (Jesús, i tots els justos de la terra). Déu estima el JUST que el veurà cara a cara.

S14- Per contra: El Just que obra honradament, no es ven per condemnar cap INNOCENT, com van fer amb Jesús, i amb els altres.

Ef 1- Beneït sigui Déu que, en Crist ens ha donat totes les BENEDICCIONS. Per la seva Sang (i la de tots) ens ha obtingut una gràcia desbordant que ho ha reunit TOT en Ell. 

Dimarts 1er

Pels seus  sacrificis, Déu ha donat al rei la VICTÒRIA. Glòria a Déu que, per l’Anyell degollat, ha comprat gent de tota tribu i nació.

S19- Que Déu escolti tots els Jesús el dia del perill, que es complagui en els seus SACRIFICIS, que puguem celebrar la seva victòria.

S20- (Continuació de l’anterior): Acció de gràcies per la victòria definitiva. Déu li posa al front una corona d’or, i li allarga els anys per sempre, sense fi, en la Vida eterna.

Apo4- Himne al Déu Creador, i a Jesús, el nostre Redemptor:  Déu és digne de glòria pel que ha Creat i el que ha Redimit.

Dimecres 1er

Déu protegeix Jesús dels qui volen devorar la seva carn, quan ofereix els SACRIFICIS. Ell és valent davant els falsos testimonis que urgeixen la seva condemna. Per la seva Sang, Déu ens ha RECONCILIAT amb Ell.

S26- Jesús no té por, ja que Déu protegeix la seva VIDA. Encara que l’envesteixin els malvats, Déu l’encobreix dins el recer de casa seva, on ofereix els SACRIFICIS.

(id)- Súplica a Déu que no deixi abandonat (a la Creu) ni Jesús, ni cap altre "crucificat" . Tot i ser valents, ells tenen enemics que, amb falsos testimonis, volen la seva CONDEMNA.

Col 1- Gràcies a Déu que ens ha RECONCILIAT amb Ell, per la Sang de la Creu de Jesucrist. 

Dijous 1er

Expulsant l’acusador, Déu ha instaurat el Regne i ha tret Jesús de la terra dels MORTS. En canvi, si nosaltres callem els pecats que han   estat la causa de la seva mort, se’ns consumeixen les forces.

S29- Déu l’ha salvat arrencant-lo de la terra dels MORTS i tornant-li la Vida. Ha mudat en JOIA les seves penes. Què hi guanyaria si baixés a la fossa? (Sabem que amb Jesús, també tots serem salvats).

S31-  El qui se sent PERDONAT és FELIÇ. I agraeix que Déu el guardi del PERILL.

Apo11- Gràcies, perquè Déu ha instaurat el Regne. És l’hora de la SALVACIÓ, ja que l’acusador ha estat expulsat.

Divendres 1er

Beneïm Déu que protegeix el desvalgut traït per l’Amic. Si s’amotinen els pobles, Déu és la nostra muralla. Les seves obres són grans. Que totes les NACIONS vinguin a adorar-lo.

S40- Déu no deixarà el desvalgut traït per l’amic. Ell ens manté davant seu. Beneït sigui. Amen, Amen (Final del primer llibre dels salms).

S45- Déu defensa la Ciutat, l'Església, el Món, EN HORES DE PERILL. És la muralla que fa cessar els combats, donant la recompensa .

Apoc 15- Càntic de Moisès i de l’Anyell: Les vostres obres , Senyor, són grans i admirables, oh Rei de les NACIONS. Tots venim a adorar-te.


VESPRES ( II )

I Vespres de Diumenge 2n

Que Déu accepti l’OFRENA en moments de perill. Joia i festa perquè Déu ens ensenya el camí de la Vida. Que tothom doblegui el genoll davant Crist que s’anorreà fins a la Creu

S118- Malgrat són grans les nostres penes, Déu accepta la nostra  ofrena unida a la de Jesús. La nostra vida, com la d'Ell, està sempre en perill.

