N
         TEMES BÍBLICS


ANTIC

 TESTAMENT

        

LA  LLEI  Pentateuc

 

 

HISTÒRIA

 

 

PROFECIA

 

 

SAVIESA
(salms)

 
NOU

 TESTAMENT

 
EVANGELIS

 

 

  CARTES a la COMUNITAT

 


DARRERA REVELACIÓ

         TU PREGUNTES

 

 VISITEU  L'EXPOSICIÓ de CERÀMICA

INTRODUCCIÓ · INTRODUCCIÓ · INTRODUCCIÓ · INTRODUCCIÓ ·

ATLES BÍBLIC

                  

en power point
 

La BÍBLIA jueva: La Torà, els Profetes i els escrits:  veure'n més .... 

retorn

ANTIC TESTAMENT · ANTIC TESTAMENT · ANTIC TESTAMENT

PENTATEUC  (LA  LLEI  JUEVA)  veure'n més .... 

LES  GRANS  DONES  de L' ANTIC TESTAMENT    en power point

LES MATRIARQUES 

 

LES DONES 
DE L' ÈXODE 

 

LES DONES 
DE LES AUTONOMÍES 

 EL MITE DE LA CREACIÓ  veure'n més .... 

 
DOCUMENTES ANTICS concordants amb dades de la
HISTÒRIA D' ISRAEL  
veure'n més .... 
 

retorn

HISTÒRIA ·  HISTÒRIA ·  HISTÒRIA ·  HISTÒRIA ·  HISTÒRIA ·  HISTÒRIA

EL LLIBRE DE RUT  veure'n més .... 

 

retorn

SAVIESA ·  SAVIESA ·  SAVIESA ·  SAVIESA ·  SAVIESA ·  SAVIESA ·  SAVIESA 

CURS DE SALMS en vídeo (12 classes)

Crec que ajuda a PREGAR saber de cada salm: a quin grup pertany, i si es coneix l'època en què es va formar, a més de trobar-hi el cor de Jesús i de l' Església, com exhorta Sant Agustí

Per veure els vídeos clicqueu aquí

 

 
JERUSALEM


Esplanada on hi havia el Temple a l'AT

En aquest Power Point trobareu els 150 salms agrupats en les diferents col·leccions que  formen el llibre del SALTERI. Pot servir per pregar més concretament a través de cadascun dels salms. Imprès,  pot ser útil tenir-ho a la vista en el moment de recitar-los.


 ELS  SALMS  UN  A  UN            (CLIC)
 

En aquest hipervincle trobareu els salms explicats un a un, d'acord amb els grups del PowerPoint anterior

retornNOU TESTAMENT ·  NOU TESTAMENT ·  NOU TESTAMENT  

EVANGELIS

GENEALOGIA DE JESÚS  
En la genalogia de Mateu i Lluc trobem molts diferències...  
llegir més....

NAIXEMENT I INFANTESA DE JESÚS 
La vida de Jesús ha de marcar la nostra vida cristiana...  llegir més....

LA PARAULA ES FA CARN 
En la vida monàstica ben aviat t'adones ...  
llegir més....

 


 

HERODES I LA MORT
DELS INNOCENTS
Documental de la BBC
(en castellà)

ELS QUATRE HERODES   veure'n més .... 

 

 CURS SOBRE ELS EVANGELIS en vídeos

 Introducció als quatre evangelis. Infància de Jesús en Mateu i LLuc.
Evangeli de Marc tot sencer 
 veure els vídeos .... 

 

Començament de l'evangeli de Marc en powers point

PART - I
LA FE EN EL JESÚS DE
L' EVANGELI DE MARC

En Power Point

 
Qui és Jesús en l' evangeli
 de Marc?

Ho anirem veient en tot l' evangeli
 

PART - II
LA FE EN EL JESÚS DE
L' EVANGELI DE MARC

En Power Point

 
Qui és Jesús en l' evangeli
 de Marc?

Ho anirem veient en tot l' evangeli
 

PART - III
LA FE EN EL JESÚS DE
L' EVANGELI DE MARC

En Power Point

 
Qui és Jesús en l' evangeli
 de Marc?

Ho anirem veient en tot l' evangeli
 

PART - IV
LA FE EN EL JESÚS DE
L' EVANGELI DE MARC

En Power Point

 
Qui és Jesús en l' evangeli
 de Marc?

Ho anirem veient en tot l' evangeli
 

 

 

 EVANGELI  DE  SANT  MARC  clic
Text amb comentaris


Trobareu el text de l'evangeli de la BCI amb uns breus comentaris, quasi pregàries, en lletra cursiva.
Després de cada fragment trobareu un espai, a fi que cadascú hi pugui afegir el propi comentari.

