Ignis Spiritus  4'50
Seqüéncia a l'Esperit Sant
 

 

Miniatura expressant
la fecunditat del foc

O ignis spiritus paracliti.
vita vite omnis creatue,
sanctus es vivificando formas.
Sanctus es ungendo periculose fractos;
sanctus es tergendo
fétida vulnera.

O spiraculum sanctitatis.
o ignis caritatis,
o dulcis gustiis in pectoribus
et infusio cordium
in bono odore virtutum.

O fons purissimus,
in quo consideratur
quod Deus alienos colligit
el perditos requirit.

O lorica vite et spes compaginis
membrorum omnium,
et o cingulum honestatis,
salva beatos.

Custodi eos
qui carcerati sunt ab inimico.
et solve ligatos
quos divina vis salvare vult.

O iter fortissimum
quod penetravit omnia;
in altissimis et in terrenis
et in omnibus abyssis
tu omnes componis et colligis.

De te nubes fluunt.
ether volat,
lapides humorem habent,
aquae rivulos educunt.
et terra viriditatem sudat.

Tu etiam semper educis doctos
per inspirationem sapientie
letificatos.

Unde laus tibi sit,
qui es sonus laudis,
et gaudium vitae,
spes et honor fortissimus
dans premia lucis.
O foc de l' Esperit confortador,
vida de la vida de tota la creació.
Sou sant infonent vida a les coses.
Sou sant ungint als malferits,
sant purificant
les nafres fètides.

Alè de santedat,
foc de l' amor,
o gust dolç dins el pit,
infós en els cors
amb el perfum de les virtuts.

Font puríssima,
en la qual es mostra
com Déu aplega els desencaminats
i cerca els qui s' han perdut.

Cuirassa de vida i esperança d' unió
 de tots els membres,
cinyell d' honestedat,
salveu els benaurats.

Guardeu els qui
són presoners de l' enemic,
i deslliureu els encadenats,
als quals vol salvar el poder diví.

O camí fermíssim,
que ho travesseu tot,
al cel i a la terra
i en tots els abismes,
vós tot ho feu i aplegueu.

Per vós els núvols corren,
l' aire vola,
les pedres tenen humitat,
els rierols surten de les deus,
i la terra traspua la verdor.

Vós sempre heu guiat els doctes,
alegrats
per la inspiració de la saviesa.

Així doncs, lloança a vós,
que sou so de lloança
i goig de vida,
esperança i honor suprem,
tot atorgant els dons de la llum.