N 7- Durada 4'25 minuts

Lloat siguis Senyor meu per la nostra germana, la mare terra, la qual ens nodreix i ens governa i lleva tants de fruits amb flors acolorides i amb herba