2 - Recitatiu (tenor) 1’ 20”     

    El Salvador ha vingut ,
   
I fent seves la nostra carn i la
    nostra sang,
   
Ens accepta  com germans seus.
   
Oh, perfecció suprema
   
Que és el que no has fet  per
    nosaltres ?
   
I que és el que no fas cada dia per
    els teus?
   
Vens, i fas resplendir  la teva la
    teva llum
   
En tota la teva divina Gràcia