ÍNDEX

       La reconciliació en la Bíblia
      Les noces de Canà 
     
      L'esperança: viure "COM SI"   
      Els publicans
      El llibre de Job i Jesús
      El llibre de l'Apocalipsi
      La samaritana
      La pau en la bíblia
      La fidelitat
      Jesús perdut al Temple
      Els deixebles d'Emaús
      El perdó dels pecats al llarg dels segles
      Aliança- Èxode
      El Siràcide
      Els Preveres del NT en St. Pau
      La Trinitat
      El rei David
      El deixeble estimat
      Pecar contra l'Esperit Sant
      L'eucaristia en els evangelis
      L'autoritat cristiana en Mc
      Maria, filla de Sió-Israel
      Relació de Jesús amb les dones
      El profeta Amòs
      El temor de Déu

LA  RECONCILIACIÓ   EN   LA   BÍBLIA
 
 

Casa d'Ananíes, 
a Damasc, on Pau, 
el perseguidor 
de l'Església, 
va rebre el do de la  RECONCILIACIÓ amb Déu.

CORINT, 
on hem d'agraïr 
a Déu que inspirés a Pau d'escriure 
la carta als cristians de Roma

 

                          

     
LA CARTA ALS ROMANS  
 
Des de Corint, a casa de Gaius, Pau dicta a Terci aquesta carta, que la diaconessa Febe porta a Roma.

Pretendre resumir en poques paraules aquesta carta és una pretensió inperdonable.
Però, d'altra banda la tesi de la carta als romans, sembla ser la millor per a parlar del tema de la RECONCILIACIÓ.

En la primera part, Pau parla de la Justícia de Déu, que és MISERICÒRDIA, amb cinc punts bàsics (cc1-11) : 
1- Davant Déu tots els homes som pecadors. Els pagans (els no creients), pequen perquè no saben trobar Déu a través de la creació, les presones, els arbres, les flors, la naturalesa. Els jueus (els creients), pequem quan ens posem per sobre dels altres i els judiquem pecadors, sense comptar que la misericòrdia de Déu salva tothom.
2- És Jesús qui ens porta a tots la SALVACIÓ.
3- Aquesta salvació gratuïta de Jesús, el nou Adam que comença una creació nova, ens obra a l'Esperança.
4- Ara podem viure, doncs, alliberats del pecat i de tota llei.
5- L'Esperit de Jesús en nosaltres ens dóna la certesa que res ni ningú no pot separar-nos d'aquest 'amor de Déu.
6- Oh profunditat de la saviesa de Déu que vol salvar tots els pecadors!

En la segona part, Pau explica la moral que reclama aquesta justícia:
Si Déu ha estat tan misericordiós amb nosaltres també nosaltres ho hem de ser amb els germans: estimar-los sincerament, acollir-los fervorosament i amb molta paciència, adaptant-nos als humils, no tornant mai mal per mal, vivint en pau amb tothom. O sigui no deixar-se vèncer pel mal, sinó vèncer-lo amb el bé. 
En aquesta caritat consisteix tota la LLEI que hem de practicar.

Si Jesús ens ha reconciliat amb Déu, quan erem pecadors, podrem nosaltres negar a algú aquesta RECONCILIACIÓ ?

(retorn)

 LES NOCES DE CANÀ
 

Esglésies de Canà, 
un poblet que es troba a pocs Kms. de Natzaret

Antiga gerra que recorda la que es va usar en aquell casament.

 

 

LA NOVA ALIANÇA

El miracle-signe de les noces de Canà, com tots els miracles de l'evangeli de St. Joan, ens parla d'un misteri més gran que el de convertir l'aigua en vi. En realitat tanca l'Antic Tesatment i obre el Nou.

Segons les darreres descobertes arqueológiques, sembla que podem parlar del casament d'un "parent" de Jesús. Per això és llògic que s'hi trobés la seva Mare. D'altra banda, com que Jesús ja començava a tenir deixebles, hi va amb ells.
El clima, doncs, és familiar.

El paper de la Mare de Déu és important. Ella que porta l'albada de la Nova Aliança, aquí fa d'intercessora a fi que Jesús avanci l'HORA.

Perquè el fet que s'acabi el vi vell, símbol dels antics ritus jueus, i Jesús en doni de Nou, el "vi millor" reservat per quan el Fill de Déu vindria a aquest món, vol significar la novetat del Regne, segellada amb la "sang" (el vi) del Crist.

Posat al començament de la predicació de Jesús, i fet realitat al final de la seva vida, quan de la Creu en surt "sang i aigua", com diu Joan, aquest SIGNE resumeix la missió de Jesús, que va venir al món perquè tinguéssim :
"VIDA EN ABUNDÀNCIA" (Jn. cap6)

(retorn)

 LA CREACIÓ

(retorn)

  L' ESPERANÇA

El tema penso que té molta relació amb l'Esperit Sant. Segons St Pau, ens ha estat donat com a anticipació dels béns que esperem. Ja que en ESPERANÇA ja hem estat salvats, encara que ara no ho veiem plenament.

El text clau ens el dóna l'apòstol a 1Cor 7, 29ss: " D'ara endavant, els qui tenen muller, que visquin COM SI no en tinguessin; els qui ploren, COM SI no ploressin; els qui estan contents, COM SI no ho estiguessin; els qui compren, COM SI no tinguessin res; els qui treuen profit d'aquest món, COM SI no en traguessin. Ja que aquest món passa de pressa." 

És que l'esperança no sols ens fa treballar per un món més solidari, no sols ens empeny a deixar el món una mica millor de com l'hem trobat, sinó que ens desenganxa de tot menys de l'ESTIMACIÓ, ja que la figura d'aquest món "passa de pressa", i tots n'hem de marxar.

L'esperança és la gran virtut que dóna vida i alegria al cristià que "hi troba una àncora segura i ferma" (He 6,19)

(retorn)

  ELS  PUBLICANS
El tema penso que és clau en l'evangeli, ja que reben de Jesús una acollida molt especial, ben diferent de com es comporten amb ells els fariseus i mestres de la llei.

Sabem que els publicans eren uns jueus col·laboracionistes amb l'imperi romà dominant, i això els feia molt avorribles als jueus. D'altra banda els impostos que s'encarregaven de cobrar, igual com feien tot els altres intermediaris en aquell temps, tenien un marge adaptat a la voluntat de casacun dels cobradors. Això explica que pugui ser lloat el fals administrador que canvia els deutes de l'amo, posant-los més baixos, a fi de guanyar-se amics (Lc 16,1-13). I que també Zaqueu parli de tots els qui ha defraudat. Podien, realment, cobrar el que volien, però la consciència els havia de fer honestos en no excedir-se desmesuradament. Cosa no corrent.

I resulta que Jesús s'interessa per tota aquesta colla d'aprofitats, i menja amb ells. És força curiós aquest seu acostament vers tots aquests rics ambiciosos, que no sols defraudaven als altres rics, sinó també al poble indigent. Segur que tots nosaltres seriem capaços de denunciar públicament aquestes situacions, però potser ens costaria més, posar-nos al costat d'ells amb simpatia.

I Jesús no sols els hi predica el Regne, sinó que els posa com a exemple als caps religiosos del moment: "els publicans i prostitutes us passen al davant" diu.

Quin és el motiu d'aquest comportament?
Jesús diu que ha vingut a buscar els pecadors. I ells ho són escandalosament. Però al contrari dels fariseus (tal com es veu en la paràbola del "fariseu i el publicà") ells es reconeixen pecadors, mentre que els altres es tenen per bons. I per tant no creuen que Jesús els pugui venir a salvar.

Segurament que aquesta doctrina ens resulta vella de tan coneguda, però hi cabria pregunatr-se si realment els cristians la PRACTIQUEM.

(retorn)

  EL LLIBRE DE JOB I JESÚS
Un tema constant a l’A.T que recull el llibre de Job, és el del sofriment injust de l’ innocent, que en Job com en Jesús, es presenta de forma escandalosa. I en aquest llibre del s VI aC, en un moment de sofriment col·lectiu del poble que es troba captiu a Babilònia, l’autor hi dóna una resposta agosarada: aquesta situació no és a un càstig de part de Déu per causa dels seus pecats, sinó una prova que Ell els fa a fi que l’amor d’Israel esdevingui plenament gratuït, sense condicions.