 

 

 

 L' EVANGELI  DE  SANT  JOAN     CLIC  
INTRODUCCIÓ


Jesús és el Senyor que, enlairat a la Creu,
atreu TOTHOM cap a Ell.

Ens dóna un MANAMENT
NOU: ESTIMAR-NOS
com Ell ens ha estimat.

 Del seu costat en surt
SANG i AIGUA
 

 

retorn

 

CARTES ·  CARTES ·  CARTES ·  CARTES ·  CARTES ·  CARTES ·  CARTES

 

 
LA  CARTA  DE  SANT  PAU  ALS  ROMANS     CLIC

Cronologia de Pau - Resum de les 14 cartes - Introducció a la carta als romans - Esquema de la carta - Text, amb alguns fragments més marginals una mica al marge - Introducció al capítol 8, tan important


L' AMOR GRATUÏT de Déu, embolcalla tota
la HUMANITAT.

Res no ens en pot separar.

¡Oh  riquesa d' aquest coneixement !
TOT VE D’ ELL i
s’ encamina cap a ELL

 

 

LES  CARTES  DE  SANT  PERE

LA 1ª CARTA DE PERE  
Possiblement un deixeble de St. Pere, potser Silvà, va fer retocs amb un grec erudit, a una carta de Pere, escrita als anys 60. I aquest és l’escrit que nosaltres tenim.
La salutació 1,1-12 va adreçada a un ambient pagà de la diàspora jueva. Té un himne preciós sobre els “fills de la resurrecció”. Tant de bo els cristians ens el féssim nostre, potser viuríem amb més alegria. Es canta a Vespres:
1 Pe 1:3-9 3 Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que pel seu gran amor ens ha engendrat de nou gràcies a la resurrecció de Jesucrist d'entre els morts. Ell ha volgut que tinguéssiu una esperança viva 4 i que posseíssiu una heretat incorruptible, indestructible, immarcescible, reservada dalt al cel per a vosaltres, 5 que ara, en virtut de la fe, sou defensats pel poder de Déu. Ell ha volgut també que arribéssiu a la salvació, preparada per a revelar-se a la fi dels temps. 6 Tot això us dóna una gran alegria, ni que ara necessàriament us hagin d'entristir per poc temps proves de tota mena; 7 perquè si l'or, que es fa malbé, és provat al foc, la vostra fe, més preciosa que l'or, també ha de ser provada, i així es farà mereixedora de lloança, glòria i honor el dia que Jesucrist es revelarà. 8 Vosaltres l'estimeu sense haver-lo vist, i ara, sense veure'l, creieu en ell. I teniu una alegria tan gloriosa que no hi ha paraules per a expressar-la, 9 ja que heu assolit el terme de la fe: la vostra salvació.

La 1ª part 1,13 a 2,10 és una crida a viure la LLIBERTAT, santedat, que ens ha obtingut la “sang de Jesucrist”. Com “infants acabats de néixer” ( ho celebrem el diumenge 1er després de Pasqua), som una Comunitat Sacerdotal, tan homes com dones. 
Encara que sovint s'ignori, és un tema que ja trobem al llibre de l’Èxode quan Déu fa l’Aliança amb el poble, al Sinaí (Ex 19,5-6).
La 2ª part 2,11 a 4,11 explica com ha de ser el comportament dels cristians: forasters, en un món que viu sotmès a les passions, i suportant els sofriment amb paciència.
I aquí s’introdueix un altre himne, també preciós, que acostumem a dir per Quaresma i que resumeix magistralment l’amor del Crist, que ens va curar “amb les seves ferides”. Si l'altra himne ens parla del "viure engendrats de nou", aquest ens fa meditar el que ha costat això a JESÚS.
1 Pe 2:21-25: Crist va patir per vosaltres: així us deixava exemple perquè seguiu les seves petjades. 22 Ell no va cometre pecat ni va tenir mai als llavis la perfídia. 23 Quan l'insultaven, no tornava l'insult; quan el turmentaven, no responia amb amenaces, sinó que confiava la seva causa al qui judica amb justícia. 24 Ell mateix va portar els nostres pecats en el seu cos sobre el patíbul, perquè, morts als pecats, visquéssim com a justos. Ell, amb les seves ferides, us curava. 25 Tots anàveu esgarriats com ovelles disperses, però ara heu tornat al vostre pastor i guardià.
Aquest dos himnes, escrits per algun poeta-cristià d'Antioquia, potser, on Pere era bisbe, ens donen la profunditat del pensament religiós dels primers temps.

