N 2- Durada 3'40 minuts

Lloat siguis Senyor meu, amb totes les teves criatures, especialment missenyor el germà sol, amb el qual, fent el dia ens il·lumines, i és bell i radiant, amb tanta d’esplendor, que de Tu, Altíssim, ens és un signe clar.