I si l’autor va escriure un poema fictici, a l’estil dels que composaven els pagans en aquelles èpoques antigues, en realitat és una profecia d’aquest Jesús jueu que, fidel al lliurament total d’un amor sense límits, morí injustament aplastat pels seus.

Saltant els fragments en prosa i les respostes dels amics de Job que es mouen en una doctrina ultradretana (i perdoneu l’anacronisme) és impressionant deixar-te endur pels sentiments d’aquest “infortunat” expressats amb tant de vigor com poesia, a través dels 11 poemes en què parla Job: 

“Déu m’ha acorralat per totes bandes, m’omple de ferides sense cap motiu. M’ha barrat el camí, m’ha despullat, m’ha abatut. És rebel la meva queixa, vull desfogar-me a còpia de planys. Tan de bo pugues pledejar amb Ell que m’omple de ferides sense motiu. Ell que abans sempre em responia, i ara calla. Per més que sóc innocent, no puc dir res.
Déu, per què t’amagues de mi i em tens per enemic? Vols atrapar la fulla que cau, la palla que el vent s’emporta? Les teves mans que m’han format amb tot detall, ara em volen destruir? 
Jo havia envigorit les mans caigudes, sostenia amb les meves paraules el qui queia. Tornava el goig al cor de la viuda, era els ulls del cec, el pare dels pobres. El meu discurs els amarava gota a gota, la llum del meu rostre els sostenia. Era el seu capdill i els mostrava el camí, jo, el consolador dels afligits... 
Però ara sóc el tema de les seves burles. M’escupen a la cara. Com que Déu m’humilia busquen de perdre’m. Els meus germans s’han fet els meus traïdors, sóc la riota dels malvats. Els meus amics m’escarneixen, m’humilien amb insults i bufetades. En els meus ulls ronda la mort, però la meva pregària és pura. El meu alè s’esgota, només sóc l’ombra de mi mateix. 
Oh terra, no amaguis la meva sang”. 

Només aquest despullament que per Jesús esdevingué tan real en el "Via Crucis" més cruel de la història, ens diu fins on pot arribar l’Amor-Ofrena d’un Déu omnipotent.

(retorn)

  EL  LLIBRE  DE  L'APOCALIPSI

El mot APOCALIPSI vol dir "desvelar", treure el vel de les coses que han de passar. Possiblement sigui escrit pels autors del cercle "joànic" que van envoltar l'apòstol.

El llibre té dues parts molt clares:
1- Les coses que que passen en aquell moment: 
    c1 Aparició a Joan, i cc 2-3 missatge a les 7 esglésies.
2- Les coses que passaran després: c4-21.

Els missatges a les 7 esglésies formen un septenari que resumeix com viure l' evangeli enmig de les dificultats quotidianes: cal que retornin constantment a "l'amor", que aguantin el sofriment a fi de vèncer la 2a mort (en el llenguatge del llibre, la 1a mort és la mort natural, i la 2a és la condemnació eterna), així els seus "noms estaran escrits al cel". Han de vetllar, atents sempre a la Paraula de Déu, ja que Jesús està trucant a la seva porta, i si l'obren, soparan junts.

Com que el llibre consta de 5 septenaris, que amb la introducció i l'epíleg formen 7 parts, ara explica les coses que han de passar a través de 4 septenaris més.2n sept (c4-7): visió del document amb 7 segells i 7 trompetes, que ens diuen que el Déu creador vol salvar-nos en Jesucrist, l'Anyell.
3er sept (c8-13): CENTRAL: visió de 7 àngels amb 7 trompetes, que fent caure catàstrofes a la terra, criden a la conversió, tot seguint l'Anyel.
4rt sept (c14-18): visió de 7 plagues a fi de castigar Babilònia (Roma), mentre l'Anyell, i els vencedors, celebren les noces.
5è sept (c19-21): visions de la fi dels temps, quan Déu i l'Anell seran el TEMPLE de la Jerusalem nova.

Epíleg: (c22) Les paraules d'aquest llibre són verídiques. "VENIU SENYOR JESÚS!"

A través d'un llenguatge apocalíptic ens vol explicar que Déu, tot i ser el Senyor de la història, deixa fer al mal, però que si lluitem fidelment seguint el Crist, veurem la VICTÒRIA final. Escrit durant les cruels persecucions de Neró i Domicià, és un crit a ESPERAR en Déu, malgrat tot.
Unes paraules que poden resultar ben actuals en qualsevol moment de la història, on mai manca el sofriment injust.

(retorn)

  LA SAMARITANA

El passatge de la samaritana és tan conegut, que es fa difícil comentar-lo. Tothom sap que es tracta d'un progrés en la revelació de Jesús i de la dona: ella comença parlant a Jesús com a jueu, després senyor, profeta,  i finalment Messies. I Jesús comença provocant en ella set d' aigua, després de saber on cal adorar Déu,  i finalment si Ell és el Messies.

I potser la pregunta clau fora: com es fa l'amistat entre Jesús i la dona?. Perquè certament que resulta força sorprenent. Joan no deixa de fer notar que els mateixos apòstols es van extranyar que parlés amb ella.

Què aporta la dona en aquesta amistat? 
El que més sobresurt és la OBERTURA. No es queda res al pap. Com és que essent jueu li adreça la paraula?, d'on treurà l'aigua?, és que és més gran que Jacob?.... i deixa que Jesús la vagi despullant: ..ha tingut 5 marits i el que té ara no és el seu.

Què hi aporta Jesús?
També Jesús respon amb la matixa moneda, i li fa un conjunt de revelacions que són de les més importants de l'evangeli. 
Li diu OBERTAMENT el que mai no ha confessat als seus deixebles: que el do de Déu és molt gran, que cal que conegui qui és Ell, que té una aigua que apaga tota la set, que ja ha arribat l'hora d'adorar Déu en esperit i en veritat, i finalment que Ell és el Messies.

I el més escandalós és que ella no sols és una "dona", sinó una "samaritana"!!

(retorn)

  LA  PAU  EN  LA  BÍBLIA

La pau, ens diu la Bíblia, es va començar a trencar a l'inici de l'existència humana quan Adam i Eva van voler ser COM DÉU. O sigui, van voler dominar en un àmbit que no els hi pertocava. I el seu fill Caín, va continuar el mateix exemple, matant Abel. 
A través d'aquesta "història model", el Llibre Sagrat ens diu que els homes han entrat en el "desordre", cadascun volent ocupar el lloc que correspon al germà.

Aquesta trista història s'ha anat repetint a tot el llarg de la vida de la humanitat. Perdent el respecte que tot ésser mereix, els forts sempre s'han imposat sobre els dèbils, fins a anihilar-los.
El resultat d'aquesta llarga trajectòria l'estem palpant amb dolor, en aquests moments. I sembla que cada vegada amb més desvergonyiment.

En realitat, és perquè no hem après la lliçó de la Bíblia. El Déu al qual ens havíem d'assemblar no era el déu-poder, el déu-ambició, el déu-domini, sinó el Déu-Amor, el Déu-Servei, el Déu-Misericordiós.

Conten que els savis un dia van acordar que Déu i l'home, junts, no  cabíen a la terra.  Si tot ho havíem de deixar fer a Déu, els homes quedàvem anihilats sense autodeterminació. Si tot ho havíem de fer els homes, Déu no tenia perquè estar en aquest món.
Però Déu ho va solucionar de la manera més inesperada. Venint a la terra va posar-se allà on els homes havíem deixat una plaça vacant: a l'última fila, al darrere de tots. 
En lloc d'imposar-se, de dominar, es va posar a servir, a estimar, a perdonar. Va ser el Déu de l'ABAIXEMENT fins a la mort, usant l'expressió de St Pau. En lloc de matar, d'anihilar el germà que fa nosa, Déu va obtar per morir a fi d'ajudar-lo canviar.

No creieu que és aquest el Déu al qual ens hem d'assemblar?

(retorn)

  LA  FIDELITAT

Aquest és un tema molt ample, ja que podríem resumir tota la Bíblia en l'obra de "l'Amor-fidel" de Déu. Des de l'AT fins al NT, no trobem res més que un seguit de fidelitats de Déu, contraposades a una constant infidelitat humana. I no crec que aquesta frase sigui pessimista. Tots sabem de "quin fang estem formats", com diu el salm. I és exactament això el que celebrem per Nadal: l'amor fidel de Déu que de generació en generació ens manté la llàntia encesa.

