LITÚRGIA · LITÚRGIA · LITÚRGIA · LITÚRGIA · LITÚRGIA · LITÚRGIA ·

 

  VISITEU  L'EXPOSICIÓ de CERÀMICA


 

        EVANGELI del DIUMENGE  Power Point  (clic)          

 

 201420152016 20172018 201920202021


TEXTOS DE LES EUCARISTIES DE CADA DIA DE L' ANY
Lectures de la missa   
(clic)

TEXTOS DE LA PREGÀRIA LITÚRGICA en 4 setmanes
www.liturgiadeleshores.cat      (clic)

 


 
LITURGIA . LITURGIA . LITURGIA . LITURGIA . LITURGIA . LITURGA . LITURGIA
NOTES BÍBLIQUES PER A LES MISSES D' ENTRE SETMANA
 En aquest enllaç hi trobareu una pàgina general de la Litúrgia de la Paraula.   ...LITÚRGIA ...

Ángel CASAS BAYER, Escolapi


 

PENSAMENTS
HERÈNCIA  DELS  PARES  DE  L'ESGLÉSIA 

 

ADVENT-NADAL
lectures de Matines

QUARESMA
lectures de Matines

PASQUA
lectures de Matines

Setmanes I-V de l'ANY
lectures de Matines

Setmanes VI-X de l'ANY
lectures de Matines

Setmanes XI-XX de l'ANY
lectures de Matines

Setmanes XXI-XXXIV de l'ANY
lectures de Matines

FESTES dels SANTS PARES per mesos
¿Vols conèixer els PARES?

Gener:
    Basili i G. Naziancè, Hilari,
    Fulgenci, Francesc S, Tomàs
 

Febrer: Pere Damià, Policarp

Abril: Anselm, Isidor, Caterina

Maig:
Atanasi,  Beda

Juny:
Justí, Bonifaci, Efrem, Ireneu

Juliol:
Bonaventura

Agost:
Clara, Bernat, Agustí

Setembre:
Gregori, Crisòstom, Cebrià, Jeroni

Octubre:
Bru, Teresa, Ignasi d'A.

Novembre:
Lleó, Albert, Climent

Desembre:
Joan Damascè, Ambròs, Joan de la Creu

 

 

Powers Points sobre la LITÚRGIA

   EL TEMPS D'ADVENT
   En  Power Point    SETMANA PRIMRERA
   En  Power Point    SETMANA SEGONA
   En  Power Point    SETMANA TERCERA
   En  Power Point    SETMANA QUARTA
  ANTÍFONES "O" DE VESPRES
   En  Power Point    ANTÍFONES  "O" DE VESPRES
   En  Power Point    ANTÍFONES "O" DE VESPRES

 
   NADAL 
   En  Power Point    POEMA DE NADAL
   En  Power Point    DÉU AMB NOSALTRES

 

          EL NEN JESÚS
            DE NADAL

Orígen i història
d' aquesta imatge
del nostre monestir

 

   EL TEMPS DE QUARESMA
   En  Power Point    SETMANA PRIMRERA
   En  Power Point    SETMANA SEGONA
   En  Power Point    SETMANA TERCERA
   En  Power Point    SETMANA QUARTA
   En  Power Point    SETMANA QUINTA

 

   EL VIACRUCIS
   En  Power Point    VIACRUCIS imatges de Sieger Köder

 

    SETMANA SANTA
  En  Power Point   SETMANA SANTA  
  En  Power Point   SETMANA SANTA  (música)
  En  Power Point   LA PIETAT  (música)

 

    PASQUA
  En  Power Point   PASQUA  
  En  Power Point   CAMÍ CAP A LA PASQUA  (música)
  En  Power Point   PASQUA JOVE  (música)
  En  Power Point   PASSAR  (música)

 

    PENTECOSTA
  En  Power Point   SEQÜÈNCIA DE PENTECOSTA  
  En  Power Point   FRUITS DE L'ESPERIT SANT  
  En  Power Point   LITÚRGIA DE PENTECOSTA  
  En  Power Point   DONS DE L' ESPERIT  

L' ESPERIT
FA COMUNITAT

Només el qui fa COMUNITAT, és humil i audaç, obedient i responsable, persona d' oració i d'acció, només ell, deixa espai lliure pel tormentós Esperit de Pentecosta.
Considerat des de fora, tot és vulgaritat, senzillesa, acompliment del deure, lluita fatigosa enmig de dificultats, però vist per dins és DO de l' Esperit que viu en el nostre interior.                                         K. Rahner
L' ESPERIT ACTUA TAMBÉ  AVUI
 

 

FESTES DE LA
MARE DE DÉU

 

   EL TEMPS DE DURANT L'ANY
   En  Power Point    SALMS DE VESPRES
   En  Power Point    TEMPS DE CADA DIA

 

 

LA QUARESMA
història  i  vida   

SETMANA SANTA
h
istòria  i  vida   

Breu resum sobre l'any litúrgic:   
l'ANY LITÚRGIC

 Els salms de Vespres, un a un:  
Els salms de vespres

Els 4 Càntics de Vespres, trets del llibre de: 
L' Apocalipsi

 
LA  LITÚRGIA  DE  LES  HORES:

Resumir la LITÚRGIA DE LES HORES en unes poques ratlles, és una tasca compromesa. Per tant, només hi trobareu unes pistes principals d'orientació, a fi de situar-nos en cada HORA Litúrgica. 

