Viridisima virga 3'14
La fertilitat de Maria confereix una nova vida als reialmes animal i vegetal, i per la joia de contemplar l’acció divina, condueix els homes cap a Déu.Miniatura on es veu el cap d' un vell en el ventre de l' àngel que té una dona al costat.
Al peu de totes les pintures hi ha un rectangle amb la figura d' Hildegarda

O viridissima virga ave,
que in ventoso flabro sciscitationis
sanctorum prodisti.

Cum venit tempus
quod tu floruisti in ramis tuis:
ave. ave sit tibi,
quia calor solis in te sudavit
sicut odor balsami.
 
Nam in te floruit pulcher flos
qui odorem dedit omnibus aromatibus
que arida erant.
Et illa apparuerunt omnia
in viriditate plena.

Unde celi dederunt rorem super gramen
et omnis terra leta facta est,
quoniam viscera ipsius
frumentum protulerunt,
et quoniam volucres caeli
nidos in ipsa habuerunt.

Deinde facta est esca hominibus.
et gaudium magnum epulantium:
unde, o suavis virgo,
in te non deficit ullum gaudium.

Haec omnia Eva contempsit.
Nunc autem laus sit altissimo.
 

Déu vos salve, rama verdejant,
que vau sorgir del buf del vent
que cerquen els sants.

Quan va arribar el temps
en què van florir les vostres rames;
Déu vos salve, Déu vos salve sigui a vós
perqué la calor del sol en vos va traspuar,
com a olor de bálsam;

Ja que de vós va florir una bella flor,
que ha donat fragancia a totes les aromes
esbafades.
I tot va recobrar
la plena frescor.

Per aixó del cel va caure la rosada sobre l'herba,
i la terra sencera se'n va alegrar,
perqué les seves entranyes
van donar blat,
i els ocells del cel
hi van fer llur niu.

Així, va esdevenir aliment per ais homes i gran goig per ais que en mengen.
Per aixó, oh dolca Verge,
en vós no manca cap goig.

Tot aixó Eva ho havia refusat.
Ara però, sigui lloat l'Altíssim.