S15- El Senyor és el nostre CALZE, amb Ell a la dreta mai no caurem. No ens abandonarà enmig dels MORTS. Joia i Festa amb Ell per sempre.

Fil 2- Crist s'anorreà fins a la mort de Creu. Per això tothom doblega el genoll davant seu. 

II Vespres de Diumenge 2n

Déu ha consagrat Crist Sacerdot per sempre. Ha fet en Ell el que es proposava. És l’hora de les Noces Pasquals

S109- Confessem que més enllà de les debilitats humanes, Crist Ressuscitat seu a la dreta de Déu, consagrat Príncep i Sacerdot per sempre

S113B- (Hallel) L’alliberació Pasqual no és obra nostra sinó de Déu que, en Crist, fa tot el que es proposa. No són els MORTS els qui lloen el Senyor, sinó nosaltres que vivim ara i per tots els segles.

Apo19- Cant del final de TOTA la història, quan el mal ha estat vençut definitivament: AL·LELUIA! És l’hora de les NOCES de l’Anyell, celebrades anticipadament, ja en aquest món. Les sentències de Déu són justes.

Dilluns 2n

L’Esposa, l’Església, la Humanitat, és a la dreta de Déu. Els seus FILLS perpetuen el seu nom, ja que tots som elegits per la Sang de Jesús.

S44- Dediquem al Rei (Jesús) un Poema: Ell, el més bell de tots els homes, és el cavaller VICTORIÓS. Déu l’ha ungit amb perfums de festa. L’Esposa, nosaltres, estem a la seva dreta.

(id)- Arriba la Princesa amb les donzelles amigues ( tot el seguici de "no familiars") al palau del Rei. Tindran fills que perpetuaran el Nom de Déu.

Ef 1- Déu ens elegí a TOTS, abans de la creació, per ser FILLS en Jesucrist. Ja que Ell ens ha rescatat amb la seva Sang, reunint en Ell totes les coses. 

Dimarts 2n

Déu RESCATA als pobres i als rics, nobles i gent senzilla, per      prendre’ns amb Ell. Al Creador de tots, i a l’Anyell que ens ha fet Sacerdots amb la seva Sang, sigui la GLÒRIA.

S48- Pobles del món, no tingueu por, ningú no pot REDIMIR-SE la vida. És Déu qui ens la RESCATA per prendre-la amb Ell.

(id)- Ningú no s’emporta “palaus” ni “honors”, sinó que quan mor, és Déu qui el RESCATA...

Apo4- Sou digne de glòria, Senyor, Creador de tot, i n’és digne l’Anyell que ha comprat amb la sega SANG, gent de tota tribu.

Dimecres 2n

Confiem en Déu que s’apiada de tots, ja que per la Creu del Crist, ho ha destinat tot a Ell.

S61- Reposa en Déu, Roca Salvadora. Els qui fan el mal, volen tirar-nos a terra, com a Jesús, tot maleint-nos. Confiem en Déu, senzills i nobles, que l’AMOR és propi del Senyor

S66- Benedicció sacerdotal: Que Déu s’apiadi de nosaltres, i que les nacions el lloïn. La terra ha donat el seu FRUIT, Jesús, per això Déu ens ha beneït.

Col 1- Gràcies a Déu que ens traspassà al Regne del Fill estimat, destinant a Ell tot l’Univers. Després de vessar la Sang a la Creu, Ell ha esdevingut el Primer dels qui retornen d’entre els morts. 

Dijous 2n

Regnat universal del Messies.

S71- Doneu, Senyor, al Rei, Jesús, el vostre DRET, que els humils es vegin emparats, que doni pau des d’un mar a l’altre, i TOTS els pobles li fem homenatge.

(id)- Que salvi els pobres de la MORT causada pels violents, i estimi com un tresor la seva VIDA. Que tots els pobles es valguin del seu nom per augurar-se la felicitat. Amén. Amén. (finals).

