4 - Coral  1’18”

  Pinceu les cordes de la lira, i
  deixeu que soni la dolça música de
  l’alegria i de la joia.

  Que jo pugui viure sempre en
  l’amor del Nen Jesús.

  Cantem i saltem, fem crits d’alegria
  i de triomf

  Donem gràcies a Déu perquè és
   gran el Rei de la glòria.

 

 

  
Nen Jesús de la Chartreuse