3 - Ària  (tenor) 4’51”

  L’amor ensenya dolçament amb
  passes suaus, 
 
al seu ben amat.

  Com la núvia s’omple de joia al
  veure  el seu espòs

  Així tos els cors es giren envers
  Jesús.