Per concretar-ho potser es pot pregar amb el salm 135 (136), que repeteix 26 vegades el "perdura eternament el seu amor". I "26" és el número que correspon al mot hebreu: "Jahvè". Diem, doncs, d'aquesta forma tan semita ( ells juguen molt amb els números per fer teologia) que Déu és "amor-etern".

I la lletania d'aquest salm, dit el "gran hallel", que Jesús va recitar al final del darrer Sopar (Joan diu "després de dir l'himne") es va alternant no sols amb la gesta de l'Èxode, on per pur amor-fidel Déu allibera el poble, sinó que ens assegura que mogut també per aquesta estimació Ell havia creat el món: "El Senyor dels senyors, és l'únic que fa meravelles creant els astres gegants i consolidant la terra".

I prenent-lo per model, també aquest salm pot servir per expressar la nostra fidelitat humana. Per qui ho vulgui provar, es pot repetir la mateixa forma lletànica, aplicant-la a la pròpia vida:
"En la nostra vida, Senyor, sabem que perdura eternament el teu amor. A través de totes les circunstàncies i ocasions, perdura eternament el teu amor. En la malaltia o en moments de goig perdura eternament el teu amor"..............

(retorn)

  JESÚS PERDUT AL TEMPLE

Aquest evangeli propi de Lluc, no sols tanca el cicle nadalenc, sinó que ens presenta Jesús com a Senyor del Temple i Fill del Pare.

Ja és sapiguda la teologia de Lluc centrada en la Ciutat Santa, on comença i acaba la vida de Jesús. Ell que, desde Jerusalem, escamparà la seva doctrina fins als límits del món (ho explica al llibre dels Fets). Cal tenir present que Lluc és un metge d'Antioquia, Síria, obert plenament a l'universalisme.

També en Lluc és important la figura de Maria, l'esclava que ha acollit la Paraula de Déu, i que ara, com a bona deixeble, "ho conserva tot en el seu cor".

El significat, doncs, d'aquest moment en què Jesús va als 12 anys a posar-se sota el compliment de la Llei (pràctica que avui es celebra en la Mar Mitzvà), és de presentar-lo com Aquell que no sols està per damunt del judaísme dels mestres de la Llei, sinó que el seu lloc propi és el de Fill a la Casa del Pare.

Per Lluc, que és un veritable enamorat de Jesús, aquesta confessió sobre el "Senyor" (a ell li agrada anomenar-lo així), i la Mare "contemplativa" (que rumia), és un preludi de tot el que vindrà. 
Ell i Ella, en la seva senzillesa i humilitat, posant-se al costat dels petits i marginats d'aquesta terra, esdevindran els personatges centrals de la Història de la Salvació del món.

(retorn)

ELS  DEIXEBLES  D'EMAÚS

Aquest episodi propi de l'evangeli de Lluc, reprodueix molt bé la seva teologia. 
S'ha parlat força sobre qui podia ser l'acompanyant de Cleofàs, àdhuc alguns creuen que es podia tractar de la seva esposa. De fet trobem la dona de Cleofàs al peu de la Creu, però jo segueixo pensant que aquest "no anomenat" és el mateix Lluc. D'aquí provindria la riquesa de detalls, tan característics d'ell.

També s'ha discutit llargament sobre el lloc. De fet a Terra Santa hi ha 4 localitzacions, totes amb possibilitats. Els franciscans defensen Qubeiba (al nord de Jerusalem), on s'han trobat restes arqueològiques que alguns creuen és la casa de Cleofàs. L'AT parla d'un Emaús d'època macabea (a uns 60 Km. a l'oest de Jerusalem) que molts descarten per la impossibilitat d'arribar-hi en un dia, i retornar encara a Jerusalem. Abu Gosh, en la mateixa direcció, però molt més a prop de la Ciutat Santa (on hi han Benedictins), té la "gràcia" de tenir una antiquíssima font (d' època neolítica) on resulta molt fàcil imaginar l'escena de l'àpat (de fet els croats hi van edificar una de les seves millors construccions). I, finalment, sembla que els arqueòlegs actualment es decanten per unes restes trobades justament una mica al sud d'Abu Gosh. De fet, els deixebles es podien  adreçar a l' Emaús del sII aC, però aturant-se per sopar a mig camí, en "fer-se tard", tot convidant a Jesús a quedar-se amb ells.

Deixant de banda aquestes opcions marginals, de fet el relat d'Emaús ens diu una Veritat radical pel cristianisme: "¿No sabíeu que el Messies havia de patir abans d'entrar a la glòria?" L'escàndol de la Creu resulta tan evident avui com ahir. Com diu St. Pau, el que és bogeria pels homes és Saviesa per Déu (1Cor 17ss). 

Només el Cos de Jesús, fet Pa per nosaltres (com ho va ser pels d'Emaús), ens pot fer entendre perquè Ell va voler fer de la seva Mort un Sagrament, en el que dia rera dia, es renova "la vida del món" (Jo6,50).

(retorn)

EL PERDÓ DELS PECATS AL LLARG DELS SEGLES

Com que el tema és molt vast, aquestes ratlles es limitaran al que pot ser el tema fonamental, al llarg dels segles.

L'evolució de la teologia del perdó dels pecats, recollida per St. Anselm (sXI), explica que Déu es va fer home a causa del pecat d'Adam. Com que aquest pecat havia causat una "ofensa divina", calia que hi hagués un "Reparador diví". Aquest, segons ells és el motiu no sols de l'Encarnació de Jesús, sinó de la seva mort en creu. El Jutge Suprem exigia una justificació adequada a l'ofensa rebuda. Només així nosaltres podríem obtenir el perdó dels pecats, guanyat pels sofriments redemptors del Fill de Déu.

I aquesta doctrina es va perpetuar fins gairebé als nostres dies. Avui sembla que som més conscients del poc evangèlica que és, si ho comparem, sobretot, amb el cap 15 de Lluc. El pare del fill pròdig, el que fa quan torna el fill, és matar el vedell gras per celebrar la festa de poder-lo PERDONAR.

Llavors, la passió de Jesús no és per aplacar la justícia divina, sinó el fruit més escandalós de la "injustícia humana". Com que els homes no podem tolerar aquest "perdó  incondicional" de Déu, predicat per Jesús, preferim la seva mort. És la posició del germà gran de la paràbola, i dels fariseus per qui Jesús parla.
I és clar que Jesús s'adona de lo provocadora que és aquesta doctrina pel nostre cor humà, tan esquifit, però no vol fer-se enrere de predicar aquesta Bona Notícia que entén ser la voluntat del Pare. Per això la Creu, que es veu ja des del primer moment en l'horitzó de la seva vida, és la demostració més clara de la seva FIDELITAT fins a l'extrem.

El perdó dels pecats, doncs, és la Bona Nova de l'evangeli de Jesús.

ALIANÇA - ÈXODE
(Tema demanat)

Avui dia tothom sap que el llibre de l'Èxode no es pot prendre al peu de la lletra. Els estudiosos afirmen que hi van haver diverses sortides d'Egipte, emmarcades dins la corrent migratòria del moment. I tampoc és cap disbarat pensar que l'itinerari no és real. De fet, seguir la geografia d'Èxode-Nombres és força instructiu.

A l'Èxode el poble passa per Marà (on murmura i Déu li dóna aigua), Desert de Sin (on murmura i Déu li dóna guatlles i mannà) i Rafidim (on es repeteix l'episodi de l'aigua). I finalment arriben al Sinaí. 
A Nombres, del Sinaí s'encaminen cap al Desert de Faran (es repeteix el fet de les guatlles), a Hasserot (segueixen murmurant) i Cadés Barné, on reben amb murmuracions els exploradors de la Terra Promesa. A causa d'aquest pecat són castigats a passar 40 anys al Desert. Noves rebel·lions a Meribà i a Funon (on repeteix el fet de l'aigua per 3ª i 4ª vegada), i finalment arriben a Moab, on mor Moisès.

Les múltiples repeticions ens fan veure no sols la seva poca versemblança històrica, sinó la intenció Teològica. El poble no para de MURMURAR, i el Déu de la GRATUÏTAT no para de d'oferir-li obres meravelloses. Fins i tot en el passatge central del Sinaí (Ex 19-34) on Déu fa l'ALIANÇA amb el poble, ells continuen murmurant i fent "vedells d'or", i Déu continua acompanyant-los. 

