N 3- Durada 1'06 minuts

Lloat siguis Senyor meu per la germana lluna i les estrelles, 
que al cel formares, clares, precioses 
i belles