CANTATES  LITÚRGIQUES  de  J.S.Bach

 

CANTATES litúrgiques

 

Les cantates litúrgiques de Bach compostes setmana rera setmana per domar relleu a les lectures bíbliques en la Litúrgia luterana dominical, per enriquir les homilies i per donar relleu als principals serveis religiosos de les festivitats, ens ofereixen un únic i incalculable tresor, ja que contenen una de les més consistents, bells, i variades músiques, que mai s’hagin compost.

La totalitat d’aquestes cantates litúrgiques forma un corpus de treball que pot ser considerat com una de les més glorioses obres de la música europea de tots els temps.

Encara que estan basades en la litúrgia luterana la seva música porta per ella mateixa un missatge universal d’esperança i de fe que pot arribar al fons de cada un de nosaltres sigui quina la cultura, religió, o coneixements musicals.

El primer biògraf del músic deia: “la música de Bach no és només agradable de sentir, com la de molts altres compositors. En Bach som transportats a les regions de l’ideal, cap a allò que és sublim. No ens acapara l’atenció momentàniament el que és bonic i agradable dins de l’art, sinó que la fa créixer dins nostre i l’eixampla, gràcies al poder del seu efecte, i a mesura que l’escoltem els seus tresors continuen sense exhaurir-se. Cada vegada ens ofereixen noves belleses que estimulen la nostra total admiració com més el coneixem”.