Sobretot els cap 33 i 34 de l'Èxode, són capitals per entendre tot aquest procés d'alliberament d'Egipte. Totes les murmuracions del poble i els prodigis de Déu, troben el seu sentit en la revelació del nom de Jahvè: "Déu compassiu i benigne". Un Déu que acompanyant-los (enlloc d'exterminar-los a causa dels pecats) els comunica "el seu favor". 

Els cristians entenem que Jesús dóna ple acompliment a aquests fets prodigiosos de Déu, segellant amb nosaltres una Nova i Eterna Aliança. Ell que per acompanyar-nos, "roman amb nosaltres fins a la fi del món".
La història de l'ALIANÇA, doncs, ens fa repetir aquell: oh feliç pecat!

(retorn)

EL SIRÀCIDE
Antigament l'església catòlica l'anomenava l'Eclesiàstic, que és el nom que li va donar la tradició llatina. El títol de Siràcide ve dels seu autor, un tal "Jesús, fill de Sira".

El tema central del llibre és la Saviesa dels qui són savis perquè estimen Déu. Està escrit per un rabí de Jerusalem del sIII aC, o sigui abans de les revoltes macabees. El que l'autor pretén és preparar els joves per a afrontar la vida i les futures responsabilitats que puguin tenir en la societat. Sense rebutjar les noves idees, vol inculcar el valor de la fe i de la tradició.
El llibre és traduït al grec pel nét de Sira, a l'Egipte, al sII aC.

L'obra consta de 21 temes, més o menys unitaris:
1- Guiatge de la Saviesa 1,1 a 4,19
2- El que és autèntic i el que és fals 4,20 a 6,37
3- La vida de cada dia 7,1 a 9,16
4- La realitat i l'aparença 9,17 a 11,28
5- Confiar i refiar-se 11,29 a 13,14
6- Riquesa sàvia i pobresa 13,15 a 15,10
7- la llibertat i el pecat 15,11 a 18,14
8- El domini d'un mateix 18,15 a 23,28
9- Elogi de la Saviesa c24
10- Els marits i les mullers (vida familiar) 25,1 a 26,27
11- La mentida i la calumnia 26,28 a 28,26
12- Els béns i l'alegria de viure 29,1 a 31,11
13- Comportament en els banquets 31,12 a 32,13
14- L'ajut del Creador 32,14 a 34,20
15- El culte i la pregària 34,21 a 36,22
16- Saber escollir durant la vida 36,23 a 38,23
17- Treball manual i estudi de la Llei 38'24 a 39,35
18- Les misèries i la mort 40,1 a 42,14
19- Les grans obres de Déu 42,15 a 43,33
20- Elogi del Pares 44,1 a 50,26
21- Conclusió del Llibre 50,27-29

Des del començament queda clar el principi que "la Saviesa és estimar Déu i aquesta és la glòria més gran de l'home" ( St. Ireneu diu que "l'home és la glòria de Déu"). La humilitat és per Ben Sira una virtut cabdal: "com més important siguis, més humil t'has de fer".
En les comparacions entre els que és autèntic i el que és fals, hi ha la frase "qui té un amic té un tresor", que nosaltres hem escrit moltes vegades en les nostres ceràmiques.
En parlar de la vida de cada dia, i en molts altres llocs, s'hi troben dites populars, encara vigents entre nosaltres: "no afegeixis llenya al foc", o "qui toca oli els dits se n'unta"... etc.  etc. 
En parlar de la veritable riquesa aconsella que aprofitis "cada dia que passa". I entre les moltes altres reflexions que té, tant de cara a Déu com de cara al proïsme, assegura que "és impossible fugir de Déu", i que la nostra almoina esdevé el nostre "segell personal".

Aquestes poques ratlles no resumeixen, ni de bon tros, aquest llibre tan ple de seny. Un seny que, per desgràcia, avui potser no abunda prou. Això pot fer d'aquest llibre un bon recurs pels qui voldríem renovar la nostra societat.

(retorn)

ELS PREVERES EN ST. PAU:
¿ELS  CAPS  DE  LES  COMUNITATS, QUE  ST. PAU  POSA, ES  PODEN  CONSIDERAR  LA  FIGURA  DELS  PREVERES ACTUALS?
Avui dia són molts els autors que pensen que els caps de les Comunitats cristianes que St. Pau nomena, com Titus, o Timoteu, representen els bisbes actuals, el "vigilants"=episcopos d'una Comunitat. Mentre que els preveres serien els que St. Pau descriu amb "carismes diferents". Siguin homes o dones.

És per això que ja al sXII de les cartes a Timoteu i Titus se'n va dir "Cartes Pastorals", dels "pastors" que tenen cura de les comunitats.

Els "preveres", doncs, són els servidors d'aquestes comunitats. Cadascú segons els dons que ha rebut, "un, per l'Esperit, rep el do d'expressar-se amb saviesa, un altre el do de coneixement, un altre el do de la fe, o de guarir..." 1Cor 12,7.

El mot "prevere" a l'Edat Mitjana va trobar a Catalunya l'equivalent de "Mossèn". Mot que convindria que no s'extingís. Mentre que el de "sacerdot" és inadequat bíblicament parlant, ja que de Sacerdot, segons Hebreus, només n'hi ha un, que és el Crist. I el mot "capellà" cal recordar que és d'origen francès, i ve dels preveres que guardaven la relíquia (?) de la "capa" de St. Martí. Igual com del lloc, en derivà el mot "capella".

El mossèn, per tant, és només el representant de la Comunitat cristiana, a l'hora de l'Eucaristia. Ja que segons St. Pere TOTS  ELS  BATEJATS tenim  en Crist  un "sacerdoci reial".

(retorn)

 LA TRINITAT

Ja fa molts anys, un professor de teologia ens va fer una descripció molt senzilla, però molt gràfica, sobre la Santíssima Trinitat:

El Pare és el Creador Omnipotent, origen de TOT al cel i a la terra. I el Pare es mira, es reconeix Ell mateix, i aquesta Mirada, aquest Pensament, aquest Verb, aquesta seva Paraula, és el Fill. Com que el Pare és Déu indivís, el seu Pensament és també un Ésser Diví, que procedeix d'Ell.
El Pare i el Fill s'estimen. Y aquest Amor que procedeix d'ambdós, també és una Persona Divina: l'Esperit Sant.

Avui dia aquestes explicacions, tot i ser útils per a una precomprensió de Déu, ens resulten massa clares. Creiem que només al cel coneixerem Déu "perquè el veurem tal com és", diu St. Joan.
Per això adjunto unes ratlles de contingut més bíblic, sobre la Trinitat.


Jo sóc el Deu Pare que es vessa
el Déu Fill que s’agermana a vosaltres
El Déu Esperit que us dignifica.
Jo sóc el Misericordiós que espera el fill extraviat
El Mansuet que pren el vostre jou i se us posa al costat
El vostre Consol, quan ho heu perdut tot.
Jo sóc el Sembrador que tira la llavor a la vostra terra
Sóc el Gra colgat que després de morir, dóna fruits de resurrecció
Sóc l’Alè de Vida que renova tot el que ha estat creat.
Jo sóc un Déu COMUNITAT
un Déu PARTICIPACIÓ
un Déu INTERRELACIÓ
EN EL Si del qual TOT HI CAP.

