8 - Coral  0’35”

   Lloança a Déu Pare,

   Lloança a Déu, el seu Fill únic.

   Lloança a Déu, Esperit Sant

   Pels segles dels segles .