TEMES SOBRE PARES I MARES    Josefina Rabella
 

 


EVAGRI PÒNTIC
 


Evagri Póntic
, o Evagri el Monjo, també anomenat el solitari, va ser monjo i asceta cristià, al 345-399 . Era molt conegut per les seves qualitats de pensador, escriptor i orador.

Va néixer en una família cristiana al petit poble d'Ibora, a la província romana del Pont. Va començar la seva carrera a l'Església, en ser nomenat lector per Basili el Gran. Posteriorment, el germà d'aquest, que era Gregori de Nisa, el va ordenar diaca.

La vida mundana de Constantinoble amb les seves atraccions, van ser una temptació per a Evagri. Un somni premonitori va impulsar la seva marxa cap a Jerusalem. Allà va viure durant un temps la vida monàstica amb "Melania l' Anciana", una il·lustre dama romana.

Molts dubtes van assaltar Evagri durant aquell temps. Una greu malaltia va significar un senyal diví per a ell, que el va fer decidir a marxar cap a Egipte, establint-se un temps al desert de Nitria i posteriorment a Kellia ("Les Cel·les"), on va viure fins a la seva mort.

Va divulgar l'hesicasme, tradició inicialment eremítica de pregària que es manté dins del ritu bizantí, a fi de mantenir la quietud del cor. L'hesicasme es practica encara a la Muntanya de l’Athos i en altres monestirs ortodoxes. La major part dels textos atribuïts a Evagri Póntic es troben en la recopilació canònica anomenada Filocàlia.
 

 


MACARI
 


Nom de dos monjos reconeguts, i contemporanis, de Nitria durant el S. IV:

Macari l' Alexandrí
També anomenat "politikos" ja sigui en referència a la seva ciutat de naixement, i a les seves maneres refinades de viure. Va morir al voltant de 405.
Va ser un contemporani jove de Macari l' Egipci, però no hi ha raó per confondre'l o identificar-lo amb el seu homònim major. Més que qualsevol eremita de l'època, ell va exemplificar l'esperit d'emulació característic d'aquesta etapa del monaquisme. Ningú no el superava en austeritat. Paladi assegura que "si alguna vegada escoltava d'algú realitzant alguna forma d ascetisme, s'encenia en desigs de fer el mateix". Els monjos de la Tebaida, durant la Quaresma, rebutjaven aliments cuits. I ell se'n va abstenir durant set anys. En una ocasió, en expiació d'una falta, es va reclinar durant sis mesos en un rusc, exposat als atacs dels insectes africans, la picadura dels quals pot vèncer la resistència fins i tot d'un senglar. Quan va tornar on els seus companys, estava tan desfigurat que només va poder ser reconegut per la seva veu. Se li adjudica la redacció d'una regla per a monjos, però la seva autoria és negada a l'actualitat.

Macari l' Egipci (o "Macari el vell")
Un dels més famosos solitaris del cristianisme primitiu, nascut al voltant del 300; va morir el 390. Va ser deixeble de Sant Antoni i fundador d'una comunitat monàstica al desert d'Escete. A través de la influència de Sant Antoni va abandonar el món als 30 anys, i deu anys després va ser ordenat sacerdot. La fama de la seva santedat va atreure molts seguidors, i el seu establiment monàstic al moment de la seva mort tenia milers d'habitants. La comunitat, que va prendre per residència els deserts de Nitria i d'Escete, era de tipus semieremític. Els monjos no estaven lligats per cap regla fixa; les seves cel•les eren a prop unes de les altres, i es reunien per al culte diví només els dissabtes i diumenges. El principi que els mantenia junts era el de mútua ajuda, i l'autoritat dels majors era reconeguda no com la dels superiors monàstics en el sentit estricte de la paraula, sinó com a guies i models de perfecció. En una comunitat on els seus membres s'esforçaven per destacar en mortificació i renuncia, la preeminència de Macari era generalment reconeguda. Diversos monestirs al desert Líbia encara porten el nom de Macari. Cinquanta homilies han estat guardades amb el seu nom, però aquestes i l'"Epístola als Monjos", al costat d'altres peces dubtoses, no li poden ser adjudicades amb absoluta certesa.

 

 


MARES DEL DESERT
 


Aquesta vol ser una contribució per posar-nos en sintonia amb l'Església del nostre temps que no perd l'ocasió d'assenyalar la dignitat de la dona i d'aclarir la qüestió femenina.
Per això ens agrada treure de l'oblit a les MARES DEL DESERT, les antigues AMMAS, l'espiritualitat, sàviament realista i experimental, de les quals il•lumina l'aspecte de lluita i discerniment que implica el creixement i la maduració de la persona en totes les dimensions de seu ser.
Un altre motiu, és treure de l'oblit a qui junt amb els ABBAS, van plantar les arrels de l'espiritualitat cristiana. En primer lloc podem citar Sincrética d'Egipte, mare de les monges del desert, en qui va exercir la seva influència Evagri Pontic.
També podem esmentar entre d'altres: Olimpia, en qui Juan Crisóstomo i altres teòlegs van trobar una hàbil col•lega, amb la qual podien debatre i explorar temes teològics. Va ser suport, igualment, de Gregori de Niça, Basili el Gran i Macrina.