(retorn)

EL REI DAVID

Abans d'abordar la figura de David, és un tema clau reflexionar sobre el fet de la institució de la monarquia, tal com l'expliquen 1Sam i 2Sam.
L'esquema d'aquests dos llibres és el següent:

1Sam 1-7: Infància del profeta Samuel
1Sam 8-12: Institució de la monarquia
1Sam 13-14: Saül, un rei no obedient
1Sam 16,1-13: unció de David, el rei humil
1Sam 16,14 a 2Sam 1: Saül lluita contra David
2Sam 2-24: Història del rei David
(1Re 1-2: lluites en la successió del tron de David, i començament del regnat de Salomó)

1Sam 8-12 és, doncs, el text clau per situar la institució de la monarquia en la Bíblia.
Quan els israelites demanen un rei (1Sam 8) a Samuel li desagrada la petició, ja que fins aleshores el poble havia considerat que Déu era el seu rei, i que els governants només eren Jutges-Profetes que discernien el que era el millor pel poble, d'acord amb la voluntat de Déu.
Per això Samuel explica als israelites tot el mal que els vindrà amb la institució de la monarquia: "us prendrà els fills per fer-los servir per la guerra, les filles per fer-ne els seves cuineres, s'apropiarà dels vostres millors camps, us exigirà contribucions per pagar als seus cortesans..." Un abús de poder que encara avui és ben actual en la majoria del governants.
Però el poble insisteix en la seva petició, i Samuel ungeix Saül, un rei una mica "de mofa" (També Saül entre els profetes?), que ben aviat serà rebutjat per Déu.
El motiu d'aquesta demanada d'un rei l'ha provocat el rei Ammonita Nahas (=serp) fent la guerra a Israel (1Sam 11-12). Podeu veure la relació que hi ha amb el pecat d'Adam i Eva al Paradís, a les explicacions sobre el Gènesi, d'aquesta mateixa pàgina.
És clar, doncs, que en la Bíblia la institució de la reialesa esdevé un gran pecat. I les històries dels reis narrades als llibres de Samuel-Reis-Cròniques, ho confirmaran constantment.

El rei David
De la llarga llista de reis (exceptuant Ezequíes i Josíes) David és el sol rei que es comporta "segons el cor de Déu".
El motiu de l' excepcionalitat de David és la seva HUMILITAT, ja remarcada en el moment de la seva elecció (1Sam 16, al contrari dels seus 7 germans, guapos i ben plantats, David és el petit en qui ningú no hi pensa). I l'accent de la humilitat de David està en què se refia de la força que Deú li dóna, no en la pròpia (lluita contra Goliat).

Mentre Saül és presentat ple de rauxes, enveges, i desobediències, David té sentiments nobles, obedients i generosos davant Déu i els homes.
Amb tot, també David tindrà ombres.
El pecat d'adulteri amb Betsabé, la dona d'Uríes, malgrat el perdó de Déu, marcarà la seva vida i la de tots els altres reis d'Israel: "l'espasa no s'apartarà mai més de casa seva", tal com li diu Natan (2Sam 12,10). L'espasa presidí la seva successió al tron (els seus fills es maten entre ells i fins i tot Absalom intenta matar David, el seu pare). I l'espasa seguirà present en la llarga llista de reis que, a partir de Jeroboam (fill de Salomó) dividirà Israel en dos regnes, en pugna entre ells. 

La història de David i dels seus successors, doncs, porta marcat el pecat de la institució de la monarquia i la conseqüència dels abusos de poder que havien estat predits pel profeta Samuel, de part de Déu.

Abans de Jesús, la Bíblia ja desitja la primacia del servei que haurien de tenir els qui presideixen les nacions: "qui vulgui ser el primer que es faci el servidor de tots". Però la història de tots els temps ens confirma que aquest ideal evangèlic ha romàs sempre molt lluny de la realitat.

(retorn)

EL  DEIXEBLE  ESTIMAT
Aquest és un tema de fa anys molt discutit. Les opinions han estat sempre controvertides, ja que "el deixeble estimat" només surt en els darrers capítols de l'evangeli de St. Joan i mai se li dóna nom.

Crec que per acostar-nos a la solució amb el màxim de rigor, cal que mirem els noms dels apòstols en els evangelis. Mentre els sinòptics (Mt. Mc. i Lc.) ens donen unes llistes una mica tòpiques, Joan es limita a esmentar-los arran de fets concrets, sense dir-ne mai la llista completa. Només cal comparar la vocació dels primers apòstols en els sinòptics i en Joan:
- En Mt, Mc i Lc, Jesús veu Pere, Andreu, Jaume i Joan vora la platja repassant les xarxes, els crida i ells el segueixen.

- Ara copio íntegrament el fragment preciós de Joan, perquè es vegi la diferència. On justament no surten per res ni Jaume ni Joan:

John 1:35-51 Joan Baptista estava amb dos dels seus deixebles 36 i, fixant la mirada en Jesús que passava, va exclamar: «Mireu l'anyell de Déu!» 37 Quan aquells dos deixebles el sentiren parlar així, van seguir Jesús. 38 Jesús es girà i, en veure que el seguien, els preguntà: «Què busqueu?» Ells li digueren: «Rabí —que vol dir "mestre"—, on t'estàs?» 39 Els respon: «Veniu i ho veureu.» Ells hi anaren, veieren on s'estava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap a les quatre de la tarda. 40 Un dels dos que havien sentit el que deia Joan (Baptista) i havien seguit Jesús era Andreu, el germà de Simó Pere. 41 Andreu anà primer a trobar el seu germà Simó i li digué: «Hem trobat el Messies», que vol dir «ungit». 42 I el va portar on era Jesús. Jesús, fixant en ell la mirada, li digué: «Tu ets Simó, fill de Joan. Tu et diràs Cefes», que vol dir «pedra». 43 L'endemà, Jesús resolgué de sortir cap a Galilea. Troba Felip i li diu: «Segueix-me.» 44 Llavors Felip, que era de Betsaida, el poble d'Andreu i de Pere, 45 va trobar Natanael i li digué: «Hem trobat aquell de qui van escriure Moisès, en els llibres de la Llei, i també els profetes: és Jesús, fill de Josep, de Natzaret.» 46 Natanael li replicà: «De Natzaret en pot sortir res de bo?» Felip li diu: «Vine i ho veuràs.» 47 Quan Jesús veié Natanael que venia cap a ell, digué: «Mireu un autèntic israelita, un home que no enganya.» 48 Li diu Natanael: «D'on em coneixes?» Jesús li respon: «Abans que Felip et cridés, t'he vist sota la figuera.» 49 Li diu Natanael: «Rabí, tu ets el Fill de Déu, tu ets el Rei d'Israel.» 50 Jesús li digué: «¿Creus només perquè t'he dit que t'havia vist sota la figuera? Coses més grans veuràs!» 51 I afegí: «Us ho ben asseguro: veureu obert el cel, i els àngels de Déu pujant i baixant sobre el Fill de l'home.»

Per l'evangeli de Joan, doncs, no sabríem l'existència dels apòstols Jaume i Joan, on només hi figuren una sola vegada amb el títol de "els dos fills de Zebedeu" (al c21, que, segons sembla, és un afegit posterior).
Això ens diu que l'autor del Quart evangeli té un interès particular en no esmentar aquests dos germans que, per altra banda, pels altres evangelis sabem que, junt amb Pere, són els 3 més íntims de Jesús. Seria a causa d'una obvia discreció, per tractar-se de la mà que relata els fets?

A partir del St. Sopar, l'evangeli de Jn. ens parla d'un "deixeble estimat", sense dir-ne el nom. Pels altres sabem que Joan compartia la taula, encara que ell mateix no ho digui. ¿No sembla lògic que sigui ell aquest deixeble innominat?

Alguns han volgut identificar aquest "deixeble" amb Llàtzer, o una de les germanes, de qui Jn. diu que "Jesús estimava Llàtzer Marta i Maria". Però no consta que fossin al Sopar Pasqual, ni que estiguessin al peu de la Creu, ni que anessin amb Pere al sepulcre.
Altres hi volen veure el "jove ric" (Mc10,21) a qui Jesús va mirar "i se'l va estimar". Però d'ell justament sabem que va rebutjar de seguir Jesús.
I actualment molts autors es decanten per dir que "el deixeble estimat" és el model de deixeble que hem de ser tots. Que l'autor del Quart evangeli no en diu el nom, a fi que cadascú hi posi el seu. Sense deixar de tenir raó, crec que podem continuar pensant que l'evangeli de Joan ens volia parlar d'una persona concreta.

Però mirant la tradició, el testimoni més antic ens ve ja al sII-III per St. Ireneu que l'identifica amb Joan evangelista, autor del darrer evangeli. També ho testimonien Polícrates, bisbe d'Efes, i quasi tots els autors següents.

L'autoria de l'evangeli a favor de Joan també es força discutida, però basant-nos en el text de l'evangeli, ens trobem, tal com hem constatat en la vocació, que mentre els altres evangelistes usen fórmules fixes, i moltes vegades poc reals, Joan, propi d'un testimoni ocular, omple de vida les narracions. D'altra banda, al final del llibre diu que "va córrer la notícia que no moriria", i només d'ell sabem que va viure fins a l'arribada del sII.