Apo11- Gràcies, perquè Déu ha pres el PODER i ha instaurat el REGNE del Messies.

Divendres 2n

Per la Pasqua, continuaré caminant entre els qui viuen. Déu m’ha guardat la VIDA. Les seves obres són grans i admirables.

S114- (Gràcies de l’Hallel Pasqual): T’estimo amb tot el cor, Senyor. Quan m’envoltaven els llaços de la MORT, m’has alliberat. Continuaré caminant entre els qui Viuen.

S120- (Gradual. Entre els perills del camí, alça els ulls a les muntanyes): Déu no deixa relliscar el meu peu, em guarda la VIDA.

Apoc 15- (Càntic de Moisès i de l’Anyell, pels alliberats, després del judici de la bèstia): Les obres de Déu són GRANS. Totes les nacions vindran a adorar-lo. 


VESPRES ( III )

I Vespres de Diumenge 3er

El Déu excels s’inclina vers el desvalgut, per això , tot i sabent-nos perduts, oferim Víctimes d’accions de gràcies. També Jesús, ANORREAT, és exalçat com a Senyor. 

S112- (Lloança inicial de l'Hallel, els salms que Jesús i tots els jueus, diuen durant el Sopar Pasqual): Lloança al Déu excels que, essent més amunt del cel (allò més alt que sabem imaginar) s’inclina vers els pobres, per asseure’ls entre els poderosos. Sublim "inclinació" de Déu a través de Jesús, i a favor de tots els altres dèbils de la terra.

S115- (Hallel, acció de gràcies Pasqual): Creiem en Déu amb tot el cor, tot i veient-nos perduts. Per això alcem el CALZE per celebrar la Salvació. Sabem que al Senyor li dol la MORT dels qui l’estimen.

Fil 2- Crist es fa NO-RES com un esclau, abaixat fins a la MORT, per això Déu l’exalça. 

II Vespres de Diumenge 3r

Jesús és el Príncep-Sacerdot. Aquesta és la Gesta esplèndida de Déu.    Una sentència Justa. L’Esposa, sortida d’Egipte, ha quedat engalanada.

S109- Confessem que Crist RESSUSCITAT seu a la dreta de Déu, consagrat Príncep i Sacerdot per sempre, eternament.

S110- (Preparació a l’Hallel): Enaltim el Senyor per la seva GESTA esplèndida, instituïda com a MEMORIAL en cada Eucaristia. 

Apo19- Anticipem el Cant al final de TOTA la història, quan el mal serà vençut definitivament: AL·LELUIA! El Senyor és REI. Les seves sentències són justes. La seva ESPOSA ja està engalanada. I mentre preguem amb aquest salm, ens hi anem preparant.

Dilluns 3er

Pelegrinant, malgrat els menyspreus, alcem els ulls al Pare (l’Amo), que ens ajuda a trencar els llaços i a fugir. Al final del pelegrinatge Déu ho reunirà tot en Crist.

S122- (Salm Gradual, que deien durant la peregrinació a Jerusalem). Alcem els ulls vers el Tron de Déu (a la "Jerusalem" real), mirant-lo com ho faria l’esclau al seu Amo . La nostra ànima, com la de Jesús, està saturada de l' escarni del altius, i el menyspreu dels insolents.

S123- (Gradual): Si el Senyor no hagués estat a favor nostre, els enemics ens haurien engolit. Amb Jesús, Déu ha trencat el llaç dels dolents i hem fugit, SALVATS.

Ef 1- Beneït sigui Déu que, en Crist ens ha RESCATAT. La grandesa dels favors de Déu s’ha desbordat, concedint-nos la comprensió del que vol dir REUNIR-HO TOT en Crist.

Dimarts 3er

CONFIEM en Vós que ens envolteu amb la vostra Gràcia. Esperem en PAU els vostres dons. Vós ens heu creat i comprat amb la vostra SANG, fent-nos Sacerdots dedicats a Déu.