Pregària del Matí (matines)
Es comença amb el salm 94 que, convida TOTHOM a la lloança (encara que dormin o estiguin distrets, la pregària els fa presents)
Entremig de 2 grups de salms, tenim una lectura bíblica, i una dels Pares de l'Església comentant-la. Aquesta 2ª lectura ens fa present l' "herència" que ens han deixat aquests grans homes i dones de Déu, de forma impressionant.

Pregària de Laudes (quan despunta el dia)
Té un salm "matinal" (que esmenta el començament del dia) o de RESURRECCIÓ, quan el Sol (Jesús) va il·luminar la nostra fosca. Després ve un Càntic de l'AT, i un salm de LLOANÇA. Acaba amb el "benedictus" (és una tradició antiquíssima), que reflexiona sobre l'inici de la Redempció.

Hora intermitja (sexta o nona)
El primer salm consta d'uns versets del salm 118 (és molt llarg), que és el salm de la "MÍSTICA" jueva. En cada verset es va repetint que estimem la voluntat de Déu, semblantment al que es deuen dir els enamorats ("a mi m'agrada el que tu vulguis").
El 2º salm sol ser algun dels graduals (de quan passaven el dia anant en peregrinació a Jerusalem).

Pregària de Vespres (en vesprejar)
Els salms escollits són d'ACCIÓ DE GRÀCIES per tot el que Déu ens dóna, i especialment per la Salvació que ens ha vingut per la CREU-Sacrifici Pasqual. Diem amb Jesús: "el meu esperit està cansat... a l'hora de sacrifici vespertí... alliberats de l'esclavitud d'Egipte... etc. etc. I, sobretot els diumenges cantem la REIALESA de Jesús, assegut a la dreta de Déu. Després diem un càntic del NT (de St. Pau o l'Apocalipsi) que expressen molt bé l'obra que el CRIST ha realitzat per tots nosaltres. I finalment amb el "Magníficat" de la Mare de Déu, fem una solemne acció de gràcies, malgrat la nostra "petitesa".

Completes (abans d'anar a dormir)
Són com un dir "bona nit" a Déu, a través d'un salm de CONFIANÇA.

Els salms dels diumenges i dels divendres són escollits. Són realment dos dies molt especials: de la Mort i de la Resurrecció de Jesús.

Després d'aquestes ratlles es pot dir que el millor ha quedat "al tinter" ( o a l'ordinador). Com més vas entrant en la pregària Litúrgica, més gust trobes en aquest "ministeri de la pregària", AVUI, dins del món.

 

 

          LA  CELEBRACIÓ LITÚRGICA                Gna. Josefina Rabella    

  La Litúrgia no és una explicació sobre el culte cristià, sinó una CELEBRACIÓ de l’Església: “Expressió i revelació del Misteri de Crist i de la naturalesa de l’Església”.  El cristià és algú que creu en el Misteri de Crist i el CELEBRA amb l’Església, o sigui  en Comunitat.

         En la Litúrgia de l’Església es realitza la FE de manera original, penetrant i fidel. En el conjunt de les paraules, dels símbols, dels ritus, té lloc, en Jesucrist i mitjançant el seu Esperit, l’autèntica donació de Déu a nosaltres i de nosaltres a Déu.  Perquè aquest encontre és radical i eficaç, l’expressió Litúrgica és la més rica expressió de Fe i la més profunda confessió dels dogmes i veritats. En ella VIVIM l’Escriptura, la PRENEM, i ens la FEM NOSTRA. A través d’ella la teologia, la història, l’art, la sociologia, o la música, es tornen consagrats per la pregària.

         La litúrgia, doncs, té una posició privilegiada que comporta la màxima obertura al món, i la màxima orientació vers Déu. Però sabem bé que sense FE no es pot copsar ni viure el Misteri, ni tan sols hi ha el desig de conèixer-lo.

       Però els creients sabem que a través del gest de la FRACCIÓ DEL PA, vivim l’ofrena de Jesús, ressò de  l’AMOR del Pare. I sabem que el nucli central de l’Església: CELEBRACIÓ I EVANGELITZACIÓ, es fonamenta en l’AMOR gratuït de Déu, que en la celebració s’expressa amb visibilitat humana.

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT
GRÀCIES PER COMPARTIR EL NOSTRE ESPAI VIRTUAL