5 Ària (soprano) 3’47”

    Obre’t de ple, cor meu
   
Perquè Jesús vingui i s’hi
    instal·li
   
Malgrat  sóc pols de la terra,
   
Ell no vol renunciar a veure la
    seva  joia en mi,
   
I habitar en mi

   
Oh que feliç seré aleshores.