MONESTIR 

 

 VISITEU  L'EXPOSICIÓ de CERÀMICA

                            Í N D E X

   Contactes  Història de les nostres arrels
   Com arribar al Monestir  Temes anteriors (de la història)
   Estadístiques i adreça de correus  Biblioteca
   20 Fotografies del Monestir  Arxiu
   Reportatge del Monestir (en Pps)  Comunitat actual
   Reportatge del Monestir (en fotos)  

 


    CONTACTES   

  Cerámica:               ceramica@monestirsantbenetmontserrat.com
  Hospedería:           hostatgeria@monestirsantbenetmontserrat.com
  Webmaster:            reginagoberna@gmail.com
  ADREÇA DE CORREUS:  Monestir de St. Benet  -  08199 MPONTSERRAT  (Barcelona)  -  Tel: 93 835 00 78

 COM ARRIBAR AL MONESTIR
 Situació, Mapes i Transports públics        (Clic)    
 A la pàgina de l' hostatgeria trobareu una informació més complerta
(Clic)

(retorn)

        20   FOTOGRAFIES DEL   EXTERIOR DEL MONESTIR  

22   FOTOGRAFIES  DE  L'INTERIOR DEL MONESTIR

   

(retorn)

REPORTATGE   GRÀFIC DE  LA  HISTÒRIA DEL NOSTRE MONESTIR   en power point    (clic aquí) Una vida diferent       Per veure els VíDEOS entreu en aquesta pàgina  

Llibre de la HISTÒRIA  DELS  ORÍGENS  DEL  NOSTRE  MONESTIR
a partir dels documents del nostre arxiu

Resum:
Aquesta obra pren com a punt de referència l’origen i el primer segle d’existència del que fou el primer monestir de l’orde de Santa Clara a terres catalanes: la comunitat de Sant Antoni. La documentació és conservada per l’actual comunitat successora de les primeres damianites-clarisses: el monestir de Sant Benet de Montserrat, i s’ha fet servir com a font històrica principal.

El monestir de sant Antoni de Barcelona per Núria Jornet i Benito. Scripta et Documenta
Isbn: 978-84-8415-979-7 2007 - 264 pàg. Preu: 20 € . Història Medieval .
Comprar:
http://www.pamsa.com

 

 

 FOTOGRAFÍES de documents de  l'arxiu

 


GUIA  DE  L'ARXIU    per Núria Jornet i Benito
 

 

HISTÒRIA  DE  LES  NOSTRES  ARRELS 

 

Capitell de l'antic monestir del barri de la Ribera

L' ABADESSA DEL 1714,  MARIA D'ARAGALL I VILAR

Mentre era Abadessa Maria d' Aragall i Vilar (1709- 1727), a causa de la guerra que Felip Vè mantenia amb Catalunya, al 1712 les monges de St. Daniel de Girona es refugiaren al nostre monestir de Sta. Clara de Barcelona, on romangueren durant uns mesos.

L'any següent, en començar el setge de la ciutat,  la comunitat de monges del nostre monestir hagué d' abandonar-lo, a causa de la seva situació prop de la muralla i del baluard de llevant, ja que corrien greu perill.
Felip V obrí bretxa per aquesta part de la muralla, destruint completament el monestir.
Després que a l' 11 de setembre la ciutat s'hagués rendit, les monges volgueren reconstruir algunes dependències, a fi de tornar al seu monestir malgrat estigués molt malmès, però el rei NO ELS HO PERMETÉ, ja que havia determinat construir allí la fortalesa d'una Ciutadella.

Les monges ho havien perdut tot: el monestir, l' església, els horts, els terrenys, els censos... etc.
Els cossos de les fundadores (que encara avui tenim a St. Benet de Montserrat) i robes de la sagristia, van ser retirats a temps, i guardats en el convent de l' Ensenyança de Barcelona.
Aleshores la comunitat es refugià en cases particulars, o en altres monestirs com el de St. Pere de les Puel·les, el de Valldonzella, o el dels Àngels, on morí Domna Maria Montaner, assistida per totes les germanes del nostre Monestir de Sta. Clara.

El Monestir, destruït, de sta. Clara, segons la cronista, en aquell moment era el millor de Catalunya. Tenia una Església gòtica i un claustre de 3 pisos (com l' església i el claustre que encara es conserven a l' actual Monestir de Pedralbes), 191 reixes de ferro, hort, pou, tarongers, llimoners, figueres, xiprers, etc.
A l' Església hi havien 3 capelles per banda. Les d' un costat eren dedicades a la Mare de Déu, St. Elm, i St. Pere, les de l'altre a St. Miquel, Sta. Clara, i St. Joan Baptista. L'altra major, segons diuen, era del més bons de Barcelona.
El retaule constava de 3 pisos:
Al 1er, al mig, hi havia St. Benet, i als costats Sta. Escolàstica i Sta. Gertrudis.
Al 2n, hi havia St. Antoni, St. Maur i St. Plàcid.
Al 3r, Sta Clara, St. Bernat, i Sta. Ludgarda. I a dalt de tot el Pare etern.
La sagristia era molt espaiosa, Amb una capella dedicada a Sta. Maria Magdalena.

