També

pregant

ofereixes

l'amor

que

 cura  

 

Preguem Déu en estreta comunió amb tots els qui arreu del món i al llarg de tota la història han hagut de sofrir i continuen sofrint els estralls d’una guerra. 

-Perquè no és "en la força dels cavalls que es complau el Senyor ni en els peus lleugers del guerrer", preguem Déu que mogui l’Església a condemnar decididament qualsevol tipus de violència que atempti contra la vida humana. 

-Perquè el Senyor "es complau en els qui creuen en Ell, en els qui confien en el seu amor", preguem Déu que mogui el món sencer a expressar la seva solidaritat amb el poble iraquià que lluita per sobreviure enmig de fortes sancions econòmiques, interessos geopolítics i retallades dels drets i llibertats més essencials. 

-Que el Senyor que "conforta els cors desfets i embena les  ferides", ens faci portadors de pau, promotors de diàleg, i defensors de la diplomàcia internacional, a fi d’aturar la venda d’armes i la seva fabricació. 

-Que el Senyor que "sosté els desvalguts i abat els injustos fins a terra", empari els pobres, els qui ploren, els qui moren sota l’efecte de les armes de destrucció massiva, els qui sobreviuen sotmesos a règims dictatorials i despòtics. 

-Que el Senyor que "manté la pau al seu territori i el sacia amb la flor del blat", ens ensenyi a promoure i defensar el do de la vida de tota amenaça de violència, especialment de la violència exercida contra els més febles: els ancians, els moribunds, els discapacitats i els no-nascuts. 

Pare de bondat, escolteu aquesta pregària i ensenyeu-nos a afinar l’oïda de l’esperit, a fi que la vostra voluntat pugui sonar dins el cor de la humanitat sencera amb les notes de la PAU. Per Crist Senyor nostre.

 

Obrim el cor a Déu que va voler fer-se present enmig dels homes per omplir-nos d’alegria amb la seva benedicció.  

-Per l’Església. Perquè s’interessi per promoure una veritable conversió ecològica que respecti el designi de Déu sobre la seva creació. 

-Pels qui estan presos i pels responsables de les institucions penitenciàries d’arreu del món. Pels detinguts que viuen la seva reclusió en condicions infrahumanes, amuntegats i desposseïts de la seva dignitat, perquè es cerquin urgentment solucions.

 -Per tots els qui frueixen d’unes vacances i pels qui en aquests dies d’estiu treballaran més intensament a fi que uns altres puguin tenir aquests dies de descans, perquè uns i altres ho visquem amb esperit solidari. 

-Per tots els qui arreu i de tots els països ens apleguem al voltant del vostre altar. Perquè saciats de l’amor que hi rebem, tornem al treball, a la joia o a la tristesa que potser ens espera, segurs de saber-nos en tot i en cada lloc acompanyats per Vós. 

Déu i Pare de tots, vetlleu perquè aquest dia sigui per a tothom una veritable benedicció, perquè escoltem la veu d’Aquell que vau enviar al món, perquè el coneguem i el seguim. Per Crist, Senyor nostre.                             

                           ***************************************************************************

  Preguem Déu, el nostre Pare, que espera de nosaltres, cada dia, que li demanem confiadament.

-Preguem per una Església macroecumènica on la diversitat d’esglésies particulars i religions pugui entrar en diàleg recíproc i respectuós sabent-nos unitat en la diversitat.

-Preguem per la consciència ecològica dels homes i dones del nostre món. Per una societat on la natura sigui recreada, valorada, transformada i considerada com a casa de tots.

-Preguem pels països del món on la pau és brutalment contradita pels efectes de conflictes crònics i sagnants, perquè ben aviat aconsegueixin la pau. 

-Preguem per totes les famílies que viuen en situacions d’extrema pobresa a causa d’un capitalisme salvatge i dictatorial. Per tots els qui experimenten la necessitat d’emigrar per falta d’oportunitats de treball, perquè els qui tenen poder s’adonin del mal que fan. 

-Per totes nosaltres que en el nostre amor pel Crist volem deixar-ho tot als peus d’aquest altar. Que per la participació en la taula de l’Eucaristia Déu ens faci veritablement pobres i dòcils al seu Amor.

Oh Déu, concediu-nos que aquest dia sigui per a tots un dia de joia i de perdó a fi que, per la vostra gràcia, descobrim el rostre de l’Amor. Per Crist, Senyor nostre.  

              ***************************************************************************  

Preguem Déu que es manifesta en tot i per tot, i es fa proper a nosaltres.  

-Per l’Església. Perquè cada dia sigui més evangèlica. Per la seva descentralització. Perquè es concedeixi més capacitat de decisió a les Conferències episcopals nacionals. 

