INFORMACIÓ SOBRE ALTRES MONESTIRS   Josefina Rabella
 

 


MONESTIR DE STA. ESCOLÀSTICA DE SUBIACO
Historia y Abats
 


El monestir de Santa Escolàstica és un dels tretze monestirs fundats per St. Benet (480-547) a la regió de Subiaco, regió que s'estén al llarg de la vall de l'Alt Aniene.

A l'any 304 a C. aquesta regió va ser conquerida pels romans, els quals per aprofitar l'aigua del riu, van construir aqüeductes. Més tard Neró, va fer tancar la vall per tres punts, construint així tres llacs artificials. Es deu precisament a aquests tres llacs el nom de Subiaco (Sublacum). En ambdós costats va construir els pavellons de la seva vila.
L'emperador Trajà va fer construir una altra vila sumptuosa, propera a l'altiplà, de la qual només queden ruïnes.
Els emperadors que els van seguir no van abandonar les construccions existents a la regió, i així en l'època de St. Benet la via Sublacense, les viles imperials i els aqüeductes, estaven ben conservats.

Quan va arribar St. Benet, la població era ja cristiana, amb l'Església parroquial de St. Llorenç, el rector del qual, anomenat Florenci, va tenir un trist paper en la vida del Sant.
Segons St. Gregori, no lluny de Subiaco hi havia un monestir, i, més proper al Sacro Speco, un altre, governat per Adeodat i a la comunitat del qual pertanyia el monjo Romà.

St. Benet era fill d'una família benestant de Nórcia. Va anar a Roma a cursar estudis, però impressionat per la corrupció romana es va refugiar a Affile. Mes, desitjós de major solitud, va abandonar la dida, que l' havia acompanyat fins allà, i es va refugiar en una cova que el monjo Romà li va indicar.
Va romandre a la cova tres anys, ignorat per tots a excepció de Déu i del monjo Romà, que cada dia des del cim de la paret rocosa, mitjançant una corda, li baixava part dels seus aliments. La vida de Benet a la cova va ser duríssima i no li van faltar moments de desànim i de temptació.

Però al cap de tres anys la seva solitud va començar a disminuir, ja que havia estat descobert per uns pastors, i deixebles, aviat nombrosos, que van venir per posar-se sota la seva direcció. Així s'iniciava el cenobitisme benedictí.

El primer monestir que va construir va ser el de St. Climent, però amb l'arribada de nous deixebles va fundar altres dotze monestirs més petits, entre els quals un era dedicat al Papa St. Silvestre, que actualment és el de Sta. Escolàstica, el qual amb el temps va arribar a ser el principal i, fins al final del s.XII, l'únic monestir de Subiaco.

Però l'enveja enutjosa i sense escrúpols del rector Florenci va obligar Benet a emigrar, amb un reduït nombre de deixebles, i es va dirigir a Cassino (a. 529).
A Cassino va viure uns 18 anys, va treballar en la conversió de la població; va construir al cim d'aquella muntanya el cenobi, que seria cèlebre en la història i va acabar la redacció definitiva de la seva Regla. Va morir el 21 de març, probablement en 547.

En el s.IX la regió sublacense va ser devastada pels Sarraïns. Els danys van ser greus, però els monjos van poder tornar molt aviat a Subiaco. Una nova Església va ser construïda pels Papes Gregori IV i Lleó IV (847-855) A finals del s. IX el monestir va canviar el títol de St. Silvestre pel de St. Benet i Sta. Escolàstica o simplement St. Benet.

A partir del s. X sota l'abadiat de Lleó III (923-961) l'abadia de Sta. Escolàstica va començar a rebre nombrosos donatius, i el domini feudal sobre els territoris propers. El príncep romà Alberic va dotar al monestir amb moltes propietats, que van ser ampliades pels Papes dels ss. X-XI. A finals del s. X es construeix una nova i gran Església romànica que va ser beneïda pel Papa Benet VII (980).

L'abat Humbert (1050-1069) i l'abat Joan V (1069-1121) van fer grans construccions al Sacre Speco i a Sta. Escolàstica però, excepte el campanar d'aquesta, no han arribat altres construccions fins als nostres dies.

Sota l'abat Joan (1090) el monjo Palombo es va retirar a viure de manera estable al Sacre Speco, i a partir d'ell van habitar allà sempre dos o quatre monjos eremites, assistits pels monjos de Sta. Escolàstica. Finalment, sota l'abat Romà (1192-1216) va començar al Sacre Speco la vida monàstica regular amb un grup de monjos, generalment uns dotze, amb un prepósit, depenent de l'abat de Sta. Escolàstica. D'aquesta manera comença el període dels dos monestirs de Subiaco, amb una única comunitat. Per evitar confusions el monestir del Sacro Speco es dirà de S. Benet i l'Abadia de la vall de Sta. Escolàstica.

Després de l'abat Romà la vida dels dos monestirs va continuar serena sota els abadiats de Lando (1219-1243) i d'Enrico (1245-1273). A més, els Papes vetllaven amb benevolència per Subiaco, en especial Inocenci III, Gregorio IX, Alexandre IV. Tots ells visitaven sovint Subiaco i la beneficiaven generosament.
Després de tres anys d'interregne i d'altres vicissituds va ser elegit abat Bartomeu III (1363). Ell va intentar refer la disciplina i l'ordre monàstic, però com que havien quedat pocs monjos va anar admetent monjos d'altres llocs i d'altres nacions, de tal manera que fins i tot a començaments del s. XVI, Subiaco era més aviat una comunitat europea.

