CURS DE SALMS EN VÍDEOS

CURS DE SALMS

Primera classe
INTRODUCCIÓ:

  Com es comança a formar el
  llibre dels salms.
  Grups de salms.
  Explicació dels grups que
  formen la 1a part del salteri
  (salms1-50) 

 

CURS DE SALMS

Segona classe
INTRODUCCIÓ:

  Grups del llibre dels salms
  Explicació dels grups que
  formen la 2a part del salteri
  (salms 51-150) 

 

CURS DE SALMS

Tercera classe
GÈNERES LITERARIS:

  Els salms vistos per famílies: Súpliques, Accions de gràcies, del Rei o Messiànics, de Jahvè Rei, d' Aliança, de Pelegrinatge, de l' Hoste que es queda a la nit al Temple, Sapiencials, i de Lloança  (salms 1-150) 

 

CURS DE SALMS

Quarta classe
Els salms de l' HALLEL:

  Els salms que els jueus diuen en el Sopar Pasqual, i que també Jesús va dir. 
Salms d' ALIANÇA (49-80 i 77-104-105-113-117 i 134-135)Salms d' acció de gràcies (114-115)
Salms de LLoança (112-116) 

 

CURS DE SALMS
Cinquena classe


Salms d' Acció de gràcies, completant els que ja vam explicar amb els de l' Hallel
(114 i 115):

Salms 9, 17, 29, 39, 65, 84, 91, 102, 106

 

CURS DE SALMS
Sisena classe


Salms de LLOANÇA, completant els que ja vam explicar amb els de l' Hallel (112 i 116):

Salms 8, 32, 64, 103, 137, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 155

 

CURS DE SALMS
Setena classe


Salms del Messies Rei, que nosaltres apliquem a Jesús, mentre que pels jueus el rei per antonomàsia és David:

Salms: 2, 19, 20, 44, 71, 88, 100, 109 (a la propera xerrada s'explicaran els salms que falten: 131, 143)

 

CURS DE SALMS
Vuitena classe


Final dels Salms del Messies Rei (131, 143) i Salms que parlen de la intimitat amb Déu, o Salms de
l' HOSTE del temple, que hi passa la nit pregant:

Salms:  15,  26,  35(v6-13),  61,  62, 72v23-28),  90

CURS DE SALMS
Novena classe


Salms de JAHVÉ REI, que parlen de Déu com a Rei de l' Univers (natura) i de les persones (societat),  com a Pator que guia, Roca que recolça, Victoriós en la lluita, etc:

Salms:  22, 23, 28, 46, 67, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99

CURS DE SALMS
Desena classe

Salms de la FELICITAT. En els salms Déu és la font de la felicitat:
Salms:  1, 2, 31, 32, 33, 39, 40, 64, 83, 88, a la primera part del salteri, troben la felicitat en el "refugiar-se" en Déu.
Salms: 93, 105, 11, 118, 126, 127, 136, 143, 145, a la segona part del salteri, troben la felicitat en fer la voluntat de Déu.

Salms SAPIENCIALS que parlen de la saviesa de la vida. Salms: 1, 18, 24, 31, 33, 36, 38, 48, 51, 52, 57, 74, 75, 81, 89, 93, 110, 111, 118, 138

CURS DE SALMS
Oncena classe

SALMS del PELEGRINATGE
 a Jerusalem

Salms que lloen Jerusalem:
45, 47, 86
Salms que desitgen anar a Jerusalem: 41, 42, 83, 136
Salms del ritual d' entrada al temple:
14, 66
Salms del pelegrinatge a Jerusalem:
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133

CURS DE SALMS
Dotzena classe

SALMS de SÚPLICA

Salms: 3, 4, 5, 6, 7 (d'un innocent), 10, 11, 12, 13, 16 (d'un innocent), 21, 25 (d'un innocent), 27, 30, 34, 37, 40, 43, 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 70, 73, 76, 78, 79, 82, 85, 87, 101, b107, 108, 139, 140, 141, 142