9.- zenb.Iraupena: 340 (minutu)

Aintza zuri, ene Jauna, zure maitasunagatik barkatzen dutenengatik, gaixotasuna eta atsekabea jasaten dutenengatik. Zorionekoak bakean jasaten dutenak, zuk, Goi-goiko horrek, koronatu baitituzu.