La 3ª part 4,12 a 5,11 baixa en detalls més concrets de la Comunitat: els cristians que es veuen perseguits cal que es posin a les mans de Déu. Els “ancians” (bisbes-preveres) cal que serveixin de bon grat als altres. I tots s’han de tractar mútuament amb humilitat, descarregant en Déu les preocupacions.
Unes recomanacions prou vàlides pels cristians del 3er mil·leni. 

LA 2ª CARTA DE PERE  
Encara que es presenta com si fos un “Testament” de l’apòstol abans de morir, és l’escrit més tardà del NTestament. Començament del sII. La carta està escrita a Alexandria, Egipte, on ja d’antic hi havia un famós nucli jueu, i on també es van reunir molts cristians. L’escrit té no sols al·lusions a l’AT i NT (cartes de Pau), sinó als apòcrifs (llegendes cristianes antigues) i a la literatura apocalíptica.
El fragment més notable és el que posa en llavis de Pere una referència a la Transfiguració de Jesús a la muntanya del Tabor, en la que Pere hi va ser present (1,16-18).
I, en un llenguatge de pura teologia oriental, que després ampliaran els pares Capadocis, sobretot St. Gregori Nacianzè, ens diu que els cristians “participem de la naturalesa divina” (1,4). La unió de les dues naturaleses, la humana i la divina, és un dels temes que ens fa celebrar el Nadal, quan Jesús-Déu es fa Home perquè nosaltres esdevinguem "Déu". 

Com tots els escrits del NTestament, també aquestes dues cartes tenen la frescor d’un missatge Pasqual, traduït en el llenguatge d’unes èpoques molt acostades als fets. Sobretot el 2on himne de 1ª de Pere, és una perla preciosa que ens parla de l’amor immens del Jesús crucificat.
Són, doncs, uns textos-font que potser fora bo que tornessin a alimentar els cristians d’avui.

 

Aquesta pàgina s' està renovant

 


 
 REFERÈNCIES DE JESÚS I DE MARIA A L'ANTIC TESTAMENT

 

Evidentment que a l'Antic Testament no es troba cap referència explícita a Jesús, ni, molt menys, a la Mare de Déu. Per això intentaré, només a grans trets, esmentar alguns passatges que ens els puguin evocar.

Jesús a l'Antic Testament.
Figures.
El just Abel, assassinat per l'enveja del seu germà, tal com recordem a les Eucaristies, ens parla eloqüentment del Sacrifici de Jesús, l'Innocent (tal com li agrada d'anomenar l'evangeli de Lluc)
Isaac, ofert pel seu pare damunt l'Altar, és una de les imatges més entranyables del Fill de Déu clavat a la Creu, dient: "Déu meu, per què m'heu abandonat?"
També Josep venut pels seus germans  per 30 monedes, com Jesús, ens parla de la traïció que sofrí el nostre Mestre.
La serp Salvadora, enlairada al Desert, també és figura del Crist clavat a la Creu, que atreu tothom cap a Ell.
Finalment el rei David, a qui Déu promet una relació de fill a pare, ens evoca la Filiació única de Jesús davant el Pare del cel.
Textos
Pel que fa als textos són il·limitats, sobretot en els Salms i profetes. Esmentaré, els 4 càntics del Servent sofrent (Isaïes 42,1-17; 49,1-6; 50,4-9; i 52,13 a 53,12) anomenats el "protoevangeli" per la semblança que hi ha amb la Passió de jesús. Com cap altre text de l'A. Testament, ens parlen de l'amor amb què Jesús va anar a la mrot.
La promesa d'un cor nou i un esperit nou, d'Ezequiel 36, és com el preludi del "vestit nou" amb què Jesús ha volgut revestir-nos.
I el mateix Jesús diu que ell, com el profeta Jonàs, passarà 3 dies al cor de la terra, abans de Ressuscitar.

Maria a l'Antic Testament
Tothom sap que "AVE" (la salutació de l'àngel) és el revés d' EVA, i que totes dues es consideren MARES de l'antiga o la nova humanitat.
L'esterilitat de Sara (mare d'Isaac), o d'Anna (mare de Samuel), són figura de la virginitat de Maria, la Mare de Jesús.
Els càntics de Jael, d'Anna, o de Judit, és evident que han servit d'inspiració al càntic de Maria del Nou Testament.
Els caps 7-11 d'Isaïes, amb l'anunci que la dona (la "verge" segons la Vulgata) tindrà un fill, recorden no sols la concepció de Jesús, sinó la presència, a través d'Ella, del "Déu amb nosaltres"(l'Emmanuel).