L'any 1456 els dos monestirs van quedar sota un abat comendatari. D'aquesta manera el monestir perd els territoris de l'Abadia i el seu poder temporal, que passen a l'Abat Comendatari. El primer va ser Joan Torquemada, després va ser elegit Rodrigo Borgia (1471-1492) Más tard l'Comenda va passar als Colonna, als Borghese i finalmenmte als Barberini. Sota els Barberini (1638-1639) les abadies de Subiaco van passar a ser "Abadía nullius", és a dir, no pertanyent a cap diòcesi, i l'abat comendatari va adquirir ampla jurisdicció sobre l'Abadia. L'any 1753 va quedar només aquesta jurisdicció espiritual i el poder temporal va passar directament al govern pontifici.

L'any 1514 els monestirs sublacenses van entrar a formar part de la Congregació Cassinense. Des d'aquest moment, l'abat Claustral -diferent de l'abat Comendatari - va ser temporal i elegit no pels monjos, sinó pel capítol general de la Congregació.
Entre els anys 1516-1849 es van succeir 129 abats, alguns van governar Subiaco diverses vegades. De 1739-1853, la comunitat del Sacro Speco era diferent de la de Sta. Escolàstica.
El 1773 va ser nomenat abat Comendatari el cardenal Angelo Braschi, el futur Pius VI, que coma  Papa va voler retenir l'Encomenda de Subiaco, com havia fet Pau II i com ho faran Pio IX i S. Pio X.

Passen alguns anys, moguts i turbulents, fins que a l'any 1849, el Papa Pius IX va cridar a Subiaco a l'abat Francesc Casaretto amb alguns monjos de la Ligúria. Sota aquest abadiat el monestir de Subiaco va començar una nova vida més rigorosa i comunitària.
A poc a poc el moviment de Casaretto es va estendre per altres monestirs italians i estrangers. El 1853 la comunitat del Sacro Speco es va reunir de nou a Sta. Escolàstica.


El 1872 Subiaco es va convertir en centre i cap d'una nova Congregació monàstica internacional : Congregació "Sublacense", separada definitivament de la Cassinense.
Després d'una sèrie d'esdeveniments no molt agradables, el 1897 van augmentar les vocacions i a finals de 1909, l'abat de Subiaco era l'Abat general de la Congregació Sublacense. A partir d'aquest any Subiaco va tenir el seu propi Abat: el primer va ser Simó Salvi.

L'últim Abad Comendatari va ser el Papa Pio X, que va governar per mitjà d'un Delegat pontifici des de 1906. El Papa Benet XV va abolir l'Encomenda i va confiar el govern de l'Abadia a l'Abat del Monestir, el qual tenia a més la jurisdicció episcopal sobre els pobles de que rodejaven l'"abadia nullius".

Entre els últims Abats es troben Estanislau Andreotti, que va ser al capdavant de Sta. Escolàstica des de 1974 a 1995, i Maure Meacci, elegit a la mort d'aquell.

Actualment, després d'altres vicissituds, amb la reconstrucció del monestir es va restablir la vida monàstica i torna a ser CASA DE DÉU I LLOC DE PREGÀRIA I DE PAU
 

 


MONESTIR DE SANTES CREUS

 

             
Situat a la província i arxidiòcesi de Tarragona (v.), a uns 30 Kms de la capital, va ser fundat per l'Ordre cistercenca, que el va habitar fins a l'exclaustració de 1835.
Va tenir el seu primitiu emplaçament a Valldaura, a prop de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) i el seu primer títol de propietat va ser la donació efectuada per la noble casa de Montcada el 4 des. 1150; va ser definitivament traslladat al seu emplaçament actual cap a l' any 1170.

La invasió napoleònica el va delmar considerablement i les circumstàncies polítiques subsegüents van precipitar la seva definitiva extinció: el juliol de 1835 la comunitat va haver d'abandonar el monestir. La tutela dels seus monjos, que van regentar l'annexa parròquia nullius fins a 1868, va salvar molt del monument, que va sofrir, no obstant això, algunes profanacions.

Abans del 1820, pel Decret de Supressió i dissolució de totes les cases monàstiques, els seus béns van sortir a subhasta, però els monjos hi van tornar fins al 1835. Com esdevindria a tot l'Estat Espanyol, les propietats de les ordres religioses no servirien, en general, per alleugerir les necessitats de la pagesia i els obrers, sino que van passar a les mans dels nobles i rics, que van propiciar la destrossa total de veritables obres d'art, que van haver de passar a formar part del patrimoni cultural de cada nacionalitat.

La Desamortització de 1835, ben estudiada per especialistes al llarg de molts anys, va suposar, segons la majoria d' investigadors, la destrossa per part de l'Espanya inculta que va deixar patent el seu odi i ressentiment, com altres vegades.

El 1844 es van crear les Comissions Provincials de Monuments. Gràcies a això i un monjo que es va ocupar de la parròquia, se salvaria alguna cosa. Va servir de presó. Amb les seves pedres es van fer fortificacions.

La Comissió de Monuments de Tarragona va estroncar les seves ferides mentre que el Patronat creat el 1931 i reinstaurat el 1951 va continuar el seu benèfic influx. Des de 1947 la tasca dels organismes oficials es veu secundada i estimulada per una singular entitat particular, l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus que tant ha fet per la seva conservació i coneixement.

Al 1921, aquest arxiu d' història i llegenda va passar a ser Monument nacional. Està bastant ben conservat. Algunes construccions monumentals encara existents, daten de l'últim terç del s. XII. Els segles posteriors van deixar també la seva empremta monumental, en alguns casos egrègia.

L'església actualment serveix de parròquia a la població, i la resta és part monumental que es pot visitar.