N 9- Durada 3'40 minuts

Lloat sigueu Senyor meu, per aquells qui perdonen pel teu amor, i suporten malaltia i tribulació. Benaurats els qui la suportaran en pau, perquè Tu, Altíssim, els coronaràs