N 7- Durada 3'30 minuts

Oh Emmanuel, Rei i legislador nostre, esperança i salvació de les nacions, veniu a salvar-nos, Senyor Déu nostre