Ave generosa  4'37

Forma part dels més de 70 cants litúrgics que Hildegarda va composar sense haver rebut cap educació musical

Miniatura del llibre Scivias, una de les tres grans obres profètiques d'Hildegarda.

Ave, generosa,
gloriosa et intacta puella,
tu pupilla castitatis,
tu materia sanctitatis.
que Deo placuit.

Nam haec superna infusio
in te fuit,
quod supernum verbum
in te carnem induit.

Tu candidum lilium,
quod Deus ante omnem creaturam
inspexit.

O pulcherrima et dulcissima;
quam valde Deus in te delectabatur!
cum amplexione caloris sui
in te posuit ita quod filius eius
de te lactatus est.

Venter enim tuus gaudium habuit,
cum omnis celestis symphonia
de te sonuit,
quia, virgo, Filium Dei portasti
ubi castitas tua in Deo claruit.

Viscera tua gaudium habuerunt,
sicut gramen super quod ros cadit
cum ei viriditatem infudit:
ut et in te factum est,
o mater omnis gaudii.

Nunc omnis Ecclesia in gaudio rutilet
ac in symphonia sonet
propter dulcissimam virginem
et laudabilem Mariam
Dei genitricem. Amen.

Déu vos salve,
noble i gloriosa verge,
tu ets pupil·la de la castedat,
substància de la santedat,
que vau plaure a Déu.

Car aquesta infusió celestial
va tenir lloc en tu,
puix que el Verb celestial
en tu es va revestir de carn.

Tu ets el lliri blanc,
que Déu, per davant tota altra criatura,
va esguardar.

Oh bellíssima i dolcíssima,
com es complaïa Déu en tu!
puix que amb el seu escalf
et va envoltar,
i així vas alletar el seu Fill.

El teu ventre va exultar,
quan tota l'harmonia celeste
amb tu va ressonar,
perquè, oh Verge, vas portar el Fill de Déu,
quan la teva castedat resplendia davant d'Ell.

Les teves entranyes exultaren;
com fa l'herba sobre la qual cau la rosada
perquè li infon la verdor;
igualment va ser fet en tu,
o Mare de tota joia.

Que tota l'Església rutili de goig
i ressoni harmoniosament
per Maria, Verge dolcíssima
i digna de lloanca,
Mare de Déu. Amén.