Això que ha estat redactat molt sumàriament, és fruit de moltes hores d'estudi i reflexió sobre la vida de Jesús. I, sobretot, de molts anys de procurar fer PREGÀRIA a través de les pàgines d'aquest evangeli tan entranyable.

(retorn)

PECAR  CONTRA  L'ESPERIT  SANT
Seguint la tradició de Marc que és la més antiga, després de l'elecció dels 12 apòstols (Mc3) els escribes vinguts de Jerusalem diuen que Jesús té poder per treure dimonis, perquè està posseït per Beelzebul (príncep dels dimonis). I els seus mateixos parents diuen que està boig.
Jesús respon als compatriotes de Jerusalem en forma de paràbola, dient que Ell és l'home "valent", que ha estat capaç de vèncer aquell que en el món era el "fort" (el dimoni). Després dirà a la família que l'acusava d'haver perdut el seny, que Ell té una nova família: "tots els qui fan la voluntat de Déu, són els seus germans, les seves germanes i la seva mare".

Als vv 28-30 hi ha la teologia d'aquest capítol: "tot serà perdonat a la terra, tots els pecats i totes les injúries, només quedarà sense perdó el pecat contra l'Esperit Sant".

Pel context, doncs, es veu que pecar contra l'Esperit Sant és interpretar el fer de Jesús, i tota la tasca que duu a terme per voluntat de Déu, com a "bogeria" humanament parlant, o com a obra del poder del mal. 

Un pecat que avui tampoc pot resultar tan llunyà.
Molts miren Jesús purament amb ulls humans, sense veure-hi el rerafons transcendent que ens ha portat. O, pitjor encara, n'hi ha que volen instaurar un nou regne, a través de sectes o "noves eres", amb forces que creuen superiors a les del Fill de Déu.

Podríem dir que pecar contra l'Esperit Sant, per tant, fora conèixer a fons Jesús i l'evangeli, i menysprear-ho? Una mica difícil, oi? 
Ben segur que les possibles difamacions provenen d'un mal coneixement o de la ignorància...

(retorn)

L'EUCARISTÍA en els evangelis
El tema de l'Eucaristia podria ser abordat des del punt de vista litúrgic (mirant què és el que hi celebrem) però aquí ho farem des de la Bíblia. Per tant, entrarem en els textos del N. Testament que en parlen, sense ficar-nos en la discussió cronològica sobre el dia concret en què Jesús va celebrar el Darrer Sopar (dimarts, dimecres, o dijous) abans de la seva mort.

Els Sinòptics: Marc i Mateu
Aquests dos evangelis parlen de la Cena Pasqual en termes semblants:
- El dia dels àzims es fan els preparatius pel sopar.
- Posats a taula, Jesús anuncia la traïció de Judes.
- Jesús dóna el Pa i el Vi, fets el seu Cos i la seva Sang.
- Jesús prediu les negacions de Pere.
Lluc
- Preparatius pel Sopar.
- Jesús parla del "desig de celebrar aquesta Pasqua amb els deixebles" (a Lc. li agrada testimoniar l'amor immens de Jesús) i reparteix l'Eucaristia: una copa d'acció de gràcies en començar l'àpat, i l'altra copa de Vi i el Pa, al final (és una inclusió que dóna força al fet).
- Anunci de la traïció de Judes.
- Ridícula discussió dels deixebles sobre quin d'ells serà el més important, i resposta de Jesús posant-se com a exemple del qui SERVEIX.
- Predicció de les negacions de Pere.
- Jesús diu que han d'estar a punt pel moment que s'acosta.

Un fet tan important, explicat tan esquemàticament, sembla revelar una explicació treta més de la celebració litúrgica de les primeres comunitats cristianes, que de la realitat viscuda en aquell Darrer Sopar amb Jesús. A 1Cor. 11,23-25 St. Pau ja ens parla d'aquestes celebracions, i coincideix amb l'esquematisme de les paraules de Jesús: "va prendre Pa, donà gràcies, el partí i digué, això és el meu Cos..." etc.)

L'evangeli de St Joan
Malgrat tenir una teologia molt més evolucionada, quan fa història, St. Joan la fa més real. En el darrer Sopar, l'ambient és força diferent dels sinòptics.
- Mentre sopaven, Jesús es posa a rentar els peus dels deixebles, com a exemple "d'amor fins a l'extrem" a través d'un abaixament fins a la mort.
- Jesús es contorba anunciant la traïció de Judes
- Revela al "deixeble estimat" qui serà el traïdor aquesta NIT.
- Després de prendre el Pa, Judes surt, i Jesús diu que ARA és l'Hora del Nou Manament que "glorificarà" Jesús i tots els qui estimin COM Ell.
-Anunci de les negacions de Pere.
- Sermó de Jesús que ens revela el significat d'aquesta HORA de mort i glorificació. Vegem-ho en detall:
La vida eterna que havia estat promesa en el Llibre dels Signes (Joan cc. 1-12) ara és explicada com a realitat que els deixebles (i tots els cristians) podem experimentar a partir de la Mort-Glorificació de Jesús, que es realitzen en cada Eucaristia.
     Jesús marxa, però torna 14, 1-11
Ell és el Camí Veritable de la Vida que ens cal portar, per "marxar" amb Jesús vers el Pare. Per l'Esperit, i a través de l'Eucaristia, Ell torna al nostre costat, juntament amb el Pare, si és que realment ens estimem. Aquesta és la Pau que ens deixa.
     Unió de Jesús amb l'Església cc 15-16
El Crist i nosaltres estem units com el cep i les sarments. I aquesta unió és tan forta que sense Ell, en l'Eucaristia, no podem donar veritables fruits de vida eterna.
Encara que en aquesta vida haguem de suportar l'odi o el dolor, a través de la mort de Jesús podem convertir aquest sofriment en vida. L'Esperit de Jesús és el Mestre que ens ensenya la veritable alegria. No podem tenir por, perquè Jesús ha vençut el món. 
     La glòria de Jesús c 17
En Joan la passió esdevé el camí de la GLORIFICACIÓ quan, a la Creu, Jesús "atreu tothom cap a Ell". Ara, en aquest sermó, Jesús ens diu en què consisteix aquesta glòria:
- Jesús té tot poder, ja que Ell és el "JO SÓC" que viu amb el Pare (v1-8)
- Jesús prega per TOTS nosaltres, perquè siguem "consagrats en la veritat" (v9-18).
- Aquesta pregària enclou tots el éssers de tots els temps, a qui Ell, a través de la Mort, dóna la Glòria que ha rebut del Pare (v19-26).

Els sinòptics, doncs, ens expliquen esquemàticament com celebraven l'Eucaristia els primers cristians. Els Pares Apostòlics, i la mateixa Egèria, ens asseguren que en ser esmentada, en les Eucaristies, la traïció de Judes, tots esclataven en plors. Després de l'àpat fratern, pensant en les negacions de Pere, tots confessaven els propis pecats, demanant a "l'Anyell de Déu que pren el pecat del món" que tingués pietat d'ells.

En canvi en Joan tenim, a més de l'explicació real dels fets que van passar quan estaven a Taula, la teologia del Sagrament de l'Eucaristia:
Jesús comença traient-se els vestits i rentant els peus, com el trobem en l'Eucaristia, "despullat de la seva condició divina", i fet Aliment a les nostres mans.
L'Eucaristia es el Sagrament de la Fe, de la Nit de Jesús, el Fill de Déu, traït tantes vegades al llarg dels segles. I, sobretot, l'Eucaristia Pasqual és l'HORA de la Glòria que ve de la Creu, ja que a través d'aquesta mort Ell ens envia l'Esperit Sant que transforma, sobre l'Altar, el Pa i el Vi en Cos i Sang de Jesús.
Per l'Eucaristia, doncs, nosaltres som empeltats en el Cep Veritable, amb una unió tan forta com la que té Jesús amb el Pare.

Menjant el seu Cos i la seva Sang vivim no sols el misteri de la Glorificació de Jesús, Mort i Ressuscitat, sinó que també nosaltres esdevenim glorificats "per Ell, amb Ell i en Ell". 