S124- (Gradual): El qui confia en Déu és incommovible, ja que Déu l’envolta, com les muntanyes rodegen Jerusalem, amb una gran abraçada. El CEPTRE INJUST, encara que en aquesta vida ens caigui al damunt, no pesarà definitivament sobre nostre.

S130- (Gradual) El cor de Jesús (David) no és ambiciós, es manté en una PAU tranquil·la, ESPERANT els dons de Déu, àdhuc en les adversitats. Amb Ell, també nosaltres vivim abandonats.

Apo4- Déu és digne de glòria pel que ha Creat i pel que ha Redimit, a través de Jesús.

Dimecres 3er

Nosaltres sembrem amb llàgrimes, però Déu ens ho regala TOT en Jesucrist.

S125- (Gradual): Quan Déu RENOVA  la VIDA de Sió i nostra, els qui sembraven amb llàgrimes, cullen amb goig. En tenim l'exemple en Jesús.

S126- (Gradual): És Déu qui construeix una CASA ETERNA als seus Amics, i els dóna la DESCENDÈNCIA, de "creients" de generació en generació.

Col 1- Déu ens allibera de les tenebres per dur-nos al regne del Fill en qui tenim el rescat. Déu ho ha destinat TOT a Ell que és el Cap del Cos que és l’Església.

Dijous 3er

L’Ungit de Déu, Jesús, ha bastit un Temple on Déu resideix, instaurant el seu Regne.

S131- (Gradual): Recordem-nos del Rei que no vol descansar fins a trobar un TEMPLE per a Déu (el Cos de Crist Ressuscitat) . Per amor a David (l'Església), Senyor, no refuseu l’Ungit (Jesús)

(id)- Déu ha promès successors a David. Que vesteixi de festa els seus SACERDOTS (la nació sacerdotal dels creients), mantenint la llàntia de Jesús sempre encesa.

Apo11- Gràcies, perquè Déu ha instaurat el Regne. És l’hora del govern del Messies, Jesús, després que amb la seva sang ha expulsat l’acusador.

Divendres 3er

És Déu qui amb la seva JUSTÍCIA (misericòrdia) ens ALLIBERA de les esclavituds, no els ídols d'aquest món.

S134- (Gran Hallel, l'Himne final de Pasqua) Lloem Déu que ha escollit Jacob, Jesús, fent tot el que es proposa: VÈNCER els egipcis (tots els dolents) i tots els reialmes de Canaàn (del mal).

(id)- És Déu qui fa JUSTÍCIA al poble humil, no els ídols. Beneïm-lo els qui el venerem.

Apoc 15- (Càntic de Moisès i de l’Anyell): Les vostres obres, Senyor, són grans, ja que sou l’Únic Sant, i ara heu revelat la vostra Justícia.


VESPRES ( IV )

I Vespres de Diumenge 4art

Pelegrinem amb alegria vers la Jerusalem eterna, ja que, malgrat ser pecadors, és pròpia de Déu la redempció generosa, a través de la mort de Jesucrist.

S121- (Gradual): Els pobles peregrinen pujant a Jerusalem, a fi de complir l’ALIANÇA, que Jesús va començar. A la Jerusalem de Déu hi ha els tribunals de Justícia. Que també a la de la terra hi hagi Pau.

S129- (Gradual): El pecador suplica des de l’ABISME, en la situació més desesperada, confiant en la Redempció generosa de Déu.

Fil 2- Jesús s’ha abaixat fins a la mort de Creu,  per això Déu li ha donat un NOM superior a tot altre. 

II Vespres de Diumenge 4art

Jesús, Rei i Sacerdot, és el JUST que il·lumina la fosca. Les seves Noces amb la Humanitat, són una sentència JUSTA.

S109- Confessem amb convicció i agraïment. que el Crist Ressuscitat segui a la dreta de Déu, consagrat Príncep i SACERDOT per sempre.