En general les Mares del monacat primitiu dels deserts d'Egipte, eren dones, que plenes de l'Esperit Sant, estaven dotades d'una veritable "maternitat", ja que engendraven fills i filles segons l'Esperit.

La comunicació entre "amma" i deixebla era "oberta i franca", és a dir més a nivell de desigs i afectes que d'"idees". En altres paraules es tractava de l'obertura de l'ànima,  dels pensaments, les inclinacions, els impulsos interiors, que és molt més que la simple confessió dels pecats. L'"amma" no ocultava la seva pròpia humanitat i es mostrava comprensiva i orientadora, per pròpia experiència.

Quan s'escolta avui que el psicològic recorre a l'espiritual, més en concret, al discerniment, i no al revés, com va passar fins i tot no fa molt, valorem més encara l'aportament experimental i integral de les Mares del desert.
En altres termes, es tractava de diferenciar i reorientar, en relació a l'Esperit de Crist i del seu Evangeli, cada un dels tres nivells de realitat de la persona humana: el corporal, el psicològic i l'espiritual, per mitjà del discerniment.

La pietat en el context de les Mares del desert és, mitjançant el discerniment, no perdre el rostre del Senyor que és en la nostra vida, i en tot el que ens ajuda per seguir-lo més de prop.
La saviesa espiritual en les Mares del desert deixa al descobert que de res no val la perfecció de mitjans amb què compta, quinze segles després d'elles, la nostra civilització, si alhora estem culturalment i moralment confosos en els objectius, per no recorrer, degut al pitjor subdesenvolupament de tots, a un paràmetre transcendent que ajudi a diferenciar als nostres cors els termes existencials en conflicte.

NOTA
- "Les Mares del Desert" de M. Sira Carrasquer i Araceli de la Red.
- "Metericon", Sabiduria de las Madres del Desierto.
 

 


ESPIRITUALITAT SIRÍACA
 


"La Història Religiosa" de Teodoret, bisbe de Cir (423), pot dir-se que és el text base per a l'estudi del monacat de Síria del Nord. En ella ens ofereix una sèrie de vides de monjos ascetes: uns eremites i altres cenobites. Són ascetes sovint estranys, excèntrics..., però tots ells plens de zel i bona voluntat per servir Déu.
Les arrels del monacat sirià han que buscar-se al propi terreny en el qual es va desenvolupar. Avui ningú no ho dubte. El que es discuteix són les influències en la seva aparició i en la seva personalitat. Alguns autors diuen que existeixen vincles que els relacionen amb les cultures orientals: persa, i India...

En el s. II el corrent ascètic procedent del judeocristianisme i del judaisme de Síria, va influir poderosament en el monacat naixent.
L'ascesi cristiana es desenvolupa a Síria i Mesopotàmia a partir d'una lectura interessada dels Evangelis , particularment el de Lluc, més radical en el concernent a l'ascesi. També l'"Evangeli de Tomàs", escrit gnòstic, està estretament relacionat amb l'ascesi cristiana de Síria, la qual considera Tomás com un asceta itinerant, un "estranger" que ho ha deixat tot per seguir Crist. Així gradualment va anar-se passant de l'ascetisme evangèlic al monacat.

Aquests personatges estranys, viuen en les muntanyes i els erms. Són homes i dones que volen viure sols, rarament s'esmenten grups de dos o tres, absolutament separats del món. Alguns s'han construït cabanyes; d'altres habiten en grutes i cavernes.
Oposat al dels anacoretes que per motius ascètics no paraven enlloc, era l'estil de vida dels reclusos, que va ser molt floreixent a Síria, eren monjos i monges que van passar gran part de la seva vida entre quatre parets.

Però la forma d'ascetisme més vistosa i original que va inventar el monacat sirià va ser la dels estilites. Els estilites - de stylos (columna) - van ser relativament nombrosos a tot l'Orient cristià, fins i tot Bizanci va tenir el seu estilita, sant Daniel. Però van abundar sobretot a Síria i Mesopotàmia. El més conegut és sant Simeó. La fama dels seus dejunis i de les seves estranyes penitències es va estendre per tota la regió. El seu prestigi d'home de Déu li va conferir una autoritat indiscutible.

Aquest ascetisme excèntric va marcar tot el monacat sirià, fins i tot el de formes més normals, com va ser el cenobític. Dejunis prolongats, lluita acèrrima contra la son, austeritats naturals i artificials, omplen les pàgines de Teodoret.

