N 1- Obertura  2'48 minuts

Vine  ara Salvador dels gentils.
Infant conegut com a fill de
 la verge.
El mon sencer es meravella que Déu hagi ordenat un naixement com aquest per a Ell