-Pel homes i dones d’arreu que són negats en la seva cultura, en la seva manera de viure, en la saviesa de la seva tradició, en la seva significació antropològico-política en el món, perquè aviat puguin viure els seus drets amb llibertat.  

-Pels ancians que viuen en residències. Pels malalts. Pel personal mèdic i sanitari que s’ocupa de tots ells, perquè tots rebin la recompensa promesa.  

-Preguem pels qui cada dia moren, perquè en el començament d’eternitat que s’esdevé amb la mort, Déu ens faci el goig de veure definitivament acomplerta la plenitud que ens ha cridat a viure.  

-Per tots nosaltres. Que la participació en el cos i la sang del Crist ens donin la joia de pensar que tot allò que haguem pogut perdre temporalment ho haurem guanyat en l’eternitat de Déu.  

Pare de bondat i Déu de tota provisió, santifiqueu les nostres obres i  pensaments, a fi que puguem dir-nos servents vostres ara i per tota l’eternitat. Per Crist, Senyor nostre.  

         ***************************************************************************  

Preguem Déu, Senyor del cel i de la terra, que en Crist ha volgut revelar-nos els designis del Regne.

-Pel Sant Pare, bisbes, preveres i diaques. Perquè fomentin desinteressadament el sentit comunitari en l’Església, afavorint l’exercici de qualsevol ministeri eclesial per part dels laics adequadament preparats.  

-Per la nostra societat. Perquè tothom hi tingui cabuda sense consideració de raça, edat, nacionalitat, orientació sexual, estat de vida o posició social.  

-Pels joves amb deficiències psíquiques, físiques o sensorials. Per tots els qui viuen discapacitacions sense poder entendre per què, perquè l’estimació dels que els envolten faci menys feixuga la seva càrrega.  

-Pels germans que aquests dies han mort, perquè Déu ens faci el do de copsar com en el silenci de cada nova mort ressona calladament la paraula poderosa de la Vida. 

-Per tots els qui ens apleguem al voltant de la vostra taula. Perquè en les hores de lassitud o defalliment, continueu essent el nostre sosteniment i el nostre repòs.  

Oh Déu, que amb la cura d’una mare vetlleu per tot el que té una guspira de vida, tingueu-nos sempre a prop vostre i beneïu-nos amb el do de l’Amor.  

                  ***************************************************************************  

Preguem Déu, el nostre Pare, que en el Crist ha volgut fer-se germà de tots els homes.  

-Per l’Església Universal. Perquè reconegui la importància de les Esglésies locals en el món i faciliti que s’hi proclami la Paraula de manera que pugui comprendre's en les cultures locals.  

-Pels laics. Pels qui s’esforcen a compartir i expressar la seva fe en els diferents actes culturals i socials que preparen i que duen a terme en els locals parroquials a fi d’envigorir la vida cristiana dels barris.  

-Pels homes i dones que en el nostre món viuen satisfets de si mateixos i opacs a l’admiració, la sorpresa o l’amor intens.

-Per la pau. Pels directius i personal responsable dels centres dedicats a inventar i dissenyar noves armes. Perquè prenguin consciència que també la recerca militar és responsable directa de la guerra. 

-Vós, Senyor que sou benèvol i humil de cor i heu promès als qui us segueixen un jou suau i una càrrega lleugera, alleugeriu el pes de les nostres culpes, i que per la participació en aquesta eucaristia esdevinguem magnànims i complaents amb tothom.  

Pare de tots, escolteu la nostra pregària i ensenyeu-nos a caminar sota la vostra presència amb la mirada serena i el pas segur. Per Crist, Senyor nostre.  

               ***************************************************************************  

Preguem Déu que mai no es cansa d’estimar-nos  

-Per una Església en constant renovació, en constant diàleg i recerca del bé comú, perquè respecti la diversitat d'experiències de fe i anàlisis teològiques.  

-Per la nostra societat que viu immergida en el soroll i en la pressa. Perquè la remor interior, tènue, fràgil però certa, de l’esperança cristiana, ompli de sentit la seva vida.  

-Pels homes i dones que amb la seva vida ens mostren que és possible crear espais entre els individus i els pobles per a trobar-se i avançar junts pels camins de la pau, perquè el seu treball no sigui inútil.  

-Per tots els qui han mort. Us preguem que acolliu la seva vida exhaurida ja en el temps, que ara s’obre a l’eternitat d’amor que ens guardeu. Enfortiu els seus familiars amb la certesa interior que ells viuen per sempre de la vostra plenitud. Preguem.  

-Per tots nosaltres aplegats al voltant de la taula de l’Eucaristia. Que per ella aprenguem a comunicar amb la vida l’escalf de la fe.  

Déu i Pare de tots, feu-vos proper als homes per tal que puguem sentir la certesa que no sou lluny de nosaltres, sinó que nosaltres som en Vós. Per Crist, Senyor nostre.  

