N 1- Durada 6' minuts

Altíssim, Omnipotent, bon Senyor, teves són les lloances, la glòria, l’honor i tota benedicció. Només a tu, Altíssim, escauen, 
i cap home no és digne d’anomenar-te.