S'entrava a l' església per un pati, que es tancava o s'obria per ordre de l' Abadessa, ja que el pati era dins la clausura i estava rodejat per les cases on vivien els oficials del monestir: el forner, la compradora, el domer, l' hortelà  etc. L'hort era grani espaiós, amb una sínia per a regar.

Al 1717 (tres anys després de la destrucció del monestir) el rei Felip Vè ordenà per carta reial, a instàncies de les monges que sol·licitaven una i altra vegada que se'ls tornessin els terrenys del seu Monestir, ordenà que es cedís a les monges una part de l' antic Palau Major dels Comtes i Reis de la corona Catalano-Aragonesa, com també la sala del Borboll, i algunes peces de l' Audiència (entre elles, la bella sala del Tinell). Fou, però, un cessió provisional, mentre no es construís el nou Monestir. Com sabem, les monges romangueren aquí fins al 1936.

L'any següent, 1918, tingué lloc la presa de possessió d'aquest Palau, ja que hi hagueren de fer reformes, a causa del reduït nombre d' habitacions.
Les monges que s'hi instal·laren foren: l'Abadessa Maria d' Aragall, i les monges Hipòlita de Nadal, Caterina, Teresa Novell, Teresa de St. Joan, Teresa de Santmanat, Narcisa de Santmanat, Francesca de Santmanat, Gertrudis Monjar, Llúcia Mate, Ma Àngela Dusay, Teresa Padella, Margarida Oliver, i Àngela Despujol.

L'església, construïda dins el saló del Tinell, fou acabada al 1724. I justament moria l' Abadessa, Maria d' Aragall, el 21 de març, dia en què fou beneïda l' Església.
Llavors fou posada la reixa del Chor de les monges, instituint la clausura,  i els cossos de les Santes fundadores foren traslladats a una capella a elles dedicada, al costat de l' Altar Major, però dins la clausura. Una reixa que donava a l' Església, permetia el culte diari, als devots barcelonins. I dues vegades l' any: el dia de Pasqua, i el dia 17 de setembre, dia en què morí la fundadora, Sta. Agnès de Peranda, i dia senyalat pel seu culte des de temps antics, se'ls permetia entrar a besar el sepulcre i fer passar per sobre d'ell rosaris i altres objectes, que s'usaven com a "relíquies".

Tan gran era el tribut que els barcelonins rendien a aquestes dues "santes dones". (vegeu "Les Santes Abadesses fundadores"i "Les primeres abadesse", en l'hipervincle que segueix aquí baix)

LA  NOSTRA  HISTÒRIA 

Temes anteriors                    

Els orígens de les benedictines a Catalunya
Les arrels del nostre monestir de St. Benet
Les Santes Abadesses fundadores de Sta. Clara
Les nostres primeres abadesses
Les abadesses dels segles XIV-XV
Les abadesses del temps de la Reforma, segles XV-XVI
Les altres abadesses del segle XVI
La primera abadessa del segle XVII
La segona abadessa del segle XVII

(retorn)


 

     CATALOGACIÓ dels llibres de la BIBLIOTECA    

 LA COMUNITAT ACTUAL

 

EL VOLUNTARIAT

Acabem d'organitzar la possibilitat de fer voluntariat al nostre monestir. Es pot venir segons la periodicitat que es vulgui, i segons les aptituds que es tingui.
Vegeu més detalls a la pàgina següent:
http://monestirsantbenetmontserrat.com/page.php?id=515&lang=1

 

EL TALLER DE CERÀMICA

El desembre del 2014 va fer 50 anys que vam començar el taller de CERÀMICA, en tornar de "l' Escola Massana" on en vam aprendre. Durant els anys 2014-2015 vam volem celebrar-ho fent algunes exposicions, i altres activitats.

 


Compartint l' Eucaristia del diumenge

El dia 1 de maig del 2011 vam començar una nova experiència de COMUNIÓ amb aquells i aquelles que acostumen a compartir l'Eucaristia dels diumenges amb nosaltres.
Amb el desig d' expressar l' amistat d'una forma una mica més informal, vam convocar un esmorzar de GERMANOR al nostre claustre. No cal dir que la proposta va ser molt ben acollida, tan per part dels qui vénen periòdicament, com per part de la comunitat. Any rere any, ho hem seguit fent, sempre amb augment de participants.
Aquestes fotos donen testimoni de l' alegria col·lectiva.

EL SAF
Servei als Arxius de la Federació catalana de benedictines

Potser us agradarà saber que s’ha fundat una organització SAF (Servei als Arxius de la Federació catalana de Benedictines) a fi de conservar i mantenir els arxius de les nostres 3 comunitats amb més anys d’ historia (St. Pere de les Puel·les (Barcelona) sX; St Daniel (Girona) sX; i Sant Benet de Montserrat (Monestir de Sta. Clara de Barcelona, sXIII).
A part de la tasca de les monges, s’ ha contractat una “arxivera” que hi col·labori a jornada completa. És amb ella que es fan diverses activitats
Per a més informació: http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?page_id=7

 

(retorn)

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT
GRÀCIES PER COMPARTIR EL NOSTRE ESPAI VIRTUAL