                    ***************************************************************************  

Preguem Déu que mai no es cansa de perdonar el qui sincerament es penedeix 

-Pels teòlegs que s’esforcen a fer entrar en el pensament de l’Església les qüestions del món, mostrant la seva serietat i indicant el seu impacte previsible. Perquè la seva tasca no sigui condemnada al silenci.  

-Per la pau. Per la seva consolidació definitiva a l’Orient Mitjà, a Terra Santa, a l’Àfrica i en tots els països sotmesos als assots del terrorisme, perquè el Senyor que tot ho pot, mogui el cor dels qui les provoquen.  

-Perquè cessin arreu del món les inversions en recerca i desenvolupament militar i es potenciï el desenrotllament d’una tecnologia, capacitat humana i recursos, al servei dels més petits i dels exclosos. 

-Pels nostres familiars i pels nostres amics. Pels qui viuen lluny de la seva terra. Pels qui malviuen en les nostres places i carrers. Pels qui estan malalts. Pels qui ploren. Pels qui pateixen divisions i trencaments, perquè el Déu que consola, se’ls faci ben present.  

-Per tots els qui ens apleguem entorn d’aquesta taula. Que per l’aliment que en ella se’ns dóna, redescobrim la font originària de la vertadera llibertat. 

Pare dels pobres, escolteu la nostra pregària i feu-nos créixer en amor, en comprensió i en profunda comunió amb tot el que existeix. Per Crist, Senyor nostre.  

                   ***************************************************************************           

Obrim el cor a Aquell que s’ha fet la nostra Pau. Obrim-lo a Crist que ens dóna plenitud d’humanitat i de joia. 

-Per l’Església. Perquè es comprometi seriosament a dialogar amb sinceritat i paciència amb les diferents tradicions, sense considerar la diferència com a un mur impossible de superar.  

-Pel món sencer. Perquè a ningú no li sigui negada la terra, font de subsistència especialment per als països més pobres, en benefici de la possessió privada i privativa dels grans terratinents. 

-Perquè la pau sigui una benedicció per a tots en el nostre món. Perquè habiti especialment en l’ànim de les noves generacions i tingui com a fonament la justícia i el perdó, la veritat i la misericòrdia. 

-Pels nostres germans, amics i familiars difunts. Perquè Déu ens faci el do de sentir del cert que més enllà de la dolorosa separació, la mort esdevé en Ell, la unió completa amb l’Amor. 

-Per tots els qui ens apleguem entorn d’aquesta taula. Que per l’aliment que en ella se’ns dóna, redescobrim la font originària de la veritable llibertat. 

Déu i Pare de tots, feu-vos proper als homes per tal que puguem sentir la certesa que no sou lluny de nosaltres, sinó que nosaltres som en Vós. Per Crist, Senyor nostre.

++++++++++++  

Preguem Déu, el nostre Pare, que espera de nosaltres, cada dia, que li demanem confiadament. 

Perquè l’Església Universal no es cansi d’anunciar al món sencer la potència i la bellesa de l’Evangeli de la Vida. 

-Perquè el nostre temps assisteixi i encoratgi el desenrotllament d’una consciència ecològica lúcida i compromesa. 

-Pels nostres germans d’arreu del món. Perquè en les seves vides s’expressi, contínuament, la victòria de l’Amor. 

-Per tots els qui sofreixen a causa de la misèria i de l’abandó. Per tots els qui lliuren la seva vida en favor d’ells. Per tots els homes i dones que la història ha conegut i continua coneixent com a testimonis de pau. 

-Per tots nosaltres aplegats al voltant de la taula de l’Eucaristia. Que per ella aprenguem a comunicar amb la vida l’escalf de la fe. 

Oh Déu, concediu-nos que aquest dia sigui per a tots una veritable benedicció a fi que, per la vostra gràcia, descobrim el rostre de l’Amor. Per Crist, Senyor nostre.

 

++++++++++++

 

Preguem Déu que es manifesta en tot i per tot, i es fa proper a nosaltres. 

-Per l’Església. Per una integració real dels centres d’esplai i agrupaments d’escoltes en els organigrames parroquials. 

-Pel món. Perquè tots els estats actuïn amb justícia en les seves relacions recíproques i augmentin el percentatge en la producció internacional i agrícola dels països en desenvolupament. 

-Per la creació sencera. Per la preservació de la seva bellesa natural. Per una explotació respectuosa i controlada dels recursos naturals.  

-Per nosaltres que ens hem aplegat al voltant de la taula que ens ha parat el Crist. Que seguint les seves petjades, restem atents dia rera dia a l’impuls de l’Esperit. 

Pare de bondat i Déu de tota provisió, santifiqueu les nostres obres i  pensaments, a fi que puguem dir-nos servents vostres ara i per tota l’eternitat. Per Crist. Senyor nostre. 

