CESAREA DE FELIP  (Banias s.III aC) lloc antic de cultes cananeus i romans

Banias (en grec : Πανείας Pāneiás , en àrab : بانياس الحولة, en hebreu : בניאס) és un jaciment arqueològic de l'antiga ciutat de Cesarea de Filipo, situat al peu de la muntanya Hermón . La ciutat estava situada a la regió coneguda com "Panion", consagrada al déu grec Pan , de qui va rebre el seu nom. Herodes Filipo II , fill d' Herodes el Gran , va ampliar i enriquir la ciutat, donant-li el nom de Cesarea en honor del César , al que va afegir 'de Filipo' per distingir-la de Cesarea Marítima, ciutat portuària de la MediterràniaWikipedia.

Nínxols antics dedicats als déus

 

 

Nínxol d'Hermes

 

Restes de la
ciutat antiga
Nínxol de Nemesis

 

Plànol del
culte

als déus grecs i
romans
 

 

Bíblia
Mc 8, 27-34 27
"Jesús, amb els seus deixebles, se'n va anar als pobles del voltant de Cesarea de Filip, i pel camí els preguntava: «Qui diu la gent que sóc jo?»
    Mt  16, 13-24 diu que va ser a la mateixa Cesarea.
    Lc 9,20 no esmenta el lloc.
    Jn no en parla.

És la pregunta clau en l'evangeli de Mc.  Per això està al centre del seu evangeli.
El que es proposa Mc en escriure l'evangeli és confessar que Jesús és el MESSIES, el FILL de DÉU (Mc 1,1). Fins ara feia callar els deixebles quan es feien preguntes sobre Ell, i els dimonis que el deien Fill de Déu. Ara és Ell qui ho pregunta, i després que Pere l'ha confessat, diu que haurà de patir, Ell i qualsevol que vulgui ser deixeble seu.

Reflexió
Jesús fa la pregunta en aquest lloc on encara s'hi veneraven el ídols, perquè descobrim que, malgrat la senzillesa del seu comportament, Ell és el nostre Messies, enviat per Déu, el Pare, perquè des del nostre costat ens ensenyi el camí de SALVACIÓ, de canvi de formes d'actuar, el camí d'estimar-nos com Ell ens ha estimat. No tinguem altres déus.

Dibuix
dels temples i restes
de la ciutat romana
       

 

CESAREA DE FELIP  una  de  les  diverses  FONTS DEL JORDÀ

El Jordà (àrab: نهر الأردن, nahr al-Urdunn) és un riu de Palestina de 320 km de longitud total, que ocupa la part més baixa d'una fossa tectònica. Neix en les muntanyes de l'Antilíban, en els contraforts septentrionals del turons del Golan, des d'on flueïx cap al sud fins a desembocar en el Mar de Galilea. Desguassa d'aquest llac pel seu costat sud, dirigint-se cap a la seva desembocadura final, al Mar Mort. El riu travessa els estats del Líban i Israel, servint de frontera entre aquest últim estat i Jordània. La zona de la vall del riu Jordà és famosa perquè és la zona del planeta que està situada més per sota del nivell del mar. Aquí s'hi situa Jericó, la ciutat més antiga del món. I, finalment, el desert de Palestina, situat al sud del país entre el Sinaí i el desert de Jordània. Wikipedia.

Fonts

del

 riu

Jordà

 

 

Cova de Pan on llençaven les víctimes

 

Nínxol de Pan
Lloc del temple d'August

 

 

 
   

 

Pel fet que les aigües del riu Jordà són molt cobejades per Israel, quan arriben al lloc del Baptisme de Jesús, prop de Jericó, estan ja molt brutes.
Això fa que n'hi ha que prefereixen repetir el ritus del bateig aquí, al lloc on el riu neix. El Bateig ens fa néixer de nou.