CANTATA   Nº 61

 

       La Cantata nº61, fou donada per primera vegada a la Capella de la cort de Weimar, el I diumenge d’Advent, dia 2 de desembre de l’any 1714.
Des  de l’obertura fins a l’Amen és l’expressió joiosa de l’espera de Déu.

     En el primer moviment, Bach posa música a la primera estrofa d’un cèlebre coral de Luter “Vine ara ...”  
     E
l Recitatiu (2), anuncia la vinguda del Senyor.
     I com que aquesta classe d’amor demana una resposta, el solista donant veu als fidels que escolten, fa la pregària de tots ells, 3 (ària de tenor) demanant la puresa de l’Església.

     En el Recitatiu del baríton (4), apareix Jesús que truca a la porta  (aquí la música es d’una particular bellesa)

     En el nº5, els creients, en la veu de la soprano conviden Jesús a entrar .

   L’Amen final deixa els fidels en l ’espera atenta del retorn del Senyor.