(retorn)

L'AUTORITAT CRISTIANA en l'evangeli de Marc
Tot l'evangeli de Marc vol ser una presentació sobre QUI ÉS JESÚS, i d'on li ve la seva AUTORITAT. Trobem la resposta definitiva en les paraules del Centurió davant la Mort en Creu de Jesús: "Veritablement aquest home era Fill de Déu". L'autoritat cristiana, doncs, només pot basar-se en el DONAR LA VIDA.

Els primers capítols de Mc (cc1-6) estan estructurats sobre el tema  de l'autoritat de Jesús.

A Cafarnaüm, en el seu primer dia de ministeri, Jesús ensenya una doctrina nova, amb AUTORITAT. Després, Ell és capaç de guarir el leprós amb un: "jo ho vull". Les cinc controvèrsies de Cafarnaüm que segueixen, ens parlen d'un Jesús que, com Déu, PERDONA, que és METGE de pecadors, que és el NUVI que introdueix la festa del Regne, que és el SENYOR de la Llei, i que ha vingut per SALVAR vides. A través de les paràboles desvela els secrets de l'obrar de Déu. I al voltant del llac, té PODER d'aturar les aigües del mar, de GUARIR l'endimoniat dels porcs i l'hemorroïsa, i de RESSUSCITAR la filla de Jaire. I, en tots aquests fragments, s'hi van retrobant preguntes sobre "qui és aquest que té tanta AUTORITAT?
La resposta dels de Natzaret és la pròpia dels qui miren Jesús com un home qualsevol: "D'on li ve tot això? No és el fuster?" I s'escandalitzen d'Ell. 

És que per Jesús l'autoritat és un SERVEI, un fer el bé als altres sense fer-se notar, un guarir-los el cor tot perdonant, un compartir senzillament la taula amb els pecadors, un saber interpretar la llei com a salvació. Ho dirà clarament als fills de Zebedeu quan li demanen seure a la seva dreta i a la seva esquerra (Mc. 10,35-45): "Ja sabeu que els qui són tinguts per amos de les nacions (quina forma més clara de dir que ningú no és amo d'un altre) les tenen sota el seu poder, però no ha de ser així entre els cristians. El qui vulgui ser GRAN que es faci SERVENT, i el qui vulgui ser PRIMER, que es faci esclau, com Ell que ha vingut a SERVIR i a donar la vida per tothom".

Després dels atemptats de Londres aquesta doctrina encara es veu més clara, els qui es pensen tenir autoritat, tan a orient com a occident, només saben matar, i Jesús ens diu a tots, que la única AUTORITAT que pot construir el món, és la del SERVEI. 

L'única que, al llarg dels segles, és realment eficaç.

(retorn)

MARIA, FILLA DE SIÓ-ISRAEL

Si Joan Baptista és el profeta que tanca l'Antic Testament i prepara el Nou, Maria és la última representant de la "petita resta" d'Israel, i la primera del "humils" que accepten el Regne de Déu.

Maria clou la darrera anella d'un poble que des d'Abraham i Sara, els vells estèrils, va creixent i multiplicant-se fins a formar una gran nació que "té Déu molt a prop". Però també uns homes i dones que malgrat les advertències dels profetes sovint cauen en la idolatria. Uns homes i dones reiteradament infidels, que, amb el pas dels anys queden reduïts a una "resta" insignificant. Un Israel que primer és castigat pels assiris (722aC), després pels babilonis (598-538aC), i finalment dominats pels perses (fins al 33aC), pels grecs (fins al 63aC) i darrerament pels romans, que acaben arrasant plenament el poble, l'any 70dC per obra de Titus, i el 135dC de mans de l'emperador Adrià.

Entre els grans imperis, l'orgull d'Israel s'ha d'anar abaixant, a fi d'acceptar la pobresa dels "anawim" ( sedejants de Déu) on Ell es pugui abocar. I Maria és el model d'aquests pobres-humils.
Amb Ella doncs, comença la nova era, a les portes de l'arribada del Regne.

Ella és l'estel que senyala el naixement de la nova albada. 
És la "plena de gràcia" on l'Esperit de Déu es pot emmirallar. És Aquella a qui totes les generacions diran benaurada. És la dona de FE que escolta i compleix la Paraula. És la que ens obté el "Vi millor" que Déu tenia guardat per a la fi dels temps. És la que, al peu de la creu, sense fer cas de "l'espasa que li traspassa l'ànima", ens ofereix el Fill-Redemptor tot acceptant, a canvi, la Maternitat sobre el fill-pecador.

Un fill, que som TOTS.

(retorn)

RELACIÓ DE JESÚS AMB LES DONES

A qualsevol concordància podeu trobar llistes exhaustives dels noms de totes les dones que Jesús va tractar. Aquí em fixaré, només, amb algunes de les més significatives: Maria (la seva mare), Maria Magdalena, la samaritana, i les dones que acompanyaven Jesús i sostenien econòmicament el grup.

1- S'ha parlat molt de la relació de Jesús amb la seva Mare, i, encara que els evangelis en parlen molt poc, la podem imaginar d'una compenetració total.
Quan Jesús es va perdre al temple, als 12 anys, Ella se sent amb autoritat per renyar-lo respectuosament. A Canà li fa avançar l'hora, convençuda de la missió que Ell té entre mans. Jesús diu d'Ella que és feliç perquè "ha escoltat la paraula i l'ha practicat". I a la creu, Fill i Mare CRUCIFICATS, Ella esdevé per do del Fill, Mare d'una humanitat nova.

2- La relació amb la Magdalena, és, certament, d'una gran intimitat, i, si voleu, fins d'un enamorament espiritual (potser comparable als de Francesc i Clara, Teresa i Joan de la Creu, o molts d'altres). Si no distingim entre les tres Magdalenes (encara que no seguim els autors orientals ni molts exegetes moderns) Jesús havia tret de Maria 7 dimonis, d'aquí l'agraïment que ella li té. Per això li besa els peus tot plorant, escolta la seva Paraula embadalida, se li tira als peus en morir Llàtzer, el seu germà, i mentre els deixebles desapareixen ella resta ferma al peu de la creu. I, sobretot, no se separa del seu sepulcre fins que el Ressuscitat la crida pel nom. Per això ella, l'apòstol dels apòstols, serà la primera que començarà a escampar la BONA NOTÍCIA de la Pasqua per tot el món.
Segur, doncs, que entre Jesús i la Magdalena hi ha una relació d'amistat ferma i veritable.

3- La samaritana, una dona acostumada a tractar amb els homes, paradoxalment rep de Jesús grans revelacions, àdhuc ignorades pels deixebles: escolta dels seus llavis que a través d'Ell comença una nova adoració al Pare en esperit i en veritat, i que Ell és el Messies que té una aigua que raja fins a la vida eterna. Quan arriben els deixebles no entenen res d'aquest diàleg de Jesús amb la dona, però és evident que entre ells dos hi ha hagut una OBERTURA total, mentre parlaven cor a cor.

4- De les dones que acompanyen Jesús i els deixebles potser se n'ha parlat massa poc. Dins la mentalitat de l'època, tan reaccionària a tot el femení, els evangelis accentuen el paper dels 12 apòstols, i encara avui es posa aquest argument per defensar el NO-sacerdoci de les dones, però el sorprenent és que malgrat tantes resistències, els evangelistes no deixessin d'esmentar aquest grup de dones que també anaven amb Ell.
La primera notícia la tenim per Lc 8,1-8: "Jesús anava per viles i pobles anunciant el regne, i l'acompanyaven els 12 i algunes dones: Maria Magdalena, Joana l'esposa de l'administrador d'Herodes, Susanna, i moltes altres, que els mantenien amb els seus béns". (A Fets 13,1 es parla  de Manaèn, company d'infantesa d'Herodes, que podia ser també d'aquest grup de cristians d'Antioquia, que com Lluc el metge antioquè, van seguir Jesús). I no és estrany que Lluc, obert als pagans, no volgui passar per alt la notícia d'aquestes dones, que, amb capacitat d'administració econòmica, sostenien Jesús i els apòstols en les seves correries per Galilea.
Depres serà el mateix Mateu, el més palestinenc dels evangelis, que repetirà la notícia dient que, al peu de la creu, en lloc dels deixebles, "hi havia moltes dones que havien seguit Jesús des de la Galilea, servint-lo".
I després de la resurrecció fa notar que Jesús els diu a elles, primer que a ningú: "aneu i digueu als meus germans que se'n vagin a Galilea i allà em veuran". O, en versió de Lluc: "recordeu-vos de com us va parlar quan encara era a Galilea".