Un altre mitjà de mortificació molt comuna era la falta d'higiene: la brutícia. Es molt ardu per a la nostra mentalitat entendre un monacat així. Però una cosa és certa: els sirians sentien debilitat per les austeritats extremes, excèntriques i moltes vegades repel•lents, que no ho eren per a la sensibilitat del poble, al mig del qual floria aquest ascetisme. L'aurea popular que envoltava els "atletes de la pietat", n'era la prova més convincent.

El monacat es va anar domesticant, normalitzant, estructurant, però van continuar bufant aires de llibertat. La vida comunitària o cenobitisme procedeix de dues fonts. Una, l'ascetisme premonàstic, és a dir, les verges i els ascetes cristians, que gradualment van anar formant comunitats de vida. Una altra, el magisteri espiritual, que anava aglutinant entorn d'un abba, de santa vida i sana doctrina, a un grup de deixebles fins a culminar en la fundació d'un monestir. A Síria la més antiga forma de cenobitisme va néixer de la simple necessitat de comunió entre els membres d'una església local que practicaven el mateix grau avançat d'ascetisme. La realitat de comunió és tan essencial i constitutiva que n'hi ha prou per si sola, en l'absència de superior, per mantenir la cohesió del grup. Aquests ascetes romanen sota la jurisdicció immediata de la jerarquia local, amb la qual cooperen.

L'altre cenobitisme procedeix de l'eremitisme. Van anar apareixent a poc a poc en molts llocs, agrupacions més o menys cenobítiques entorn de famosos ascetes.
Els sirians, individualistes i enamorats de les formes més extravagants de monacat, continuaven fidels al seu ideal primitiu: la solitud del desert, les muntanyes, les grutes, amb plena llibertat per dedicar-se a les mortificacions més terribles. Ni s'avenia, el cenobitisme, amb el característic sentit de la pobresa dels monjos. Tanmateix, va acabar per arrelar i ja en les última dècades del s. IV es van aixecar molts monestirs. Al principi van ser molt modestos però després van anar prosperant.

El cenobitisme triomfava, però era un cenobitisme “sui generis”. La falta de regles monàstiques és un indici important; denota que els cenobites no renunciaven completament a la seva llibertat. L'ideal monàstic va continuar essent en ells la vida anacorètica.
 
Els monjos sirians començaven per un període d'aprenentatge sota la direcció d'un pare espiritual clarivident i exigent. Arribats a certa maduresa, es comprometien a la pràctica de la castedat perfecta i de totes les virtuts, segons el que requereix l'estat monàstic; Déu, en canvi, es comprometia tàcitament a concedir al nou monjo les gràcies necessàries per complir les obligacions que acabava de contreure.
Cadascú disposava del temps al seu gust, però tenint en compte la voluntat de Déu, i, en la majoria de casos, la voluntat del pare espiritual. Lògicament, més tard van haver d'establir-se horaris.

Gràcies a les obres de sant Joan Crisòstom, podem conèixer una mica la vida quotidiana dels monestirs. Era una vida senzilla, pacífica i silenciosa. Sota la direcció d'un superior, els monjos preguen, mengen i dormen junts. No hi ha "meu" ni "teu": menjar i vestit són comuns a tots. Tota la jornada es reparteix bàsicament entre el treball manual i la lectura; alguns monjos s'ocupen en ministeris pastorals, i en l'ensenyament.
Tenen tres oficis litúrgics comunitaris - tèrcia, sexta i nona - interrompen el treball o la lectura. Cap al tard es canten Vespres. Després prenen l'únic menjar del dia que no és obligatori. Els que treballen es dediquen principalment a l'agricultura i l'horticultura, a trenar cistells i a copiar llibres. Les monges, molt nombroses, s'ocupen especialment de filar i cuidar malalts, d'aquest mode poden subvenir a les seves pròpies necessitats, sense dependre de ningú.

En contrast amb l'ambient monàstic hel•lenista, les línies característiques del monacat sirià el distingeixen pel seu individualisme, les mortificacions i la tendència a les experiències místiques.
El monjo sirià era lliure. No optava una vegada per sempre per un gènere determinat d'activitat. No se sentia presoner de sistemes, esquemes o reglaments. No estava subjecte a la tremenda divisió entre vida activa i contemplativa, que acabarà per imposar-se amb tant rigor a l'Església llatina. Simplement, havien optat per la vida monàstica, això és, pel servei total i exclusiu a Déu. Buscaven Déu de tot cor: en l'ascesi duríssima, en l'oració, en l'Escriptura. Però sobretot essent dòcils a les mocions de l'Esperit, que els conduien per camins, a vegades nous, i sovint variats.

AQUESTA ÉS LA GRANDESA DEL MONACAT SIRIÀ