S111- (Pròleg a l’Hallel) Felicitat del JUST que compleix la Llei, Déu el fa INCONMOVIBLE davant els enemics que li fan el mal.

Apo19- AL·LELUIA! És l’hora de la Salvació. Les sentències de Déu són Justes. Ha arribat l’hora de les NOCES del Rei.

Dilluns 4art

Perdura eternament l’amor de Déu que, alliberant-nos del pecat (Egipte), ens perdona per la Sang de Jesús.

S135- (Gran Hallel): Aquest salm és fet de 26 lloances a Déu (pels hebreus el nº 26 equival a Déu) per l’obra de l’Èxode, ja que PERDURA ETERNAMENT el seu Amor. Ell ens ajuda constantment a sortir dels "Egiptes" que ens volen esclavitzar.

(id)- Perdura eternament l’amor del Déu REDEMPTOR de l’Egipte, que conduí Israel pel desert, i li donà la TERRA PROMESA, recordant-se de les seves humiliacions.

Ef 1- Déu ens elegí, i ens destinà a ser fills seus en Jesucrist, que ens rescatà amb la seva Sang, tot perdonant-nos les culpes. 

Dimarts 4art

No podem oblidar Jerusalem, ja que les promeses de Déu a través d’ella sobrepassen el que esperàvem. Lloança al Déu Creador i Redemptor.

S136- Desitjant l’ÈXODE de les Babilònies opressores, plorem d’enyorança de Sió (el regne), en terra estrangera.

S137- Us enaltim amb tot el cor, Senyor, perquè ens guardeu la VIDA, detureu l’enemic, i ens SALVEU. Acabeu aquesta vostra obra, al llarg de tota la nostra història.

Apo4- Sou digne de glòria, Senyor, Creador de tot, i l’Anyell, que ha obert el document, i ha comprat amb la sega SANG, gent de tota tribu.

Dimecres 4art

Déu ens coneix des de les entranyes de la mare, i ens porta al Regne del seu Fill, que ho ha reconciliat tot amb la seva SANG.

S138- Has penetrat el meu cor, Senyor, no em puc ESCAPAR de Tu. Ho diem amb Jesús, l'Estimat.

(id)- Et dono gràcies perquè m’has fet tan admirable. Mira que no vagi per camins d’idolatria, i guia’m, en aquest món, per CAMINS ETERNS.

Col 1- Déu ens porta al Regne del Fill estimat, en qui tenim el Rescat. Ell és la primícia dels qui retornen d’entre els Morts. 

Dijous 4art

Desig de dir un Càntic nou, per la Victòria del Rei (Jesús) i el Poble (nosaltres), ja que Déu ha instaurat el seu Regne

S143- Déu, que ens ensinistra al combat contra el mal, és la Muralla que ens SALVA.

(id)- Desig de dedicar un Càntic Nou, per la VICTÒRIA donada als fills i les filles, amb les sitges, els ramats, i tots els béns materials, lluny dels enemics.

Apo11- Gràcies, perquè Déu ha instaurat el seu REGNE, recompensant els seus servents, petits i grans. És l’hora de la VICTÒRIA, ja que l’acusador ha estat expulsat per la Sang de l’Anyell.

Divendres 4art

Proclamem ara el CANT NOU pel Regne que Déu ha instaurat. Adorem-lo amb totes les nacions.

S144- (Doxologia final del salteri, pel Regnat Universal de Déu): Lloança a Déu que té una grandesa sense límits, i que estima entranyablement. El seu REGNE (l'esmentem 3 vegades al mig del salm) és: potent, magnífic, i perenne.

(id)- Déu sosté els qui estan a punt de CAURE, penjats en totes les "creus" dels temps, ja que les seves obres són d’amor.

Apoc 15- Les obres de Déu són grans i admirables, Ell és l’Únic Sant. Totes les nacions, un dia, vindran a adorar-lo.