 

++++++++++++ 

 

-Per l’Església diocesana de Barcelona i per tots els qui s’hi apleguen. Perquè hi creixi la voluntat de dur a terme una praxi pastoral animada per un esperit convençut, enèrgic i coratjós.  

-Pel tots els homes d’arreu del món. Pel respecte mutu de les opinions de tots. Per una política econòmica i social fonamentada en un intercanvi obert, sense opressió ni prevaricació.   

-Per les dones que arreu del món són víctimes de la guerra, explotades a la llar, alienades culturalment, sotmeses políticament, esclavitzades productivament o apartades religiosament. Perquè els sigui reconegut i restituït el dret de la igualtat. 

-Per tots nosaltres. Feu-nos agraïts, Senyor, per la Taula que ens pareu cada matí. Que per ella visquem en una fonda comunió amb Vós. 

Oh Déu, que amb la cura d’una mare vetlleu per tot el que té una guspira de vida, tingueu-nos sempre a prop vostre i beneïu-nos amb el do de l’Amor. 

++++++++++++ 

Lloem Déu, Creador i Senyor de tot, pel do de la vida i adrecem-li la nostra pregària. 

-Per les Esglésies particulars esteses d’Orient a Occident. Pel  recolzament mutu de totes elles en el comú esforç per enderrocar l’egoisme, la prepotència, l’odi i la violència en el món.  

-Pel món. Pel desmental.lament dels arsenals, bombes i rampes de llençament de les anomenades potències nuclears. 

-Pels joves que cerquen d’obrir-se camí en els països subdesenvolupats. Per la seva educació i el seu futur laboral. Per la Universitat de Uelé (a la República Democràtica del Congo) amb serioses dificultats per a trobar un professorat i infrastructura avinents. Per tots ells. 

-Per tots els qui arreu del món són torturats físicament o psicológica. Pels qui són assassinats amb fins politics de coacció pels governs o per altres organismes. Pels qui ploren per causa d’un tracte cruel, inhumà i degradant. 

 -Per tots els qui ens trobem celebrant la festa de l’Eucaristia. Que per ella aprenguem a comunicar el sentit i l’esperança que la gent necessita escoltar.  

Pare de bondat, beneïu la nostra pregària amb el do de la Pau. Feu-nos sentir de veritat la promesa que res en el món ens pot prendre la vostra Pau. Per Crist, Senyor nostre. 

 

++++++++++++ 

Preguem Déu que mai no es cansa d’estimar-nos 

-Per l’Església en els països de missió. Perquè obtingui els recursos necessaris per poder ajudar les cultures indígenes a preservar la pròpia identitat i a mantenir les pròpies tradicions. 

-Per la recuperació i acompliment de les observacions que van ser proposades en la creació del nou ordre econòmic internacional a favor dels estats i països més pobres del món. 

-Per la nostra Europa, i per tots els qui hi vivim. Perquè creixi recolzada en els valors fonamentals i exclogui, decididament, els qui fomenten la marginalitat i l’opressió. 

-Pels homes i dones condemnats a mort. Per l’abolició de la pena capital en els Estats que encara avui la mantenen. Pels qui la ordenen i pels qui l’executen.  

-Per tots nosaltres que som al voltant d’aquesta taula. Perquè portem sempre en el cor l’alegria de ser per a Déu, seguint les petjades del Crist. 

Pare de tots, escolteu la nostra pregària i ensenyeu-nos a caminar sota la vostra presència amb la mirada serena i el pas segur. Per Crist, Senyor nostre. 

++++++++++++ 

Preguem Déu, el nostre Pare, que cada dia ens mostra el camí de la Veritat i la Vida. 

-Perquè l’Església Universal no resti indiferent a la situació de les Esglésies particulars més pobres i s’esforci encara més a compartir amb elles els propis recursos.  

-Per la pau al món. Perquè sigui promoguda entre les classes socials, races, llengües i mentalitats diverses. Perquè es consolidi per a tots. 

-Perquè tant el Fons Monetari Internacional, com el Banc Mundial, obrin els ulls davant l’amenaça real de la fam al món, que dia rera dia deixa milers de milions de morts i desplaçats. 

-Pel do de la vida. Perquè sigui promoguda i defensada contra tota amenaça de violència, especialment la violència contra els més febles; els ancians, els moribunds, els discapacitats i els no-nascuts. 

-Per nosaltres que, una vegada més venim a celebrar la festa de l’Eucaristia. Perquè tota la nostra vida canti amb agraïment el do que Déu ens fa en el Crist. 

Pare de bondat, escolteu aquesta pregària i ensenyeu-nos a afinar l’oïda de l’esperit, a fi que la vostra voluntat pugui sonar dins nostre. Per Crist Senyor nostre.