En tots 4 evangelis, doncs, aquestes dones que havien seguit Jesús a Galilea, són les que estan al peu de la creu i al sepulcre el matí de pasqua. Per comprendre l'actitud revolucinària de Jesús amb les dones, ens caldria ficar-nos en la cultura semítica del segle 1er, o, si voleu, en la jueva de tots els temps. Encara avui els jueus cada dia donen gràcies a Déu "de no ser dones" (algun rabí actual proposa canviar el text), o sigui de no ser cap d'aquelles que pel fet de ser dones, són incapaces de complir la llei. Una llei que, malgrat això, coneix glorioses excepcions.

Parlar de la relació de Jesús amb les dones és, per tant, parlar de la plenitud del cor humà del Fill de Déu, que no sols no fa diferències de persones, sinó que s'inclina amb amor íntim i entranyable envers aquelles que no tenen cap valor en la seva societat. I ho fa sense complexos ni miraments humans. 

No és estrany que els seus adversaris l'acusin de ser amic de "prostitutes i publicans".

(retorn)

EL PROFETA AMÒS
Amòs és el 1er profeta d'Israel (750aC). Tot i ser fill del reialme del Sud (Taqué), predica a Samaria (Santuari de Betel), una mica abans que el profeta Osees. Els dos únics profetes que prediquen al nord. 
La Bíblia sovint anomena "Israel" al reialme del nord, en oposició a "Judà" que és el reialme del sud. Els dos regnes són el resultat de la separació de les tribus a partir del fill de Salomó. Queden 10 tribus al nord, amb Samaria per capital, i 2 tribus al sud, presidides per Jerusalem.

Poc temps abans de la caiguda de Samaria, Amòs amenaça el poble pel crim de les injustícies socials. Un tema, d'altra banda, força actual.

En el Pròleg (c1-2) ens diu que Déu és com un "lleó" que s'abraona contra les nacions perquè no es respecten mútuament com a germanes. Què diria avui?

Els caps 3-6 són una reprovació contra Samaria  perquè es dedica a robar als pobres. El "lleó" (Déu) ha caçat la presa: els governants que acumulen als seus palaus, entre luxosos divans i llits de marfil, les coses robades, i les seves dones, que com "vaques de Basan", s'enriqueixen a costa dels febles. Quin atreviment hi ha en aquests mots!
Déu prou voldria que retornessin a Ell, però els ha de reprendre perquè no estimen el BÉ, ni la JUSTÍCIA. Per això no podran fruir del seu luxe, que es pensen que els dóna seguretat.
Creieu que avui hi ha profetes/esses tan agosarats en les seves qualificacions contra els governants i les seves esposes?

Els caps 7-9 estan formats per 5 visions en les que Déu comença perdonant el poble "ja tan petit" (visió 1-2), però que després diu que ja no pot perdonar (visió 3), perquè ja ha arribat la fi: "Aquell dia es planyeran com per la mort d'un fill únic" (visió 4). És un text impressionant que repetim el Divendres Sant. Finalment en la darrera visió (5a) diu que "ni que baixessin al fons del mar, no es podrien escapar de la mirada de Déu". És el mateix tema que trobem en el salm 138, que recitem a Vespres ("provaré de prendre les ales de l'aurora, per anar a viure a l'extrem del mar, però també allà, Déu, m'hi vindries a buscar"). Encara que no ens ho sembli, vivim sempre sota la mirada de Déu.
En aquelles circumstàncies Amòs es troba que un fals profeta, de nom Amassies, el fa fora del Santuari, dient-li que el lloc està protegit pel rei, i que allà només es pot parlar a favor del govern.
Quina lliçó pels qui en nom de Déu afalaguen les arbitrarietats dels poderosos!

El llibre acaba amb un oracle de SALVACIÓ (9,17-15). Déu té els ulls posats en aquest reialme pecador, per això no els exterminarà del tot, sinó que restaurarà la "petita cabana" (el poble), perquè torni a prendre possessió d'un país fèrtil, del qual mai més no en seran arrencats.
Potser si sabéssim parlar dels pecats, donant-los el seu nom, també sortiria dels nostres llavis una visió optimista i esperançada com la d'Amòs.

El final del llibre no sols caracteritza aquest escrit profètic, sinó tota la Bíblia, on se'ns revela, abans de tot, la MISERICÒRDIA de Déu. 
La bondat d'un Déu que no sols promet restaurar les nostres "petites cabanes" bastides amb més bona voluntat que destresa, sinó també la possessió d'una TERRA, on, ja ara, som cridats a trobar la felicitat.

(retorn)

EL TEMOR  DE  DÉU

És un tema que malgrat domina quasi tota la Bíblia, va agafant matisos diferents en cada circumstància i al llarg dels segles. 

A Gen 22,12, quan Abraham està a punt de sacrificar el seu fill Isaac, Déu li diu que no ho faci, ja que ha demostrat que "tem Déu". Aquí el temor vol dir PREFERIR Déu al propi fill, l'únic que té, el fruit de les promeses que li havia de garantir l'esperança d'una gran descendència.

A Ex 1,17 són les llevadores les que "temen Déu", les que s'estimen més OBEIR Déu que al faraó, encara que els pugui costar la vida. I en elles el temor de Déu no exclou l'astúcia humana, fins al punt que, en ser jutjades, saben esquivar la llei amb agudesa. I Déu està tan content de la seva actuació (v21) que les fa mares fecundes, amb dret a formar una nissaga escollida dins el Poble.

2Sam 6,9 ens explica el temor de David davant l'arca de l'aliança, i aquest temor és fet de RESPECTE. Un temor que s'exterioritza en una graciosa dansa reial, pròpia dels servents, i que acaba en un àpat compartit per tots els presents.  Així el temor de David és del qui és feliç d'abaixar-se humilment davant Déu, encara que als ulls humans la seva actitud sigui menyspreable (6,22)

El temor de Tobit (Tob 4,21) és ple de bondat. És un fugir del pecat per obrar el bé. Tobit és el qui converteix el temor de Déu en un doll de MISERICÒRDIA.

Judit (8,8) és la viuda rica i valenta que, amb la FORÇA del seu gran temor de Déu, defensa la ciutat de Betúlia quan està a punt de ser anihilada.

Job (1,1ss) és l'home recte a qui el temor de Déu l'obre a l'autodefensa, amb una GOSADIA increïble. Un atreviment tan sorprenent a l'ortodòxia dels seus amics, com agradable a Déu.

En tot el Nou Testament no trobem ni un text sobre el temor de Déu. Les pàgines de l'evangeli es veuen dominades pel NO TINGUEU POR de Jesús, pronunciat en tantes i tan diverses situacions. Sobretot després de la Resurrecció.

1Joan 4,18 explica molt bé aquest canvi: l'AMOR ha fet fora qualsevol temor.

A Rom 8,15 St. Pau, en la mateixa tònica, diu que "no hem rebut pas un esperit d'esclavitud per recaure en el temor, sinó que sentint-nos fills, gosem dir a Déu Pare". El temor, doncs, desapareix per a deixar pas a la CONFIANÇA de fills.

I 2Tim 1,7 diu que Déu no vol un esperit de timidesa (=temor) sinó de fortalesa i d'ALLIBERAMENT, ja que el Crist ha Ressuscitat.

Finalment He 4,1-3, un escrit no paulí i amb una mentalitat eminentment "sacerdotal", retorna a la recomanació del temor a fi de no deixar passar per alt la gràcia de Déu, com el poble a l'AT. I aquí el temor té el sentit de RESPOSTA responsable als dons de Déu a fi "d'entrar al lloc del repòs".

També a l'Apoc 14,7 un àngel anuncia el judici dient: "temeu Déu i glorifiqueu-lo", en aquesta hora de persecucions per part de la bèstia: Roma i tots els Imperis dictatorials de la història. I en aquests dos escrits el temor va unit a la POR al JUDICI etern de Déu. Una por que, condueix al "Veniu, Senyor Jesús" del final del NT.

A qui li vagi bé viure en el TEMOR de Déu, doncs, voldríem que aquestes ratlles el moguessin a aprofundir-lo. I als qui ens trobem millor en el clima de la CONFIANÇA FILIAL, fora bo que ens ajudessin a llençar-nos vers la dinàmica de l'abandó en mans de Déu.

(retorn)