Podríem seguir parlant de la Mare de Déu com a Arca de l'Aliança, o l'Esposa dels Càntics, o la Mare que "lamenta" la destrucció de Jerusalem. Podríem anar resseguint, una a una, les cites de l'Antic Testament, per trobar-hi Jesús i la seva Mare, presents en la història d'Israel. Però valgui l'evocació d'uns textos que ens mostren clarament les nostres arrels jueves, per part de les dues figures cabdals del cristianisme. 
És que tot l'Antic Testament desemboca en l'evangeli i n'és figura. D'aquí que mai el podrem considerar un llibre depassat.

(retorn) 


 

DEFINICIÓ DE DONS I TALENTS, i cites que ho acrediten

  AL FINAL DE LA VIDA SEREM JUTJATS SOBRE L'AMOR

Encara que els dos mots poden tenir el mateix sentit, al c25 de Mateu s' ens parla del Judici sota l'aspecte dels "talents" que Déu ha donat a cadascú pel sol fet de ser persones, i que nosaltres hem de fer treballar. Així tenim que les verges assenyades tenen oli a les llànties, al contrari de les irreflexives. Les ovelles posades a la dreta rebran el Regne perquè van donar menjar al qui tenia fam..., mentre que els cabrits de l'esquerra seran condemnats perquè no ho van fer. I Mateu resumeix aquestes actuacions amb els mots "fer rendir els talents", a la paràbola dels servents bons i els ganduls.
Així, doncs, els "talents" són les qualitats pròpies de la naturalesa humana. I nosaltres usem vulgarment l'expressió: "ser persones de talent".

En canvi a 1Cor cc12-13, i en molts altres llocs, St. Pau parla dels "dons" de l'Esperit, propis de les persones "espirituals"(creients): "Hi ha diversitat de dons, però tots són do de l'Esperit que actua en nosaltres". Aquests dons es manifesten amb la Saviesa, o a través de la Fe, o del Discerniment d'esperits... Per això uns es dediquen a l'ensenyament, altres ajuden als necessitats... 
I entre tots aquests dons, St. Pau ens diu el que és més excel·lent: ESTIMAR. I per aclarir en què consisteix aquest amor, que ultrapassa tot altre do, afegeix: "el qui estima és pacient, no té enveja, ni es vanagloria, ni s'enorgulleix, no busca el propi interès, ni s'irrita, sinó que tot ho creu, tot ho excusa, tot ho espera, tot ho suporta. I aquest do, diu, és ETERN, no s'acabarà mai.

Encara que aquesta distinció pot resultar inadequada, atès que a la pràctica els talents humans s'entrellacen amb els dons espirituals, ja que la mateixa persona humana és obra de Déu. Amb tot els cristians sabem que en Jesús Déu ens dóna "gràcia sobre gràcia". O sigui que a la gràcia de la creació, Déu hi afegeix la Gràcia de participar de la seva mateixa Naturalesa Divina, tal com diuen els Pares Orientals (sIV).
L'Esperit de Jesús, doncs, és la clau d'interpretació de tot el nostre obrar, tan humà com espiritual, ja que Jesús ha barrejat Déu amb la nostra "carn".

   (retorn)    


 

     TEMES ANTERIORS

La carta als Romans
Les noces de Canà
Els relats de la creació (Gen 1-3)
L'esperança: viure "com si" (1Cor 7,29)
Els publicans
El llibre de Job
L'Apocalipsi

La samaritana
La pau
La fidelitat
Jesús perdut al Temple
Els deixebles d'Emaús
El perdó dels pecats al llarg dels segles
Aliança - Èxode
El Siràcide
Els preveres al Nou Testament
La Trinitat
El rei David
Pecar contra l'Esperit Sant
El deixeble estimat
L'Eucaristia en els evangelis
L'autoritat cristiana en Marc
Maria filla de Sió
Relació de Jesús amb les dones
EL profeta Amos
El temor de Déu

(retorn)


 

PREGUNTES

  TEMES BÍBLICS  
 Escriu el teu nom
 La teva adreça electrònica (e-mail)
Escriu el tema bíblic que t'interessa i fes clic a "enviar":

 

     respostes  A  preguntes   GNA. jOSEFINA

LA LLEI DEL MATRIMONI
L'AMISTAT
EL DEJUNI
EL LLIBRE DEL CÀNTIC DELS CÀNTICS
EL REGNE DELS CELS
L'ALEGRIA
L'AMISTAT ENTRE DAVID I JONATÀS
LA FIDELITAT
LA LLIBERTAT
LA PACIÈNCIA
ELS DEIXEBLES D'EMAÚS
MARTA I MARIA
NO ROBAR ELS BÉNS ALIENS
COM PREGAR
ELS LLIBRES SAPIENCIALS
LA VOCACIÓ

(retorn)

MONESTIR DE SANT BENET DE MONTSERRAT
GRÀCIES PER COMPARTIR EL NOSTRE ESPAI VIRTUAL